Den danske model til debat

René Lund Hansen: Jeg er tilhænger af den danske arbejdsmarkedsmodel. Jeg hylder princippet om, at arbejdsmarkedets parter selv forhandler løn og arbejdsvilkår uden politisk indblanding. Og jeg bakker op om konfliktretten ved forhandling og genforhandling af overenskomster.

René Lund Hansen, Civilingeniør
René Lund Hansen, Civilingeniør

Men, for der er et men, vi skriver 2013, og vores danske model har nået et punkt, hvor der er brug for, at den tilpasses et arbejdsmarked, der har forandret sig siden Septemberforliget i 1899.

I Danmark har vi verdens måske mest fleksible arbejdsmarked i kraft af vores flexicurity-model, som øger virksomhedernes omstillingsevne og dermed forbedrer konkurrenceevnen samtidig med, at arbejdstagerne understøttes af stor sikkerhed for beskæftigelse samt opretholdelsen af en høj levestandard ved ledighed sammenlignet med andre lande.

At der så i øvrigt er nogle alvorlige huller i det danske system for overførselsindkomster, som i mange situationer fuldstændig fjerner incitamentet til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, det vil jeg lade være en særskilt debat i denne omgang.

Med sagen om restaurant Vejlegården fra sommeren 2012 fik vi en kort stund en grundlæggende offentlig debat af den danske arbejdsmarkedsmodel. Og minsandten om der ikke også var politikere, som nu godt kunne se, at fagbevægelsens rettigheder i forbindelse med en konflikt var for vidtgående.

I sagen om restaurant Vejlegården var det således den ganske lovlige blokade fra 3F, der udgjorde grundlaget for debatten. Dette resulterede såmænd også i et beslutningsforslag fra Venstre og Dansk Folkeparti om at ulovliggøre blokader mod overenskomstdækkende virksomheder.

Desværre faldt debatten om den danske model noget til jorden henover efteråret og blev begravet med arbejdsrettens afgørelse i november 2012.

Men debatten må ikke slutte her. For problemet er jo ikke mindre præsent af den grund. Arbejdsrettens afgørelse var jo ganske forventelig og i princippet ligegyldig. Det er derfor nu en 100 procent politisk sag, hvilket i sig selv måske er lidt paradoksalt modellen taget i betragtning.

På et fleksibelt arbejdsmarked skal vi ikke længere acceptere, at LOs fagforeninger på lovlig vis kan blokere en virksomhed, der har en lige så fuldt lovlig overenskomst med en gul fagforening.

Jeg vil derfor opfordre til at holde fast i den grundlæggende debat om den danske model, som var så lovende henover sommeren. Jeg vil opfordre de fremtrædende oppositionspolitikere fra den debat om at huske på deres udtalelser, når de igen kan mønstre et politisk flertal. For debatten er også vigtig i 2013.

Kommentarer

fagforeningspolitik skal gælde det marked man opererer i

Der er som sådan ikke noget galt med fagforeningspolitik. Men problemet er at Danmark er en mere og mere integreret del af et globalt marked. Det betyder at hjemlige erhverv er "fyrste behandlet" i forhold til de danske virksomheder der tjener det globale marked. SAS ansatte har mærket det, men der er jo mange andre eksport virksomheder i Danmark. Så Danmark bliver nødt til at gøre op med "Skal FOA Dennis Kristensens hjemlige ufaglærte hjemmehjælper have højere top løn end feks de danske eksport ingeniører over tid” ?. Det er her hjemlig fagforeningspolitik går en meget hård tid i møde, for udlandet vil simpelthen gennembanke danskerne i konkurrencen indtil Danmark har fået fagforeningerne til at fatte at fagforeningspolitik ikke har en chance hvis det ikke bringes til at virke fælles i hele det marked Danmark efterhånden er en del af, og det er jo da i hvert fald EU. Og beklager, men der kommer Danmark til at tilpasse sig i nedadgående retning ned til de andres lavere niveau. Bare vent selv Dennis Kristensen fra FOA får klø som han intet kan stille op mod pga konkurrencen fra udlandet - fordi man er i fuld gang med at lukke nok Danske virksomheder ind til tilpasningen er sket og Danmark har forstået at der ikke længere bliver råd til Dennis Kristensen hjemlige ufaglærte hjemmehjælpere 20-30% over feks Tyskerne. Det er hårdt sagt, men jo sandt.

Ikke et spørgsmål om tro.

Enhver bør kunne se, at den tåbelige danske model har spillet HELT fallit.
Fagforeningerne har ALT for stor magt og kører på sigt landet i sænk med deres stupide mafiaholdninger.
Når man har en holdning gående ud på, at kan man ikke få det 100% som man vil, så vil man hellere lukke en virksomhed, så er der absolut ingen vej frem for disse mafiosoer.

Afskaf blokaderetten

Støt den folkelige bevægelse for at afskaffe denne forældede 'ret'
https://www.facebook.com/blokaderet

Blokader bør forbydes

- og det har ikke noget at gøre med, om en blokaderamt virksomhed har en overenskomst eller ej - eller med hvilken organisation en evt. aftale er indgået.

Det kan da ikke være rigtigt, at en fagforening skal bestemme, AT man skal have overenskomst, OG AT det skal være med netop den fagforening. Og AT man i modsat fald har lov til at skride til vold. For det er jo det, det er. En blokade er et voldeligt overgreb på andre menneskers frihedsrettigheder.

Lad os holde Danmark frit for sydeuropæiske mafiøse tilstande.

Gode pointer Rene

3f har f.eks mistet 26.000 medlemer i 2012. så der sakl ske noget nu!!

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=505894156117261&set=a.20528154617...

Hvem gider en nytteløs debat

Der sker ikke mere før den mafia orienterede fagforenings betalte regering slutter sin ødelæggelse af Danmark. Der er 2,5 år igen.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden