Den sorte plet er vokset II

Marie Krarup (DF)
Marie Krarup (DF) Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Kære Pernille Vigsø Bagge

Du har udnævnt mig til eventyrets onde fe! Ak, hvor sølle. Det er vel i mangel på fornuftige argumenter. Men det falder meget godt i tråd med de politisk korrektes verdensbillede af, at ondskaben kun findes uden for dem selv og vil forsvinde, hvis blot de selv får lov til at igangsætte deres sociale ingeniørkunst uden indblanding. Dem, der kritiserer dem for deres overmodige og naive planer, udnævnes til selve ondskaben. Derfor er det forståeligt, at du giver mig betegnelsen den onde fe. Og det viser meget godt din manglende virkelighedsfornemmelse.

Jeg mener, at elendigheden vil tage til ved den nye asyl-aftale. Du mener det modsatte. Du forsøger at sværte min argumentation til og kalder det endda virkelighedstjek, - men det har ikke noget med virkeligheden at gøre.

1. Til dit første argument – at man lever ringe i lejrene. Ja, man lever ikke fyrsteligt og ikke lykkeligt i den mellem-situation man naturligvis er i, når man søger om at få lov til at bosætte sig i et andet land. Situationen bliver især svær at bære, hvis tingene trækker i langdrag og man ikke vil acceptere den afgørelse, der bliver truffet, men bliver ved og ved med at klage og forsøge at hage sig fast. Jeg mener, at forholdene i lejrene er tålelige, men at man skal gøre alt for at nedbringe sagsbehandlingstiden og gøre alt for at få de folk, der ikke har fået opholdstilladelse ud så hurtigt som muligt. Ellers risikerer deres børn og de selv at tage skade. Det vil ikke hjælpe stort at man nu tillader en delvis integration, før sagen er afgjort. For de afviste vil det på den ene side være tungere at skulle af sted fra landet, efter de er vokset mere fast, og på den anden side vil det være lettere at finde en måde at blive i landet som illegal. Begge muligheder er dårlige. Kun for dem, der får tilkendt ophold er det en fordel at integrationen er begyndt tidligt. Men de er trods alt et mindretal. I 2011 fik 66 % afslag på deres asylansøgning.
Når jeg siger, at der vil komme flere illegale på grund af denne aftale, kan jeg naturligvis ikke dokumentere det. Det ville være yderst besynderligt, hvis det kunne lade sig gøre at dokumentere fremtidige begivenheder! Men jeg kan sige, at erfaringen viser, at det er ualmindeligt besværligt at få folk til at forlade landet, og at erfaringen viser, at de afviste asylansøgere har det med at forsvinde. De sidste fem år har de danske myndigheder mistet kontakt til 7.500 asylansøgere. Politiet kalder den gruppe for ”skønnet udrejst”, da de formoder, at de ikke længere er i Danmark. Men der er flere der peger på, at mange stadig opholder sig i Danmark – blot under jorden som illegale. For øjeblikket befinder der sig formodentlig omkring 1.400 afviste asylansøgere i Danmark. I 2011 samarbejdede kun omkring 15 procent af de afviste om hjemsendelse. Eftersom antallet af asylansøgere stiger, er det sandsynligt at antallet af afviste og af illegale også vil stige.
I 2011 søgte 3.806 personer om asyl i Danmark. I juli 2012 var tallet allerede på 3.229. Justitsministeriet forventer at 6.000 søger om asyl i Danmark i 2012. Så den røde regerings politik, der har gjort forholdene mere attraktive for nytilkomne har allerede resulteret i en større tilstrømning. Den nye aftale vil formentlig give endnu et skub i den retning.

2. Nu hvor du har udnævnt mig til den onde fe, påstår du tillige, at jeg mener, at det er godt at nedbryde folk, og at det vil få dem til at rejse. Nej, du vulgariserer debatten med sådanne påstande. Men du selv ser bort fra, at den moralske forpligtelse, du taler om, først og fremmest retter sig imod dine medborgere. Du kan ikke i dine lyserøde drømme tillade dig at indrette vores asyl-system, så det bliver så tiltrækkende på fattige

3. verdensborgere, at Danmark bliver svær at leve i for de indfødte borgere. Ofte er de tilrejsende mennesker, der ikke magter at blive integreret og som måske ville have haft en bedre tilværelse i deres egne lande. Om end de er fattige. 3.Du påstår, at asylansøgere kun er påvirket af push-faktorer, dvs. krig og naturkatastrofer i deres egne lande. Så enkelt er det ikke. Der foregår for øjeblikket en folkevandring fra fattige 3. verdenslande til den vestlige verden. Den folkevandring betjenes af rejseførere med speciale i indsmugling i lande med særligt gode muligheder for at komme ind og blive. Derfor ser vi også, at strømmene ændrer sig alt efter, hvor det er let at få ophold, og hvor det er svært. Danmark var på et tidspunkt en magnet for folkevandringen fra den 3. verden, men dette ændrede sig på grund af den stramme udlændingepolitik fra 2002 og frem. Nu er Danmark igen blevet attraktivt på grund af den løsere udlændinge-politik. Desværre.

Når du skriver, ”at man ( ”man”skal nok være undertegnede) tror, at man bare kan lukke verden ude bag grænsebomme og løse problemet med illegale indvandrere ved at bure mennesker inde i asylcentre”, så forplumrer du igen debatten. DF kan ikke og ønsker ikke at lukke verden ude. Hvordan i alverden kan man det? Vi ønsker at bruge de praktiske anordninger, man tidligere har brugt til at kontrollere ind og udrejse af Danmark. Det er da hamrende dumt at lade være! Vi ønsker heller ikke at ”bure nogen inde” – udover kriminelle. Men vi vil da have kontrol med asylansøgere. Selvfølgelig. Alt andet er da at nedlægge landet Danmark som et land. Skal vi bare gøre territoriet Danmark til et tilfældigt område, som alle skal kunne slå sig ned i?

Kære Pernille Vigsø Bagge. Dit svar til mig understreger, at du forholder dig naivt og uklogt til virkeligheden. Helt som om du lever i en Disney-film.

Kommentarer

DAGENS POSITIVE. selv svenskerne vågner op.

SVERIGE DEMOKRATERNE..... BLEV IDAG MåLT SOM SVERIGES
3 STöRSTE PARTI. IFöLGE RADIO BåSTAD.....DET Må SIKKERT
IKKE NäVNES I. STATENS RADIO;;
TJEK DEM OP......DE Må LAVE DERES EGET TV.
MANGE DYGTIGE NYE FOLK. Pc.

Den naive danske udlændinge politik

Hjemkommet fra Rhodos 2 uger "Mit Alles" har jeg en vis forståelse for
at alverdens mennesker vil til Danmark "Mit Alles" "Ohne Arbeit" !
men
I Danmark er vi allerede for mange og for forskellige !
og
De fremmede bliver ikke integrerede som førhen på grund af
det radikale venstres indflydelse på invandringspolitikken !
da
i Danmark var det jo de radikale, der i indvandrer og
flygtninge debatten, talte imod assimilation og derved
forstærkede "dem og os" problematikken !
og
Hvad hjælper det at "importere" fremmede, der hjemme ikke kan enes
blot 2 etniske grupper sammen, til et efterhånden multietnisk kaos
i DK gettoer med op til 52 forskellige etniske grupper !

Hos danskere på 10'ende år på Rhodos - bygget eget hus - kommer
man tættere på Grækere og andre nationaliteter
bla.
En Australsk tidligere politimands syn på den naive danske
udlændinge politik !
Ifølge
vort nye bekendskab med erfaring fra Australien, USA og England !
En almen opfattelse i Australien er:
"Danmark, Norge og Sverige er "tabt" til muslimerne på grund af
de naive politikere, de få indbyggere og muslimernes fødsels rate" !
og
som muslimerne selv siger
"Vi har ikke A-bomben , men vi har "babybomben"
og
I har demokrati, hvor flertallet bestemmer !

Hvad kan man gøre
Australien sender asylansøgere ud på en ø i et år
asylansøgerne forberedes / lærer et fag
asylansøgerne får 3 jobtilbud - nej tak er til udvisning !
Skoleuniform på elever eller - "hvornår tager I hjem" !
asylansøgerne skal indrette sig på Australske præmisser !
asylansøgerne får lov til at blive hvis de vil Australien !
og
England tager nu overvejende imod asylansøgere fra "vestlige" lande
idet det evt. kriminelle kan "tages ud" af kriminel "vesterlænding",
og hans efterkommere vil sandsynligvis fortsat være kristne !
anderledes med kriminelle muslimer !

Verdens største problem er en befolkningstilvækst helt ude af kontrol !
Kun kloge kina tager problemet alvorligt og beskytter sig tillige
imod indvandring !

Den nye regering har nærmest indført græske tilstande ang. offentlige sektor
og fri indvandring, der koster kassen !

Danmark ville ende på 3,5 mio indbyggere, blev forudsagt af de eksperter, der
pressede på ang. indvandring !
og
hvad koster egentlig de mere end 1,5 mio vi er mere end 3,5 mio idag !
Er der til tidligere pension eller 20 % skattenedsættelse ?

Det er selvfølgelig dem der ønsker etnisk kaos, der arbejder for masseinvandring !
og
Pernille Vigsø Bagge kendt fra "Stegt valgflæsk med Pernille-sovs"
føler sig åbentbart tilpas med de mange fremmede
idet
det med at true sig til fordele er Pernille vist også ekspert i !!!

ironi.mus

Med Marie og DF er der håb for Danmark ! . . .

Jeg selv er af den opfattelse, at indvandere skal arbejde for os og ikke omvendt. Overordnet set og i store træk, - ville det løse mange problemer og opfylde mange ønsker hvis det blev vedtaget ved lov, at alle indvandere kan ansættes for 50 kr i timen, indvandrene ville tjene mere end de nogensinde har tjent, Danske virksomheder ville blive særdeles konkurrence dygtige og eksporten ville øges voldsomt. Indvandrene ville ikke begå kriminalitet pga. ledigang. Danske arbejdere ville blive arbejdsfri, betalt af skatte proveneauet fra indvandrenes skatteindbatalinger, - frie til at uddanne sig og de indvandrere der kun kom for at blive forsørget resten af livet, - ville flygte videre.

Om pølsevogne og feriekolonier.

Spejdere havde Landslejr 2012 ved Holstebro med 35.000 velfungerende deltagere fra mange lande og uden pædogogiske problemer af nogen art for førere er altid tilstede; spejderlejre er velfungerende jordenom og flygtningelejre med gartnerier på Lolland og Malta er en opgave for spejdere og Boys Brigade, men der er ingen leg og intet virke i DUI-LEG og VIRKE, kun troldtøj, hvor overskudet fra pølsevogne i Smilets By går til feriekolonier hos Børnenes Kontor.

Pocahontas !

Jeg kan ikke lade være med at tænke på en af mine favoritter blandt Disney klassikere, nemlig Pocahontas. Den fortæller netop historien om hvor skadelig uvidenhed og frygt for alt det ukendte. Selvfølgelig skal vi ikke påtage os en kåbe af naivitet overfor indvandre, men vi er nødt til at være åbne og se de muligheder det giver os, i stedet for begrænsninger ! Mange af dem er langt mere produktive end danskere og de kommer her til med en anden måde at se og løse problemer på, det skal vi udnytte ! Der er jo ingen i dette land som mener, at de som begår kriminalitet skal forblive i landet, men hvorfor fokusere på dem ? Hvorfor ikke fokusere på de tusindvis af indvandre som forsøger at indordne sig ? Det ville klæde dig Marie og DF i øvrigt !

Produktiv - frugtbar

"Mange af dem er langt mere produktive end danskere"
Ja
i hvertilfald i meningen frugtbare - med "Mit Alles" indstilling !
og
"de kommer her til med en anden måde at se og løse problemer på"
Ja
Fornærmede - meget fornærmede - meget eksplosivt fornærmede !
og
"Hvorfor ikke fokusere på de tusindvis af indvandre,
som forsøger at indordne sig"
men
Det er vist ikke Ali og Baba med arbejde - der prøver at indordne sig -
der bekymrer danskerne - det er vist mere de 40 andre !
og
Hvis de var så gode , var de jo nok blevet "hjemme" !
og
De fremmede bliver desværre ikke integrerede som førhen på grund af
det radikale venstres indflydelse på invandringspolitikken !

ironi.mus

Marie har helt ret....

Alle røde, violette og flertallet af de såkaldte blå lever i en disneyverden, hvor de ser sig selv som de gode feer!!!

Get real!

Ingen vil lukke Danmark af fra omverdenen, men der er ingen grund til at være dum og landsskadelig!!!

Alle ikke-integrerbare, analfabetiske, ufaglærte, psykisk syge fremmede, som kun er til udgifter, endda i den grove skala, skal nægtes adgang og repatriering af sådanne allerede bosiddende eksistenser straks påbegyndes!!!

Vi kan tillade bosættelse her i landet af et antal mennesker, som besidder uddannelser eller evner Danmark mangler!

Ellers er det YT AF MIN BUTIK!!!

Hørt!

Du har sku ret. Danmark er ikk ebare et hvilken som helst land. Visse menensker er bare ikke egnet til at bo i dette land, sådan er det bare. Det er lidt ligesom at søge ind på en uddannelse på universitetet. Hvis man ikke har den krævede karaktergennemsnit så kommer man altså bare ikke ind. Kravet er der ikke for sjovs skyld, nej den er der fordi man skal sku have et vist intellektuelt niveau for at kunne gennemføre studiet. det er naturligvis også for ansøgerens egen skyld. Man kan ikke leve i Danmark hvis man ikke har de nødvendige menneskelige og intellektuelle forudsætninger. Vi skal bestemt ikke isolere os fra omverdenen. Danmark er et af de lande som giver mest u-landshjælp, men vi skal heller ikke naivt lade os overrende af mennesker der ikke kan/vil bidrage til samfundet.

Et andet svar

Du svarer Pernille pænt, ordentligt og argumenterende ud fra logik.

Hvad med at give igen på samme niveau, som Pernille og åndsfæller anvender, f. eks. med udtryk som "kældermennesker" og "eventyrets onde fe". Det kunne f. eks. være:

Pernille din stride havgasse. Du roder rundt i begreberne og kan kun se tingene fra den sociale højborg, du befinder dig i. Come on - kig nu lige ud i virkeligheden!"

Dette naturligvis kun som et eksempel, men når man debatterer med Pernille og ligesindede, går debatten uhjælpeligt i stå med udtryk som "onde fe", og måske skulle man give igen med de samme våben, bare for at bryde dødvandet.

Røde landsskadelige partier, sf nr. 1

Pernille og andre røde er godt på vej, til at gøre et forsøg, på efterligning af mavesure/stuerene Nyrup. Folk med blot lidt hukommelse, må jo kunne se hvad der skete med stor importen af uintegrebare flygtninge fra mellemøsten, skaderne ses ellers tydeligt i dag. Men nu varer det forhåbentligt ikke så længe, før disse røde partier, bliver stemt ud igen, i henhold til politiske målinger, det sidste års tid ser det lyst ud for V og DF, heldigvis.

Tror du spilder tiden, Marie

Pernille og de øvrige rødgardister er helt uden for pædagogisk rækkevidde.
Nu har de bidt sig fast i, at muhamedanere og øvrige bistandsklienter er vort lands frelse, og det er ikke muligt for dem at sadle om. Det er derfor man bruger begrebet betonsocialister.

Klart

Når vælgerne ikke vil stemme på en importerer man da bare sine egne:-)

Omtanke please!

En del mennesker af mellemøstlig herkomst er uduelige og ikke egnede til at bo eller leve i Danmark. Og en del af dem vil bevidst heller ikke bidrage med noget til vores kære lille land, men please Knud lad nu vær med at blande en religion ind i debatten. Nu må vi allesammen snart have lært at holde udlændingedebatten og religionsdebatten adskilt. Rigtig mange udlændinge i Danmark er kristne og betror sig til mange andre religioner. Tag f.eks. organiserede kriminelle bander fra østeuropa. Hvorfor nævner man aldrig dem, når det drejer sig om udlændinge... På forhånd tak.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden