Afghanistan – er krigen omkostningerne værd?

Marie Krarup (DF)
Marie Krarup (DF) Foto: Steen Brogaard/Folketinget

I denne uge tager et nyt hold soldater af sted for at videreføre opgaven i Afghanistan. Medierne tager med mellemrum Afghanistan-krigen op til behandling og stiller spørgsmålet: er krigen de 42 faldne danske soldater værd?

Når man skal svare på det svære spørgsmål, skal man selvfølgelig først gøre sig klart, hvad målet med krigen er. For spørgsmålet må rettelig være: ”er det opnåede mål ofrene værd”?

Men lige præcis angående målet for krigen har der været så mange forskellige bud, at det kan være svært at finde rundt i dem.

Målet strækker sig fra det helt simple og begrænsede:

- at nedkæmpe Al Qaida og Taleban i et bestemt defineret geografisk område og så grundigt, at det vil tage lang tid at genopbygge sig selv

til det store og komplicerede:

- at omdanne Afghanistan til et land med samme værdier som os manifesteret i demokrati, ligestilling af kønnene, menneskerettigheder, mindre korruption osv osv.

Er det realistiske mål? Ja, hvis vi vælger det første, så er det opnået. Dermed er krigen vundet, den var ofrene værd og vi skal nu bare finde en vej ud af landet og hjem til Danmark.

Hvis det er det andet mål, vi sætter, kan krigen ikke andet end slå fejl.

På en tur til Kabul for en måned siden mødte jeg en række nævenyttig diplomater, der fortalte om de mange projekter i Afghanistan, der skal forbedre landet og gøre afghanerne i stand til selv at tage styringen efter 2014, hvor NATO-tropperne trækkes hjem. Selvom omkvædet er, at vi nok ikke skal regne med, at demokratiet i Afghanistan vil være helt så pletfrit som i Danmark eller at korruptionen vil være helt så lav som i Danmark, så er der alligevel masser af forhåbninger til, at Afghanistan skal blive et land, der inkorporerer vestlige principper. Som Udenrigsministeriet skriver i sin omtale af den danske indsats på sin hjemmeside:

”Danmark har valgt at fokusere den samlede indsats på sikkerhed, kapacitetsopbygning af afghanske sikkerhedsstyrker, statsopbygning, uddannelse og forbedringer af levevilkår. Kvinders vilkår og rettigheder, bekæmpelse af narkotikaøkonomien og god regeringsførelse vil indgå som tværgående hensyn. På alle områder fokuseres der på kapacitetsopbygning for at sikre afghansk ejerskab til udviklings- og stabiliseringsprocessen.”

Danmark har i sin strategi sat mere end 400 mio. kr. af om året til Afghanistan. I Bogen ”Den fjerne krig” røber praktikerne deres udgangspunkt ved sætninger som disse:

”Politiet skulle bygge på respekt for menneskerettigheder og der skulle rekrutteres kvindelige politifolk. Disse strategiske nøgleområder var vigtige for at få politiet til at være bidragyder til nation building-processen.” Det var også den samme indstilling jeg mødte i Kabul blandt diplomaterne, der håndterer de store budgetter og de store opgaver.

Vi er altså i gang med at eksportere menneskerettigheder, ligestilling af kønnene, opbygning af en nationalstat til et land, der bygger på islam, stammesolidaritet og kvindeundertrykkelse.

I et andet af bogens kapitler hedder det da også naivt som afrunding på alle de problemer, der alligevel er tale om: ”Når alt kommer til alt ønsker en afghansk forældre ikke andet end en dansk forælder. Nemlig at sikre, at næste generation klarer sig bedre end deres”

Utroligt at en voksen person ansat i Udenrigsministeriet kan sige den slags banale tåbeligheder.

Læs for eksempel artiklen fra den 4. juli i år om æresdrab i Afghanistan : ”Mor og to døtre halshugget i Afghanistan. Flere og flere kvinder bliver udsat for æresdrab i Afghanistan. Senest blev en 30-årige kvinde og hendes to døtre natten til onsdag fundet halshugget i landet.” En mand, der dræber sine døtre for at redde sin ære vil vist ikke det samme som en dansk forælder! Det er udtryk for en verdensfjern, ideologisk og kulturløs holdning, at tro at mennesker er ens.

Mit indtryk af besøget i Kabul og af nogle af artiklerne i bogen ”Den fjerne krig” er, at praktikerne stikker sig selv blår i øjnene og ser verden gennem ideologiske briller i stedet for at agere i den virkelige verden.

Hvis vi indsnævrer målet til militær oprørsbekæmpelse (og ikke omskabelse af landet efter vestligt forbillede) kræves der ifølge en militær-analytiker enten:

a) massiv militær overmagt og ekstrem brutalitet og viljen til at begå semi-folkedrab om nødvendigt

eller

b) ekstrem tålmodighed, politisk indfølingsevne, selvdisciplin til at sikre minimal brug af magt og en vilje til at give militæret en underordnet og støttende rolle.

Det er tydeligt, at NATO ikke har valgt plan a, sådan som det britiske imperium i perioder gjorde. Den nuværende strategi i Afghanistan ligner i højere grad plan b, selvom der dog ikke er tale om ”ekstrem tålmodighed”, eftersom der forudses tilbagetrækning i 2014 og 15. Mon ikke, man ville have større mulighed for at få succes med oprørsbekæmpelse, hvis man fokuserede på netop oprørsbekæmpelse i stedet for nyttesløse ideologisk prægede omskolings-projekter, der er dømt til at mislykkes, fordi de kulturelle udgangspunktet er så vidt forskellige.

Målet for vores indsats i Afghanistan bør være et Afghanistan, der ikke udgør en trussel imod os i Vesten. Den krig kan vi vinde og den er omkostningerne værd. Målet er ikke at omdanne landet til et vestligt land. Var det det, ville vi have tabt på forhånd.

Kommentarer

Danmarks forbandelse

Det er uhyrligt at se sit land stille sig betingelseslöst til rådighed for verdens langt störste militärmagt – og i modsätning til under 2. verdenskrigs samarbejdspolitik endog uden at väre fysisk besat. Findes der nogen nedre bundgränse, i Danmark? Näppe. Danskerne synes at leve under forbandelsen: ”Hvis USA ikke ser os, findes vi ikke”.

Sig mig lige engang..

er det egtl Plan a, du her plæderer for i dit indlæg, uden at sige det så direkte? Hvilket vil sige:

"massiv militær overmagt og ekstrem brutalitet og viljen til at begå semi-folkedrab om nødvendigt"

selv om du siger, at vi har vundet - og ikke skal omdanne /tro at vi også kan omdanne et så stort land, som Afghanistan er, til et vestligt demokrati.

Altså - du går ligefrem ind for direkte folkedrab?

Så - sig mig liige, hvor du vil hen? Og - hvordan vi skal kunne slippe afsted med sådant? Og - uden at øge alene terrortrusler imod os?

Forkert perspektiv

Danmark er reelt i Afghanistan for at styrke forholdet til USA. De skiderikker som koalitionsstyrkerne støtter er ikke bedre end Taliban - nogle gange faktisk værre.

Den mest kendte afghanske kvindegruppe, RAWA, vil have vestmagterne ud, da de er i gang med at opretholde en korrupt koalition af krigsherrer, der gemmer sig bag et skindemokrati. I en sådan situation kan der selvsagt ikke ske fremskridt for frihed og kvinderettigheder.

USA er til gengæld i Afghanistan for at sikre sig adgang til regionens enorme mængde råstoffer og bruger Afghanistan som springbrædt for at oprette baser Centralasien over. Hvis det handlede om terrorbekæmpelse havde vi for længst trukket os ud, da alle med den mindste forstand på emnet, er enige om at de militære eventyr i Irak og Afghanistan øger terrorrisikoen.

Om lægeurter.

Flyt Landbohøjskolen til Viborg som lærerhøjskole for landbrugslærere i Ukraine, Afghanistan, Colombia og Østafrika, Jylland har 117 forskellige oste og opret en kolonihavehøjskole på Falster, ved Aabenraa og i Forum mellem Esbjerg og Varde, Afghanistan har brug for seminarier med skolebotaniske haver og klosterhaver med lægeurter i krukker.

tjaa

Om det er prisen værd, er svært at svare på.....og jeg er enig i dit sidste afsnit.

Taliban - sharia - breder sig desværre langt ud over afghanistans grænser.....og taliban har desværre held til at undertrykke landet i grad der er nærmest ubegribelig for os, men som én spurgte mig engang: hvor vil du helst se krigen -på vores dørtrin eller der?.....og nej - jeg vil ikke have det her!!!

Til gengæld undrer jeg mig over, at en del af krigen ikke handler om at brænde opiumsmarkerne af - konsekvent.
Dels fordi de finansierer taliban - dels fordi markerne leverer kæmpemarkedsandele i vesten (undergravelse af vores unge), dels fordi, at så længe afghanerne selv er vinde og skæve (for det er mange) så er de ikke i stand til at genopbygge landet, eller tage fornuftige fremadrettede beslutninger for hverken sig selv, deres familer, og slet ikke for deres land.

Det kan godt være at det er bøndernes levevej, at dyrke markerne for taliban - men hele vestens unge (mest) + deres egne borgere -incl de nævnte bønder, betaler prisen ...så hvis det land skal bare nogen lunde på fode - ikke på vestlig vis - så skal det stoppes.

Omkring opium

Mht. opiumsmarkerne, så er det fordi de også finansierer vore allierede. Hamid Karzais bror er indblandet i narkohandel. Traditionelt hjælper vestlige efterretningstjenester gerne til eller ser den anden vej, når det er allierede, der gør i den. Det var f.eks. tilfældet i Afghanistan og Mellemamerika i firserne.

Prisen ?

Om omkostningerne er det værd...hmmmm svært at sige, var det prisen værd at 2000 unge amerikanske døde på Omaha beach i 1944 , tja de var med til at gøre end ende på nazi tyskland...så det vel omkostningerne værd....var det omkostningerne værd at 3-4.000 danske soldater døde i slaget ved Dybbøl i 1864 fordi de løb frem med bajonetterne på mod " de tyske bagladere gevær " og blev skudt som høns på en snor.... nej vel, for vi tabte krigen.... så det må være det opnåede mål der afgør om prisen var det værd...og i disse sager som krig er det svært af afgøre...42 eller 2.500 døde soldater for at nå målet....
Og det med vestlig demokrati og kvindeligestilling, tager mange år endnu, hvis det overhoved kommer dernede i " sandkassen" jeg tvivler på det, når vi har med islam at gøre..

Fantastisk flot analyse...

af hele Afghanistan-indsatsen...man mærker tydeligt, at Du har en millitær uddannelse at bakke dine (vores!) holdninger op med!

Det burde ligge helt klart, at vores indsats i Afghanistan udelukkende skulle have været fokuseret på at tilintetgøre Taliban og de øvrige muslimske terrorbevægelser, hvis brutale terror udgik netop fra dette land...Pakistan huser også mange af disse tørklædeklædte stammekrigere!
Vi skal ikke og har aldrig skulle tvangsindføre demokratiske tilstande i denne region, hvis beboere slet ikke er klar til det!

Demokrati er et vestligt koncept, som ikke kan bringes til at fungere som styreform i lande, som er præget af korruption, despoti og evindelige slægtsfejder krydret med en totalitær lovreligionsdyrkelse!

Desværre har røde, radigale og liberale politiske åndsamøber følt det som deres pligt at indføre demokrati og indsætte Afghanistan på den evige bistandskonto...

Vi HAR vundet vores krig i ´stan...træk så vores danske helte og heltinder hjem...vi kan hurtigt få brug for deres ekspertise udi terrorbekæmpelse!!!

Set fra Sandkassens perspektiv............

har Marie Krarup HELT ret !!!

Vælg et realistisk mål - såvel i tid som i omfang - så er der en chance for, at det skal lykkes.

Hvis målet er ideologisk og naivt, så er det dømt til at mislykkes !

Hvor ved Marie Krarup det fra

Jeg er vel klar over, at MK har et nærmere forhold til vorherre end jeg, men kunne hun ikke offentliggøre, hvorfra hun ved, at vi kan vinde krigen mod truslen mod vesten gennem vores indsats i Afghanistan ? Med riskiko for af blive udråbt som kritiker af den indsats vore soldater udfører, så er min påstand, at deres gode arbejde er spildt.
Nu er sagen vel, at det ikke kun er afghanistan der udgør en trussel, som givel vil blusse op, når tropperne er ude, hvortil kommer, at at der er hjælp af hente fra mange andre sider. Så rolig soldater, jeres arbejde er sikret mange år fremover, hvis vores politik fatsholdes, hvilket alt tyder på.

Hold da op!

Først og fremmest kan det måske nævnes, at der er grænseland mellem de to mål. Et "dansk" samfund er nødvendigvis ikke det optimale for Afghanistan, men et godt kriterie (for ethvert land) ville være, at man bevægede sig mod John Lockes tanker om samfundet.

Du skriver:

"Er det realistiske mål? Ja, hvis vi vælger det første, så er det opnået. Dermed er krigen vundet, den var ofrene værd og vi skal nu bare finde en vej ud af landet og hjem til Danmark."

Hvordan kan du slutte så hurtigt, at det var ofrene værd? At en krig er vundet er ikke ensbetydende med, at det er ofrene værd. Det er et meget kraftigt udsagn, og det kræver en argumentation, hvor du slutter, at hvad vi opnår opvejer, hvad vi har tabt. Vi snakker trods alt om 42 menneskeliv (og signifikant flere når vi inkluderer afghanerne)!

Men det er først nu, at kæden ryger helt af:

"Vi er altså i gang med at eksportere menneskerettigheder, ligestilling af kønnene, opbygning af en nationalstat til et land, der bygger på islam, stammesolidaritet og kvindeundertrykkelse"

Der ligger implicit i ovenstående, at det er en håbløs situation, at det afghanske samfund aldrig vil ændre sig til det bedre, og at vi bliver nødt til at ignorere det faktum, at individet i Afghanistan ikke har de rettigheder, som vi i Vesten anser for universelle og absolutte.
Man glemmer måske, at oplysningstiden i Europa varede i mere end 100 år - vi kan ikke bare knipse med fingeren og forvente, at det afghanske samfund forvandler sig til noget mere vesteligt. Hvad vi dog kan bide mærke i, er Det Arabiske Forår, der for mig klart indikerer, at Mellemøsten bevæger sig mod mere vestlige tilstande - herunder fokus på individets rettigheder.

Jeg væmmes rent ud sagt, når du sammenligner den afghanske med den danske forælder:

"En mand, der dræber sine døtre for at redde sin ære vil vist ikke det samme som en dansk forælder! Det er udtryk for en verdensfjern, ideologisk og kulturløs holdning, at tro at mennesker er ens."

Her er dit store problem: at du fra det konkrette udleder til det generelle! Så alle afghanske fædre vil dræbe deres børn for at redde deres egen ære? En afghansk blogger kunne omvendt skrive, at man ikke vil have implementeret vestlige værdier og argumentere for dette ved at tage udgangspunkt i Brønderlevssagen!
Vi er helt enige om, at Afghanistan ikke er et oplyst land, og at vi alt for ofte hører om forfærdelige sager. Men i stedet for at hjælpe landet, ønsker du snarere at bekæmpe det, så Afghanistan ikke udgør en trussel mod Vesten! Hvor kommer verdensbilledet "os og dem" fra? I ovenstående citat skriver du groft sagt, at det er idiotisk at tro, at mennesker er ens. Hvad tror du? At et barn som fødes i Danmark er anderledes end et barn, som fødes i Mellemøsten? Vores samfund bygger netop på, at alle fødes lige og med samme rettigheder - at samfundet og kultur påvirker individet er en anden sag.

Jeg undskylder for et rodet indlæg (der sikkert indeholder mange slåfejl), men bloggen chokerede mig i sådan et omfang, at jeg var nødt til at få skrevet mine tanker hurtigst muligt ned.

Total spild af gode danske liv og milliarder af kroner.

Hellere i dag end i morgen burde vi trække vore gode folk ud af den rotterede.
STOP alle betalinger nu og i fremtiden til det korrupte stammesamfund og brug pengene på at lindre tilværelsen for de gode danske soldater, som er blevet invalideret og sørg godt for de dræbtes ægtefæller og børn.
Vi kan bidrage til amerikanernes fantastiske droner, så de kan fortsætte med at plukke de værste skiderikker ud af systemet.
Hvis det bliver kendt, at det kan gå grueligt galt, hvis man huser og skjuler terroristreder, kunne det være, at civilbefolkningen ikke længere er så forhippede på at hjælpe disse Allahs hellige krigere.

Det er ud over alle grænser dumnaivt og vildt tåbeligt at tro på, at vi med vold, magt, krudt og kugler kan bane vejen for noget som helst fornuftigt i den elendighed og i hele den region. Lad det sejle videre uden vores indblanding.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden