De radikales blinde øje

Merete Riisager (LA)
Merete Riisager (LA) Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Det har igennem de sidste 48 timer været beskæmmende at opleve, hvordan mit gamle parti har håndteret sagen om jødiske børn, der ikke er velkomne på visse københavnske skoler. Reaktionerne har været af en art, der har gjort ondt helt ned i tandrødderne.

Den ansvarlige borgmester i København, Anna Mee Allerslev gik i pressen og sagde, at konsekvens ikke var løsningen, men derimod: ”Dialog, dialog, dialog”. Ordet ”dialog” blev nærmest fremført som en besværgelse, der kunne mane det slemme bort, hvis det blev gentaget nok gange. Det kan det selvfølgelig ikke. Den situation, der er opstået på nogle skoler på Nørrebro, hvor jødiske familier enten rådes til at holde sig væk eller af sig selv vælger andre skoler, fordi de forventer at blive chikaneret, er fuldstændigt uacceptabel. Samtidig er situationen et vidnesbyrd om, at der kan findes konflikter i samfundet, hvor dialogen kommer til kort og hvor den gode vilje preller af som vand på en gås. Hvor gode skolefolk – selvom de lægger sig i selen – ikke kan sørge for, at jødiske børn, kan gå i skole og føle sig trygge og velkomne.

I sådanne situationer, bør politikerne sætte individets frihedsrettigheder over eksempelvis skolens og gøre det helt klart, at alle børn skal have lige adgang til en folkeskole i Danmark. Hvis der er nogen, der ikke forstår det, må det have konsekvenser. Er der familier, der fortsætter med at chikanere, er det dem, der må tage deres gode tøj og gå. Er der skoleledere, der ikke lever op til det ansvar, de er blevet betroet, må de finde en anden beskæftigelse. Dialog uden mulighed for konsekvens er ren og skær blåøjet naivitet og ansvarsfraskrivelse.

Anna Mee Allerslevs pendant på Christiansborg, Liv Holm Andersen, bakkede således sin partifælle op og gik i pressen med følgende argumenter:

”Ro på. Det er ude af proportioner”. Hvadbehager!? At der er borgere, der ikke kan vælge bestemte skoler, fordi de chikaneres af flertallet kan vanskeligt beskrives som et problem, der er ”ude af proportioner”.

”Højrefløjen er gået i selvsving og de anerkender i øvrigt ikke, at der også er problemer med chikane af muslimer.” Argumentet er ikke en elevrådsformand værdigt. At der sker chikane af andre grupper kan ikke ophæve dette problem. Og så er der i offentligheden i øvrigt ikke kendte eksempler på skoler, der fraråder muslimer at vælge skolen til på grund af chikane.

”En sag har altid to sider”. Hvilken side er mon det? Hvilken side af, at borgere ikke har fri og lige adgang til en statslig institution er det, mon ordføreren taler om?

Endelig slog borgmester Allerslev fast, at det ikke ville nytte at flytte de børn, der chikanerer, for de ”skal jo alligevel indskrives på en anden skole”. Med argumentet om, at intet nytter, kan alting afvises.

Lise Egholm, hvis udtalelser udløste en mediestorm, har trukket stikket til debatten med en besked om, at hun ikke orker mere, og at problemet ikke længere er aktuelt på hendes skole. Det forsvinder problemet dog ikke af.

For fire år siden medvirkede Lise Egholm i en artikel, hvor også en skoleleder fra den nu nedlagte Humlehaven skole i Odense og den daværende skoleleder fra Klostervænget skole kom med udtalelser, hvis budskab var det samme. Overrabbiner Bent Lexner udtalte dengang: ”Reelt forsøger jødiske forældre slet ikke at melde deres børn ind på skoler på eksempelvis Nørrebro. De vælger blot en anden skole.” Aktuelt har journalisten Martin Krasnik vist, at man bliver chikaneret, hvis man går en tur på Nørrebro iført kalot og lige på den anden side af sundet – i Malmø – har Simon Wiesenthal-centret advaret jøder om at flytte til byen.

Vi har et aktuelt problem med borgeres frihedsrettigheder, der kalder på klar politisk håndtering og konsekvens. Det vi får er den gode vilje, ansvarsfraskrivelse og en teoretisk omgang snik-snak.

De radikale er et parti, der taler floromvundet om individets rettigheder og frihed, men som snubler i sine egne argumenter, når hånden holdes for det øje, der stadig kan se.

Kommentarer

Uden leg og virke ingen forældreskole.

Der er ingen leg og intet virke i en troldeskole, kun pærevælling.

Jelling Kirke ligger midt i landet.

I Jydens Land er Christians Sogn i Smilets By en model for andre sogne, Matadorbyen har Christiania.

Om jætter.

Troldtøj bestyrer pædofili-A-tester og en jætte sidder gerne i bestyrelsen hos Red Barnet, helst som biskop, spørg Den katolske Kirke.

Et lille udpluk af dagens mange ---- ???

At islam og udlændinge debatten ikke er død ,ses tydeligt i et par få eksempler ,fra dagens Danmark.

De eneste det IKKE anfægter er de radikale, + resten af den røde regering, socialdemokraterne holder selvfølgelig ,det de lovede ved valget, vi lemper IKKE ved indvandrings og udlændinge reglerne.

Men det vil vise sig i meningsmålingerne, samt ved næste kommunalvalg.

Islamisterne vil IKKE Danmark ,kun vores socialkasser se

http://www.bt.dk/politik/islamister-vores-boern-skal-ikke-have-danske-va...

Hvad koster indvandringen af muslimer se

http://www.180grader.dk/Islam-og-indvandring/hvad-koster-indvandringen-4

Rådighedsregler se

http://www.180grader.dk/Islam-og-indvandring/hvad-koster-indvandringen-4

Var det DF der provokerede se
http://blogs.jp.dk/susetfrahimmerland/2013/02/03/var-det-egentlig-df-der...

Muslimer er især samfundets svøbe og møllesten !!!

Hvorfor have problemer med mennesker, der er inviteret , eller snydt sig til landet for at arbejde, ( men alligevel for de flestes vedkommende er på overførselsindkomst ) , eller velfærdsflygtet ( såkaldte asyl ansøgere ) .

Da islam troende aldrig vil kunne kunne intergreres i samfundet, bør disse mennesker returneres til deres hjemlande,hurtigst muligt.

Hvis nogen tror at de intergrerer sig, hvorfor har de så, så mange særregler herunder , ghettoer der styres af ældreråd og bandekriminalitet ,sharia lovs selvbestaltede overvågnings patrujler ,baderegler, minus svinespiseri på plejehjem og børnehaver,tid i virksomheder til at udrulle deres bedetæpper, forlangning af rum til moskeer.osv.osv.

Det eneste de har tilfælles med Danskere ,er vores fælles husholdnings kasse, som længe har været tom, bl.a. på grund af dem.

Hvorfor urine`rer politikerne på befolkningen. ???

Længe leve Danmark - Danmarkistan - Absurdistan.!!!
Hvilken en af de 3 ovennævnte vil du helst hilde ( heile ) på ???

Danskerne lever som trælle i deres eget land, indspundet i løgne og manipulation, skaffe / fødedyr for det fagforeningsmæssige ,statslige og kommunale pamperi.

Hvor er Friheden,???? vi er bundet og bastet snart til en ukendelighed af love,skatter,afgifter og regler ,som vores hjemlige politikerne og EU udspytter i en lind strøm.

Vi har en mindst en dobbelt så stor stat som indbyggerantallet berettiger det til - herunder i 100 tusinder af statslige ansatte der skubber papir , studier i bandeord,rådet for større færdselsikkerhed,islamiske studier,meneskerettigheds studier,råd og nævn i mangfoldighed ,universitetsansatte der studerer de mest mærkelige ting,som samfundet ikke har brug for.

Og det værste af det hele - de politikere der skulle betjene folket, lytter IKKE til vælgerne , de urinérer på befolkningen. !!!!

De driver Danmark på samme måde som DSB, DONG,og SAS med milliardstore underskud.

Mange ønsker IKKE mere EU - snarere tilbagevenden til EFTA handelssamarbejdet.( spar 8-9 milliarder )

Mange ønsker vores grænsekontrol tilbage.

Mange ønsker os ud af Schengen, FN og de mange konventioner der forhindrer vores selvbestemmelsesret.

Mange ønsker alle IKKE vestlige indvandrere tvangshjemsendt , der belaster de offentlige skattekroner.

Mange ønsker IKKE et multikulturelt samfund.

Mange ønsker at folk på kontanthjælp og arbejdsløsheds understøttelse skal bidrage med en eller anden form for arbejde , f.eks. samle skrald op langs vejene, skovle sne eller feje gader,passe gamle,osv.osv. der er masser af samfundsnyttige opgaver at sætte dem til.

Mange ønsker IKKE den vedvarende indvandring af bistandsklienter, uuddannede analfabetiske "asyl" velfærdsflygtninge.

Mange ønsker et land ledet af et forretningsministerium ,og et meget smalt folketing på evt. højst 50 medlemmer.
Som landet bliver drevet nu ,er landet på vej mod afgrunden og græske tilstande.

Stop al "asyl" bekvemmeligheds indvandring ,etabler lejre i flygtningenes nærområder,hvis man vil hjælpe dem,ellers ender millioner af disse i danmark/europa,gr. overbefolkning , krige og klimakatastrofer.

Allerede nu koster alle IKKE vestlige indvandrere skatteborgerne over 100 milliarder om året + 16 milliarder til U-landshjælp.

Vi låner ca. 85 - 100 Milliarder I udlandet hvert år, for bagefter at forære dem til udlændinge.!!! Det er jo fuldtændigt helt ude på tåbelighedens overdrev.!!!

Hvem får regningen ??? - det er vores børn og børnebørn.!!!

Det politikerne siger og lover før et valg, springer de fra - allerede på valgnatten, de er jo totalt uvederhæftige og fulde af usandheder, de er ikke respekten værd. !!!

Som vi ser i aftenshowet går man kun op i at opfinde nye sygdomme, for det meste psykiske og vil ansætte endnu flere offentlige til at passe dem.

Der reklameres helt ned i de laveste skole klasser, at børnene skal lære at bøsser og lesbiske, er en naturlig væremåde i samfundet ,hvorfor bare ikke ignorere eller tie denne gruppe af mennesker ihjel.

Alle Danskerne er snart så syge af at gå på arbejde eller at mangle et - at det er ren ynk.

Det eneste regeringen kan finde ud af ,det er at ansætte endnu flere mennesker , i det offentlige.

Importere mere end 53.000 østeuropæiske arbejdere til landet,og det uanset at vi har så mange arbejdsløse.!!

Sænk lønninger, momsen og overførselsindkomster ( undtagen til folkepensionister og reelle førtidspensionister ) tag pensionen fra dem ,der har fået den tildelt uden en vægtig helbredsmæssig årsag, så befolkningen tilskyndes / eller tvinges til at arbejde.

Mens de sulter det private erhversliv - fødekæden - ihjel, med for store lønninger, afgifter og skatter af enhver art.

Erhvervs dræbende afgifter , el-afgifter,kørselsafgifter,nox,øvrige såkaldte grønne afgifter,vand afgift,total tåbelige afgifter på brænde som kaldes forsyningssikkerheds afgift, m.m

Fjern alle afgifter og skatter som virker erhversfjendske og konkurrenceforvridende i forhold til de lande vi skal handle med.

Rigtig godt indlæg, Eva.

Herligt at du og andre gode debattører orker at kæmpe. Selv er jeg for tiden lidt for mat i sokkerne til at argumentere, men det er bydende nødvendigt at kæmpe hele tiden imod Danmarks udslettelse.

Med hjemmel i loven ....

Vil jeg tro, det er muligt at forbyde både islam og de Radikale

Overskriften er misvisende.

I tilfældet De Radikale, burde den hedde:
De radikales blinde øjne.

The Economist

At komme fra Danmark er en anbefaling. Du ses som en, der er til at stole på, og som leverer kvalitet til tiden«, siger Kresten Schultz Jørgensen, der har mange udenlandske kunder.

Kværulanter fylder
Det er derfor også paradoksalt, at vi i Danmark har så negativt et syn på både vores egen konkurrenceevne og velfærdsstatens funktion.

»For udlandet fremstår vores interne diskussioner som ligegyldigt fnidder. Vi virker som en privilegeret familie, der skændes med hinanden, mens alt er perfekt«, siger Kresten Schultz Jørgensen.

At det er kommet dertil, mener han, er et resultat af vores mindreværdskomplekser og det faktum, at kværulanter har let ved at få ørenlyd i Danmark - blandt andet i Politiken.

Klummeteknik af værste skuffe

Når Merete Riisager-den flittige rad-skriver en klumme tror man jo naivt, at det er et umiddelbart indlæg og ikke et indlæg forberedt og udbredt så partifæller og meningsfæller kan supportere de anførte meninger.
Her tager man så en røg, en næsten ikke eksisterende røg sammenlignet med røgen fra 1941-1945 og angriber og står som forsvarere for et knapt eksisterende problem.
Ikke et religiøst problem, men det problem, at vi mennesker har svært ved bare det at nogen er anderledes ser anderledes ud, klær sig anderledes-fejlagtig karakteriseret som racisme,herunder religiøs forskellighed.
Min kollega var i Horsens for mange år siden, han gik med knickers/plus four bukser. På den anden side gik en mand,han råbte pludselig 'din arkitetsnude' skal du ha' en røvfuld-skal vi minimere og endda have bugt med det HCA kaldte kanøfleriet idag mobning så er det en hel anderledes indsats,der skal til fra år 1, men hvor skal den komme fra?
Har Merete Riisager et radikalt bud?

Tak

Endnu en gang tak til dig, Merete, for at have begge ben solidt plantet i jorden, med hjernen og respekten for andre som vejleder og ikke hjertet! Tak for super skarpe indlæg gang efter gang.

Jeg er godt nok pænt overrasket over, at du er tidligere radikal! Dine grundlæggende værdier virker til at være lysår fra f.eks. Liv Holm Andersen og Anne Mee Allerslevs.

Én op fra mig til LA ved næste folketingsvalg!

Islam.

I snakker og snakker, men kommer hele tiden uden om sagens kerne, som er at Islam vil udrydde alt det der ikke er af Islam (muslimer) men så gør man så også skyldig i at ondskaben vil sprede sig da man fratager sig ansvaret.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ERou_Q5l9Gw

Men hvis man ikke gør noget ender det i krig, man bliver ved med at beskytte de stakkels muslimer.

Dit indlæg er ude af proportioner

Kære Merete
Dette problem eksisterer ikke længere, det er noget der sket for nogle år siden og det blev løst ved dialog, dialog og dialog. Så den vej de Radikale gik har vist sig, at have virket.
Hold dig til fakta og lad være med, at stræbe efter DF når det kommer til populisme.

Sikke dog et dumt indlæg, Bardur

Løgnagtig, verdensfjern populisme er hvad det er.

Populisme !?

Hvad er det Bardur ?

De Rad. V

er udenfor argumenters rækkevidde - partiet, Anna Mee og Vestager m.fl., kan tydeligvis ikke nås. Problemet er også partiets besynderlige tankegods og en "logik" der i særklasse er helt sin egen.
De er gode til at ødelægge DK med deres mærkelige politik.
Stem partiet ud i kulden næste gang.

Ikke af denne verden?

De radikale synes ikke at være af denne verden, der er opdelt i nationalstater.
Men partiet demonstrerer nærmest urokkelige idealer og holdninger, der hører til i en verden, der består af een globalt omfattende stat.

Det er i alt fald mit indtryk, at de søger at varetage hele menneskehedens interesser.
Et relativt lille antal vælgere i Danmark har givet dem mandat til det.
Måske har de allieret sig med andre lignende europæiske partier og er del af en fraktion i EU-regi?
Og tilsyneladende opfatter de sig som kvalificerede til opgaven.

Partiet synes derved at være en demokratisk mærkværdighed.
Politikerne er valgt af nogle vælgere i en nationalstat til at varetage hovedsageligt udlændinges interesser – for menneskeheden består mestendels af udlændinge?
Måske er det en medvirkende årsag til partiets massive selvbevidsthed – de udsættes aldrig for kritiske tilbagemeldinger fra målgruppen - den globale befolkning, som næppe ved, at partiet eksisterer?

Mange danskere er derimod utilfredse, da den virkelige verdens nationalstater konkurrerer på mange områder – og dermed vil danskernes interesser ofte skulle varetages på udlændinges bekostning.
Men det vil de radikale naturligvis ikke vide af – det strider mod partiets idealer og holdninger.
Det er unægtelig en sær position at indtage, når partiet har accepteret at deltage i regeringen.

Gad vide, om deres vælgere opfatter partiet sådan?

Dialog/Konsekvens

Anna Mee Allerslev har fuldstændig ret i at dialog er et middel til at forstå hvilken situation det danske samfund står i, når vi taler om integration. Vi skal tage skyklapperne af, og tage fat på diskussionen.
Hun har fuldstændig uret, når hun afviser behovet for konsekvens.
Vi er nød til at tale om problemerne, som er virkelige for en stor gruppe af indvandrerne i Danmark og resten af Europa.
Vi er nød til at nuancere begrebet indvandring og forstå, at mange grupper der kommer til os er interesseret i integration og interesseret i at leve et liv i frihed under ansvar i Danmark.
Vi er nød til at italesætte den gruppe, som ødelægger det for andre indvandregrupper.
Vi er nød til konsekvent at standse den udvikling vi oplever nu, hvor store grupper med især muslimsk baggrund, ødelægger det samfund, som vi kender det.
Vi må tage den statistiske overrepræsentation af kriminel aktivitet, hate crimes, socialt bedrageri, analfabetisme, manglende sprogfærdigheder, arbejdsløshed, førtidspension, parallelsamfund og rasisme fra disse grupper alvorligt.
Vi må erkende, at mange af disse gruppers problemer er selvforskyldte og ikke mulige at løse på normal vis. Det, af den simple årsag, at grupperne ikke selv ønsker integration i det danske samfund.
Vi ved hvilke grupper der er problematiske at integrere og som skaber store sociale og økonomiske problemer.
Vi må derfor ufortrødent tage konsekvensen, og omgående stoppe al videre familiesammenføring og indvandring fra disse grupper.
Vi må konsekvent udvise de kriminelle elementer. Jo før vi får luget de brodne kar ud og fjerner dem fra Danmark, jo før kan vi standse den onde spiral, som vi er inde i.
Det er jo tydeligt, at det eneste de frygter, er at blive udvist til deres fædreland, hvad enten de på et tidspunkt har erhvervet dansk statsborgerskab eller ej.
Tak til Merete Riisager for at have modet til at tage dialogen.

Konsekvens og radikal?

De to ord findes ikke i samme sætning uden en nægtelse, ihvertfald ikke hvis sætningen skal give mening. Anna Mee Allerslevs opfattelse af ordet dialog er tydeligvis også lettere bizart, da det aldirg fordres at de adfærdsvanskelige skal acceptere dialogens præmis om villighed til at lytte på modstanderens argumenter og ændre holdning hvis disse er stærkere end ens egne. Dialog i radikal forståelse er prædiken af politisk korrekte ligegyldigheder, hvorefter de adfærdsvanskelige fortsætter i samme rille som før. Skod-parti bestående af unyttige statansatte humaniora-parasitter uden realitetssans.

Liv Holm Andersen

Her er en diskussion om indvandring som omtalte Liv Holm Andersen deltager i. Se det og krum tæer. Det løber en koldt ned ad ryggen at tænke på at en så håbløst naiv person har indflydelse i Danmark.

http://www.uriasposten.net/archives/37239

Uden ytringsfrihed i sognet ingen forskning.

Der har været 4.800 fagblade uden medlemsdebat her til lands og Det radikale Venstre er en kommuneforening uden dialog, modsiger man De Radikale, så er de forurettede og blokerer for en samtale i sognet.

I Hovedlandet er Fredericia og Frederikstad fristæder for religiøse mindretal, friserne har drivhuse langs Drivvejen og på Amager - for roserne vokser i dale.

Undersøgelse.

Er der lavet nogle undersøgelser af hvor stort problemet er, eller om der er et problem. Mange mennesker bliver chikaneret dagligt p.g.a. deres religion, seksuelle observans, fordi de ryger o.s.v.

Radikale er landsskadelige

De radikale var jo med til stor importen, af uintegrerbare mellemøstlige plattenslager flygtninge, under mavesure/stuerene Nyrup. Og de er godt begyndt igen med stor importen, så klap hesten, du og dine kumpaner er jo skyld i, at jøder bliver chikaneret i DK.

Bare vent det bliver meget værre, hvis denne uduelige regering fortsætter ret længe.

Hvad mon fremtiden bringer?

Man tør næsten ikke nævne det men, problemet har jo et navn. Et navn som, bare det bliver nævnt, lukker af for enhver seriøs diskussion. Et navn som både Allerslev og Liv Holm Andersen ganske udemærket kender til, men som ikke må nævnes, da det uværgeligt vil krakelerer den multikulturelle facade. For virkeligheden passer jo ikke - men er bare noget man har pustet op. Nuvel. Om 10-15 år er det hele en saga blot. Vi vil se tilbage på en forfejlet politik, kun båret på forestillinger og drømme. Og lige så svært det idag er at finde en kommunist, der stadig vedkender sig Sovjets velsignelser, lige så svært vil det, til den tid, være at finde foretalere for dette historiske vanvid af et komma. De vil bare have langt sværere ved, at frasige sig ansvaret for den kommende tids problemer, da alting vil fremstå fuldstændig veldokumenteret. Derfor prøver de nu, med næb og klør, at finde syndebukke for det de véd vil fejle. Gad vide hvem af dem der smutter sidst? For det her problem kommer ikke til at forsvinde. Hverken med dialog eller noget som helst andet. Og det ville de have vidst hvis de havde læst bøger eller kigget lidt på verden. For problemet er bestemt ikke af nyere dato.

Islam

@ Peter Zichau Andersen.
Du fik ikke adresseret problemet, men jeg vil gerne: Problemet er islam. Ikke nødvendigvis den enkelte muslim, men islam generelt.
For mig er det en tvungen og trist erkendelse, men også sandt.
Apologeter som Mee-Allerslev forstår intet. De fatter ikke at de selv er foragtelige i en islamists øjne.

XVI

Islam?

Du mener vel religion? Religion er problemet, kristne, jøder, muslimer, det er et fedt. Mennesker der bygger deres tilværelse op på skrøner og overtro. Det er jo det rene idioti.

Nej Kurt, islam!

Ja, for der er jo skoler hvor muslimer ikke kan gå fordi de chikaneres af jøder og kristne, eller.........?
Den eneste religion der skaber problemer for andre er islam. At mene at alle religiøse er idioter er en ekstrem intolerant holdning.

Intolerant?

Hvilken religion har ikke skabt problemer? For min skyld må folk tro hvad de vil men man er vel ikke intolerant fordi man syntes religion er idioti?

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden