Danskerne vil have del i Grønlands råstofeventyr

Dansk skepsis over for udenlandske investeringer vækker forundring.

Arkivfoto: John Rasmussen

Den danske regering bør gå sammen med danske investorer, eksempelvis pensionsselskaber, i kampen om råstofferne i den grønlandske undergrund.

Det mener to ud af tre danskere ifølge en Gallup-undersøgelse foretaget for Berlingske.

Analysechef Jens Jonatan Steen fra centrum-venstre tænketanken Cevea ser målingen som et »wakeup-call« til SRSF-regeringen.

»Vi bør overveje muligheden for offentlige investeringer. Fra dansk side har vi sovet i timen. Vi har en historisk forbindelse og forpligtelse over for Grønland,« siger han.

Læs mere: Grønlandske toppolitikere har tætte forbindelser til mineindustrien

Grønland ser store muligheder i investeringer fra i første omgang Kina og dernæst Sydkorea for at kickstarte en udvikling, der på længere sigt kan gøre Grønland til en økonomisk selvbærende industrination. Store mineprojekter, der skal udvinde metaller og mineraler er allerede stærkt på vej eller i støbeskeen.

Direktør Xiaogang Hu fra mineselskabet London Mining stiller sig i et interview med Berlingske uforstående over for den negative danske omtale af et stort jernmineprojekt med kinesiske investeringer.

Læs mere: Grønland vil eksportere uran

Det vanskeliggør forhandlingerne med potentielle investorer. Danmark burde tværtimod »være stolt« over muligheden for »at give grønlænderne et bedre liv«, siger han.

Herhjemme er regeringen og oppositionen uenig om, hvordan Danmark skal forholde sig. Mens Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen har talt om »en timeout« for at undersøge alle muligheder, har regeringen vendt sig mod en mere aktiv dansk linje med henvisning til, at råstofferne siden 2010 alene har været et grønlandsk anliggende.

Ifølge Grønlands fungerende landsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer, Ove Karl Berthelsen (IA), »er løbet ikke kørt for Danmark«, men Socialdemokraternes grønlandsordfører Flemming Møller Mortensen siger klart nej til statslige investeringer.

Læs mere: R vil genforhandle aftale med Grønland

Kommentarer

En forkert præmis

Berlingskes opinionsundersøgelse hviler på en forkert præmis.
Det fører til, at misforståelserne står i kø – i det ene indlæg efter det andet.

Statsministeren har (først og fremmest) udtalt sig om, hvorledes det ligger med forvaltningen af råstofområdet, herunder spørgsmålet om Grønlands adgang til at indføre lovgivning, der som i tilfældet med storskalaloven bl.a. fremmer mulighederne for anvendelse af importeret arbejdskraft andre vilkår end hvad der umiddelbart fremgår af grønlandske overenskomster. Og statsministeren har sagt, at hun vil respektere råstofordningen, som giver Selvstyret ansvaret. Derfor må vi gå ud fra, at regeringen vil fremsætte et forslag til ændring af den danske udlændingelovgivning for Grønland. Den fremsættelse bliver forsinket af udskrivelsen af valg til Grønlands Landsting, men det er en detalje.

Statsministeren har desuden tilkendegivet, at hun ikke har planer om at lade staten engagere i kommercielle investeringer i råstofudvinding, hverken alene eller i partnerskab med eksempelvis pensionsselskaber. Det samme siger Socialdemokraternes grønlandsordfører, Flemming Møller Mortensen.

Sagen er, at vi ikke kender ordlyden af det/de spørgsmål, som Gallup på vegne af Berlingske har stillet til sit panel. Men at dømme efter overskriften på artiklen har Berlingske forsøgt at gøre sit til at få statsministeren til at fremstå, som en politiker der ikke har fingeren på pulsen. Det er ikke en fair måde at bedrive journalistik på. Men det er jo set før, og det bliver sikkert heller ikke sidste gang.

Jeg har lyst til at spørge, hvor vi ville være henne, hvis denne form for 'pression i 11'te time' skulle kunne føre til, at man fx påtvinger London Mining en partner til Isua-jernmine projektet, som slet ikke har en chance for at komme på banen før der er gået x måneder. Og ja, jeg går som en selvfølge ud fra, at der trods alt ikke er nogen, og da slet ikke her i Berlingske, som forestiller sig, at man skal 'nationalisere' LM ud af billedet - hverken helt eller delvist? Jeg tror iøvrigt ikke, at man skal regne med at LM har brug en partner, uanset at vedkommende 'på et tidspunkt' kan stille med risikovillig kapital, fx fra danske pensionskasser.

Lotto eller miljø?

Er det korrekt, at Storskalaloven giver Grønland selvbestemmelse over den grønlandske undergrund?
Er det korrekt at indtægter fra undergrunden skal modregnes i bloktilskuddet, som jo allerede idag i stor stil går tilbage til Danmark?
Er det tilfældet at enhver råstofudvikling skal miljøvurderes?
Ingen udvinding ingen miljøforurening.
Har vi nogen indflydelse på udenlandske arbejderes/ansattes arbejdsforhold i konsortier, der har vundet en eller flere udvindingskontrakter?
Hvis der er styr på dette, så må grådigheden vige-ja det må den da også selv om der ikk eer styr på det!!!

Hele Folketinget minus Dansk Folkeparti

Selvstyreloven blev ikke vedtaget enstemmigt.

Men når nu der investeres massivt i forarbejdet til minedriften med fuld betaling af danske skatteydere, så undre det, at man ikke sender regningen til Grønland.

Der købes heliocoptere, kampfly og droner til sikring af Grønland. Der invisteres i super isbryder, så minedriften kan holdes i gang året rundt.
Arktisk Råd oprustes sammen med militær og politi.

Burde vi ikke lave disse forbedringer i samarbejde med Selevstyret, så de optræder på en konto, som Grønland skal indfri inden selvstændighed?

Danmark har ikke råd/ Bloktilskuddet skal modregnes

De Konservative har tidligere udtalt: Grønlands undergrund tilhører Grønlænderne , men ekstra indkomster skal modregnes i Bloktilskuddet , og sigtet er ingen Bloktilskud , som koster os Syddanskere 3 milliarder kroner årligt, d.v.s. ingen Grønlandsk indtjening før indtjening som skal overstige de 3 milliarder, hvilket er et selvmål.
Vi Danskere har ikke midler, altså vores Danske model med mindsteløn, blokerer for det Grønlandske råstofeventyr.
Det Grønlandske eventyr hedder nemlig 24/7 365, og det er måske kun Kina som kan levere varen.
Inden dette idioti (min vurdering) startes, så spørg til de Afrikanske projekter, disse svar er nok ikke ønskelige, og hvis Grønlænderne tror de er dygtigere, skal nødbremsen nok aktiveres.
Før andre projekter startes på Grønland, så var det måske ønskeligt at der blev ryddet op i affaldet fra tidligere fremmedes gøren og laden på Grønland, netop for at undgå Grøndland som Verdens største Ø ikke bliver den største skraldespand.
Tænk Dansk 60 års modstand mod Uran og alt hvad der hedder A kraft mv., er nu af Soc.D, fejet af bordet, og ingen råber historisk forræderi, og Danmarkshistoriens måske største forræderi er på skinner, netop Uran fra Grønland til Verdensmarkedet, og hvor bliver demonstrationerne af.
Globaliseret Danmark.Finn Bjerrehave Vig

Drøm og virkelighed

Ja, det ville være dejligt, hvis Danmark og danskerne kunne tjene stort på det store grønlandske mineeventyr. Men det nyter jo ikke noget, at jamre nu, efter man i årevis har "overset" de grønlandske muligheder og et enig Folketing at givet grønlændere selvstyre.

Faktum er dog, at der ikke findes danske mineselskber, man kunne investere i. Så den eneste mulighed var at investere i kinesiske eller australske selskaber, for så få en lille del af eventuelle gevinster.

Spørgsmålet er dog, om det er en god idé at bruge skattepenge til det? Og er det overhovedet statens opgave at lave sådanne investeringer? Så kunne man jo lige så godt investere i al mulige råstofprojekter rundt om i verden...

Så hvis man har for mange penge og bare ved ikke, hvor de skal investeres, er det nok selve Danmark man skal tænke på (f.eks. udvinding af skifergas) -- før det også her er for sent og man igen om få år begræder forsplidte chancer...

Forfejlet debat

Jørgen Strand Nielsen skriver: Selvstyreloven er retligt set blot en delegering af myndighed, som Folketinget til enhver tid kan ændre ved ny lov.

Enhver, der deltager i denne debat, bør gentage denne sætning et par gange. (Det er dig, jeg kigger på, Søren Espersen!)

Selvstyreloven er på mange måder et lille, machiavellisk mesterværk: som den er formuleret, er der ikke taget stilling til hvordan indtægterne fra råstofferne skal fordeles, den forhandling skal først indledes, når skillingerne begynder at rulle for alvor.

Det, vi har overladt til Grønland, er det politiske ansvar, og med den grønlandske centraladministrations kompetence og ærlighed in mente, betyder dette at Grønland snart vi være et nyt klondike, uhæmmet af snærende danske regler om miljøhensyn, arbejdsforhold og bureaukrati.

Således er den første koncentrationslejr med kinesiske slavearbejdere allerede på tegnebordet. Min fantasi rækker ikke til at forestille mig, hvordan pressen - ikke mindst den grønlandske - ville reagere, hvis det var folketinget, der havde foreslået noget sådant.

Så når en boreplatform bliver pløjet ned af et isbjerg er det grønlænderne, der står med ansvaret og regningen. Og når de multinationale mineselskaber er veletablerede i Grønland (og grønlandske politikere er blevet købt og betalt) vil Danmark komme og forlange sit skålpund kød.

Hvad man ellers måtte mene om AFR, så er selvstyreloven lige til lærebøgerne. Havde det været Folketinget der skulle implementere råstofsudvindelsen, var der gået 50 år før vi så den første prøveboring.

Uran affald skal placeres hvor der udvindes uran, retfærdigvis.

Skulle det blive besluttet at Grønland kan eksporterer uran, så bør Grønland selvfølgeligt også kunne modtage den atomaffald, som eksporten medfører.

Da grønland er en del af rigsfællesskabet, så skal Grønland også ind i vurderingen af hvor Risøs atomaffald skal placeres. Med 50.000 indbyggere og et enormt stort areal, så er konklusionen ret klar. Den skal placeres i Grøndlands undergrund, hvor der i forvejen er uran.

Danskerne bliver aldrig klogere

Grønland er ikke Danmark. Grønland har været okkuperet af DK i over 200 år. Grønland vil selv. Grønland er træt af alle de uhyrligheder som Danmark og danskerne har udsat landet og befolkningen for i århundreder. Grønland er faktisk igang med en fredelig revolution og det må alle de forsmåede danskere bare acceptere. Vi har samarbejdet med DK i mange år, men afkastet er kun gået den ene vej - til DK. Det vil vi ikke finde os i længere. Fri os derfor for den bedrevidende attitude, overherrementalitet og misforstået solidaritet. Grønland vil gerne rejse sig igen efter 200 års undertrykkelse af danske embedsmænd og Danmark. Og venligst fri os for, at påstå, at DK "pumper mange penge i dem". Bloktilskuddet bliver givet med samme vilkår som ulandsbistand. Derfor kanaliseres en stor del af bloktilskuddet til DK, oveni bliver der eksempelvis beskæftiget et utal danskere i DK.

Grønland

Jeg er glad for, at interessen for Grønland er stigende og det er kun positivt. Med den tone, der bliver lagt fra mange af debattørerne om, at det alene er Danmarks ejendom og at kun Danmark skal have fordel af det økonomiske, er ikke særligt konstruktivt. Det er ikke realistisk. For det første er der en Selvstyre lov, som vi nødvendigvis må forholde os til, og for det andet, er der lavet en fordeling af evt. indtægter fra de forventede mineraludvindinger, både fra mine- og evt. olieudvindinger, hvis man når så langt. Det er tydeligt, at man glemmer den fordeling der er foretaget, og som jeg synes, er en god og fair fordeling. De første kr. 75 mill. tilgår Grønland, derefter Deles indtægterne indtil bloktilskuddet går i nul og derefter igen, forhandles der igen med Danmark. Grønland render IKKE med det hele, som mange går rundt og tror og ikke ved.
Den tone og holdning med, at selvfølgelig er det kun danskerne der skal have det hele, på baggrund af bloktilskuddet er ærlig talt arrogant efter min medning, og det klæder ikke Danmark og danskerne, at udvise sådan et fremfærd. Havde I også interesse for Grønland for bare et halvt år siden? Hvorfor denne pludselige interesse? Er det udelukkende kun af økonomiske interesse, at udvise denne interesse lige pludselig? Man må forstå, at Grønland var med dets situation i mange år, med meget begrænsede midler, udsigt til dårligere økonomi, stigende arbejdsløshed og andre udfordringer, var nået dertil, at der måtte gang i andre erhverv end lige fiskeriet. De firmaer der opererer i øjeblikket i Grønland, har faktisk være der i flere år og foretaget undersøgelser og brugt masser af tid og millioner på, kan man ikke bare ignorere. Det siger sig selv. Andre alternativer har man ikke haft. Men, først nu, viser interessen sig. Det er dejligt, men man kan ikke bare tromle disse firmaer væk. Sådan en fremfærd vil være utroligt ødelæggende for Grønland og Danmark, både økonomisk men så sandelig også omdømmet ude i verden, med stor sandsynlighed for, at investorer i fremtiden fravælger Grønland OG Danmark. Det har man ikke råd til. Det er vigtigt at forstå.

Grønland

For lige at tilføje, kan man altid søge om Grønland på nettet, f.eks. på rejse/turismebureauer, lokale nyhedsmedier, de offentlige hjemmesider, for at hente fakta og viden. Jo mere viden om Grønland, jo bedre og ikke kun om bloktilskud, sociale problemer osv., som der er så meget fokus på. At kun fokusere på bloktilskud og andre negative historier og uenigheder omkring disse, hjælper ikke på forståelsen på hinanden. Det gælder også den anden vej - fra Grl. til DK. Der vil nok være delte meninger fra begge lejre, men det gælder om at forstå hinanden og det gælder om at samarbejde konstruktivt.

Der kommer til at ske det samme som i Afrika

De her store internationale selskaber kommer bare med snablen og suger alle råstofferne op og forsvinder så ud af det danske rigsfællesskab med alle rigdommene. Så står vi tilbage med en lang næse og regningen for oprydningen i Grønlands natur.

Det e jo de samme selskaber som i dag henter enorme rigdomme op fra minedrift i Afrika. Har det måske gjort Afrika rigt? NEJ - pengene går LANGT udenom Afrika. De står tilbage med en lang næse og ødelagt natur.

Et samarbejde med den danske stat om at udvinde råstofferne, vil derimod mest mulig komme rigsfællesskabet til gode og samtidig i respekt for grønlandske værdier, befolkning og natur.

Om fiskerne.

Der er ingen køer på Matadorøen, flyt Landbohøjskolen til Viborg, Jylland har 117 forskellige oste, og der er brug for landbrugslærere i Afghanistan, Somalia og Colombia.

Flyt Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium til Nexø, Esbjerg, Thorshavn og Godthåb, 2/3 af jorden er hav, så fiskerne har flertallet bag sig, men der er lige så mange sømænd i SF, som der er medlemmer i Sømandsforbundet, og socialdemokratiet har kun Kjeld Olesen som styrmand.

Tag til Afghanistan Rudolf

Hvis der er brug for lærerer de steder, så brug dog din udenomsviden og rejs hen et af de steder hen og belær folk...

Ikke fordi du ikke er velkommen her, dine kommentarer er bare ubrugelige...

Vågn op Danmark.

Nu har danmark sovet i mange år mht industrien i Grønland,vi vil være så "flinke" vi stemte i folketinget i 2009 for delvis selvstyre,det skulle de aldrig have haft,jo,måske men så skulle hele båndet til statskassen klippes,vi er som nation naive i mange henseende,vil vi igen tillade at andre løber med "guldet" som Norge gjorde da Per Hækkerup ,ædru eller beruset forærede det meste af Nordsøen til Norge,det siges at være en "myte" men Norge (mit føde land) har olien.
Da jeg sejlede på afrika øst fra 75 og frem hørte jeg meget ofte udtalelser,det er Kineser der bygger veje,broerne,hospitalerne osv,men de har deres egne folk med,det giver ikke noget til lokal befolkningen,nu kan det ende på samme måde i Konge riget Danmark hvis vi ikke vågner af søvnen,vi må nu have jernhandsken på over for Grønland,hvem er det som betaler,det gør vi danske skatteborger,vi vil ikke lade en RØD regering forære guldet til Kina,hvordan kan en Socialistisk regering (minus Radikale de er ikke så røde endnu)tillade at der kommer lav pris arbejder ind i Konge riget,det vil underminimerer hele vores løn og arbejds system,Kineserne arbejder langsigtet politisk her,de har meget andet i tankerne,bare vent og se når 100 tusind kineser har bosat sig på grønland om 50 år,da vil Kina styre hele sejladsen i Arktis område måske sammen med Rusland,men vi bliver hægtet af,de griner allerede nu i deres røde kina skæg,bare de ser den diskussion der foregår i medierne,hvor dumme må vi være..
Den røde regering må nu lytte til de borgerlige samt ikke mindst til meningsmålingen hvor 2 af 3 dansker mener vi skal være førende i investering i grønland,det mangler da også bare,det er vores territorium,dansk udenrigs område,militær,sundhed,retsvæsen,osv,hvor meget selvstændighed har grønland egentlig,alt er jo for vore skatteborgers penge....Kina skal under ingen omstændigheder har fodfæste i Konge Riget Danmark...hverken nu eller senere..

Thumpe politikere

Og mens "de" (politikerne) har travlt med Skattesager, Dong, DSB og osv. osv, så sejler Danmarks muligheder for en fremtidig indtægtskilde (og et fremtidigt levested når vandstanden stiger), lige så stille væk.

Først og fremmest pga. nogle småtossede politikere såsom den Radikale N. Helveg Petersen der mente, at det hele skal foræres væk, pga. selvstyre.

Og så sker der bare det, at det multinationale selskaber helt sikkert får udnyttet og/eller favoriseret de ledende grønlændere a.la. hvad vi kender fra kolonierne.

Den historie kender vi til bevistløsthed...og det kan ligefrem udløse krig..

Ikke kun skulle gamle idiot have været bortvist fra folketinget for længst, men også flere radikale tosser såsom Jelved og "sådan er det bare" Vestager.

Ligeledes også Claus Hjort Frederiksen der i skikkelse af en hårdtpumpet bayonne skinke, frejdigt indrømmer at han helt have overset Grøndland, mens han med den anden hånd indledte en klapjagt på svage bistandsklienter og arbejdsløse.

Og så er der de andre folketings-narhoveder, såsom kuglestøder-småtskåren-joakim og Bhenke, der mener at fx. strammere love og straf en vejen.

Og så er der hele flokken af karriere-høns, såsom "ferie" Lene Espersen og de andre vuggestue-barsel og plapre om forbedringer kællinger....

Danmark og Danskere - i er på vej ned til at blive et 3.die rangs land, hvis det fortsætter.. (men hvad kan man forlange af en befolkning der stadig (betaler) slæber rundt på et kongehus).

Danmark

Grønland er Danmark.

Præcisering.

Danmark, Grønland og Færøerne er lande i det danske rige.
Derfor begrebet "Rigsfællesskab".

Danskerne snyder sig selv igen

Det er en skandale, at Grønland, efter flere hundrede år på dansk støtte, nu bare har fået foræret det hele.

Der er for mange, mange tusinder af milliarder kroner værdier deroppe.

Gu skal vi røv give dem milliarder af kroner hvert år, samtidig med at de bare kan vente på, at blive Nordens, stive, svar på oliestaterne i golfen!

De danske politikere tjener, som sædvanlig, ikke den gennemsnitlige danske borger en skid.

Den danske stat skal have 100% af alt der hentes op deroppe - minus udgifterne til udvinding plus 10% i afkast.

Ligesom i 1921 forære vi bare væk. Skal det aldrig stoppe?!?!

Skal det være gratis at tage sig en lur?

Hvis du har ret så har vi sovet meget dybt i timen.

Claus Sønderkøge
7990 Øster Assels, Mors
csdenmark@gmail.com
www.bridgefiles.net
SKYPE: csdenmark

Det er ikke danskerne der snyder

Det er ikke danskerne der snyder

Det er den folk gale mennesker - fortrinsvis politikere ala Radikale, som er lykkedes med at berige danmark med udlændinge, der af en eller anden årsag bedst er egnet til at leve i et middelaldersamfund.

Samme kategori af politikere dvs. radikale og bl.a. VK, har også haft held til at i vidt omfang at sabotere Danmarks velfærd og formøble vores værdier.

Socialdemokratisk gavmildhed.

Hvorfor kan socialdemokraterne bare ikke lade være med altid at ville forære Danmarks arvesølv bort?
Tænk i denne sammenhæng på 1964, hvor Socialdemokraterne med en minister i spidsen forærede store mængder Nordsøolie til Norge.
Tænk i denne sammenhæng også på 2003, hvor regeringen med en konservativ minister i spidsen forhandlede og indgik Nordsøaftalen, som bl.a. indebar at A.P. Møller nu skulle betale skat af sin indvinding af råstoffer i Nordsøen.

Lær dog af historien.

.

.

Det drejer sig om 2 folketingsmedlemmers stemmer

Og socialdemokratiet forærer gerne hele Grønlands undergrund væk for ikke at miste de 2 røde stemmer fra landsstyret. De ved at de får brug for alt ved næste folketingsvalg. Det ved de også i Grønland og spiller på det.

Behov for opdateret og afpoliticeret selvstyrekommissionsarbejde

Selvstyreloven er retligt set blot en delegering af myndighed, som Folketinget til enhver tid kan ændre ved ny lov. Og det er påkrævet, da loven hviler på et meget politiceret kommissoriearbejde, som lagde alt for megen vægt på folkeretlige hensyn (oprindelige folks rettigheder) og groft negligerede de økonomiske hensyn, som har været meget vægtige i de to syddanske strukturreformer i 1970 og 2007. Herudover burde forsvars-, emergi- og miljøforhold i nordlige arktisk også have haft langt større vægt i selvstyrekommissionens arbejde.
Dansk udviklingsbistand på Grønland siden 2. verdenskrig har været konsekvent og derfor til tider lidt hårdhændet, men den har derfor også været succesrig. Vi er lykkedes at udvikle Grønland fra et traditionel fangersamfund til et moderne fiskerisamfund på niveau med Portugal, og det er der intet som helst at skamme sig over. Tværtimod!
Det er derfor ikke kun selvstyreloven som skal genforhandles, men denne forhandling skal baseres på en ny, hurtigtarbejdende kommission, som skal opdatere den foregående kommissions arbejde til situationen i 2013, samt tage skyldige hensyn til økonomi, forsvar, energi og miljø, herunder at disse forhold ikke kan betragtes separat for Grønland, men kun samlet for det danske rige.
Hvordan kunne en syddansk strukturkommission vurdere, at Fyn med en befolkning på 200.000 ikke længere er selvstyreegnet, mens Grønland med en befolkning på 55.000 af en norddansk strukturkommission samtidig vurderedes egnet til et udvidet selvstyre. Det er ikke rationelt, og bør derfor omgøres uden gentaget politicering.
MVH, Jørn Strand Nielsen

Enig!

I det mindste må den danske befolkning også inddrages i disse for vores stat meget vigtige beslutinger, hvordan kan man partsvis og bid for bid, som der er lagt op til, forære så stor en del af riget væk uden nogen statslig kontrol?

Noget andet er, hvordan kan en stat der fattes penge på længere sigt, frasige sig det økonomiske potientiale denne rigsdel kan komme til, at betyde og bidrage med til hele velfærdsstaten Danmark, for mig lugter det af en eklatant historisk skandale.

Den nuværende regering har absolut ingen positive fremtidsvisioner, det eneste de kan finde ud af, er at forringe og skære ned på velfærden, her er potientiale til mange nye arbejdspladser, både til beboerne i Grønland, men så sandelig også for syddanskerne, det er især et spørgsmål om vilje fra regeringens side, og naturligvis også om at turde langtids investere.

I en mørk krisetid, der kunne Grønland, hvis regeringen/staten vil det, gå hen og blive et fyrtårn, som kunne give håb for hele Danmark langt ud i fremtiden, og på sigt komme til også, at bidrage til den slunkne statskasse.

Selvfølgelig kommer Grønland i første række mht. afkast, men hvis mulighederne og div. forekomster er så store, som det efterhånden beskrives, så skulle der være rigeligt til alle!

Desuden går solidaritet til fælleskassen vel også begge veje, Grønland har i mange år nydt godt af vores alle sammens skattekroner, så hvorfor skulle de så lige pludselig, og oven i købet når muligheden opstår ikke også bidrage den anden vej?

I yderste tilfælde, og hvis regeringen bliver ved med, at påberåbe sig tavshed og passivitet pga. påskudet om selvstyreloven, jamen så må den laves om igen, så den er tilpasset nutiden og realiteterne, og i særdeleshed bør den komme til folkeafstemning i hele landet, da dette emne i grund og bund kan få større betydning for Danmark, den danske stats fremtidige økonomiske og politiske muligheder, for slet ikke at nævne det historiske perspektiv, hvor det direkte synes, at ledende politikere er med til af frivillighedens vej, at minimere det danske rige.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden