Do you mean business, Mr. President?

Lykke Friis (V)
Lykke Friis MF (V), EU-ordfører Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Europa har været et af de største skældsord i den netop overståede amerikanske valgkamp. Spørg bare præsident Obama, der under hele valgkampen blev anklaget af republikanerne for at være blødsøden og have europæiske sympatier, to karaktertræk der i amerikansk politik åbenbart går hånd i hånd. Eller tænk tilbage på starten af året, hvor Mitt Romney excellerede i følgende svada: ”Europa dur ikke i Europa” –og vil derfor hellere ikke fungere i USA.

Tendensen er langt fra ny. Også under valgkampen i 2004 blev Europa brugt som en politisk fornærmelse. Her måtte demokraten John Kerry, der måske bliver Obamas nye udenrigsminister, nedtone sine ellers glimrende franskkundskaber. Ellers risikerede han at blive sat i bås med de europæere, der i amerikansk politisk retorik er blevet synonyme med socialisme, dovenskab og dekadence. Faktisk følte Kerry sig presset til at sige, at han foretrak amerikansk flaskevand frem for franske Evian!

Set i det lys kan det forekomme politisk tonedøvt og virkelighedsfjernt at plædere for, at Europa skal helt op på den genvalgte præsidents ”to do-liste”. Ikke desto mindre var det det, som flere europæiske statsledere fluks opfordrede til, da stemmerne var talt op. Tiden må ganske enkelt være kommet til at afslutte sagaen om en transatlantisk frihandelsaftale og rive de sidste handelsbarrierer ned. Realistisk set er en frihandelsaftale mellem EU og USA nemlig det tætteste, man kommer på en kickstart, der rent faktisk virker – vel at mærke på begge sider af Atlanten.

Trods den megen fokus på BRIK-landene på begge sider af Atlanten, indgår EU og USA allerede i dag i et skæbnefællesskab. Vi er hinandens vigtigste samhandelspartner, og vi investerer på livet løs hos hinanden. Ifølge en undersøgelse fra Center for Transatlantic Relations ved John Hopkins University svarer amerikanske virksomheders investeringer i BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) til kun 7,2 pct. af de totale amerikanske investeringer i Europa. USA investerer mere i Irland end i alle fire BRIK-lande tilsammen. Og hvad der (i hvert i fald i en dansk sammenhæng) er mindst lige så tankevækkende: Siden 2000 har USA investeret mere i Danmark end i Rusland.

Trenden går også den anden vej over Atlanten, hvor europæiske virksomheder står for størstedelen af de direkte udenlandske investeringer i USA. Omsat til menneskeskæbner betyder det kort og godt, at millioner af job i USA afhænger af europæiske investeringer. Det vurderes, at 3,5 millioner amerikanere er ansat i europæiske datterselskaber. De tilsvarende tal for amerikanske datterselskaber i Europa er 4,2 millioner – eller 35.500, når man ser på Danmark alene. Og det er bare ansatte i datterselskaber. Derudover er der alle de arbejdspladser, som er afledt af den transatlantiske handel generelt.

Hvis vi nu rev de sidste barrierer ned, og indgik frihandelsaftalen, ville tallene blot blive endnu mere imponerende. Ifølge Europa-Kommissionen ville alene samhandelen stige med 50 pct. Andre undersøgelser peger på, at der kan skabes over en million nye arbejdspladser i EU og USA. Heldigvis er EU’s stats- og regeringschefer efter EU-topmødet i oktober meget tætte på at være klar til at indlede frihandels-forhandlinger. Så nu mangler vi bare, at den genvalgte præsident går helhjertet ind i sagen og får sat gang i forhandlingerne i begyndelsen af det nye år. So, congratulations, Mr. President and hopefully you mean business!

Kommentarer

Lykke Friis virker utroligt naiv / uvidende om facts og substans

Det er dog håbløst naivt at forestille sig, at en præsident som "belønner" USA-firmaer, når de trækker job hjem fra europa og andre steder, en præsident som tillader udvinding af oliesandet i USA uden at stille større miljø-krav (det gjorde Bush ikke engang), en præsident som IKKE vil regulere finanssektoren, en nu genvalgt præsident, som i sin tidligere embedsperiode tilbagerullede alle de miljø-forbedringer han tidligere havde givet, en præsident, der som nogen af sine nærmeste finansrådgivere har 4 af slynglerne der tjente millioner af dollars på sub-prime-krise svindlen (....ok jo man kan blive ved), at forstille sig at samme præsident vil være behjælpelig med at rede samhandelstrådene ud mellem Europa og USA - hjælp siger jeg bare.
Obama er da for pokker ikke nogen engel, blot fordi Romney efter mange europæeres mening måske var endnu værre.
Mange danske politikere virker efterhånden som nogen af de mest naive og uvidende politikere i europa. Og medierne - ja, de danske medier udviser ikke meget større klogskab og modstand overfor disse politikere, bortset fra en hvis hr. Clement i DR.
Og i stedet for at ransage sin egen viden er man nu begyndt at sige at hr Clement farer for hårdt frem, når han har politikerne inde og konfronterer dem med deres egne tidligere udtalelser.
Hvis dette fortsætter meget længere, ser det sandelig sort ud for dette samfunds udviklingsmuligheder.

For nu at finde noget positivt

Nu forstår jeg nervøsiteten blandt udrydningstruede insekter på Æbleø i disse tider; men....
Hvis ikke mine skolekundskaber svigter mig, så forekommer Eghjorten kun dér.

Der er INGEN tvivl om, at Europa tager meget hårde fat om bankerne end USA som udgangspunkt gør.

Det jeg imidlertid hæfter mig ved er en betydelig "informationsudveksling" mellem myndighederne over Atlanten.

Ikke så snart den britiske PM har haft et vandfald og er gået sprutrasende fra mødet. Tja, så kommer der en lille anklage i USA - typisk på delstatsniveau. Barclays og RBS er - så vidt jeg husker - i klemme for forskellige former for hvidvask.

Tilsvarende tilflyder der de europæiske banktilsyn ganske interessante oplysninger fra USA, som de nu har gravet op - formentlig i forbindelse med anti-terror eftersporinger.

Samarbejde på de fronter ser ud til at virke nogenlunde.

Men som jeg opfatter Lykke Friis anliggende, så er det mere i udvekslingen af varer og tjenester, at perspektivet findes. Det skulle kun perifert berøre finanssektoren.

Jamen, følg dog med og forhold jer til EU's gøren og laden !!!

Virkeligheden ER en hel anden end Lykke Friis og nu Thomas Borgsmidt forsøger at fortælle os andre.
Og desværre for det danske mediebillede, skal man som sædvanlig til udlandet, for at finde en flig af sandhederne.
Idag - 16.nov. 2012 klippet fra DI.se - og se så her:
När priset på kinesiska cyklar, norsk lax, vietnamesisktillverkade skor, kinesiska kakelplattor, ukrainska strykbrädor, sänglinne från Pakistan eller solpaneler från Kina går upp till följd av EU:s protektionistiska strafftullar innebär det att konsumenter ­inte har råd att köpa de varor de behöver, färre produkter blir sålda i handeln, och färre personer behövs som arbetskraft i handelsföretagen.
Det är märkligt att man från EU:s sida fortsätter att hålla fast vid denna gammalmodiga protektionism. När EU-kommissionen väljer denna linje och struntar i medlemsländernas ­invändningar är det uppenbart att ­regelverket är i stort ­behov av förändring.
Skrevet af 6 navngivne svenske direktører og erhvervsfolk.

Dette sætter blandt andet Lykke Friis's sædvanlige ukritiske og pro-EU relaterede artikler i relief.

Forhold jer da i det mindste til virkeligheden. Hvordan skal en sådan top-bureaukratisk organisation dog overhovedet kunne præstere bare en bid af det som Lykke Friis efterlyser. Hjælp siger jeg bare endnu engang.
Lykke Friis burde vel egentlig nedlægge sit mandat som EU-politiker. Hun har slet ikke styr på tingene.

Selvfølgelig forholder jeg mig til virkeligheden

Virkeligheden er den, at kinesiske eksportvarer IKKE er prissat så de importerede råstoffer kan betales.

Tag nu det hyppigt gentagne eksempel: Nemlig "sjældne jordarter", der principielt OVERHOVEDET ikke er sjældne, men er vanvittig kostbare at udvinde - og navnlig udskille fra de metaller, de er en forurening i og fra hinanden. De kan slet ikke produceres i vesten for de priser kineserne tager for dem - og det har INTET med arbejdslønnen at gøre: Der er ganske enkelt tale om energiomkostningerne i raffineringen.

Problemet omkring den såkaldte protektionisme er, at Kina forsøger at holde sin valuta undervurderet i forhold til USD; men overvurderet ifht. EUR. Det går naturligvis galt, fordi EUR og USD kan veksles mod hinanden.

At det så er knald i låget af kineserne at prøve at fuppe på den måde, det er en anden sag.

Det havde været smartere og holde RMB UNDERvurderet ifht. EUR og OVERvurderet ifht. USD. Resultatet var imidlertid blevet det samme.
Altså at Kinas import bliver i den UNDERvurderede valuta og eksporten i den OVERvurderede valuta - så Kina taber BÅDE på gyngerne og karrusellen.

Det hedder arbitrage.

At Du så udbreder kinesisk propaganda på svensk kan ikke undre. Vrøvl er og bliver vrøvl - selv på svensk.

John Kerry

Det er den samme John Kerry som havde "glemt" at hans bedstefar var jøde! Det passede ikke ind i hans selvbeskrivelse som Massachusetts aristokrat!

Og hvad har det

med sagen at gøre?

Obama har andre interesser...

...saa han kommer næppe til at gaa helhjertet ind for bedre europæiske relationer.

Åh mon ikke?

Problemet ligger i, at ekspansionen i USA's eksport ligger på fødevare området, som beskæftiger måske en million i USA.

De penge skal på én eller anden måde videre. Skattelettelser som følge af mindre landbrugsstøtte og bedring af landbrugslånene - det gør det ikke.

Nå da

Det er godt nok det mest opfindsomme oplæg, jeg længe er stødt på, med sigte på at hanke op i danskernes holdning til EU.

Ja, det er brandirriterende,

når konen hamrer en iskold kendsgerning midt mellem øjnene på en vrangforestilling!

Fr. Friis får dumpekarakter i engelsk...

Vor forhenværende minister har ret: en frihandelsaftale ville selvsagt gavne begge parter. Men beskeden ville være gået endnu bedre ind, hvis forfatterinden ikke havde misbrugt det engelske sprog. "To mean business" betyder "at mene det alvorligt". Det ville være det rette udtryk, hvis Obama havde fx antydet, at han var interesseret i en aftale med EU. En anden "progressiv" præsident, som heller ikke kunne trække USA ud af depressionen - og jeg er lige glad med, hvad man siger om det på Universitetet - Franklin D. Roosevelt sagde: "America's business is business". Et godt citat til at tygge lidt på med det engelske.
Det er en lille ting, men det er desværre endnu et tegn på en kedelig tendens: man bruger amerikanske vendinger i Danmark, som om det var en konkurrence om hvem, der bedst efterligner The Yulekalender". Som ydmyg indvandrer, der har dyb respekt for det danske, kunne jeg ønske mig, at man bevidst undlod brugen af engelske wenninger, hvis mening man ofte ikke helt fatter. Må jeg byde en overskrift til denne, i øvrigt, gode artikel: "Hvad så, Hr. Præsident? Her er et godt forslag. Er De med?"

VWE

Forhold Dig dog til substans!

For første gang

Ser jeg en politiker der skærer igennem alt det sentimentale og perfide vrøvl fra Institut for Bumseudklemning på CBS!

Det er jo IKKE i Kina pengene ligger! Det tonser INTET!

Kommer heller ikke til det.

Og så klager idioten over den litterære udformning?? Lykkes stil kan irritere til tider: Men læs dog, hvad kvindemennesket skriver!!!!

Endelig én, der skærer igennem tv-abonnementer af "Vild med Svans!" og kommer med klare tal, så selv de lettere retardere medlemmer af Dansk Folkeparti skulle kunne fatte det!

Fint indlæg Lykke.

Mulighederne skulle være der: De stigende fødevarepriser skulle give landbrugene på begge sider af Atlanten lidt andet at diskutere end hvem der nu får mest støtte af deres eget land.

Det andet er, at frihandel vil være et effektivt middel mod kinesiske forsøg på at spille USD og EUR ud mod hinanden. Om man handler i EUR eller USD - det skal være ét fedt.

Den meget lidt begavede kinesiske politik med at prøve at holde RMB undervurderet ifht. USD og overvurderet ifht. EUR laver jo alene ballade - og koster selvfølgelig kineserne mest; men det er jo deres problem.

Vi fik ved fælles anstrengelser pacificeret Rusland (hvis det er det rette ord) - så mon ikke vi kan finde ud af disse småting også? Der er både penge og jobs i det for begge parter!

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden