Dansk EU-parløb med Storbritannien?

Lykke Friis (V)
Lykke Friis MF (V), EU-ordfører Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Nu kommer den. Storbritanniens David Camerons længe ventede europapolitiske tale, der er blevet udskudt så mange gange, at den for længst er blevet omdøbt til ”i morgen, i morgen og i morgen-talen”. Med al sandsynlighed vil den blive holdt den 22. januar. Allerede datoen har sat gemytterne i kog, ikke mindst i Tyskland. For hvorfor dog lige vælge dagen for 50-året for den tysk-franske forsoningsaftale (Élysée-traktaten) som affyringsrampe for en EU-skeptisk tale? Og ikke nok med det. En hel hær af bekymrende iagttagere er også begyndt at blande sig i, hvad Cameron skal sige. EU-formand van Rompuy, den nye amerikanske administration, store dele af det britiske erhvervsliv og den tyske udenrigsminister har alle advaret Cameron mod at fare for hårdt frem.

Nu er det jo vanskeligt konkret at forudsige, hvordan premierministeren vil vægte sine ord. En del tyder dog på, at forslaget om en decideret ”Brexit”, hvor briterne forlader EU, er lagt på hylden, til fordel for løftet om en folkeafstemning efter en genforhandling med EU. Også dét er imidlertid en uhyre risikabel strategi. For hvor klogt er det at love en folkeafstemning, før der er klarhed over, hvad man rent faktisk kan forhandle sig frem til ved forhandlingsbordet i EU? Kort sagt: det kan godt være, at Cameron har brug for at ”kaste rødt kød til EU-skeptikerne” - som britisk presse så malende formulerer det. Men han risikerer altså i sidste ende at sætte hele medlemskabet over styr, da en folkeafstemning om en dårlig genforhandlingsaftale kan få vanskeligt ved at konkurrere med de EU-skeptiske hardliners klare budskab om helt at forlade samarbejdet.

Meget tyder da også på, at Camerons genforhandlingsstrategi allerede er i krise. Efter planen skulle Cameron nemlig bruge euro-landenes ambition om at vedtage en ny traktat som anledning til at presse indrømmelser igennem. Nu virker det imidlertid som om, at traktaten slet ikke bliver til noget. Stats- og regeringschefernes appetit for vanskelige traktatforhandlinger falder nemlig proportionalt med, at der langsomt men sikkert kommer mere styr på situationen i Sydeuropa. Selv kansler Merkel er begyndt at påpege, at man så sandelig kan gøre meget inden for den eksisterende Lissabon-traktat. Og hermed kan Cameron godt kigge i vejviseren efter den ønskede byttehandel: briterne undlader at nedlægge veto over for en ny traktat mod, at de får lov til at stå uden for flere områder.

Men selv hvis traktaten alligevel pludselig skulle få en renæssance, hører Camerons kvaler ikke op. For på hvilke nye områder er det egentlig, at Cameron skulle kunne få nye forbehold? Ligesom Danmark står han jo allerede uden for euroen og retlige og indre anliggender. I debatten fokuserer britiske konservative ofte på områder som arbejdsmarkeds- og socialpolitikken, såsom arbejdstidsdirektivet. Men hånden på hjertet. Hvorfor skulle de øvrige medlemsstater dog give briterne forbehold inden for områder som er en del af det indre marked og dermed lynhurtigt vil give briterne en konkurrencefordel? Så kunne franskmændene da også forlange, at deres bilindustri skal undtages fra statsstøttereglerne, mens polakkerne kunne insistere på at blive undtaget fra al klimalovgivning, der skader deres kulindustri. Med andre ord: briterne gør regning uden vært, når de fremstiller EU som et rent tagselvbord. Eller som Tysklands ambassadør til Storbritannien for nylig udtrykte det: Der er ikke noget valg mellem en tagselvbordsmodel og at blive uden for EU. For hvis du tillader tagselvbordet, går det indre marked i opløsning. Ergo må briterne vælge mellem at blive inde (dog med de nuværende forbehold) eller søge mod udgangen!

Det er præcist erkendelsen af, at UK nærmest ved en fejl risikerer at lande helt uden for EU, der på det seneste har fået erhvervslivet til at gå på barrikaderne. Mere end halvdelen af den britiske eksport går således til EU, og britiske virksomheder beskæftiger 200.000 mennesker i Tyskland, medens 400.000 briter arbejder i tyske virksomheder i UK. Lige så klart er det, at landets indflydelse på den globale scene vil blive svækket, hvis briterne ikke længere har politisk indflydelse på det europæiske kontinent og kan bruge medlemskabet som en global mikrofon. Det var da også det ubehagelige budskab, som det amerikanske udenrigsministerium i sidste uge sendte over Atlanten – uden EU-medlemskab intet ”special relationship”.

Camerons kvaler med at få en særaftale burde også give stof til eftertanke hos dem herhjemme, der drømmer om, at Danmark skal lægge sig i slipstrømmen på Storbritannien. Når alt kommer til alt, viser Camerons kurs ikke vejen mod et nyt, mere fleksibelt Europa, hvor lande selv kan sammenstykke deres medlemskab. Camerons kurs peger snarere mod en langsom exit ud af Unionen. Ganske tankevækkende er der da heller ikke nogen lande, der indtil videre har sluttet op om Cameron. Det bør Danmark heller ikke gøre. Med 500.000 arbejdspladser på spil skal vi ikke vælge en kurs, der marginaliserer os yderligere. Eller som den finske EU-kommissær Olli Rehn udtrykte det for nylig: Hvis jeg var brite, ville jeg foretrække en position på midtbanen som spilfordeler. Du scorer nemlig ikke mål fra bænken. Det gælder i høj grad også Danmark.

Kommentarer

Politikerne snyder så hellere ud af EU, følg England

Desværre er størstedelen i folketinget og regeringen, modsat befolkningen begejstrede for EU. Vores forbehold respekteres ikke, vi vil ikke have flygtningene, men politikerne laver et smuthuls så de slipper ind i Danmark, det ville være let at kontrollere i lufthavnen om de har ret til at komme til Danmark ellers må de returneres, begynd med fly fra Lampedusa. Politikerne vil så gerne tage deres del af flygtningestrømmen. Det duer ikke vi har allerede omkostninger på indvandrene på ca. 15 milliarder og politikerne prøver at skjule det. Det må ikke opgøres!

David Cameron er på tilbagetog

Det er i løbet af de seneste par døgn blevet klart, at David Cameron er på tilbagetog. Han mangler bar at forklare, hvad han vil gøre, hvis han bliver underkendt af vælgerne.

Storbritanniens regeringsleder er løbet direkte ind i muren, og står nu med en blødende næse. Også i denne omgang har man kunnet konstaterer, at nyhedsdækningen i de danske medier af denne sag, har været meget sparsom. DRs TV-aviser så i går ingen grund til at nævne noget, og måske kan de også forbigå Camerons EU-tale, som han forventes at aflevere, af alle steder, i det EU-venlige Holland i morgen.

Nu er det en alvorlig sag, hvis et folketingsmedlem og en tidligere minister giver DR retningslinier for, hvad der skal bringes i nyhedsformidlingen. Man må bare konstatere, Fru Friis, at der fortsat er en ret problematisk nyhedsdækning i DK af EU, og at det ganske som forventet fører til en megen ukvalificeret debat om EU. Det vender naturligvis tilbage som et problem for parlamentarikerne, når der stemmes om EU-spørgsmål.

David Cameroms tale styres af USA og Tyskland usmageligt

Skal USA eller Tysklands Kansler Merkel dikterer Storbritaniens medlemskab EU, så skal de blive.
Var det ikke sådan Sovjet styret var sat sammen, men også her vil USA bestemme for ingen kan tvinges eller underlægges andres magt, derfor opløstes sovjet pagten - til Rusland- Berlin murens fald- ingen land skal tvinges/styres mod egen vilje- jo men kun og kun når USA og Tyskland mener at tvang er ok. Derfor bliver den ventede talen fra D Cameron måske ikke som ventet. Men hvad med vælgerne ikke kun dem i Storbritanien, men også DK, Spanien, Italien etc. Skal vi vente med at blive hørt eller kæmpe os ud af tvangsstyret som Ægypten, syrien med flere

Hvor er demokratiet henne. i Bukselommerne på USA og Tyskland.

Gid Fanden havde EU!

"Dansk EU-parløb med Storbritannien?"

Ja, tak! Især hvis Storbritannien trækker sig fra EF-domstolen, holder fast i ingen fælles indvandringspolitik og ingen fælles mønt samt ingen finanspagt.

"For hvorfor dog lige vælge dagen for 50-året for den tysk-franske forsoningsaftale (Élysée-traktaten) som affyringsrampe for en EU-skeptisk tale?"

Særdeles passende - og for at vise, at den tysk-franske akse ikke bestemmer alt i denne verden.

Hvad Rompuy mener er der vist ingen, der bekymrer sig om. Manden er en nullitet.

Og Cameron bør gå hårdt og brutalt til værks; det fortjener det udemokratiske makværk, som I politikere har strikket sammen.

Hvad med om vi fik en genforhandling - det ville være på sin plads med den særdeles udbredte EU-skepsis (for ikke at sige deciderede modstand), som er her i landet. Kun politikerne er efterhånden EU-liderlige.

Ja tak til demokrati - og det betyder et klart nej til EU, som er alt andet end det!

Hvornår får vi den lovede afstemning om Lissabontraktaten, som I politikere luskede igennem uden mandat?

Arbejdspladser

"Med 500.000 arbejdspladser på spil skal vi ikke vælge en kurs, der marginaliserer os yderligere."

Det kan man da kalde en skræmmekampagne, der vil noget. Skulle Danmark miste 500.000 arbejdspladser hvis vi meldte os ud af EU? Det er der vist ingen der tror på.

Jeg tvivler

Briternes situation er den, at 1/3 af deres BNP er i finanssektoren - og den er i enestående grad pilrådden. Siden juli har man prøvet at finde ud af, hvordan man splitter bankerne op - og de er mange og store.

Sagen er den, at man vil ikke finde sig i bankejede stater i Europa. P.gr.a. vidtgående nationaliseringer så er grænsen mellem stat og bank mere end flydende i Storbritannien - dog er det helt klart at bankerne er de vigtigste.

Vi har noget tilsvarende i Sverrig - hvorfor Rehn citatet er ualmindelig velanbragt. Sagen er at langt hovedparten af den finske finanssektor er SVENSK - oven i købet svensk statsejet. Sammenlignet med det er de britiske problemer med spanske Santander småting. Også at Danske Bank skal forsvinde fra Finland, Danske Bank har ikke forsømt nogen lejlighed til at gøre uansvarlige dumheder.

Problemet ligger her, at tagselvbordet kommer ind, for man vil da ikke fra EU fortsat acceptere den måde de britiske banker (LIBOR-skandale mm.) ligger og kompromitterer de europæiske økonomier med deres omfattende og dubiøse manøvrer, der er rent tyveri (grækerne er svindlere; men vi lidt om, hvor meget). Nordea og Sverrig fik jo kærligheden at føle i SAS sagen - og svenskerne måtte trække sig som en køter, der har fået tæsk. Det er så det mindste: For Nordea har for praktiske formål måtte trække sig fra den danske realkredit.

Nu er Danmarks problem, at realkreditten kan ikke overleve! Ikke i den form den har. Det er teknisk; men de danske banker ønsker at realkreditobligationer kan anerkendes på linje med statsobligationer.

Det går også for de fast forrentede konvertible annuiteter; men alt flexlortet er og bliver lokumspapirer. Det er DEN hurdle vi står overfor i disse dage.

Den eneste løsning er at staten overtager realkreditten og udskiller de gode obligationer som et debitor ejet system - gerne flere. Men det vil betyde en dansk statslig kapitaltilførsel på 1-200 mia. DKK: DEM kommer vi selv til at hoste op med - ikke noget spansk nødlån til Danmark.

Sverrig kan jeg kun se problemer for - af samme grund som Storbritannien: Sverrig har ganske enkelt ikke penge til at rekapitalisere deres finanssektor.

Dermed kommer Storbritannien og Sverrig i samme situation som Spanien - nemlig at få en realøkonomi til at køre samtidig med at deres finanssektor skal rekapitaliseres: Det gik jo som bekendt IKKE i Spanien - ikke uden massiv EU støtte; men hverken Storbritannien eller Sverrig er euro-lande, så det er svært.

Løsningen var den med det fælles europæiske banktilsyn - problemet for Storbritannien og Sverrig, at dermed ville de som bankejede stater komme under direkte kontrol af eurozone myndigheder.

Danmark klarer den nok - med blå mærker og andre skrammer - men det gør Sverrig og Storbritannien IKKE. I disse lande har bankerne nemlig sat demokratiet helt ud af kraft.

Mere styr på situationen i Sydeuropa

”vanskelige traktatforhandlinger falder nemlig proportionalt med, at der langsomt men sikkert kommer mere styr på situationen i Sydeuropa. Selv kansler Merkel er begyndt at påpege, at man så sandelig kan gøre meget inden for den eksisterende Lissabon-traktat”.

De svageste i Europa, forstår ikke hvad du taler om, det er beskæmmende, at tænke på, at grækere og spaniere ofte omtales, som selvforskyldte tabere. Jeg kan garantere for, alle børnene, der i dag bor på gaden og sulter, de er uskyldige, de har ikke levet over evne, de har ikke penge gemt i skattely rundt om i verden.

Hvordan kan det forsvares, at børn sulter på gaderne i Athen og Madrid, når bankerne og investorer i samme byer, får flere tusinde mia. DKK i ECB lån, til at holde hånden under investeringer der skulle være tabt, hvis Grækenland og Spanien var trådt ud af euroen, centralt placeret Finansfolk, får gigantisk afkast på græske og spanske statsobligationer, fordi risikoen er kendt og meget høj, men EBC holder hånden under bankerne, skatteyderne i Grækenland og Spanien ender med gælden og lånene fra ECB alt imens, andre tjener på deres ulykke.

Bankerne er redet i syd Europa, operationerne lykkedes, patienterne døde.

Se: http://politiken.dk/udland/ECE1856441/roede-kors-goer-klar-til-at-hjaelp...

Phillip anonym

Dit sentimentale vås er så meget ved siden af, at man græmmer sig.

Sagen er den, at de nationale regeringer i Grækenland og Spanien har kørt deres lande i sænk - dels ved uansvarlighed, dels ved uduelighed.
Det er i sig selv altid traumatisk at hive folk op af den havn de selv er hoppet i.

Det den såkaldte "bankredning" har gjort er at forhindre bankerne i at gøre ulykken til en katastrofe. Der er reelt tale om en afvikling af bankkonkursboer. Det er så specielt vanskeligt for i dele af Spanien ER de banker under afvikling de ENESTE banker.

Det EU gør er, at de giver en støtte så Spanien kan møde virkeligheden UDEN at gå helt i stykker.

Det Du med Dit let bevægelige følelsesliv burde gøre var at smide Dig for fødderne af Merkel - hvilket hun sikkert vil have sig meget frabedt (hun er iflg. Løkke MEGET opmærksom omkring sit fodtøj!).

TAG VARE PÅ DEMOKRATIET I DANMARK!

EU's ledere repræsenterer totalitære tendenser - endog marxisme. - EU-Rådspræsident Herman Van Rompuy advarer imod en »demokratisering« af EU – EPN - se 06.12.12 -

Kan demokratiet gradbøjes? -

Har nogle danske politikere rettet øjnene mod givtige retræteposter i EU?

EU-Kommissionens formand, kammerat José Manuel Barrosos politiske aktivitet begyndte i 1970erne hvor han var en af ​​lederne af den underjordiske maoistiske PCTP / MRPP - Portuguese Workers' Communist Party/Reorganized Movement of the Party of the Proletariat - (Kilde: José Manuel Barroso, Wikipedia, the free encyclopedia)

Hvordan vil de nålestribede heros undgå, at deres europæiske luftkastel går til grunde, når diktatoriske krav kvæler nationer?

Overgaard: VRØVL

Luftkastel? Hvis EU ikke var gået ind og reddet Spanien, så skulle Du have set ballade - værst i Spanien. Så fri os for de DF åndrigheder.

SVAR TIL THOMAS BORGSMIDT

Jeg skriver med risiko for at få en hel del kritik. Måske har du ret. Det vil tiden vise. - Men kære, sidder du da inde med den ABSOLUTTE sandhed?

Njaaaahhhhh

Der hvor jeg er i tvivl er om det kan lykkes Vestager at få platte ECB med flexlort - jeg tvivler. De seneste artikler om at F1 lån går tilbage er nok øregejl - og jeg tvivler på Jörg Asmussen tager bankernes vrøvl for gode varer.

Men én ting er jeg ganske god til: Genkende uforfalsket NONSENS og barnagtig dumhed.

Andre lande kunne se Brixit som en ledestjerne !

UK har en økonomi på størrelse med Brasilien.

De kan da godt klare sig som selvstændig nation.Singapore, Korea har det også ret godt. Svejts, Norge og mange andre ikke EU lande har det fint i en konkurrencepræget verden.

De betaler en 1/2 milliard om dagen til EU. De importerer meget mere fra EU end de eksporterer til EU.
De ejer mere i EU samlet end omvendt.
De kunne sippe for en klods om benet hvis Skotland meldte sig ind i EU og UK ud.
UK har en demografisk fordel i forhold til Tyskland og SIC-PIG (nu også+Cypern) qua deres store indvandring.
De kan ikke acceptere en politisk EU domstol som øverste nstans. Det kan vi egentlig heller ikke i DK.

UK er prøget af en tænkning der sætter emperien forrest. Kontinentet er drømmere der følger Hegel og Kant inspirerede "Ideer" der står over virkeligheden. For EU folk er "Ideen" vigtigere end emperien, derfor er vi i L o r t til halsen i EU. Vi har uduelige og småkorrupte embedsmænd der ikke følger deres egne regler og som ikke vil give aktindsigt, eller for den sags skyld kan få noget så simpelt som en regnskab godkendt af deres revisorer - endda igennem samfulde 18 år...imponerende "good governance"

Lille og vågen er bedre end stor og doven især for en lille nation som den danske. Så er vi også træt af alle propaganda løgnene der kommer dernede fra og fra Venstre herhjemme...EU fredens projekt...LOL...Prøv franske atombomber og et delt og besat Tyskland med moralske tømmermænd og en vestlig/kommunistisk verdenskonfrontation.

UK er ved at frigøre sig fra den syge "group-think" som EU er eksempel på. Som en flok fine paver og kardinaler, gode borgere der alle siger at jorden er flad, selvom alle længe havde vidst den var rund.

I tænker som i en Rockerbande i EU og de EUrophile partier. Dem der skrider er i "Bad-Standing og må straffes helt vildt hårdt for at vise andre at frafald betyder døden eller tæt på.....

Skal vi også lære vores børn at sådan skal man drive demokrati, suveræne nationer og frie folk skal underlægges Eurokrater uden folkeligt mandats åndssvage og noge gange fascistiske ideer...

Føj......Jeg foragter EU's korruption og magtarrogance.

Ærlighed, åbenhed, demokrati, tak.

Kære Lykke
EU indebærer mange fordele for Danmark, ja. Men hvorfor ikke tale åbent om ulemperne? Sæt navn på de udemokratiske processer, det enorme overforbrug, bureaukratiet, nepotiet, kurruptionen... Ved at ignorere de farlige sider af EU, fremstår du - og stort set alle andre landspolitikere - som uærlige. Min utryghed vokser, når det virker som om disse ting vokser upåagtet, mens landets indflydelse svækkes samtidig med at mere og mere selvstændighed afgives til denne heksekedel af nålestribet magtvælde.

Kan du begrunde, hvorfor I IKKE taler om disse ting?

Hannibal

Du har ikke fattet en dyt! Det man slås for i øjeblikket - og har gjort de sidste par år - er at forhindre at finanssektoren tager magten fra de demokratiske institutioner og bare udsteder deres ultimata!

Man er NØD til et nært EU samarbejde - for at bevare nationalstaternes suverænitet!

Thomas Borgsmidt

Det lyder fuldstændigt som enhver diktators/tyrans argument mod sin befolkning for at gøre ham til kejser.

"Hvis ikke i overlader al magt til mig, falder jeres verden sammen."

EU har jo netop i mange år fjernet utroligt mange områder hvor nationerne ikke længere selv må bestemme, og det er da vist tydeligt for de fleste andre end dig, at det har de tænkt sig at fortsætte med.

Så du mener altså at vi på stort set alle områder skal fjerne vores ret til selv at bestemme, for at bevare vores nationalstat?

Det er jo dig der vrøvler!!

Overhovedet ikke "Thomas"

Den såkaldte frihed har vi skam selv formøblet!

Det er ganske enkelt: Når man skylder flere penge væk end man nogensinde kan håbe på at tjene - så bestemmer kreditorerne.

Du overser ganske, at EU er den ENESTE chance vi har for at undgå et sammenbrud.

Du kunne se, hvad der skete med SAS!

Tilbage til start!

Englænderne gør os alle en tjeneste, nemlig den, at kæmpe for folkets ret til selv at bestemme. Det er meget bedre at tage konflikten nu end at vente på, at folkelige oprør bryder ud.

Alle de fordele det europæiske samarbejde giver os, kan jo sagtens realiseres, selvom de enkelte lande beholder retten til at, alene, adoptere de dele af flertallets beslutninger man finder rimelige og fornuftige for sit eget land og folk.

Samarbejde mellem lande er et stort gode men samarbejde hvor man oplever, at man løbes overende er ikke holdbart. Det duer ikke, at de enkelte landes folkevalgte forsamlinger, skal gennemføre noget, deres vælgere er imod. Det er i direkte konflikt med demokratiets grundtanke, den, at det er folket der bestemmer. Ikke nationale eneherskere eller overstatslige forsamlinger. Det var jo netop denne styreform, demokratiet skabte en vej væk fra.

EU må finde vejen til en ny samarbejdsform, uden domstol, parlament, forordninger og direktiver. Ellers vil det på et tidspunkt ende med folkelig opstand, f.eks. i form af national vægring ved, at udføre fælles beslutninger.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden