En mand uden fædreland

Marie Krarup (DF)
Marie Krarup (DF) Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Vi må aldrig opgive vores forsvar til gengæld for et fælles EU-forsvar.

Jens Rohde er kommet i vanskeligheder i forbindelse med opstilling som spidskandidat som Venstres EU-kandidat. Jeg kan kun glæde mig over, at Venstre har svært ved at kapere hans holdninger. I weekendens Berlingske fik han bragt en kronik sammen med formanden for Europabevægelsen, Erik Boel. Her giver de en række bud på, hvordan EU kan styrkes ved at spare og rationalisere. De skriver blandt andet: ”Det er et stort spild af ressourcer, at de 27 EU-lande har hver deres forsvar.” I et interview til Berlingske uddyber han Rohde, at vi skal have et fælles EU-forsvar og at vi i højere grad skal bruge konceptet om ”smart defence”.

Smart defence er et begreb, der er praktiseres indenfor NATO og går ud på, at man køber ind i fællesskab, træner i fællesskab og har visse kapaciteter i fællesskab. Når man taler ”smart defence”, bruges der ofte et billede, som jeg sætter pris på: familiebilen. Familien, der synes, det er blevet for dyrt at have egen bil, vil overveje forskellige muligheder. En mindre bil. En billigere bil. Mindre kørsel. Eller man kan tage skridtet og gå over til delebil. Men hvad sker, der når man deler bil? Kan man altid være sikker på at kunne bruge bilen, når man vil? Kan man få den bil med de specifikationer, man gerne vil have? Vil den blive ordentligt vedligeholdt? Hvem vil man dele bil med?

De fleste vil nok finde ud af, at der er mange, man ikke vil dele bil med. Er man mest til søndagskørsel op ad strandvejen, skal man ikke dele med landmanden, der afleverer en jeep med mudder på, der lugter af hund efter brug. Ej heller børnefamilien, der afleverer en stationcar fyldt med kiksekrummer, legetøj og brugte bleer. Og hvad hvis de andre bare ikke vil afgive bilen lige den søndag, hvor man skal ud og køre? Hvad skal man så gøre? De fleste vil nok nå frem til, at det er muligt at dele en bil med folk, som en selv – f.eks. en ægtefælle, men meget svært at gøre det med folk, man ikke kender så godt og ikke har helt de samme interesser med. Eller også må man gøre det igennem et firma, sådan som man kan gøre det i dag, hvor alting er aftalt på forhånd. Men dermed er muligheden for at reagere spontant på pludseligt opståede situationer udelukket på forhånd.

Tilbage fra delebil til forsvar. Så er et forsvar til deling selvfølgelig det samme som suverænitetsafgivelse. Det kan godt give mening at købe reservedelen til bilen i fællesskab. Og at hjælpe hinanden med vedligehold og vask. Men det endelige ansvar og ejerskab ligger bedst hos den enkelte familie. At forestille sig EU som dele-bils-firmaet er ikke nogen rar tanke. At have et forsvar er en nødvendighed for et land, der ønsker at overleve som selvstændigt. Der er naturligvis gode muligheder for at hjælpe gode allierede på forskellige måder og samtidig spare penge ved fælles indkøb og uddannelse. Men i sidste ende er man nødt til at have råderetten over sine egne kapaciteter. Ellers har man afgivet sin handlefrihed, sin frihed.

Danmark er et selvstændigt land med sit eget forsvar. Vi er heldigvis godt hjulpet af vores gode allierede i NATO. Det skal vi blive ved med. Men vi må aldrig opgive vores forsvar til gengæld for et fælles EU-forsvar. Det vil være det samme som at nedlægge Danmark. Men det er også det, der har været målet med EU og EF fra begyndelsen. At nedlægge nationalstaterne i Europa. Det skal vi sige nej til. Vi skal have et forsvar til at forsvare fædrelandet. At Rohde som andre rodløse internationalister helt har mistet sansen for dette er trist. Han har dermed mentalt mistet sit fædreland. Men det er sandelig godt, at der ser ud til at være skepsis i Venstre overfor hans fædrelands-løse linje.

Kommentarer

Støt EU - bekæmp Nato

Danmark er et uselvstændigt land og har ikke et forsvar. Danske militære enheder indgår i et amerikansk udstyret og kontrolleret angrebsberedskab, kaldet Nato. De allermest blåøjede kunne måske engang bildes ind, at det var en forsvarsalliance, men alle må nu omsider have indset er en undertrykkelses- og terrororganisation, der har det ene formål at opnå global vestlig hegemoni.

Hvis flertallet af europæere besad en rimelig grad af suns fornuft, ville de bruge kræfterne på at støtte det fredelige, fredsskabende EU - og med alle midler bekæmpe Nato, det mest ufredelige fænomen i vor tid.

Alle europæere er fødte medlemmer af den europæiske nation og bør medvirke til, at den nyere tids ulykkelige splittelse bringes til ophør.

Kjeldsen

Hvem pokker taler om at nedlægge forsvaret?

Man er da tværtimod i gang med at udbygge det!

Besparelserne rammer den dybt forældede værnepligtsstruktur.
Med det varsel, der er i dag, så er der ikke nogen grund til at folk skal ligge og rode i grøfter - for derefter at begynde forfra, hvis der nu skulle blive brug for det.

Det nationale Danske forsvar begynder hvor det skal begynde i Estland og på Grønland - altså INDEN en fjende når frem til café-latte kulten på Østerbro.

Flere ting

Rohdes indmelding er præget af manglende kendskab (ellers et radikalt privilegium) til hvordan og hvorfor en militær styrke sammensættes og organiseres som den gør.
Man går ud fra et trusselsscenarie og regner så baglæns på hvad man skal have af styrker, materiel, generaler, officerer og tilsidst kommer man til stregbefalingsmænd og menige.

De danske sikkerhedsbehov har vist sig at blive bedst tjent i Nato sammenhæng. At visse EU lande så har nogle våben mm. som de gerne så solgt for at bringe deres omkostninger ned - helt fint; problemet er bare, at det ikke er dem, vi har brug for. Om Frankrig f.eks. overhovedet har et forsvarsscenarie kan man efterhånden betvivle.

Pointen er imidlertid at et helt centralt punkt i enhver plan er den samvirken, der skal være mellem værnene og våbenarterne. Det kræver en samlet kommando og uddannende og opstillende enheder, der uddanner og opstiller iht. det behov kommandoen specificerer.

Problemstillingen er p.t. at dansk forsvar er ved at lægge sidste hånd på vel nok den mest omfattende omstilling siden Kong Valdemar.
Vi taler om herredømmet over Østersøen og Nordatlanten. Det er scenarier, der interesserer de øvrige EU lande (bortset fra de baltisk lande og Polen) mindre end ingenting. Og hvorfor skulle det også det? Det er jo et problem, der klares i Nato mellem de baltiske lande, Norge (Island), USA, Canada og Danmark - med Danmark som pennefører. Her har vi problemer nok med amerikanerne, der ikke rigtigt ved, hvad de snakker om.

Set i bakspejlet har forsvarsforbeholdet vist sig som et af de mest ligegyldige politiske manøvrer.

Her kommer Tullemanden så med en noget besynderlig udmelding om, at man vil ikke gå med til forsvarsbesparelser.

Altså - der skal ikke anvendes én krone mere til forsvar end det, som er tvingende nødvendigt.

At det uanset hvad så nok ikke kommer til at få den store betydning, for der er nogle materielanskaffelser, der kan flyttes på - endog med økonomisk fordel (leverandørerne oplever også "kundetørke").

At det så nok også er lidt drille-politik fra DF side, det får så være. Men hvad: I sidste ende hænger det nok mere sammen med den amerikanske finanslov end den danske. Restruktureringen i Danmark giver nemlig nogle amerikanske besparelser, der er til at tage og føle på. Lad os sige det sådan: Visse opgaver bliver "outsourcet" til en bedre og billigere løsning.
P.t. tror jeg, at der er overvejelser om USA kan spare ét eller 2 hangarskibe, der knalder rundt.
Samtidig har vi et bankproblem af de helt store, så nok skal der være en finanslov; men man mangler nok overblik over ret grimme poster.

Enig

'Missilet' er blevet FOR løsgående! :)

Det er måden EU er oprettet der er afskyelig

Man kan ikke fæstne tillid til et samarbejde som EU hvor man bevidst har løjet for den danske befolkning hele vejen igennem. De danske ja partier har hele tiden vidst at endestationen for EU er og var USE United States of Europe! Man har solgt det som fællesmarked men leveret det som SUPERSTAT. Det er så let at smide sin selvbestemmelse ud! Det er noget helt andet at skulle kæmpe for at få den igen! Husk det! Den krise der er nu vil få politikerne til at true med kaos hvis ikke USE oprettes indenfor de næste 5-10 år. Husk du får lov at stemme nej 100 gange men der bliver kun et ja en gang og så er Danmark færdig som nation! Og alle de problmer der er med sydeuropa ... dem skal vi så løse for dem for det bliver vores problemer!

AFTER THE GOLD RUSH

Jeg kan ikke se, at der er noget som helst at forsvare i Danmark. Danmark har verdens højeste skatter fordi de få nyttige idioter der stadig gider at gå på arbejde skal forsørge alle dem der er meget klogere, og som bliver hjemme på deres dejlige sofa og ser TV. De virkelige kloge er Fattige Carina og Dovne Robert, som bliver hjemme og ikke spilder deres tid på arbejde. Så jeg kan ikke se at vi skal forsvare dem. Rigtig mange mænd mister retten til at se vores fælles børn efter en skilsmiss, fordi kvinderne ALTID får retten og magten over vores fælles børn efter skilsmissen. Og hvorfor skal vi mand forsvare denne kønsfascistiske diskrimination her i Danmark? Der er ikke noget at forsvare her i Danmark. Dette land går stille og roligt til grunde i sin egen velfærd, og det er ligeså demokratisk som Nordkorea.
Mr. Slowhand
Erik Carlsen

Ligesom med forsikringen...

Den sparer man jo heller ikke bort, bare fordi krisen kradser. Det er jo netop når krisen kradser man er mest sårbar, hvis man kommer i uføre. Det er jo tillige normalt i krisetider, man oplever at konflikter opstår. Eksempelvis står Tyrkiet i en relativt udviklet konflikt med Syrien. Tyrkiet er et natoland som vi jo er allieret med. Syrien støttes af Iran. Europa er splittet og krisen er vel mest udtalt i Grækenland, som jo stadig har en konflikt med tyrkerne på Cypern. Jeg ser selvfølgelig bare spøgelser og konspirationer, men historien har jo set lignende tilfælde, som endte indgået andet end fred og fordragelighed. I øvrigt et tidspunkt, hvor Danmark havde sparet forsvaret næsten væk...

Om miljøforbundet.

Et fisketorv har fiskevogne med alt godt fra havet for fisk er sundere end en strålekanon, men dumpning af havneslam ved Grisen mellem Langli og Hjerting hæmmer tilgangen af laks til Varde Å, udledning fra Kærgård plantage hæmmer tilgangen af sild i Ringkøbing Fjord og udledningen fra Cheminova stopper tilgangen af glasål til Limfjordens Vande og af ål i Jomfru Anegade i Ålborg.

Mit fädreland ...

Danmark, befinder sig naturligvis inden i mig, som så meget andet, og ikke i en knäsat overenskomst, en bestemt mytologi. I en bestemt, dikteret forestilling om Danmark. Venstre fik os ind i EF/EU, frem for noget andet parti - jeg var imod, og det vedblev jeg at väre. Måske til dette nutids tidspunkt, hvor det - dag for dag - stadigt tydeligere fremgår, at denne nu flugt fra Europa sammenkädes, som her, med en modsatrettet higen, "Flugten til Amerika".

Mistænkeligt?

Nationalisme stemples af mange som suspekt, fordi den udelukker nogen.
Men når alt kommer til alt, sigter EU blot mod at blive en større nationalstat.
Den udelukker også dem, der ikke hører til.

Mon de store europæiske stater som Tyskland og Frankrig har en bagtanke?
De ønsker at dominere?

Hvorfor arbejder de ikke for en endnu større forbundsstat, når større er bedre?
Er det ikke nærliggende at udvide det militære samarbejde i Nato til en forbundsstat i stedet for at udvide handelssamarbejdet i EF til forbundsstaten EU?

De frygter at blive domineret af USA i en NATO-stat, ligesom Danmark bliver domineret af Tyskland og Frankrig i en EU-stat?
Det virker mistænkeligt, hvis de ikke selv vil udsættes for en dominans, som de ikke tøver med at udsætte andre for?

tanks mod barnevogne

Problemet med forsvaret af Danmark er, at etniske danskere føder 3-4 gang færre børn end indvandrerne fra Mellemøsten og Afrika. Vi er forsvarsløse fordi de smukke humanitære FN konventioner ikke tager hensyn til demografi. Vores børns børnebørn vil være i mindretal i skolerne omkring 2055. Kan det være rigtigt, at Danmark langsom vil blive besat fordi vi opfylder FN konventioner udformet efter 2. Verdenskrig?

Igen - påstande uden belæg.

@Marie Krarup

Du kan jo starte med at forklare, hvorfor det, at nedlægge forsvaret, er det samme som at nedlægge Danmark. Det er jo lodret forkert.

Har du hørt om SALAMI-METODEN?

EU-præsident, EU-nationalhymne, EU-udenrigsminister, EU-hær, EU-parlament, EU-ambassader, EU-nummerplade !
Hvor meget skal der til før end du forstår hvor det bærer hen, kunne man omvendt spørge dig?

Om skolebotaniske haver med paraplytræer.

En kloster- og præstegårdshave er en skolebotanisk have; en skole og en kirkegård ligger i en skolebotanisk have, som et sted hvor elever tegner og ornitologer studerer fugle.

Den gamle Kirkegård i Kirkegade i Esbjerg er velbeliggende som en skolebotanisk have med en hundegård ved siden af kirkepladsen. Et kirketorv er skabt som et fisketorv med fiskevogne med alt godt fra havet, fisk er sundere end en strålekanon. Bygningen i Norgesgade er velbeliggende som værested for Kirkens Korshær med en husholdningsskole i husholdningslokalet på Danmarksgade Skole og Gasa er bedre som grønsagsmarked med grøntsags torve end som redningsstation med beredskabstjenester.

Tåbelige EU-globalister...

som denne Rohde kan godt glemme deres feberfantasier om fælleshær i EU´s medlemslande!
Skulle Danmark og de øvrige højtudviklede lande danne fælleshær med Rumænien, Grækenland og andre, som ikke engang kan styre deres egen nationale økonomi?!?
Nej og atter nej...Danmark er medlem af et forsvarsfællesskab kaldet NATO, hvis millitære kapacitet langt overstiger, hvad EU kan levere!!!

Krigsliderlig

Det undrer mig meget, at en ung kvinde som Marie Krarup, der oven i købet er mor, kan være så krigsliderlig anno 2012.

Om hjemmeværn.

Uden modersmål intet fædreland, men vi er for få herhjemme til at gå hver vore egne veje i misforståelse og miskendelse.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden