Er sandheden racistisk?

Marie Krarup (DF)
Marie Krarup (DF) Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Vi må kunne gøre opmærksom på, at jødehad historisk har været en del af islam.

Jeg er lige kommet hjem fra en høring på Københavns Rådhus om jøders forhold i København. Jeg er rystet. Dybt rystet.

Almindelige borgere i forskellige aldre gik op og fortalte om deres oplevelser. Om fysiske overfald. Om at blive spyttet på. Om verbale overfald. Om systematisk chikane. En16-årig dreng havde været forfulgt i folkeskolen, og var blevet mødt med fornægtelse fra lærernes side og ønsket om at dysse problemet ned. Han endte med en depression. En 60- årig mand fortalte om en helt uproblematisk opvækst i Vanløse. Han og hans søster var de eneste jødiske børn på Vanløse skole, men der var aldrig problemer. Det kom senere. Nu kan han ikke gå med kalot i København. Og ingen jøde tør sætte sine børn i en folkeskole på Nørrebro. De fleste skjuler deres identitet, når de færdes i byen.

Den første mand, der indtog talerstolen efter velkomsten sagde: ”Jeg er blevet overfaldet 3 gange. Hver gang af arabiske muslimer. Der var ikke danskere involveret, og der er ikke danskere involveret i de overfald, jeg kender til. Det er et muslimsk, arabisk problem. Og jeg føler mig forrådt af det danske samfund ved den stiltiende accept af status quo”.

De efterfølgende kunne som han også for 95 % vedkommende pege på en gruppe bag chikanerierne: muslimske arabere.

De sidste 5 % er den venstreorienterede antisemitisme, der ser Israel som Nazi-Tysklands arvtager. En pige havde i en helt dansk skole været ude for, at drengene heilede af hende, når hun talte om Israel. Disse chikanerier holdt dog op, da hun fik lejlighed til at fortælle, hvordan det er at være jøde og blive lagt for had for ting, som man ikke har gjort. Det var en opbyggelig historie i alt det triste, at det her var lykkedes at få nogle dumme drenge til at forstå, hvor dumt og dårligt de opførte sig.

Denne historie inspirerede de politiske indlæg, der afsluttede høringen. Dialog og opdragelse. Der blev også peget på ”nultolerance overfor intolerance”, som det blev sagt. Tolerancen skulle gælde alle. Der var endda en, der understregede, at det var meget væsentligt at fastholde racisme-paragraffen (266b) for at undgå, at folk udpegede bestemte grupper som ansvarlige!

Dermed var de politiske indlæg på en måde lige så rystende som de jødiske vidners historier om overfald og fortielser.

Hvis man vil løse et problem, er man nødt til at forstå, hvad det går ud på. Hvis man vil forbedre jøders forhold, må vi kunne tale om, hvem det er, der udgør en trussel imod dem. Hvis det er en bestemt gruppe mennesker, må vi kunne tale om det uden at kalde det racisme.

Og vi må også kunne tale om de ideologiske og religiøse årsager til hadet; vi må kunne kritisere det koranbaserede jødehad. Vi må kunne gøre opmærksom på, at jødehad historisk har været en del af islam. At der er antijødiske udsagn i Koranen og eksempler på, at Muhammed har accepteret nedkæmpelse af jøder. Derfor er det ikke så sært, at de danske jøders historier om overfald, var historier om muslimske overfald.

Det er ubehageligt, at det er tilfældet. Men det er sandt. Må man ikke sige det? Er sandheden racistisk? Er det en overtrædelse af 266b at genfortælle de rystende historier fra dagens høring?

Kommentarer

Hvornår har vi fået nok !

Du skal elske din næste,men gælder det også dem som herrefolket på Nørrebro samt andre steder i hovedstadsområdet.
Jøder gamle damer og mænd,børn ja alle har chancen for at få en kugle i hoved når man færdes visse steder i hovedstaden.
Så har nogen muslimer set sig gale på blad. jøder,bøsser m.fl.De ved ikke en dyt om demokrati og menneskerettigheder som der følger med når man lever i et demokrati.

Nu er spørgsmålet så,hvad vil de folke valgte gøre ved det,og især de radikale som jo elsker
alt og alle som er skadeligt for vort samfund,de elsker de kriminelle indvandrere.

Det er der intet nyt i,dette akademiker parti,har aldrig gjort Danmark og danskerne noget godt. Der er en sygelig tendens til at Danmark mere og mere styreres af akademikere som til trods for deres fine uddanelser,ikke har evner til at fører en fornuftigt politik.
Man er fast i troen på at disse unge kriminelle kan takles med sociale tiltag.
Der er brugt milliarder på diverse projekter rettet mod integrationens problemer,men i det store hele kan man kun betegne det som en fiasko.
Der skal mere hård hændet metoder til,disse unge skal væk fra gaderne,det vil sige mere politi.
Der skal laves forbud mod at de unger går i flok på gaderne om aften og natten,og så skal det forbydes at dække ansigterne til.
Det er jo latterligt at opleve disse unge stå sammen med politiet fuldt maskeret,og så skal skudsikre veste forbydes for privat personer.
så kære politikere kom i omdrejninger.

Nej ... sandheden 'er' den ildehørte enfoldigheds sidste ytring!

Det som de fleste ærede folketingsmedlemmer ikke ved om sandheden er at vi for længst har opgivet at finde denne sandhed. Hvilket vil sig at de som stædigt prøver at støtte sig til fx evidensbaseret-politik (den værdibaseret politiks lingvistiske inflation regres.), faktisk i enhver forstand søger sammen i enfoldighed!

Denne enfoldighed, hvor man i ét ord, eller én ytring, kan ’betale’ sandheden, og sig selv eller sine modstandere medfører da at man kan ret stoppe tiden og fryse sandheden i dette ene ord – man kan altså med rette tale om en tidehvervs bevægelse handler om en søgen efter det ene det koldeste ord, som vi Kristen kender så godt… det der var der før tiden gik i gang. Betalingen har sin pris....

I sin søgende betaling af dette ord ville vi da alle være villige til at påtage os rollen som hine enfoldige mordere, som gik ud for at slå tiden ihjel. http://www.youtube.com/watch?v=85taV-didqc

Mellemtidens konklusion kunne da være at Sandene er ilde hørt… for når tiden er sat i stå, hvem skal da høre dette ord!

besvar...

Det retoriske svar på det stille spørgsmål, må da være at ’rasismens enfoldige sandhed’ består da i at man kan give denne enfoldighed i arv. Heri ligger der altså den poetiske retfærdighed, som vi kender ved navnet arvesynd…. og i den er vi som bekendt alle nært beslægtet…. arven kan gøres lidt minder tung… ved kulturens lyrik og lødige musik!

http://www.youtube.com/watch?v=Mm9D1-_ElGk

Træt af muslimer.

Marie Krarup er rigtig. Sandheden er undertrykt af islams had af den. Muslimer er den meste rasistiske i verdens historie og istedet for at de kommer ud af 1200 tallet så går de baglens og bliver ved med at tro på forældet ord som bliver fordrejet og skrevet til at lyve over for sandheden. Sandheden er at muslimer er vores nu dages pest og de eneste vi kan gøre nu er af at afskaffe den med en ny slags medicin. Hvis muslimer vil bo i Danmark skal de integrere sig og blive Danskere, dvs. de skal blive Lutheranske og Kristne. De må holde op med sløjfer og bl.a. åndsvage muslimske regler. De holder ikke sted i vores land. Farvel muslimer og islam i Danmark. I er en pest.

Er det ikke på tide?

Marie Krarup er rigtig. Sandheden er undertrykt af islams had af den. Muslimer er den meste rasistiske i verdens historie og istedet for at de kommer ud af 1200 tallet så går de baglens og bliver ved med at tro på forældet ord som bliver fordrejet og skrevet til at lyve over for sandheden. Sandheden er at muslimer er vores nu dages pest og de eneste vi kan gøre nu er af at afskaffe den med en ny slags medicin. Hvis muslimer vil bo i Danmark skal de integrere sig og blive Danskere, dvs. de skal blive Lutheranske og Kristne. De må holde op med sløjfer og bl.a. åndsvage muslimske regler. De holder ikke sted i vores land. Farvel muslimer og islam i Danmark. I er en pest.

Sand præmis?

Er præmissen for dette indlæg overhovedet sandt? Troværdige kilder hævder at det arabiske jødehad er inspireret af de europæiske progomer. I mange århundreder har jøder og muslimer levet sammen i relativ tolerance. Som læser efterlades man derfor med det indtryk, at skribenten forudsætter og forveksler sin egen politiske dagsorden med sandheden. Indlægget virker ikke troværdigt på dette vigtige punkt, men derimod retorisk manipulerende. Men derfor er det jo stadig dybt forkasteligt med overfald – her har skribenten selvfølgelig ret! Men hvor er det trættende med alle disse meninger pakket ind som sandhed. Det er synd, at vi ikke ærer viden højere, end at kaste penge efter politikere der som levebrød 'vinkler' virkligheden.

Israels handlinger, ikke europæiske pogromer.

Det jødiske mindretal havde levet i fordragelighed med det muslimske flertal fremtil at den jødiske indvandring til Palæstina startede. Det endte som bekendt med at Israelerne etnisk udrensede 750.000 palæstinensere, og de følgende år flere gange angreb de omkringliggende lande, kulminerende med besættelsen af Golan-højderne, Øst-Jerusalem, Vest-bredden, Gaza og Sinai-halvøen. Nu 45 år efter opretholder Israel stadig en brutal besættelse af Golan-højderne, Øst-Jerusalem og Vest-bredden. Mon ikke at det er hovedforklaringen på at Israel i særdeleshed og jøder i almindelighed mødes med fjendskab af mange arabere? Hvorfor skulle europæiske pogromer have noget som helst med det at gøre?

Israels handlinger

Du beskriver Israel som det ensidigt eneste voldelige element i området.

Hvorfor det?

Kkrigszonen Nørrebro

Kommentarerne minder mig om en oplevelse jeg havde for nogle år siden. Det var netop omkring det tidspunkt, hvor der rent faktisk skete noget på Blågaards plads. Og hvor der var mange indslag i medierne. En dag skulle jeg til Nørrebro med en bekendt og da vi stod af på Nørrebro station gik det pludselig op for vedkommende hvor vi var havnet henne. Han gik decideret i panik, for nu var vi jo pludselig havnet i en krigszone og vores liv var nærmest i fare.

Overraskelsen var stor, da det gik op for ham at der ikke var gadekampe, at der ikke blev kastet med brosten, at Blågaards plads var en ganske almindelig dansk halvtom plads.

Moralen i dette er selvfølgelig let at få øje på - især for jer som udtaler jer med "vist nok" omkring tilstanden på Blågaards plads. Tag selv derud og kig efter!

Sådan er det jo

Muslimers jødehad begrundet i deres overtro og nazisternes ditto begrundet i deres ideologi kan man jo ikke gøre noget ved,der er jo tankefrihed her i landet.
Men hvis deres jødehad medføre kriminelle handlinger er det en sag for ordensmagten, og domstolene må så afgøre om det ikke var bedre for resten af samfundet, at opbevare disse mennesker i en gummicelle.

Ja sandheden ligger derude, men du ser den ikke

Lige for en ordens skyld. Min kommentar, skulle have ligget i forlængelse af Indlægget "Sandheden ligger derude", af Jørgen W. Madsen.

Så vender vi Kalotten - igen !

Da min kære hustru var en lille pige, kunne hendes far give "drukmåsene"
på Blågårds Plads et par øl, for at passe datteren et par timer !
men
så fredeligt er der vist ikke mere på Blågårds Plads !
og
svigerfar, der døde 41 år gammel, "indhentet af skader" pådraget under krigen,
under "ambulance transport" af jøder til bådene, ville jo nok mene, at det var
en mærkelig "tak for hjælpen", at det jødiske gammel T. parti de radikale,
fylder Danmark og Blågårds Plads op med muslimsk og multietnisk kaos !

ironi.mus

Er sandheden, at man ikke kan vinde hver gang i "kalot-teriet"

Udtrykte Tom Lehrer en racistisk sandhed i sangen "National Brotherhood Week" ?
for
Hvor bliver humoren af ?
I fyrrene klagede de over, at skulle gå med jødesterner
og
idag klager de over at de ikke kan/"må" gå med jødestjerner ?
men
Pia Kærsgaard kan jo ikke engang gå på Nørrebro uden kalot !
men
Det er da sympatisk af Marie Krarup at påpege mobning af jøder !
det på trods af at deres parti gammel T. parti de radikale, som jødisk parti ,
gang på gang udviser et umådeligt had til alt hvad der er dansk og kristent og
forherliger det multietniske kaos !
og
det er tilsyneladende vigtigt for RV at forstærke "dem og os" følelserne !

Spørgsmåler er om DF for at blive opfattet som "stuerene" er havnet i en
"Stockholm syndrom" lignende tilstand, hvor de opfører sig mere og mere,
som "Israelsk Folkeparti" !
pas på
Tidligere har det Radikale venstre fået omvendt parcelhus ejer partiet
Centrumsdemokraterne fra at være vilde med villa til vilde med indvandring !
Centrumdemokrater forsvandt “misbrugt og forladt” af de Radikale !

Indlæggene syntes - på trods af Marie Krarup venlige påpegning af muslimsk
dominans i mobningen af jøder, mere at indeholde "gammel kommunisters"
sædvanlige hetz imod DF og deres vælgere !
Men DF's vælgere syntes jo blot
at "hvis de fremmede blot opførte sig, som tidligere nydanskere, så havde
vi nok undgået en masse vold, voldtægter, kriminalitet og havde ikke
behøvet at gå senere og senere på pension, men gået 20 % ned i skat" !

ligger jøderne i sandhed ikke som de har redt ?
for
Europas jødiske partier har "stået for" masseimporten af muslimer
i Europa !
alene
for at følge opfordringen fra Amerikanske jødiske organisationer
om, at i det "multietniske kaos" mindskes antisemitismen !
ja
i Sverige er ligefrem for 10 år siden oprettet et statsstøttet
institut of Jewish Lerning med navnet Paidaia, med Barbara Lerner
Spectre som leder (se på YouTube), med ovennævnte formål !

for at "helbrede" Europa for antisemitisme, importerer Europas
jødiske partier, de største antisemitter nemlig muslimer til Europa,
Så jøderne er vist ikke så kloge, som de tror !
eller
er det en "kalkuleret risiko", man prøver at "kontrollere" ?
ja
De danske jøder laver et stort nummer ud af at de bliver mobbet
men
i disse tider er mobning desværre hverdagskost
men
"heldigvis" styrer det jødiske samfund tilsyneladende medierne
og
en fjer bliver nemt til fem "svinging karapot høns" -
"æd den og du er lige vidt" !
og
"helvedet er løs" blot der bliver spyttet efter, eller
talt hårdt til en jøde !
den var værre - men nu har jøderne jo desværre ikke vundet en
popularitetskonkurrence i over 3000 år !
for
derved at sikre sammenholdet, ved altid at have fjender !
men
det er jo selvfølgeligt "utaknemmeligt" af muslimerne ikke at
værdsætte at jøderne er dem, der varmest taler for masseimport, af
muslimer og de deraf følgende "multietniske lyksagligheder" !

resultatet er vist, at de ligger som de har redt -
det "koster en karapot" og en "kosher tudekiks" !

Jøderne må bebrejde deres eget parti gammel T. parti de radikale, der
jo blev oprettet for at varetage det jødiske borgerskabs interesse !
men
Hvad ligger bag "kalot kampagnen" - hvad skal den nu "dække over" ?

ironi.mus

Om Domkirken i Lund.

Fiskerne sejlede jøderne i sikkerhed i Malmø og Landskrona.

Halve sandhed = hele løgn - eller: hvad så med Luther?

Man kunne jo starte med lige at nævne, at Luther (ham der stiftede den evangelsik-lutherske kirke - i Danmark også kendt som "folkekirke") havde klare planer, hvad man skal stille op med jøder: "Erstlich, das man jre Synagoga oder Schule mit feur anstecke und, was nicht verbrennen will, mit erden überheufe und beschütte, das kein Mensch ein stein oder schlacke davon sehe ewiglich Und solches sol man thun, unserm Herrn und der Christenheit zu ehren damit Gott sehe, das wir Christen seien." Kort ovsat: Sæt ild til deres synagogen og skoler til guds ok kristenhedens ære. Og det var så kun den første af i alt syv syv af hans grusomme forslag.

Man kunne nævne, at en nation, der anså og stadig væk anser sig for at være kristen - og hvor faktisk flertallet af evangelisk-lutherske kristne bor - myrdede over 6 million jøder. At der kun findes jøder i Danmark i dag, fordi deres forældre blev bragt i sikkerhed for forfølgelse af disse kristne soldater.

Men: Hvad beviser denne sandhed om vores samfund i dag?

Det er også en sandhed, at der findes grupper af fortrinsvis unge i vores land, som viser et primitiv og voldelig adfærd og som på ingen måde tilpsser sig de euroæiske kuturelle standarder. Og her mener jeg ikke kun rockere (mange af dem medlemmer af den evangelisk-lutherske kirke)....

Årsagerne er mange. Det kan være manglende kontrol i skoler, et tøvende politi, mangel af attraktive fritidstilbud osv. Én af årsagerne er den her i landet helt fri herskende fremmedfjentlighed -- af danskere, der også nægter at tilpasse sig europæiske kulturelle standarder.

Og så kan man jo ikke undre sig over, at konflikter opstår, når to kulturløse grupper står over for hinanden og mener, at de skal "forsvare" sig. -- Ofrene er dog altid de svageste og fuldstændig uskyldige.

Og årsagen er hverken den islamske eller den evangelisk-lutherske religion i sig selv, i højest fald dens misfortolkning.

Det er én ting at sige disse sandheder. Noget helt andet er det at bare udvælge enkelte fakta og misbruge dem til støtte for ens egen primitive, tilbagestående og kulturfjendtlige verdensbillede, som Marie Krarup og hendes partifæller er jo kendte for. -- Den halve sandhed er hele løgn.

Og hvis disse løgne ikke ligefrem kan dømmes som at være racistiske, så baner de i hvert fald vejen dertil og bidrager til at forgidfte vores samfund.

Sandheden kan være racistisk

- om den faktisk er det afhænger af hvordan man udtrykker en given sandhed.

Fortolkningen af straffelovens § 266b (racismeparagraffen)er således, at sandhedsbevis ikke tillades ført. Det vil sige, at en sand ytring kan udtrykkes på en sådan måde, at der er tale om trusler, forhånelse eller nedværdigelse af en af de grupper som loven beskytter.

At sandhedsbevis ikke fører til frifindelse som i injurielovgivningen er sådan set logisk nok. Ingen kan føre sandhedsbevis for generelle negative udsagn (value judgements) eller sigtelser der omfatter alle individer i en af de beskyttede grupper.

Herom udtaler Rigsadvokaten i sin vejledning:

"Det bemærkes, at anklagemyndigheden under straffesagens behandling i retten bør modsætte sig et eventuelt krav fra tiltalte om at føre bevis for rigtigheden af f.eks. beskyldninger om grov kriminalitet. Der vil i den forbindelse kunne henvises til U2000.2234H, hvor Højesteret tilkendegav, at der ikke havde været grundlag for at give tiltalte adgang til den ønskede bevisførelse, der bl.a. havde til formål at godtgøre, at tiltaltes udtalelser hvilede på videnskabelige undersøgelser."

Derfor blev Jesper Langballe tildelt en bøde som han accepterede for blandt andet at have skrevet, at Lars Hedegaard selvfølgelig ikke skulle have sagt, "at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab - og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt".

Langballe erkendte forinden blankt, at han havde formuleret sig Karl-Smart-agtigt og sarkastisk, da han i et indlæg i Berlingske Tidende kommenterede et indlæg af samfundsdebattøren Lars Hedegaard.

Havde Langballe i stedet for at spille Karl-Smart og være sarkastisk blot henvist til en saglig undersøgelse der viste, at 92% af alle æresdrab i verden begås af muslimer, så ville udtalelsen ikke kunne straffes som racisme.

Dette fremgår af Rigsadvokatens meddelelse om behandling af § 266b-sager:

"Det fremgår af forarbejderne til straffelovens § 266 b (FT 1970-71, Tillæg A, sp. 1187-88 og betænkning nr. 553/1969, s. 34), ”at forhold af mindre grovhed holdes uden for det strafbare område”. Det fremgår endvidere, at videnskabeligt fremsatte teorier om racemæssige, nationale eller etniske forskelligheder falder uden for bestemmelsen, og at der formentlig også med hensyn til udtalelser, der ikke falder i egentlig videnskabelig sammenhæng, men på anden måde som led i en saglig debat, kan være anledning til at regne med et område af straffrihed."

Denne kommentar skal ikke opfattes som et forsvar for § 266b, men blot en forklaring på forhold i loven der umiddelbart forekommer uforståelige eller selvmodsigende. Jeg går fuldt og helt ind for at både racisme- og blasfemiparagraffen slettes fra straffeloven. Her må hensynet til ytringsfriheden og demokratiet veje tungere end at beskytte visse grupper og ikke andre.

Det kan jeg ikke se

At det er forbudt at udtrykke visse sandheder i krænkende vendinger, er en i praksis uendelig lille begrænsning af ytringsfriheden. Man kan jo bare fremsætte sådanne sandheder i ikke krænkende vendinger. Bestemmelsen vedrører altså ytringens form ikke dens sandhedsindhold. Det tilhængerne af bestemmelsens ophævelse har tilgode at vise, er, at der findes sandheder, der kun kan udtrykkes i krænkende vendinger, så bestemmelsen også rammer en ytrings sandhedsværdi. Det har vi endnu ikke fået vist.

Det man kan befrygte er racismens genindførsel, hvis § 266b ophæves. Når man ser visse af de typer, der deltager i Trykkefrihedsselskabets kampagne oven på Hedegaard-sagen, så kan man godt få den fornemmelse, at genindførsel af racismen nok er den lille floks egentlige mål.

????????

Til Jørgen Villy Madsen 14/2 kl. 00.21;;

Jeg forstår stadig ikke din retorik. Du burde om nogen have været til stede ved mødet på Københavns Rådhus forleden dag. Måske du så var blevet bare lidt klogere.

Du forklarer ikke, hvorfor du formulerer dig med den retorik om "had". Du forklarer ikke, hvorfor du i ramme alvor kan forsvare den opførsel fra de rabiates side, som du åbenbart finder ganske i sin orden. Du er åbenbart så forstokket i den "godhedstro" at du nægter at se realiteterne øjnene - om de så skete lige under din næsetip ville du vel postulere, at det var vore såkaldte "had", der var årsag til uhyrlighederne, som f.eks. de søde unge mennesker på Nørrebro (igen) der væltede den gravide danske kvinde om på fortovet og sprkede i maven og kaldte hende luder og ting der var værre!

Du forholder dig ikke til det kvindesyn, som de rabiate lægger for dagen og slipper afsted med.

Du forklarer ikke, hvordan du med god samvittighed kan acceptere de forhold i f.eks. Mjølnerparken, jeg henviste til i mit indlæg.

Du henholder dig ikke til de forhold i de forskellige bebyggelser jeg peger på, men du accepterer stiltiende, at sådan er det bare!

Du kan eller vil ikke forstå, at en rigtig stor del af den danske befolkning ikke vil acceptere, den form for samfund, og at de netop er trætte af den vattede holdning mange politikere lægger for dagen, politikere som for størsteparten findes hos De Radikale, SF og Enhedslisten.

Og din retorik med at kalde det for HAD, fordi det bliver gjort indsigelse mod den snigende ændring i det danske samfund forstår jeg stadig ikke. Det har intet med had at gøre. Tværtimod. Det er ganske sundt, at danskerne sætter hælene i og siger: "Nu stopper det. Ikke flere salamiløsninger. Enten lever man i det danske samfund som det er, eller man pakker sine sydfrugter og rejser hen hvor lisvformen passer ind i det religiøse og samfundsmæssige mønster, som man i realiteten foretrækker".

Kan du virkelig i ramme alvor kalde det for HAD, at danskerne ikke vil acceptere den ændring af deres levevilkår? Så er du virkelig for langt ude.

Antijødisk kristendom

De kristne diskriminerede jøderne på det groveste i middelalderen fordi, som de påstod, jøderne skulle straffes for at havde korsfæstet Jesus.

Martin Luther har skrevet nogle stærkt antisemitiske skrifter.

Sandheden er derude

Vi skal også gøre opmærksom på, at muslimhadet historisk har været en del af Dansk Folkeparti og stadig er det. Hadets og fjendskabets skræmmende voldsomhed rettet mod en anden gruppe medborgere virker modbydelig på normale danskere - heldigvis.

Hvis trykkefrihedsselskabet og Dansk Folkeparti uhindret får støtte og vælgerstøtte til at fortsætte beskyldningerne i deres "vellykkede" giftige forsøg på at gøre muslimer ansvarlige for alt ondt, kan det ikke vare længe, før vi ser en strøm af danske Breivikker i aktion.

De er derude og de er farlige. Voldelige muslimer er ikke værre, end at politiet kan håndtere dem uden problemer, hvis de får de nødvendige ressourcer, så hvorfor får de ikke det?

Problemet for DF er, at hvis politiet fik ressourcerne til at gøre den nødvendige indsats, ville partiet miste eksistensberettigelsen. Partiet ville stå uden formål. Det kunne være forklaringen og måske - sandheden.

Ja, sandheden er derude, men du ser den ikke.

Man kan være tonedøv, man kan være farveblind, ordblind og en del mere. Det har vi fastslået, men man kan helt åbenbart også lide af total mangel på sund dømmekraft.
Undskyld min ligefremhed, men det er du et levende eksempel på.

vågn op Jørgen!

Du er simpelthen for lang ude, der er utallige beviser på at muslimer udgør en trussel og er det, hvis du ikke kan se det kan du ikke lukker du øjnene for virkeligheden og det gør dig farlig.

Normale danskere??

Tjaa - så er der vel i dine øjne foreløbig sådan ca. 585.000 unormale danskere (det var det antal stemmer DF fik ved sidste valg). Læg så dertil de personer i f.eks. S, V og K, som støtter stramningerne i udlændingeloven.

Og hvorfor skal det altid udlægges som HAD når der peges på alle de urimeligheder, der primært begås af den muslimske gruppe i Danmark? Det ER jo rigtigt, at der i flere enklaver (Gjellerp, Vollsmose og Mjølnerparken) ikke er let at begå sig, hvis man er etnisk dansker. I Mjølnerparken er den da helt gal p.t. jævnfør artikel i denne uge om den nys afgåede formands forvaltning af bebyggelsen, med overvågning af beboere, overvågning af kvinder, opdeling af beboere i diverse grupper (danskere, palæstinensere osv.). Men det benægter du måske at have læst?

Det er da underligt, at du åbenbart benægter de fornærmelser og urimeligheder og voldeligheder der foregår mod vores jødiske medborgere på Nørrebro? Er det rimeligt, at disse mennesker, hvis forfædre kom til Danmark for over 500 år siden, bliver behandlet som det værste skidt når de bevæger sig ud på gaden? De har altid sørget for sig selv, har aldrig ligget Danmark til byrde, har integreret sig 100%, har gjort store ting for det land de bor i, og så skal de i dag finde sig i den sjofle behandling de bliver til del. De har første ret til at være her. De andre er tilkommende, hvoraf det kun er et mindretal, der interesserer sig for det land de er flyttet til. Resten prøver af al magt at indføre de regler og den levestil de påstår at være flygtet fra. Sidste oplevelse var med de tåbelige Salafister og deres højtalere med direkte forbindelse til terrorchef i Saudi Arabien, der gav opvisning på Kgs. Nytorv.

Endvidere er det da interessant at læse om finansieringen af den nu under bygning moske i udkanten af København NV, som primært finansieres fra et af de mest islamrabiate lande, Saudi Arabien.

Og det er da også interessant at læse, at man i dag fra muslimerne i den store moske Nordvestkvarteret, beklager deres medvirken under Muhammedkrisen (Abu Laban og Akmed Akari samt Abdul Wahus Pedersen) med rundrejsen til den arabiske verden med alle deres løgnehistorier om Danmark og danskerne. Men det har du måske heller ikke læst?

Uhyggelig fremtid

@ I. Ponsaing
Jeg er fuldstændig enig i at muslimer, der begår overgreb mod jøder, danskere eller andre muslimer er kriminelle, der skal straffes hårdt ligesom alle andre kriminelle, men det er en opgave, der skal håndteres af politiet, fordi vi har et retssamfund.

Politikere og politiske partier, der lægger medborgere for had og blander sig i andet end at skaffe de nødvendige midler til politiets arbejde og et retsgrundlag, skaber et sygt samfund og sætter retssamfundet på spil.

Norge har oplevet et hadkoncept der ligner DFs - og fik Breivik. Hvis ikke det er formålet, hvad så? Foreløbig får vi uendelige opremsninger af muslimers onde gerninger, men ingen forslag til ændringer inden for lovens rammer.

Hvem er det, I vil ramme for at slukke jeres had? Socialdemokraterne, de radikale eller Politiken? Hvornår ser vi forslag til handlinger, der kan samle tilslutning fra andre end DFs støtter, eller skal vi droppe demokratiet og lade DF og Breivik styre?

Der må være andre muligheder?

Har vi fået hele SIAD slænget på debatsiden

Det virker sådan og så er den debat ødelagt, selv vejret er muslimerne skyld i SIAD proselytternes øjne, jeg tro bare jeg hopper videre

Alle skulle kunne gå i fred på danske gader

og det er glædeligt at DF mener det, men var det ikke en af DF's fætre der sammenlignede muslimske kvinders hovedbeklædning med Nazisymbol. Jeg har dog ikke hørt nogle folketingsmedlemmer nedgøre den jødiske befolkning i folketingssalen, men ret mig hvis jeg tager fejl. Selv politiet kalder muslimske drenge for navne, de må også kæmpe med navnekalding. Der var en folketingskandidat Fra DF som på sin facebookside havde fotoshoppet et billed af 2 affaldssække samt 2 muslimske kvinder i Burka, hvor der stod Storskrald. Men det er jo noget helt andet og det må muslimerne bare tåle, Moral er godt men dobbeltmoral er dobbelt så godt.

Regeringen stikker hovedet i busken og håber det onde går væk .

Det virker som om regeringen, har lagt en ny strategi der går ud på, at hvad befolkningengen ikke ved, har befolkningen ikke ondt af. Det virker som om justitsminister Morten Bødskov har givet politiet påbud om ikke at nævne etnicitet i forb. med de mange daglige forbrydelser. Før jul samlede jeg på 40 dage 13 artikler om forbrydelser med personfarlig vold, voldtægter, overfald og røverier, - alle begået af gerningsmænd med anden etnisk herkomst, - herunder 2 voldtægter af en pige på 10 og en pige på 13 begået af asylansøgere, den ene somalisk og den anden pakistansk. Disse 13 links bragte jeg sammen med alle indlæg jeg skrev i forbindelse med diskussioner om hvor stor eller lille berigelse af vort samfund de fremmede udgjorde og det slog ligesom hovedet på sømmet og fik pladderhumanisterne til at tie. Det må justitsminister Bødskov have bemærket, for kort tid efter nævne politiet ikke længre etnicitet i forbindelse med div. forbrydelser. Karen Hækkerup har nedlagt en hver statistik i forb. med de overvældende milliard omkostninger, der er i forb. med asylansøgere og indvandrere, - vi må ikke vide hvor meget kriminalitet indvandrene står for og vi må ikke vide hvad de koster vort samfund, - regeringen ville også medvirke til, at save den gren over de selv sidder på, - hvis de sagde sandheden. Vi har kun sandheden til, at danne grundlag for hvad vi stemmer, - burde det ikke være særdeles strafbart, at fortie eller forholde sandheden for en hel befolkning i et så livsvigtigt emne som Danmarks udslettelse !?

Lars Pilegaard med flere fordrejninger af virkeligheden.

"etnisk danskes angreb på muslimer?"

PET holder ikke, de ligger ideologisk under for Politisk korrekthed. Jacob Scharf har stærke sympatier venstre over og PET er systembevarende.

De mange tusinder af voldtægter som muslimske mænd begår imod ikke-muslimske kvinder er faktisk racistisk motiverede hadforbrydelser, men det bliver de jo ikke registreret som. Muslimer bliver også statistisk beskyttet for at skjule sandheden. I Sverige er den helt strategi for at skjule virkeligheden gået helt amok. Man kalder dem "udenrigsfødte" nu.

De angreb der måtte være fra etniske danskeres side imod muslimer kan slet ikke måle sig i omfang ned de overgreb som muslimer begår på ikke-muslimer overalt i verden alene fordi at disse ikke er muslimer og nægter at underkaste sig det islamiske herrefolk. Islamisk hatecrime udført af civile imod andre civile er et globat fænomen med millioner af ofre.

Pilegård er i sit slet skjulte jødehad igen i fuld gang med menneskeofring i kraft af forsøget på at dække over den virkelighed det islamiske herrefolk hvis interesser han tjener, byder os.

Sæt kikkerten for det blinde øje Nelson!

d'Islam...

... hvor tumpet og tykhovedet er du egentlig? Du har forgæves gennem nu snart fire år forsøgt at forklare mig et eller andet, som jeg tydeligvis ikke er modtagelig for - hvad får dig til at tro, at du har bedre held i dag?

Fnysende hilsen, Lars P

Værnemager Pilegård og virkeligheden omkring religion og adfærd.

Dobbeltpost

Lars Pilegård med flere fordrejninger af virkeligheden.

"etnisk danskes angreb på muslimer?"

Dokumentér venligst at der er tale om hatecrimes udelukkende motiveret af det faktum, at de er muslimer? Et andet forhold: De mange tusinder af voldtægter som muslimske mænd begår imod ikke-muslimske kvinder er faktisk racistisk motiverede hadforbrydelser, men det bliver de jo ikke registreret som. Muslimer bliver også statistisk beskyttet af staten for at skjule sandheden og i Sverige er netop den tendens gået helt amok i forsøget på at skjule virkeligheden.

Jødehaderen Pilegård er igen i fuld gang med sin menneskeofring i kraft af sit forsøg at dække over virkeligheden dermed og gøre sit for at forhindre de nødvendige tiltag igennem handlingsammelse, så det herrefolk hvis interesser han tjener, bare kan blive ved og ved med deres snigende kontinentale krystalnat til europa er jüdenrein.

Ideologierne skærmer for virkeligheden

@Lars Pilegaard

Dine historiske og religiøse referencer og den deraf afledte forståelse er lige så ensidige og selektive som Marie Krarups. Du er formentlig ikke særlig enig med Bernard Lewis, men han kan godt bruges når europæiske Kristne skal dæmoniseres og han kan bidrage til europæisk selvhad. Lewis er som zionistisk Jøde og som en af neokonservatismens fædre og førende revisionist forudindtaget overfor Islam, men det han siger om europæerne står til troende?

Din udtalelse: "For det fjerde: Hvis Marie Krarup er rystet over muslimers angreb på jøder, bør hun så ikke være lige så rystet over etnisk danskes angreb på muslimer?"

.. er komplet latterlig. Antallet af overgreb fra danskere mod Muslimer forholder sig ca. lige sådan som i USA antallet af hvide mænds voldtægter mod sorte kvinder. Det forholder sig sådan 100 hvide kinder om dagen bliver voldtaget af sorte mænd, og et statistisk set insignifikant antal (ca. 10 årligt) går den anden vej (officiel amerikansk statistik fra 2005).
Med andre ord; der finder stort set ingen overgreb sted fra danskere mod Muslimer. Jeg har også læst PET statistikker gennem nogle år, og der var der ikke den mindste antydning af en overvægt af etnisk danske forbrydelser mod Muslimer - de "forbrydelser" som der trods alt havde været, drejede sig hovedsageligt om ting som graffiti og klistermærker. Jeg har også kendskab til tyske og hollandske statistikker, og i alle disse tre lande ser det nogenlunde ens ud, selv om man med al magt forsøger at påvirke resultaterne ved selektiv klassificering af henholdsvis racisme fra indvandrere og racisme fra indfødte. Politisk vold udgår alle steder hovedsageligt fra venstrefløjen, og Muslimer er stærkt overrepræsenteret i alle voldsstatistikker samt en del anden kriminalitet. Racisme fra de indfødtes side er minimal og hovedsageligt af verbal art (internettet), selv om enkelte svinehoveder er blevet anbragt i nærheden af moskeer.

Hugo...

... Lewis er en lidt særpræget størrelse, som nogle gange farer hårdt frem mod muslimerne, og andre gange synes at fortryde og trække i land.

I det aktuelle spørgsmål - om jøder har haft det bedst eller værst i Europa eller Muslimistan - så understreger Lewis' vurdering blot min egen og hvad common sense siger:
Du finder ingen massakrer eller forfølgelser på jøder i muslimske lande, som overgår holocaust eller de russiske pogromer. Omvendt finder du heller ingen steder i Mellemøsten, hvor jøder har levet under så trygge og liberale forhold som i England eller USA.

PET's undersøgelse viser, at der faktisk finder 'racistiske' overgreb sted mod indvandrere (af muslimsk eller anden baggrund). Og det er racistisk vold, vi diskuterer, idet vold mod jøder også må betegnes som racistisk (eller hate crime, som nok er et bedre udtryk).

Den vold fra indvandrere mod danskere, som du omtaler, kan ikke betegnes som racistisk, men er af samme karakter som den vold, etnisk danske bøller begår mod lovlydige borgere.

At den ser 'muslimsk' ud, skyldes udelukkende, at antallet af muslimer forvirrer dig. Idet der ikke er store grupper af indvandrere med andet end muslimsk baggrund, så tror du fejlagtigt, at det er den muslimske baggrund, der er problemet. Det er det ikke.

Man kan sammenligne det med læreren i en skoleklasse, der har problemer med tre vanskelige elever - Peter, Poul og Pia - at han danner sig den hypotese, at den urolige adfærd bunder i, at alle tre navne begynder med 'P'.

I den forbindelse er jeg glad for, at du nævner Holland. Som et af ret få europæiske lande er de største grupper af indvandrere i Holland ikke af muslimsk oprindelse, men kommer fra de hollandske antiller.

Og da de har en socioøkonomisk profil, der ligner muslimske indvandrere i Danmark, så er det også disse grupper, der i Holland ligger højest i volds- og anden kriminalitet.

Det samme gør sig naturligvis gældende i USA, hvor 'problem-indvandrerne' heller ikke er muslimer, men dels afroamerikanere, dels latinoer.

Læs gerne mere her:

http://larspilegaard.dk/2010/04/bandekriminaliteten-og-erfaringerne-fra-...
http://larspilegaard.dk/2010/07/blandt-muslimer-og-kriminelt-ringe-forsk...
http://larspilegaard.dk/2010/04/pejlem%C3%A6rker-for-en-ny-indvandringsp...

Religion er adfærdsdeterminerende. FAT DET NU!

Igen er Lars Pilegård ude i det håbløse ærinde at frikende religion for at påvirke folks menneskesyn og den deraf afledte resultat-adfærd. Ifølge Lars Pilegård er dette heller ikke racistisk motiverede voldtægter:

http://ekstrabladet.dk/nationen/article1568784.ece

En af pigerne blev endda interviewet på norsk stats-TV og hun sagde, at gerningsmanden meddelte hende, at hun ifølge hans religion ikke havde ret til at afvise ham, det var hans privilegie som muslimsk mand. Case closed omkring den logiske forbindelse imellem religion og adfærd.

Læg iøvrigt mærke til, hvordan den norske stat nægter at gribe ind, fordi at det er det samme som at anerkende problemets sande natur og den danske stat er ikke en skid anderledes gearet i den retning. Jakob Scharf er iøvrigt ideologisk venstreorienteret af observans, ikke noget der ligefrem øger PET's troværdighed når missionen er systembevarelse.

Men find da gerne en tilsvarende statistik der viser etnisk hvide nordmænd more sig ligeså massivt på kroppene af muslimske tørklædepiger? Eller etnisk danske mænd på kroppene af muslimske kvinder? Hvad nu hvis 100% af alle overfaldsvoldtægter i Danmark over flere år var begået udelukkende af etnisk danske mænd og næsten alle ofrene havde været muslimske piger? Så ville du være den første til at stille dig op og skrige "Hatecrime!", din hykler!

Det giver sig selv, at hvis man har en kæmpe religiøs gruppering der ikke anerkender lands lov og ret som højeste lov og ret, men som istedet sværger til en - for dem - højerestående guddommelig lov der legalisere kriminalitet over for ikke-troende; en lov hvor voldelige overfald, (minoritets)hetz, røveri, tyveri, voldtægter og endda overlagt (masse)mord som straf for overtrædelse af absurd latterlige obskurantiske religiøse love - eller blot almindelig insisteren på at leve et liv i fred for groteske islamiske forlangender, så er resultat-adfærden også derefter når de kaster sig over lande befolket af "urene" der 100% religiøst legalt må angribes for egen- og islamisk vindings skyld.

Det er altså ikke rocketscience, Lars.

Religion er adfærdsdeterminernde. FAT DET NU!

Nej, det kan du ikke sige

Du kan ikke sige, at religioner er adfærdsdeterminerende. Det er der simpelthen alt for meget forskellig adfærd inden for de enkelte religioner til.

Det er mennesket, der skaber religionen, og ikke omvendt, og det der er tale om er, at mennesket finder de begrundelser det kan bruge i religionen til at legitimere sine handlinger med.

Krarups påstand næppe sand

Marie Krarups påstand (om at det er jødehad i Koranen, der er årsag til muslimers overfald på jøder) er næppe sand.

Grundlæggende er det mennesket, der skriver den religiøse tekst (og dermed former troen i sit billede), og ikke omvendt. Det betyder, at jødehad er skrevet ind i f. eks. kristne og muslimske tekster for at legitimere et jødehad, der går forud for teksternes tilblivelse.

Marie Krarup lægger imidlertid det modsatte til grund, nemlig at det er teksten, der skaber jødehadet, og det er en tvivlsom præmis. Sagt på en anden måde, så falder hendes korthus sammen, hvis blot en af hendes præmisser er falsk, og det se ud til at være tilfældet her.

Hvad nytter det dog, når størstedelen tror det er gud???

"Grundlæggende er det mennesket, der skriver den religiøse tekst (og dermed former troen i sit billede), og ikke omvendt. Det betyder, at jødehad er skrevet ind i f. eks. kristne og muslimske tekster for at legitimere et jødehad, der går forud for teksternes tilblivelse."

Hvad nytter det dog, når den klare størstedel tror at afsenderen af jødehadet er gud igennem ærkeenglen Gabriel?

Tager du kampen med de skriftkloge her og går aktivt og offentligt til angreb på dem med ordet som sværd Salman Rushdie-style, eller er du mon også bange for den religiøst betingede og i koranen forlangte teokratisk-fascistiske kommandoadfærd fra islamisk side som du dumstædigt nægter eksisterer som fænomen og som nær havde kostet Lars Hedegaard livet?

Ja, det benægter jeg

Vi aner intet om Hedegaard-sagen andet end det er fuldstændig ude af proportion at skyde en mand i hovedet, som i forvejen har knald i låget. Det er med andre ord en idiots værk. Om idioten er Hedegaard selv, eller en anden ved vi ikke. Vi ved heller ikke om ovenfaldet (i det omfang det har fundet sted) er religiøst eller politisk motiveret eller det er noget helt tredje. Det kan jo være, at det er en inkassator fra Hedegaards bordel, stamværtshus eller lokale pusher, der har været forbi.

Størstedelen af muslimer forfølger ikke jøder. Det ville betyde at jøderne havde en milliard eller flere muslimer på nakken. Det er sådan set bare at åbne vinduet og se ud og konstatere, at det er ikke tilfældet. At størstedelen af dem ifølge dig tror det er Gud, der igennem ærkeenglen Gabriel, har udtalt de hadefulde ord spiller altså ingen rolle i praksis.

Thumbs up til TP...

... for en kommentar, der er en tand over stregen, men også ret morsom :)

Bukharis Hadith og det globale holocaust på jøderne.

Ifølge Bukharis hadith ryger alle muslimske sjæle i en form for tidløst venteværelse imellem himmel og jord, hvorfra de ikke kan komme videre til paradis og jomfruerne før den sidste jøde på jorden er slået ihjel.

Bukhari, volume 4, bog 52, nummer 177

Kan du se den religiøse inspiration nu?

Nej, det kan jeg ikke

Der er tale om en begrundelse skrevet af mennesker for at legitimere drab på jøder. Noget du kan påberåbe dig, hvis du har lyst til at dræbe jøder. Drab på jøder er naturligvis ikke "inspireret" af Koranen. Der har været drab på jøder længe før islam opstod. Det, der skifter med islam, er selve legitimeringen.

Torben Petersen: Det ændrer bare ikke virkeligheden!

Det er muligt, men virkeligheden er, at der PT er 1.000.000.000+ muslimer der totalt uden moralske skrupler vil sætte kikkerten for det blinde øje omkring drabet på dig, hvis du stiger offentligt frem med dit postulat om koranens ikke-guddommelige og derfor menneskelige ophav og dermed så også afguddommeliggører Muhammed selv og alle hans befalinger i logisk konsekvens. Et sandt utal af millioner af muslimer vil endda personligt, gladeligt stille frivilligt op til udførslen af drabet på dig!

Forhold dig til det, det er virkeligheden!

Men lad os da lave en dare? Giv mig dine kontaktoplysninger og udarbejd en tekst på engelsk der benægter koranens guddommelige ophav og dermed også profetens guddommelige natur, så søgemaskineoptimerer jeg den og tager bagefter en tur rundt på diverse islamisk konservative hjemmesider og promoverer den.

Har vi en deal? Eller er du bange for islamisk sanktioneret dødsstraf ved menneskehænder - altså, den religiøst betingede adfærd du påstår ikke kan eksistere???

Tja, tja bum ...

En lille del af muslimerne, nogle højreradikale tosser, har nok lyst til dræbe mig, hvis jeg anfægter at Koranens guddommelighed. Det tror jeg gerne. At mange vil være ligeglade tror jeg såmænd også. Både kristne og muslimer. Den myrdes kristne, hver dag kloden over og vi udviser stor ligegyldighed med det. Ligesom vi heller ikke reagere overfor de kristnes myrderier i Nigeria. Den manglende reaktion tror jeg faktisk er almen menneskelig.

Torben se nu på fakta

Kære Torben jeg håber at du ædes op af din egen fejhed. Ord ord ord.... Se på fakta. Se på statistik. Er det for stor en mundfuld for lille mand. Prøv at forholde dig til faktuelle facts frem for radikalt retorisk vrøvl. Så vil du klarer dig lidt bedre i debatten. Specielt hvis du begynder at tænke tanker. Prøv ven det hjælper. Ikke kun retorisk vrøvl men tænke.....

Definitionen på "fejhed"

Er den ikke at man ikke tør vedgå sit fulde navn i en demokratisk debat?

Tag dig sammen, Rasmussen

Jeg ser netop på virkeligheden (og overensstemmelsen mellem den og Marie Krarups præmisser), og konstaterer at hendes påstand næppe er sand. Hun bytter bla. om på årsag og virkning.

Der findes ikke statistik, der siger noget om årsagen til muslimers mobning af jøder, når de trænger ind på hvad de opfatter som deres enemærker. Sådan noget må undersøges konkret i virkeligheden. Årsagen kan man ikke tænke sig frem til. Det bliver bare spekulation, eller hypoteser om du vil.

Toben Pedersen

Årsag og virkning.......

Helt ærligt lille mand kan du ikke gøre det bedre? Christ.... Vi har virkelig nogle radikale hjerne kapaciteter på bloggen....

Jeg prøver lige en gang til. Hvad er problemet? Eller har vi et problem? Så skal du på Torben. Nu skal du lighed prøve at tænke. HAR VI ET PROBLEM MED HADE CRIMS? Torben er du der endnu? Hallo.... Torben? Uhu.....

Tænk dig om, Rasmussen

Hvornår er noget et problem?

Torben Petersen

Kan du ha' en fortsat god dag.

Det var tyndt

Du påstår, at noget er et problem, men kan ikke definere, hvornår noget er et problem. Må jeg venligst spørge dig, hvordan i al verden du så er kommet frem til at der er tale om et problem? Du virker jo uldstændig til at have tabt alle småkagerne, eller har et af universets sorte huller blot slået sig ned mellem ørerne på dig?

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden