Efter Camerons tale

Lykke Friis (V)
Lykke Friis MF (V), EU-ordfører Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Lad det være sagt med det samme. Jeg er anglofil. Måske netop på grund af mine dansk-tyske rødder fik jeg taknemligheden for Winston Churchills og briternes heroiske kamp mod Nazi-Tyskland ind med modermælken. Siden blev fascinationen for Madame Tussaud, Margaret Thatcher (på godt og ondt), Brideshead Revisited, Monty Pyton, Genesis, sprogophold på Isle of Wight, Wimbledon og Tipslørdag (”Come On You Spurs”) en del af min opvækst. I realiteten var der derfor ingen tvivl i mit sind, da jeg i ’90erne ville supplere min danske kandidatgrad med en udenlandsk – jeg skulle til London of School of Economics, ligesom familiens hund siden naturligvis blev opkaldt efter Sir Winston.

Jeg står langt fra alene med min forkærlighed for briterne. Mange danskere føler sig stadig emotionelt forbundet med briterne – måske også fordi de ligger længere væk end den store nabo syd for grænsen, hvis sprog de fleste danskere fortsat går en stor bue udenom. Ikke overraskende håber de fleste derfor også, at briterne, selv efter David Camerons tale forleden, bliver i EU. Og det gør jeg i høj grad også. For vi har brug for briternes legendariske ”common sense”, humor og ikke mindst indsats for frihandel. Mindst lige så afgørende er det, at EU og Storbritannien helt overordnet indgår i et skæbnefællesskab, hvor vore muligheder for at spille en rolle på den globale scene reelt er afhængig af, at de 27 holder sammen i en verden, der for længst er blevet karakteriseret som posteuropæisk. Tag bare de mange skolebørn i Bangladesh, som jeg dagen efter Camerons tale forgæves bad om at placere Europa på verdenskortet!

Netop på grund af skæbnefællesskabet kunne jeg ikke undgå at blive noget forstemt, da jeg læste Camerons tale. Jo, naturligvis skal EU forholde sig til, at mange europæere i stigende grad forbinder EU med problemer end løsninger. Og Cameron gør ret i at sætte fingeren på nogle af de ømme punkter som f.eks. den manglende færdiggørelse af det indre marked og den dårlige konkurrenceevne. Men er det vejen frem at pege fingre af EU, når premierministeren (med al respekt) siden sin tiltrædelse reelt ikke har forsøgt at løfte den europæiske debat på hjemmefronten og derfor af indenrigspolitiske grunde er tvunget til at inddæmme det EU-skeptiske UKIP-parti? Og hvorfor efterlade indtrykket af, at briterne har et akut behov for at løsne de snærende EU-bånd, når OECD for længst har påpeget, at UK er udstyret med et arbejdsmarked, som kun er marginalt mere reguleret end USA’s og Canada’s, og at størstedelen af landets reelle vækstproblemer for øvrigt er selvskabte, såsom et gældsbjerg, en ringe infrastruktur, stort frafald på ungdomsuddannelser og en rigid planlov? Det er da ikke en måde, hvorpå man varmer op til et ja i en folkeafstemning.

Og så er der hele afpresningsdelen. ”Hvis jeg ikke får det, som jeg vil have det, nedlægger jeg veto eller truer med at forlade foreningen”. Tænk hvis denne forhandlingstaktik dannede skole. Som den franske udenrigsminister Fabius lakonisk formulerede det: ”Man kan da ikke melde sig ind i en fodboldklub og pludselig forlange at spille rugby”. Det gode spørgsmål er da også, hvilke undtagelser Cameron i sidste instans vil gå efter. Det eneste konkrete direktiv han nævnte var arbejdstidsdirektivet, men måske er det ikke den store sællert i en folkeafstemning, at britiske læger og kirurger fremover skal have en længere arbejdsdag! Når alt kommer til alt, er premierministerens problem overordnede problem, at han i forvejen – ligesom Danmark - står uden for en hel stribe områder. Og en norsk eller schweizisk ordning har premierministeren på forhånd bandlyst. Som flere britiske kommentatorer har påpeget, har Cameron her placeret sig imellem de to berømte stole. For hvor stærkt vil han stå i en forhandling med de andre lande, når han allerede har afsløret, at han faktisk helst vil blive i EU? Og hvor tilfredse bliver f.eks hans egne EU-skeptikere, hvis han lægger et forhandlingsresultat ud til afstemning, der kun ændrer kosmetisk på briternes tilknytning til unionen?

Men måske er det netop denne uklare situation, som er løsningen. Når Cameron nu alligevel helst vil blive i EU, burde det mest ideelle da være at gennemføre ændringer, der gælder for alle 27 lande. Lad os derfor tage Cameron på ordet og færdiggøre det indre marked, vedtage en frihandelsaftale med USA, reformere EU's budget, inddrage de nationale parlamenter mere og sætte fuld fart på den ”konkurrenceevnepagt”, som Angela Merkel netop har lanceret i Davos. Lykkes det, vil hele EU blive styrket, og Cameron vil endda kunne høste en stor del af æren i en kommende folkeafstemning.

Kommentarer

UK Gæld

UK skylder 6,5 x BNP = $15 trillion = $ 250000 = 1,12 million Dkr pr indbygger. Mauldin J. 2011:p 263
Hyperinflation er vejen ud åbenbart ligesom i Lykke Friis hjemland i tyverne. Så meget for liberal politik!

Følg briterne

"Mange danskere føler sig stadig emotionelt forbundet med briterne – måske også fordi de ligger længere væk end den store nabo syd for grænsen, hvis sprog de fleste danskere fortsat går en stor bue udenom." !!??

Nej. Briterne har humor og er antiautoritære som danskerne. Derfor er det en god ide altid at følge briterne og ikke tyskeren.

CAMERON LØBER EFTER PØBLEN!!

- sidste - helt friske - udtalelse fra professor Marlene Wind, her til aften (3/2), i Debatten kl. 22:30 - 23:00 som "damens" offentlige kommentar til David Camerons seneste tale omkring vanvidsprojektet EU - altså "professoren" udtaler, offentligt, at mindst 2/3 af den danske befolkning samt flertalet af den britiske er at opfatte som ren

"PØBEL"!

- med det debatnivau fra en såkaldt professors side (hun har "brillieret før med et lignende niveau i anden sammenhæng), må den danske befolkning nu se i øjnene, hvad den såkaldte "elite" regner befolkningerne for, såfremt man ikke lige er enige i deres synspunkter =

"PØBEL"

Hvis modtstanden mod EU IKKE VAR MASSIV FØR SÅ MÅ DEN BLIVE DET NU!"Skellet" må, uigenkaldeligt, være faldet for øjnene nu, hvad "eliten" regner befolkningen for - KVALMENDE!
MAGEN TIL ARROGANCE OG FORAGT FRA DEN SÅKALDTE "ELITES" SIDE ER GANSKE UHØRT OG SKAL STOPPES STRAKS - FØJ!
PS.: svarer i overført betydning nogenlunde til dronning Marie Antionetes kommentarer i 1789 til den kendsgerning, at den franske befolkning sultede
citat/

....HVORDOR SPISER DE SÅ IKKE BARE FLØDESKUMSKAGER!

citat/slut

-FULDT FORSTÅELIGT AT REVOLUTIONEN STARTEDE GANSKE KORT TID EFTER - hvornår starter den danske befolkning en lignende mod den KVALMENDE "ELITEs HELT EKSTREME, ARROGANTE OPFØRSEL..?
Tænk over det !!

EU – Én Superstat?

Da euroen var urørlig, dyrkedes den som en helligdom. Men eurozonen er en grundlæggende fejltagelse. Det er IKKE muligt, at etablere et europæisk parlament og et flag, SOM ALLE LANDE ER LOYALE OVERFOR.

Mere magt til Bryssel og mere Europa, lyder det..... - Én europæisk offentlighed med fælles identitet, med en politisk union, større finanspolitisk integration, én fælles bankunion, etablering af en fælles europæisk indskydergaranti, fælles euroobligationer (euro-bonds) osv. osv.

Der er nok nogle af de nålestribede vildskud, der fortæller os, at udfrielse findes i mere magt til en superautoritet og gennem bl.a. (dræbende) spareprogrammer.

Danmark burde – som England – troppe op med et veto, HVIS der sker forsøg på at pådutte landet fx ny kontrol, at ind indføre skat på finanstransaktioner, bøder m.m.

Skal vore skatteborgere betale for at redde Grækenland, Spanien m.v.? - Der bør være grænser for den europæiske integrationsproces og - der bør holdes en folkeafstemning, hvis der bliver tale om at overføre endnu mere magt fra Danmark til EU.

Danmarks skæbne skal ikke ligge fastlåst indenfor EU. - Lande som Norge og Svejts klarer sig fremragende udenfor EU.

"Jeg mener ikke, at der nogen tvivl om, at vi vil se flere bankerotter ud over Grækenland. Det interessante spørgsmål er, om alle landene i euroen vil forblive i euroen? Mit svar på det er nej. - Eurozonens gældskrisen vil blive ved med at hjemsøge eurozonen i årevis”. (Harvard-professoren Kenneth Rogoff)

EU er tvangs dikteret ned over hovedet på os alle

Ville samtlige regerende ministere trække samme demokratiske hat frem og sende EU til afstemning så vil der ikke være nogen grund til at spekulerer om eurens eksistens for euroen vil blive stemt ude.
Er det EU vi har idag velfungerende med 26 millioner arbejdsløse?
Lisabontraktaten som vi alle kender, som den tykse/Franske grundlov, er roden til alt ondt i EU for kun Tysker og Franskmænd ønsker den. Et diktat pagt uden side stykke kun overgået fradet tidligere Sovjet og Kina det er hvad EU er blevet til.
Lad os komme til stemme urnerne og få fjernet diktat organet fra Bruxel/EU

bevar alle fire forbehold, fjerner vi bare et af forbeholdende så er vi solgte. Bevar DK fjern EU
EU er hadet mere end elsket, og det kaldes demokrati
mein lieber

ANGLOFIL..?

- må du snarest ophøre med at være. Denne perfide nation er den værste i hele verdenshistorien og har angrebet og/eller besat hele 90% - ja 90% = 180 af verdens NUVÆRENDE ca. 200 stater, som det for ganske nylig blev beskrevet - også i den danske presse. Stalin, Hitler, Napoleon klarede "kun" ca. 20-25, hver, og Djengkis Khan og Romerriget max. ca. 35 - alle ville have været "grønne af misundelse" overfor britterne, der altid, har formået at tegne et
totalt forvrænget billed af deres såkaldte "EMPIRE", hvis massive udpyndring og udbytning samt folkemord af og i landene foregik over en periode på kun 250 - 300 år - helt op til ca. 1955 - hurra for en veludviklet civilisation må man sige.
PS.: største danske civile tab indenfor de sidste 300 år blev påført af englænderne under Københavns bombardement i 1807 - historiens første massive bombardement af en storby med over 2.000 dræbte - hovedsageligt kvinder, børn og gamle som ofre..! Hvilken tapper og kulturberigendse nation ..ikke sandt??
PS.: Giver gerne gratis historietimer til dig, fremover, således at de rette proportioner kan komme ind i billedet.
Anyway, dette har intet med Tyskland at gøre, for så vidt, men din fasacination af EU er en ren katastrofe for de europæiske befolkninger, der - for størstedelen - er massive modstandere, fordi de kan se, hvor det "føre hen" - nemlig til massiv undertrykkelse og ødelæggelse af de enkelte nationalstaters igennem flere tusinde år møjsommeligt opbygget særegen kultur og fællesskab.
DET DUER BARE IKKE!

ANGLOFIL..?

- må du snarest ophøre med at være. Denne perfide nation er den værste i hele verdenshistorien og har angrebet og/eller besat hele 90% - ja 90% = 180 af verdens NUVÆRENDE ca. 200 stater, som det for ganske nylig blev beskrevet - også i den danske presse. Stalin, Hitler, Napoleon klarede "kun" ca. 20-25, hver, og Djengkis Khan og Romerriget max. ca. 35 - alle ville have været "grønne af misundelse" overfor britterne, der altid, har formået at tegne et
totalt forvrænget billed af deres såkaldte "EMPIRE", hvis massive udpyndring og udbytning samt folkemord af og i landene foregik over en periode på kun 250 - 300 år - helt op til ca. 1955 - hurra for en veludviklet civilisation må man sige.
PS.: største danske civile tab indenfor de sidste 300 år blev påført af englænderne under Københavns bombardement i 1807 - historiens første massive bombardement af en storby med over 2.000 dræbte - hovedsageligt kvinder, børn og gamle som ofre..! Hvilken tapper og kulturberigendse nation ..ikke sandt??
PS.: Giver gerne gratis historietimer til dig, fremover, således at de rette proportioner kan komme ind i billedet.
Anyway, dette har intet med Tyskland at gøre, for så vidt, men din fasacination af EU er en ren katastrofe for de europæiske befolkninger, der - for størstedelen - er massive modstandere, fordi de kan se, hvor det "føre hen" - nemlig til massiv undertrykkelse og ødelæggelse af de enkelte nationalstaters igennem flere tusinde år møjsommeligt opbygget særegen kultur og fællesskab.
DET DUER BARE IKKE!

Det eneste problem, der er med Camerons ønske om

en folkeafstemning er, at danske politikere tøver med at give danske vælgere samme mulighed.

Naturligvis vel vidende at EU ville blive dømt ude med et endog meget stort flertal.

Og jo. Jeg ved udmærket, at der lige har været en undersøgelse, som påstår at "danskerne vil blive i EU" - og den er løgn fra ende til anden. Der er stillet ledende spørgsmål og det antydes i spørgsmålet, at al handel med EU vil ophøre som følge af en udmeldelse.

Hvem kan få sig selv til at formulere spørgsmålet så tåbeligt - og hvordan får man folk til at betale for en så lemfældig undersøgelse? :-(

EU er demokratiets modstykke.

Det EU, der idag styres med en Lissabon traktat er et klassisk eksempel på et kup.

Holland og Frankrig stemte nej...Irland ligeså i første omgang...vi måtte ikke stemme....Alligevel blev det presset igennem, som af en anden Junta.

Folkene hader jer for det !!

Politikere og embedsværk ved, at ingen forfremmelse er mulig for en erkendt EU-modstander. Berufsverbot ved stille overenskomst. Dermed opstår denne incestuøse tro på at folket vel EU fordi en lille klike, bedriver indavl på de samme synspunkter og blinde tro på at "lederne" er ufejlbarlige.

Lad sige det klart...de er meget fejlbarlige.

Det værste er korruptionen og den manglende forfølgelse og straf til synderne, typisk sydeuropæisk offentlig administration. AVDR, og føj.

Regler der var ment som grundlove..om eksempelvis...NO BAILOUT CLAUSE....

Hvorfor var den der...og hvorfor ignorerede man den bare...Er det måden man følger love og regler på i EU ? Korrupt

Lykke, Jeg ser dig som fortaler for korruption, dårlig embedsførelse, drømmeri, virkelighedsfornægtelse og undergravende udemokratisk virksomhed.

Plus du er medløber til løgne som EU som Fredskaber og generel historieforvanskning omkring EU's tilblivelse, og hele løgnen omkring Rom traktatens virkelige mål.

Kronen falder, renten stiger hvis i siger nej til Euroen...idioti og løgn var det !!

Oplysningsvansind

...da jeg i ’90erne ville supplere min danske kandidatgrad med en udenlandsk – jeg skulle til London of School of Economics...

Alumnerne fra den slags steder, som også den Thorning har gået på, tramper i Napoleons, Stalins og Hitlers fodspor.

Du har aldeles misforstået situationen eller du forstiller dig - uanset er din retorik stærkt overfladisk og usaglig.

EU er ikke et alternativ til ovennævnte herrers ondskabsfulde planer, men realiseringen af deres ondeste fantasier.

Også de opfattede sig selv som verdensforbedrere...

Forkert opfattet...

”Man kan da ikke melde sig ind i en fodboldklub og pludselig forlange at spille rugby”

UK meldte sig ind for at spille fodbold (fælles marked), men nu vil Frankrig/Tyskland lige pludselig spille Rugby (union)...

Det var jo meget kønt, hvis han kunne

Problemet ligger et andet sted. 1/3 (mener jeg det er) af GB's BNP er i finanssektoren. En finanssektor, der er på vej til at blive hugget op i EU.
Jeg så perifært, at man nu vil Tobin-beskatte også handler foregået i udlandet af EU landes værdipapirer, hvordan det praktisk kan lade sig gøre er mig ikke helt klart.

Tilsvarende med Sverrig, der har 4 banker af Danske Banks størrelse og reelt sidder på den finske finanssektor.

Her er Cameron fanget - netop, som Du fikst udtrykker det - mellem to stole. Hvis England IKKE går med, så vil britiske banker blive udelukket fra det europæiske marked. Det vil ganske enkelt ske på grund af hæftelsen. GB hæfter i sidste ende for britiske banker - den evne til at hæfte er der ikke mange, der tror på - ligesom de ikke tror på Spaniens ditto.

Går GB med i bankunionen, så vil hele den britiske banksektor komme under ECB's banktilsyn (der er nemlig faktisk kun store banker i GB) - det vil betyde, at man skal følge de standarder, der er den praktiske udmøntning af BASEL III.
Dernæst vil de britiske banker blive skåret ned og afviklet til en rimelig størrelse. Dernæst vil disse banker blive tvunget til at trække sig ud af andre EU lande - her kommer så morsomheder omkring euroen ind i billedet, hvilket svenskerne kan tale med om.
Det vil ikke blive tolereret at man driver gæk med en valuta, som Tyskland er rodet ind i.

At trække sig ud af et land som bank betyder reelt at tage tab, fordi udlånet skal afhændes i nedskreven stand, med garanti for resten.

Du kan bare se hvor blodet stadig drypper fra Danske Bank efter det irske eventyr. Det kan større og mere internationale banker ikke klare.

Når Nordea trækker sig fra Danmark, så hænger den stadig på udlånet og dvs. det gør den svenske stat!

Spanien kan IKKE klare sine banker, hvad vi så da ECB blev nød til at gå direkte ind og rekapitalisere via den spanske stat.

Hverken Sverrig eller GB kan rejse pengene til at rekapitalisere deres banker - og andre lande gør det IKKE.

Fodbold eller rugby

"Som den franske udenrigsminister Fabius lakonisk formulerede det: ”Man kan da ikke melde sig ind i en fodboldklub og pludselig forlange at spille rugby”.

Dette er jo en fuldstændig fordrejning af virkeligheden. I virkeligheden meldt briterne sig engang ind i en fodboldklub. Senere besluttede klubben at den ville spille rugby istedet, og nu overvejer briterne om de stadig vil være medlem. hvrodan kan en folkeafstemning være et problem?? det kaldes demokrati.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden