Fædrelandskærlighed og konservatisme hører sammen.

Filosoffen Lars Östman (LÖ) gør sig klog på moderne konservatisme i Berlingske den 24. november. Det lykkes ham, at kalde Dansk Folkeparti for fremmedfjendsk og han slår fast, at ”nationalisme og nationalfølelse ikke er vejen frem for dansk konservatisme.

Marie Krarup
Marie Krarup (DF) Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Kære LÖ. Du har ret i, at Det Konservative Folkeparti er i dyb krise. Men det er jo netop, fordi partiet ikke har ønsket at være konservativt. Den bane har de afleveret til Dansk Folkeparti, der med glæde udfylder rollen som Danmarks moderne konservative parti. Det gør vi, fordi vi ikke er fremmedfjendske, men rodfæstede. Og fordi vi er nationale.

Dansk Folkeparti er kritisk overfor islam, fordi vi ser på historien og virkeligheden. Og den viser, at islam ikke kan sameksistere med den kristne kultur uden problemer. Det vil gå op for alle med tiden, også LÖ. Ligesom alle efter en periode forstod, at nazismen var et problem. Det er ikke spor fremmedfjendsk at gøre opmærksom på det.

Dansk Folkeparti er ikke nationalistisk, men nationalt. At være national er at besinde sig på sin virkelighed som født i en nationalstat. At kunne se de goder, vi har og som vi bør forsvare. At være virkeligheden tro. Det er konservatisme af højeste karat.

At være nationalist er noget helt andet. Det er at have et sygt forhold til det nationale, hvor man ser sig selv som bedre og de andre som ringere end en selv. Det er modbydeligt og skal bekæmpes. Nationalisme og fædrelandskærlighed (som nationalfølelse bør kaldes) forholder sig til hinanden som kærlighed og jalousi.

De har det samme objekt, men jalousien er en dårlig ting. Til gengæld vil det være fattigt og forkert at afskaffe kærligheden, fordi jalousien giver problemer. Så lad os holde fast i fædrelandskærligheden. Den nationale samhørighed er et faktum også i år 2012. Den skal vi værne om, og derfor skal vi gå imod EU´s forsøg på at udslette nationalstaterne. Det er god konservativ politik.

Det Konservative Folkeparti har fejlet, fordi de ikke har været konservative. Men det er der heldigvis andre, der er!

Kommentarer

Maries Kampf

Hvor patetisk med disse bestandige forsøg fra DF'eres side på at pakke deres racistiske holdninger i en mere spiselig indpakning. Alt dette ordgejl om, at DF ikke er nationalistisk men nationalt - og nu guddøleme også konservative. Man sætter ølse for og ølse bag: Fru Krarups parti er og bliver en kræftsvulst på vores samfund. En udansk, hadsk og ækel samling højreekstremister. Det kan selv alverdens ordkløveri ikke bortforklare.

Hvad er DF egentlig ??

Det er ikke længe siden DF meddelta, at de var danmark.s sande arbejderparti. Nu er de pludselig de sande konservative.
Mon det er muligt at få en forklaring fra formanden, så vi ved hvad vi stemmer på - hvis altså !!!

Der er intet tivoli i Thorning, kun cirkus.

En arrest er en psykiatrisk skadestue, et fængsel ligger i en kaserne, børn leger røvere og soldater, men en skolegård er ingen kasernegård, en skolegård har en friluftsscene med alsang, folkedans og cirkus med gårdvagter som tryllekunstnere; en skolegård er et legecenter med tavler, byggelegeplads, boldbaner og terrasseskak; en skolegård er skøjtebane om vinteren, se Torvet i Esbjerg.

Kapitalismen er en altødelæggende ideologi, Marie Krarup

I forhold til den vestlige misforståelse af virkelighedens verden må islam nødvendigvis opleves farlig. For islam er indrettet med det sigte, at mennesket og dets levested skal leveres tilbage på den sidste dag, som den blev modtaget på den første dag. For kun derved har mennesket bevidst, at de har forstået Gud, og meningen med det Gud skabte.

Der ligger med andre ord en endnu dybere forståelse af islam end den, muslimerne i almindelighed selv er nået frem til. Analyseres konsekvenserne af den udformning islam dikterer muslimerne op imod de biologiske og psykologiske love, vil man se det bliver resultatet. Mennesket vil ved at forblive respekterende sharia, bestå med samme psykiske naturlighed, på den sidste dag, som de modtog på den første. Samt en natur, der ikke vil være bragt ud af balance på grund af menneskets tilstedeværelse. Når muslimerne ikke selv er nået frem til denne dybe forståelse af islam skyldes det, at man ikke anerkender de biologiske og psykologiske love i deres fulde udstrækning. Og dermed ikke er erkendende, at mennesket er kommet af den samme natur, som alle de andre arter. Hvorfor mennesket er beslægtet med primaterne.

Denne erkendelse er nødvendig for at forstå ikke mindst psykologien på de dybeste niveauer. Som jo netop rummer forståelsen af det psykisk ubevidste i mennesket. Der som primaterne er ubevidste om deres adfærd. Alene det ubevidste er understregende slægtskabet. Alt mennesket gør i dag, sker via det urgamle ubevidste system, som ikke har ændret sig siden de første mennesker.

Mennesket tror sig frit og ubegrænset tænkende. Men al tænkning sker via det psykisk ubevidste. Hvorfor mennesket reelt slet ikke er tænkende. For tænkningen er underlagt reptilhjernes primitive, ubevidste behovsrefleksioner. Den menneskelige tænkning indfinder sig først, når man kender til det ubevidste. For så at tænke fri af det primitive. Hvorved man opnår en helhedsforståelse af menneskets gøren og laden. Denne helhedsforståelse af naturens love, som Gud skabte dem, rummer islam i sin konstruktion. Men naturvidenskaben er slet ikke nået så langt endnu. 1400 år efter islam kom til verden…!

Derfor opleves islam farlig af den vestlige verden. For her har man ingen helhedsforståelse af naturens love. Man ser sig selv som højteknologisk og moderne, og islam som middelalderlig og formørket. Men det forholder sig lige omvendt. Hvorfor den vestlige selvforståelse bliver en konkret trussel mod hele menneskeheden, modsat islam, der vil sikre menneskehedens eksistens til den sidste dag.

Derfor opleves islam farlig af den vestlige verden. For muslimerne bliver nødt til at udrydde den vestlige misforståelse af naturens love, som Gud skabte sammenhændende. Hvorfor den vestlige verden påviseligt er altødelæggende både fysisk og psykisk, for at muslimerne på den sidste dag kan påvise, at mennesket har forstået Gud, og det der er Guds ufravigelige vilje med skabte. Og som vi i den vestlige verden kender som naturens ufravigelige love. Der er ens gældende, hvad end vi tror.

Snik-snak

Det er efterhånden en dagligdags foreteelse, at en DF'er sparker til dem, der ligger ned, hvad enten det er muslimer eller konservative. Men DF er ikke konservative - de er fremmedangste socialdemokrater. Det ved alle, der vil vide det.

DF er ikke konservativ, men højrenationalistisk

Og de er ikke islam kritiske, men direkte islam fjendtlige.

Samt tillige så ubegavede, at de tillægger folk som helhed, at være ligeså ubegavede som de. Men det er, og har altid været en kendsgerning, at de mindst begavede er at finde på det yderste højre. Og der ligger midten i dansk politik ikke (endnu), hvorfor DF ikke er et midterparti. Men et højreekstremt nationalistisk parti, iklædt et demokratisk udseende, der kan virke overbevisende, dersom man ikke tænker for meget over det de siger. Det er folk så begyndt på, hvilket også er på tide.

Det man i dag kalder konservativ politik har intet med konservativ politik at gøre. Det helt centrale i en konservativ politik er familien. Den før alt andet. Og ikke som tilfældet er: kapitalismen.

Kapitalismen har fjernet forældrene fra deres børn, der nu kun se dem, når de skal fodres. Kapitalismen er nedbrydende familiernes psykologi og naturlighed, hvorfor familierne og den naturlige forældreevne er i opløsning, samt desuden nedbrydende livsgrundlaget, naturen, for de kommende slægter.

De Konservative er med andre ord en direkte trussel mod den naturlighed, som de burde konserverer som en (social) arv der skal give videre. De Konservative er med andre ord en trussel mod menneskeheden. Dansk Folkeparti vil så med glæde blive et moderne konservativ parti. Til deres iøjnefaldende enfoldighed skal derfor oplyses, at den ikke findes en moderne udgave af de psykologiske love!

Den oprindelige konservatisme finder man derimod hos muslimerne. Af hvilken grund DF ikke er islam kritisk, men islam fjendtlig.

For er man kritisk forudsætter det man sætter sig ind i den tænkning islam tager udgangspunkt i. Gør man det, vil det øjeblikkeligt afstedkomme en alvorlig selvkritik. For her finder man et samfundssystem, der netop byggende på en helhedsforståelse af den oprindelige konservatisme. Nemlig den helt samme konservatisme, som naturens love påviser.

Denne kontrast til det psykotiske Dansk Folkeparti forklarer deres stærke angst for islam. Hvorfor de med det lidt de ved om virkelighedens verden, kun vil blive sig selv den største trussel. Det skal man ikke beklage, jfr. naturens love. Der gør den psykologisk lovmæssighed gældende, at det psykisk afvigende konsekvent og altid er nedbrydende naturligheden. Hvorfor de evolutionære lovmæssigheder stærkt anbefaler det udryddet fra jordens overflade, af hensyn til arten.

Det er formentligt formuleret på en anden måde i koranen.

Jylland har flest juletræer.

Der er ingen juletræer i Det lykkelige Arabien.

Om hobbyskoler, hobbybutikker og hobbygaver.

Danmark er et hobbyland med hobbygaver som hobbitter køver i hobbybutikker i hobbygader. I Smilets By er Guldsmedegade en velbeliggende hobbygade, Bispetorvet er velegnet som fisketorv med fiskevogne med alt godt fra havet og som juletorv med juletræer.

I Hobbylandet er folkeskolen en hobbyskole, kirken er folkets hus og står ved gravens rand, som altid, en sogneskole er en forældreskole, hvor lokale hobbyforeninger har en avisstue og et hobbybibliotek i skolebiblioteket; et bogudvalg i en hobbyforening har selv sammensat bogsamlingen i hobbybiblioteket.

Hobbyforeninger bruger skolens faglokaler efter almindelig skoletid til studiekredse og præst og degn er rejseførere med biblioteksbussen som rejsende højskole for hobbyforeninger, der besøger Sydslesvig, Skåne, Halland og Blekinge, Vendsyssel og Normandiet.

På et punkt er vi enige

"Og den viser, at islam ikke kan sameksistere med den kristne kultur uden problemer. Det vil gå op for alle med tiden" ja, der er vil altid være konflikt religionerne imellem, men løsningen er ikke mindre islam og mere kristendom, Marie. Løsningen er mindre religion idet hele taget

Kære piger

Jeg læser med interesse jeres divergerende meninger og opfattelse - og bliver for tid til anden berigiet af det og ændrer endog opfattelse.

Jeg forstår ikke, hvorfor Berlingske har iscenesat jer som en feminin palavergruppe.

Gør dog oprør og forén jer med den øvrige debat.

På forhånd tak og god vind.

Dobbeltkommunikation og hykleri

Marie Krarup skriver, at hun ikke ser sig som bedre og de andre som ringere end sig selv, altså lige bortset fra muslimer og nazister. Det er så indskrænket og grotesk, at man må bekymres over hendes rolle som underviser, da hun åbenbart ikke selv er i stand til at gennemskue dobbeltheden og hykleriet i sine forsøg på selvretfærdiggørelse.

Islam og muslimer er ikke det samme

Du skelner åbenbart ikke mellem islam og muslimer eller mellem nazisme og nazister. Jeg mener ikke, jeg er bedre end muslimer. Men jeg mener, at islam er farlig. Og jeg vil blive ved med at kritisere islam. Men muslimer er mennesker som jeg selv med styrker og svagheder osv. Så du tager fejl, når du tror, at jeg synes, at muslimer er ringere mennesker end jeg selv. Det er de ikke. Men islam er en ringe ideologi, som jeg har god grund til at kritisere.

Generaliser lidt mindre

Muslimer og muslimer er heller ikke det samme.
Ligesom dine holdninger heller ikke er mine og aldrig bliver det.

Marie har helt ret!

Det er interessant at se begavede mennesker der er uddannet på danske læreanstalter forsvare islam! Marie har helt ret. Hvis man hører hvad hun siger er det ret så kompliceret at være uenig med hende! Især hvis man har haft adgang til en vidregående uddannelse i Danmark. Denne kvinde har mere mandshjerte end de fleste af mænd i landet! Danmark kan med rette være stolt af dig Marie!

Tag dig dog sammen Johnny!

Det er jo noget pjat du skriver! Marien forholder sig bare til at det tilsyneladende er svært for islam at sameksistere med andre, hvis du er i tvivl så prøv at se på Pakistan og hvorfor Pakistan blev oprettet! Tag dog at åbne bare en enkelt bog! Mulimer der passer sig selv og ved at deres religion kun angår dem selv og som eksisterer problemfrit i Danmark er der ikke nogen der har noget imod.

DF tænker på borgerne - hvad er der galt i det ???

Radikale under Vestager prioriterer indvandring lige så højt - hvis ikke mere - som Radikale under Jelved. Dette er et faktum.

Vi kan ved selvsyn se Radikale overskrider den internationale fastsatte kvote for antal flygtninge og det er tydeligt for enhver disse flygtninge får det godt fra dag et. Lejligheder, 100.000 i lommepenge p.a., børnepenge fra det øjeblik de kommer til Danmark o.s.v.

Faktuelt skal Danmark modtage 500 asylansøgere p.a. men Vestagers politik betyder der kommer minimum 6.000.

Bemærk venligst her, at Indenrigs- og Økonomiministeren har i 2012 overskredet sit budget med en milliard af ovenstående årsag hvorfor skatter og afgifter selvsagt stiger.

Dette bliver naturligvis taget ilde op af danskere som er ramt af krisen.

I kombination med ovenstående ses det som værende ganske uforståeligt, at:

- Radikale accepterer forfølgelse af Jøder på Nørrebro

- en væsentlig del af kriminaliteten begås af indvandrere

- danskere bliver kaldt danske ludere eller dansk luderaffald i fuld offentlighed

- organisationer som er forbudte i andre lande i fuld offentlighed udviser ønske om, at danske soldater bliver dræbt i Afghanistan

- juletræer og dansk tradition latterliggøres

- Danmark skal have verdens største moské udenfor de islamiske lande

- at...

- at...

- at...

Danskere er på verdensplan kendte som værende de mest tilfredse mennesker. Vi er også imødekommende og vil gerne hjælpe andre.

Men bl.a. p.b.a. ovenstående er glæden ved at være dansker indskrænket og ønsket om hjælp er begrænset fordi vi hver dag kan mærke konsekvenserne.

HVIS danskerne siger NOGET SOM HELST bliver racismekortet øjeblikkeligt trukket og de socialistiske politikere stikker halen mellem benene, bukker og skraber og siger UNDSKYLD !!!

Det er væsentligt at fremhæve De Radikale ikke på noget som helst tidspunkt har sagt undskyld til Jøderne efter episoderne på Nørrebro !!!

Men HVORFOR skal danskerne undskylde når det handler om muslimer - HVORFOR mon grimme ord er begyndt, at dukke op i debatten ???

Danskerne er nogle kyllinger og acceptere ALT for meget af det som diktatorerne - undskyld De Radikale under Vestager - påtvinger dem. Men grænsen er nu nået.

HVORFOR mon DF ved næste valg vil få ufatteligt mange stemmer ???

Et flertal efter næste valg hvilende på DF er den sidste chance Danmark har for, at fremstå som værende dansk.

Hvis Vestager fortsat vil have magten vil hun igen blive vidne til det hun ved selvsyn kunne konstatere i 2009 - og selv har ansvaret for er kommet til Danmark:

http://jyllands-posten.dk/opinion/kronik/article4109681.ece

AFTER THE GOLDRUSH

MK. Der er ikke noget at forsvare eller værne om i Dk. Slaget er tabt og gamle Dk vil langsom blive udslettet i den fremtidige politiske overlevelses kamp imellem de forskellige befolknings grupper. Oppe i Karlebo er formanden for lejerforeningen som ville have juletræer, bare lige flyttet til Jylland, efter at have være udst for diverse trusler, fra nogle af de øvrige beboer. Dette er et blandt mange signaler om fremtiden i DK.
I Frentidens DK får borgerne kun brug for 2 ting. En køkkenhave til at kunne dyrke de egne grøntsager for ,at kunne overleve. og en AK 47 til at forsvare sine grøntsager i deres egen køkkenhave. Jeg er også flyttet på landet, og væk fra KBH
Hilsen
Mr. Slowhand
Erik Carlsen

Socialdemokrater

Kan jo så ikke dy mig for at gøre opmærksom på at DF'er udover at være konservative også er "rigtige socialdemokrater". Men så har man jo også en mening til enhver lejlighed.

http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/DanskFolkebladnr_5_2006(1).pdf

tjaaa

Ingen lejlighed til at dumme sig lader man gå fra sig.

Ubi bene, ibi patria

Hvor der er godt, der er mit fædreland, lyder en latinsk talemåde.
Marie Krarup har til en vis grad ret, når hun sammenligner begreberne fædrelandskærlighed og nationalisme med henholdsvis kærlighed og jalousi.
Nationalisme er til at tage og føle på. Det er ideen om, at den nation, man tilhører, er andre overlegen og har særlige rettiigheder, ofte kombineret med racisme (som man så det i Hitlers Tyskland), altså tanken om at man tilhører en særlig del af menneskeheden, som er de øvrige folk overlegen.
Nationalisme er noget forholdsvis konkret.
Men fædrelandskærlighed? Begrebet er særdeles positivt ladet. Men mig forekommer det overordentligt abstrakt. Hvordan kan man nære en så intens følelse som kærlighed til et land?
Man kan synes at et land er smukt, man kan føle sig hjemme i dets kultur, man kan være glad for at bo i et land, hvor ingen dør på gaden af sult osv.
Litterært ser man kærlighed til fædrelandet udtrykt i f.eks. H.C. Andersen i Danmark er jeg født. Men den højstemte følelse, der poetisk kommer til udtryk, er vel næppe noget, mange mennesker går rundt og føler. Nationalromantik, kan man vel kalde det.
Det er nok muligt, at der på et tidspunkt har eksisteret en national samhørighed. Den påstås jo at have eksisteret under den tyske besættelse af Danmark 1940-45. Mere nøgterne skildringer fortæller imidlertid en anden historie. Der var vist ikke megen national samhørighed imellem dem, der udnyttede situationen (der var flere end man gerne indrømmer), og dem der på den ene eller anden måde var ofre for den.
Og det er svært at få øje på ret megen samhørighed i dag med de mange kulturer og subkulturer (og jeg tænker her udelukkende i etniske danskere) der trives i vort samfund. H vor er f.eks. samhørigheden mellem en københavnsk autonom og en mekanikerlærling i Aalborg som er medlem af VU? Hvor er samhørigheden imellem lattesegmentet og fiskerne på den jyske vestkyst?
Hvis noget forener dem, er det statsborgerskabet, men ikke meget andet, selv ikke engang sproget eller for den sags skyld begrebsverdenen, moralen, normerne. Og slet ikke opfattelsen af Danmark som et objekt for en følelse som kærlighed.
Nationalisme er et Dem og Os. Fædrelandskærlighed i MK's ideelle betragtning er et Vi.
Og det er dette "Vi", jeg har svært ved at få øje på - jo i sportens verden, hvor "Vi" f. eks. kan være et fodbold- eller håndboldhold, der til 50% består af spillere som ikke har danske rødder.
Har et sådant hold vundet en kamp, er det "Os", altså Danmark, der har vundet, men det er jo dybest set absurd, og må da specielt være det for en person som MK, når "Vi" og "Danmark" identificeres ved noget, der i lige så høj grad er udenlandsk som dansk.
Nationalisme er noget ubehageligt konkret. Fædrelandskærlighed derimod noget abstrakt og langt hen ad vejen romantisk uden nogen synderlig forankring i virkelighedens verden. En helt subjektiv følelse.
En af grundene til, at Det konservative Folkeparti i så høj grad er på retur, kunne derfor være, at man i dagens verden ikke kan appellere til højstemte følelser som "Gud, konge og fædreland".
Og derudover har de fleste af dagens konservative politikere glemt det grundlæggende konservative tankegods, som måske bedst kan koges ned til "individet og dets frihed i centrum afbalanceret med en oplyst, socialt bevidst og regulerende statsmagt". Hvilket er noget andet end bare at messe "skattelettelser, skattelettelser" og praktisere liberalisme.
Men det er en anden historie.

nationalfølelse

"Hvis noget forener dem, er det statsborgerskabet, men ikke meget andet, selv ikke engang sproget eller for den sags skyld begrebsverdenen, moralen, normerne. Og slet ikke opfattelsen af Danmark som et objekt for en følelse som kærlighed."

Præcis, nationalfølelse er et underligt kunstigt begreb. Det er for det første ikke en følelse i sig selv. Følelsen er kærlighed, ikke anderledes end kærlighed til så meget andet. For det andet som du skriver, så er det en nærmest umulig opgave at definere hvad det vil sige at være dansk. Danskhed er hvad vi hver i sær gør det til. Hvad vi skal have kærlighed til er ikke Danmark som sådan. Det er menneskelige værdier, som gør vi lever i et oplyst og velfungerende samfund, som dog kan blive bedre. Forhåbentlig kan værdierne samle os på tværs af arbitrære nationale skel.

Marie Krarup har en uheldig evne til fokusere på de to ting, der mere end nogen andre skabe splid i denne verden. Religion og nationalisme.

I vores verden ser jeg nationalstaten blive mere og mere udvisket og forældet.

Hmm..

"...det grundlæggende konservative tankegods, som måske bedst kan koges ned til "individet og dets frihed i centrum afbalanceret med en oplyst, socialt bevidst og regulerende statsmagt"."
I den konservative ideologi er det vigtigere, at samfundet hænger sammen, end at individet har sine friheder. Det er derfor ikke individets frihed, der er i centrum, men derimod statens sammenhængskraft og stabilitet. Man så indvende, at stabilitet giver frihed. Ordet 'oplyst' bør man desuden ikke sætte i forbindelse med konservatisme. Hvem var det, der bekæmpede oplysningen?

Dét, du beskriver ved "individet og dets frihed i centrum afbalanceret med en oplyst, socialt bevidst og regulerende statsmagt" kaldes socialliberalisme. Og dét er lidt en anden sag.

Alle er konservative

Så blev jeg godt nok lige konservativ. Og det af højeste karat. Det havde jeg så godt nok ikke lige forestillet mig da jeg stod op i morges. Men i og med at jeg mener at være virkeligheden tro, må jeg være konservativ. Ligesom alle andre mennesker er konservative - altså, undtagen dem der ikke er virkeligheden tro. Det må så være dem der stemmer på DF....

Nej nej nej

Marie Krarup, for det første er det utilstedeligt at sammenligne islam og nazisme. Nærmest ulækkert. At du så skriver, at islam ikke kan sameksistere med kristendommen, er faktisk lidt nazistisk/facistisk. Det er troen på, at du kender den bedste religion/holdning, OG at der ikke er plads til andre. Det er klart, at integrationen slår fejl, hvis fremtrædende personer hver dag hugger på nydanskere. Integrationspolitikken siden Fogh (med den nye regering) har været assimilerende og ikke integrerende. At det så er sådan, du mener, at man skal behandle indvandrere gør det ikke bedre.

National betyder noget, der gælder for en nation. Nationalist er én, der går op i nationens betydning og ønsker at bevare den sådan. Dem skal man åbenbart bekæmpe.

Det er rigtigt, at DF er det konservative parti i Danmark. Mest på grund af holdningen til indvandrere og det politiske krav om religiøs ensrettelse. Nazismen, som du jo bebrejder, havde nogle af de samme 'mærkesager'. Fascismen ligeså. Hvis man skulle placere nazismen og fascismen på en politisk skala, ville det være som konservative.

Så om det er godt, at I er konservative? Bedøm selv.

Hvadså med Sverige ?

Du skriver hvis fremtrædende personer hugger på nydanskere hver dag så er det klart at integrationen slår fejl! Hvadså med tavshedens rige Sverige? Der har ikke været så meget som et pip fra hverken Rigsdag eller presse igennem årtier! Hvordan er det lige det går derovre ? Tag dig dog sammen! Hvorfor tror du op mod ½ million mennesker blev slået ihjel ved oprettelsen af Pakistan? Tag nu og beskyt de fredelige godt fungerende indvandere, men tag afstand fra dem der helt sikkert er et problem for samfundet, og som tror flertallet af danskere gider høre på deres religiøse ævl, og dem der begår overfald, voldtægt og mord og anden kriminalitet

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden