Hvad betyder kristendom for dig?

Marie Krarup (DF)
Marie Krarup (DF) Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Det blev jeg spurgt om i sidste uge og svarede: næsten alt.

Det betyder, at jeg ser på mig selv og andre som uperfekte, det vil sige syndere. Det betyder, at jeg forstår mig selv som skabt af Gud og som en, der skal leve op til et voldsomt stort krav – nemlig at elske min næste. Dermed har jeg en opgave hver eneste dag.

Jeg ved, at jeg fejler gang på gang. Men jeg ved også, at der er tilgivelse herfor, så jeg kan prøve igen og igen. Jeg har jo mine synders forladelse. Så det betyder, at jeg aldrig er bange for at gå i gang med opgaven en gang til. Derfor forsøger jeg også at tilgive andre deres fejl. Vi beder jo ”Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere”.

Kristendommen betyder også, at jeg har en samvittighed, som jeg konstant konsulterer. Jeg skal nemlig selv finde ud af, hvad næstekærlighed er, og hvordan den skal udføres i praksis. Det kan jeg ikke slå op i nogen bøger. Derfor har jeg en konstant dialog med min samvittighed.

Jeg ved også, at jeg aldrig kan blive perfekt, og at jeg aldrig kan takke mig selv for frelse – for den er givet udefra. Jeg kan altså ikke være selvretfærdig og se ned på andre for deres fejl – for jeg har selv masser af dem.

Jeg har også en enorm frihed. Den frihed, der følger af, at der netop ikke er nogen anvisninger på, hvad næstekærlighed er. Jeg kan selv vælge, hvad jeg vil gøre, hvilket tøj jeg vil gå i, hvilken mad jeg vil spise, hvilken uddannelse, jeg vil tage, arbejde osv osv. Jeg kan selv vælge, hvordan jeg vil opføre mig overfor mine nærmeste og mine kolleger osv osv. Det er svært at leve med så stor frihed, og derfor kan man nogle gange ønske sig mindre frihed og klarere råd om, hvordan man gør det rette. Derfor flygter nogle fra kristendommen og over i religioner og ideologier, der giver flere svar og mindre frihed. F.eks. kommunisme, nazisme og islam.

Samfundsmæssigt betyder kristendommen, at jeg er vokset op i et land, hvor man har vidst, at denne frihed eksisterer, og som skelner mellem den sekulære verden og den åndelige – kort sagt adskiller religion og politik. Den grundindsigt har man brugt til at indrette et samfund, der bruger friheden til at få vækst, velstand og demokrati. Det er kæmpestore goder, som jeg dagligt er taknemmelig for. Det tænker jeg på, hver gang jeg ser på korset i Dannebrog.

Det betyder selvsagt også, at jeg kan bruge min frihed til at modsige frihedens fjender. Her er islam den farligste, hvor det tidligere var kommunisme og nazisme. Islam er ligeså meget en politisk ideologi som en religion. Desværre, kan man sige – fordi det gør det så meget sværere at få en fornuftig debat om islam. Hvilket Muhammed-krisen så tydeligt viste.

Men jeg mener, at det i dag er meget, meget væsentlig at forstå, at kristendommen har haft enorm betydning for Danmark og de mange positive ting, vi kan sige om Danmark. De vil ikke bestå, hvis islam bliver udbredt. De vil heller ikke bestå, hvis kristendommen fortrænges af ateismen. Derfor er det væsentligt at blive ved med at forsvare kirken og kristendomsundervisningen i skolerne.

Lad mig slutte af på det personlige plan. For personligt betyder kristendommen for mig, at jeg ikke bør være bange for noget. For jeg ved, at mit sande hjem er i himlen. Derfor burde jeg med frimodighed være i stand til at løse enhver opgave uden angst for at blive upopulær eller blive straffet eller dø. Hvis I har set filmen om modstandsfolkene i Hvidsten-gruppen ved I, hvad jeg tænker på. Og jeg vil slutte med et citat fra Marius Fils afskedsbrev, som han skrev kort før, han blev henrettet. Det viser hvordan han fandt modet i kristendommen.

Nu har Klokken slaget 11 og snart 12, og vi skal væk herfra, Vorherre kalder os hjem til sig, og vi får det godt alle hjemme hos ham, så godt, som et Menneske kan få det, vi er ved godt Mod allesammen, for vi ved jo, at vi går hjem til den evige Hvile i Herrens Arme.

Og når alle I kære derhjemme holder sammen om vores kære Hjem og arbejder for det, da mødes vi engang i Herrens Hus, hvor der er Fred og ingen Krig, og til den Tid må I stå sammen og holde sammen og arbejde for Hjem og Danmarks Sag, så den Slægt, som skal bære vort Slægtsnavn frem, kan sige:

"Vore Fædre faldt med Ære for Danmark og for vores Konge."

Kristendommen har givet vores forfædre som Marius Fiil mod til at gøre det rigtige. Jeg beundrer Marius Fiil, og Danmark er bygget op på mennesker som ham. Jeg vil håbe, at der vil være nogen i nutiden og i fremtiden, der som han tør gøre det rigtige, selvom det koster livet. Men jeg tror ikke, at det vil kunne ske uden kristendommen som vores faste livsgrundlag.

Kommentarer

Troen på Den Usynlige Supernisse

Sjovt nok ser jeg dit spørgsmål lige i dag – efter at jeg har læst denne udlægning af guds vilje:

"Gud havde en mening med Utøja-massakren. Herhjemme mener teolog, ph.d. Peter Olsen, som er bibellærer i Luthersk Mission og underviser ved Dansk Bibel-Institut, at Guds hensigt var at omvende syndere.

- Gud handlede ved Breiviks hånd, siger han og tilføjer, at Gud og Breivik havde hver sin hensigt."

For mig personlig er kristendommen meningsløs, men jeg respekterer de, der mener den giver mening. Hvorvidt man tror eller ej, er en personlig sag, og ikke noget der skal blandes med vores stat. Ergo – religion og stat skal adskilles.

Vi mangler ikke "nut cases", hverken blandt troende eller ikke-troende, men det giver ingen mening når menneskefjentlige ekstremister, som Langballe, Krarup, Olsen & Co, lever på offentlig støtte.

Start din egen kirke, og opfør dig lige så tosset du ønsker – men lad mine skattepenge gå til noget der giver mening.

MB

Strudse

Grunden til at vi kan overhovedet diskutere dette er at vi er fri i Danmark og det kommer fra vores (Judeo-Christian) tradition. Dem som ikke forstaar dette er ikke andet end en strudse med hovedet under jorden. Kristendommen er alt. God artikel.

Morsomt

Jeg tror ikke du helt forstår hvorfor du er kristen...og hvorfor mennesker som dig har trang til at tro.
Hvis du ikke erkender evolutionspsykologi og hjerneforskning, står du som en struds med hovedet i jorden...

Intet. Ganske som det bør være.

Kristendom er en grim ting. Ganske som Islam er det. At der findes dejlige kristne, muslimer, ateister og andre mennesker er selvfølgelig en anden snak.

http://www.ateist.net/artikel/kristendomkristenhed.html

?

Hvornaar har en kristen begaaet selvmordsbomber i mellemoesten?

Beskæmmende og bekymrende

Relegiøs tro, og dermed i stor grad overtro, er i alle afskygninger et problem for samfundet. At postulere Islam skulle være meget værre end andre former for overtro - f.eks. Kristendom - er et udtryk for, at man ikke for alvor har analyseret konsekvenserne heraf.

For det første er religiøse doktriner hverken en garanti eller en forudsætning for sunde etiske og moralske værdier.

For det andet betyder Kristendommen ingenlunde, at man vokser op i et frit samfund. Jeg vil snarere sige, at du, Marie Krarup, i højere grad er vokset op i et frit samfund PÅ TRODS af Kristendommen, end i kraft af den.

Lige som de fleste andre religioner (herunder også Islam) er Kristendommen ofte en aktiv hindring for social evolution. Religioner fremsætter doktriner som ultimative sandheder, og prædiker at vi skal stole på disse "sandheder" uanset hvor komplet latterlige de er.

Kun efter ufatteligt stort pres fra resten af verden, lykkedes det en sjælden gang imellem at få Kirken til at indordne sig efter virkeligheden. Aldrig omvendt. Det er hele tiden "alle andre" der skal trække kirken med sig gennem tiden - aldrig omvendt. Kirken er dermed beviseligt ikke en drivkraft for social evolution, men en hæmsko for den.

Listen af underligeheder som virkeligheden har måtte belære kirken om - ofte med fatale følger for de modige videnskabsmænd der stod frem - er nærmest endeløs.

Er det ikke på tide at vi, i 2012, erkender at hele debatten omkring tro skabes på et faktuelt forkert grundlag? Et grundlag der påbyder os at være "tolerant" for andres tro - uanset hvor meget den er i konflikt med virkeligheden?

Er det ikke på tide vi tillader os selv at holde op med at tro på jomfrufødsler? På tide vi lader seksualundervisning og kondomer være vigtigere midler mod AIDS i Afrika end "Kristendommens bud om afholdenhed"? På tide vi erkender, at den bog som Kristne udråber som "guddommelig" i virkeligheden er skrevet af en bunke enormt dårligt uddannede mennesker med så godt som ingen indsigt i, hvordan verden rent faktisk fungerer?

Hvis et menneske i Danmark troede så meget på, at små grønne marsmænd ville flyve hans lig til en fremmed planet når han døde, genoplive ham, og give ham evigt liv, ville de fleste nok ryste på hovedet. Hvis han gik rundt og prædikede det til hvermand på gaden, og brugte hele sit liv og sine penge på "sagen", ville vi nok spærre ham inde.

Nåh, ja, eller bede ham udlevere beviser for sine påstande.

Når en Kristen gør akkurat det samme, smiler vi, og taler om at der skal være respekt og rummelighed for andres tro. Uden at forholde os til hvor forkvaklet denne tro er, og uden at indrømme vi aldrig ville give andre ikke-Kristne samme "respekt" eller "ret".

Citater fra fordums tid, har intet at gøre med frihed, fremdrift, og social evolution.

Det, der kendetegner fremdrift og evolution, er, at det bringer os videre. Tro, herunder Kristendom, bringer os aldrig videre. Tværtimod. Den indskrænker os, og forlanger af os, at vi ignorerer den virkeligheden der er omkring os - til fordel for "sandheder" som dybest set er en omgang udokumenteret vrøvl.

Islam er ikke problemet. Tro og misforstået "respekt" for andres tro - især når den er i åbenlys modstrid med verdens faktiske beskaffenhed - er problemet. Og Kristendommen bærer fanen særdeles højt i det korstog!

Kristentro

Amen til dit indlæg. Troen på Jesus Kristus betyder alt for mig.

....

Amen...

Tvunget til kristendom i Danmark

http://www.b.dk/politiko/islams-problem-er-udlaegningen-af-koranen#comme...

Ja, mon ikke muslimer har det på præcis samme måde, som Marie Krarup har det med hendes kristendom? Og så er det vel rart, når nogle kommer og nedgør ens religion. Det er nedenstående IKKE et udtryk for.

Jeg bor i Danmark og er dansk statsborger og mine familierødder går laaaaangt tilbage i den danske historie. Min familie har ikke været kristen i 3 generationer (mindst) og så skal jeg alligevel læse, at MIN kulturarv er kristendommen. Vi har i min familie være konforme og er blevet døbt og konfirmeret, for så er man socialt accepteret. Men nu stopper det!

Min generation og de kommende skal ikke have kristendommen tvunget ned over sig mere. Jeg vil ikke finde mig i, at fordi 79 procent af den danske befolkning er medlemmer af den danske folkekirke (hvilket ikke er det samme som troende!!! - husk, det jeg skrev om konformitet og social accept), så er 'VI' alle kristne. Nej, det er VI ikke. Jeg er ateist og jeg vil ikke undertrykkes til at holde fri på ANDRES religiøse helligdage. Jeg vil have fælles fridage på dage, som vi ALLE kan blive enige om, har betydning for os ALLE.

Det er forældet at have en statsreligion og jeg anser kristendommen for en agitation i min hverdag, hvor jeg som ikke-troende ikke har religionsfrihed. Dem som tror har al den frihed hertil, som de vil, hvis ellers de er kristne, men hvis man bare vil være helt fri, så har man ikke frihed til det.

Salg ved dørene er forbudt i Danmark, men alligevel kommer Jehovas Vidner med deres materiale. Jeg har et nej tak til reklamer på min postkasse og alligevel modtager jeg kirkebladet med MIN ADRESSE på! Bemærk, jeg er meldt ud af den danske plage.. øh... ej folke, men dog kirke.

Det skal ikke være en selvfølge, at man betaler skat til en religion! Og hvis det skal være udgangspunktet, skal det være ens for alle religioner i Danmark. Ja, særstatussen er for længst forældet for kristendommen. Også det kunne trænge til en genopfrisker i Grundloven.

Så helt kogt ned, så betyder kristendommen for mig, at jeg bliver undertrykt i mit eget land, da jeg ikke er kristen.

Hjemad...

"For jeg ved, at mit sande hjem er i himlen"

Så vil jeg da foreslå at du ser at komme hjemad Marie Krarup - og tag gerne familien med. Hvis det er så godt der, er der vel ikke noget at betænke sig på.

Os der kun har ét liv og ikke vil (mis)bruge det til at leve efter en fantasi-bog, har ikke brug for jeres vrangforestillinger, manglende selvforståelse og jeres løsagtige forhold til viden.
Kunne i så bare undlade jeres trang til at prædike overalt, for at bekræfte jer selv i den religion i nu er blevet underlagt af jeres forældre, så kunne det være til at overhøre. I stedet forsøger i at rive svage og syge mennesker med i faldet - ja sågar børn er ikke fredede.

Søg hjemad - jo før, jo bedre bedre
- for os her på jorden.

Utroligt!!

At et enkelt sølle spørgsmål kan afstedkomme så meget mundlort samlet på blot et enkelt sted..!
Hr. Bjørn Holmskjold tager dog dette års pris i kategorien:
" The Most Ultimate Bullshit Your Ears Have Ever Heard!".
Gaaaaaaab. Jesus lever i Spanien og who gives a f*ck!

Kristendom er frihed og rigtig demokrati for mig. . .

Kristendom er for mig og for mine unge generationer et håb på, at Vesteuropa og bland dem også Danamark bliver en dag helt fri af kommunistisk og islamistisk indflydelse. . .
Det var også et håb, at alle politikere og andre globale idioter blevet stillet for ansvar for de lidelser de har påtvunget den danske samfund!

Hvorfor i alverden er Kristendommen en forudsætnig for det???

Skulle det ikke være muligt at opnå dette gennem andre veje end Kristendommen? Mener du det politiske landskab i Europa flytter sig mere i en sund retning pga. kirken, end på grund af vores (ofte sekulære) folkevalgte politikere?

Det spørgsmål lader vi lige Gud selv besvare, via det Gud skabte

Der er én Gud at forstå!

Gud er fundamentalist, og skal konsekvent fortolkes som sådan. Naturens love er fundamentale, og skal konsekvent fortolkes som sådan. Reglerne er således ens for alle, om man tror eller ikke tror, og det uanset hvad man tror! Gud handler ALDRIG i modstrid med det han skabte. For da vil han handle i modstrid med det fuldendte, hvorved det ikke længere er fuldendt!

Alle fortolkninger, der er fravigende dette princip, er ubetinget fejlfortolkninger! Således skal alle fortolkninger af Gud kunne bekræftes at de lovmæssigheder, Gud skabte med skaberværkets tilblivelse.

Dette kan illustreres:

Tager man et stykke papir og på dets midte sætter en prik. Da er prikken repræsenterende Guds basale vilje med alt han skabte.

Tegn udenom prikken en cirkel. Denne cirkel er repræsenterende det ”spillerum” i forhold til Guds basale vilje, prikken, som mennesket må handle indenfor uden at komme i konflikt med Guds vilje.

Alt udenfor cirklen vil være i modstrid med Guds vilje, og vil blive straffet med forfald, nedbrydning og udslettelse.

Denne lidt pædagogiske opstilling, der er i overensstemmelse med alle gældende naturlovmæssigheder, gøre det lidt lettere at forstå, hvor meget, eller mere rigtigt sagt, hvor lidt, Gud tillader mennesket at afvige fra udgangspunktet.

På samme måde som Gud tillader naturens flora og fauna at være forskellige (stor artsdiversitet), på samme måde tillader Gud mennesket at være og handle forskelligt. Men vel og mærket INDENFOR CIRKLEN for det tilladelige!

Men modsat de ikke-tænkende dyr, der konsekvent forbliver at holde sig indenfor cirklen, da har mennesket med dets evne til tænkning også evnen til at overskride den grænsesættende yderste cirkel for tilladelig adfærd.

Derfor er rettolkningen af Guds vilje meget vigtig at forstå, for det er nemlig overladt mennesket selv at begrænse sig deres adfærd og handlinger, så de forbliver indenfor cirklen af det tilladelige.

Og igen er det væsentligt at huske på, at de helt samme principper også gælder i forhold til naturens love, og derfor også omfatter de, som ikke tror på en Gud!

Rettolkningen
Når du og andre stiller spørgsmål, kommer med argumentationer, postulater eller blot skriver, siger eller synger noget, verbalt som nonverbalt, så kan og skal alt vurderes op imod ovennævnte principper. Al adfærd, som holder sig indenfor cirklen (og det uanset hvilke) er Guds benådet adfærd, ligesom at al adfærd, som er udenfor cirklen for det tilladelige (og det uanset hvilke) er i modstrid med Guds vilje, og skal derfor straffes, nedkæmpes og udryddes.

Gennem alle tider har det været religionerne, der har været repræsenterende det grænsesættende i forhold til den menneskelige adfærd. Og sådan vil det forblive at være!

Men som man kan se på menneskets adfærd i almindelighed, og i den vestlige verden i særdeleshed, så har ikke alle religioner formået at rettolke Guds vilje med den håndfaste konsekvens, som er påkrævet en rettolkende religion at udvise. Således befinder kristendommen sig i dag slet ikke indenfor cirklen af det i forhold til Guds vilje tilladelige. Hvorfor kristendommen i dag intet har med rettolkning af Guds vilje at gøre. For den er blevet vantro, agerer vantro og understøtter det vantro. Af samme grund skal kristendommen, som alt andet vantro, straffes, nedkæmpes og udryddes.

Mor-barn forholdet
Den yderste grænse, som cirklen danner, er nemlig ikke en tilfældig grænse. For den er repræsenterende den yderste grænse for tilladelige ændringer i forhold til mor-barn forholdet. Overskrides denne grænse, da bliver psykisk sundhed til psykisk sygdom. Kvindens, og dermed moderens adfærd, er derfor noget meget centralt at begribe betydningen af. Det er nemlig meget lidt der må fraviges det naturlige, før konsekvenserne bliver en alvorlig realitet. En religion, som er rettolkende Guds vilje, hvis vilje er helt sammenfaldende med naturens love, har naturligvis denne forståelse indarbejdet i dens retningslinier. Kvinden tillades derfor ingen afvigelser. For Gud gav ubetinget kvinden hovedansvaret for barnet psykiske udvikling, idet barnet allerede før fødslen og under dets tidligste opvækst er afkodende hendes adfærd, som senere bliver barnets adfærd. Et ansvar, der som udgangspunkt er hendes alene, og som ikke må fraviges.

Her er ingen tilgivelse
Konsekvenserne ved ikke at tage dette ansvar er vidtrækkende, idet det psykisk sunde nu bliver psykisk sygt. Hvorved det psykisk syge nu vil kopier sig selv, via den sociale arv, til alle efterfølgende slægtled i en stadig mere opgraderende psykisk syg retning. Derfor er det tilladt at dræbe kvinden, der ikke evner at tage dette ansvar i forhold til mor-barn forholdet. For man dræber i samme forbindelse det afvigende psykisk syge i at kunne opformere sig. Dette forhold er ligeledes i overensstemmelse med de i den vestlige verden velkendte evolutionære og psykologiske lovmæssigheder.

Er du vokset op i Tyrkiet?

Samfundsmæssigt betyder kristendommen, at jeg er vokset op i et land, hvor man har vidst, at denne frihed eksisterer, og som skelner mellem den sekulære verden og den åndelige – kort sagt adskiller religion og politik.

Marie Krarup jeg var ikke klare over, at du er vokset op i Tyrkiet

Tvangs-sekularisme i Tyrkiet

Atatyrk tvang Tyrkiet til at blive sekulært efter første verdenskrig. Han gennemtvang en adskillelse af religion og politik. Han forbød for eksempel religiøse love og hovedtørklæder i skolerne og shariaen skulle ikke længere gælde i familiespørgsmål. Han mente, at Tyrkiet var tilbagestående og fattigt pga islam.
Tvangs-sekulariseringen har på mange måder virket, men der er i dag stærke kræfter, der er modstandere af den og ønsker, at islam igen får større magt.

Sekularisering er indbygget i den protestantiske kristendom, hvor man på baggrund af Jesu ord - om at man skal give Gud hvad Guds er og kejseren, hvad kejserens er - skelner mellem politik og religion.

Det sekulære samfund har vist sig overlegent, og den vestlige verden blev rig og effektiv. Det efterlignede Atatyrk i Tyrkiet. Han brugte bare magt for at gennemføre det.

Hvad betyder Kristus for dig?

Der bruges ofte meget tid og debat på at drøfte kirke og kristendom og det er ikke altid lige opløftende og kan også på mange måder virke både fjernt,omkostningsfrit,uforpligtende og uinteressant for mange.

Tænk om vi i stedet for kristendom og kirke skiftede disse ord ud med HAM som det virkelig handler om, nemlig KRISTUS.

Og begyndte at tale om KRISTUS hver gang vi sagde kirke eller KRISTUS hvergang vi sagde kristendom. Så ville der for alvor kan nærhed og substans i det hele.

For hvad betyder KRISTUS egentlig for os? Helt personligt? Hvem var Han? Hvad kan vi bruge HAM til idag? Gør Han en forskel?

Kristus er Guds sidste svar til verden og derfor også det mest vigtige og afgørende spørgsmål i tilværelsen.

Det drejer sig ganske enkelt om livets store ENTEN ELLER.

Var Kristus en lidt uheldig historisk person der fejlagtigt døde i en mislykket sag og tilmed var en løgner der bildte mennesker en masse ind der ikke rigtig holdt. Var det hele bare et opdigtet eventyr ELLER

Er KRISTUS menneskehedens eneste håb til alle tider. Er KRISTUS lig GUD som frivilligt gik ud af evigheden og blev menneske , lod sig føde i Betlehems stald under fattige kår og derefter kun havde et mål for øje at udfri alle os faldne mennesker fra mørke,ondskab,død og evig fortabelse. Dette kunne kun ske ved at Han selv lod sig korsfæste på golgatas kors. Et fuldkomment menneske der frivilligt valgte naglerne og døde for alle de fejl vi alle har gjort til alle tider. Han sejrede - og hans sejr er vores sejr. Påskemorgen var graven tom og Kristus er nu nærværende og lyslevende og indbyder os alle til at få del i det fællesskab vi alle er skabt til at være i. Et fællesskab med Skaberen og så dette at få lov at møde hinanden med ægte næstekærlighed.

Det er livets store ENTEN ELLER - spørgsmål og her kan vi ikke være sofavælgere.

Gud venter et svar på den indbydelse Han har givet til os alle: "KOM KOM - alt er rede".

"Jeg elsker dig og kalder dig ved navn - du er min".

Vi må hver især spørge os selv: Hvad betyder Kristus for dig og for mig?

Ham der alene kan give fremtid og håb. Som skrev en helt ny dagsorden med sit eget blod - ganske enkelt fordi Gud længes efter os - længes efter at møde os igen med glæde,varme,håb,kærlighed,trofasthed,barmhjertighed.Derfor gav Gud alt for at få os tilbage.

Det var Guds store genopretningsplan og den er fuldbragt og helt uden fejl og mangler.

"Således elskede Gud verden at Han gav sin søn den enbårne for at enhver som tror på Ham ikke skal fortabes men have evigt liv"

Der er nu en farbar vej med omsorg,forsoning,tilgivelse,fællesskab, frihed og evigt liv.

Det må betyde alt for os alle.

Hvor har vi alle meget at være taknemmelige over - og lad os så værne og skønne på at vi her i landet har så gode og frie rammer og samtidig at vi gennem talrige år har haft en grundloven så har bygget på det kristne fundament og dermed har fået de bedste muligheder for at være menneske, når vi så samtidig tager imod alt det livsbekræftende KRISTUS bragte til os - så er vi uendeligt rige - og det uanset om vi står overfor besparelser,reformer og økonomisk krise.

Bedste hilsener
Per H. Sparre

Overdrevet dansk venstreorienteret "demokrati". . .

Kristendom betyder for mig, at jeg som er født og opvokset som kristne, skal følge kristnedomens principper.
Og det betyder ikke, at jeg skulle gå til kirke hver eneste søndag, men at holde ved kristendomens principper til daglig og leve livet som normal civiliserede menneske, dette er det vigtigst for mig faktisk.

Dansk Folkekirke har længe traditioner og kultur, som strækker sig på over 2000. år.
I følge Danskgrundlov må danske stat og Folkekirken acceptere hinnandens principper,- og ikke går på tværs af hinnandens traditioner og provokere og ikke respektere de kristnes tankegang.

Jeg finder derfor vores venstreorienteret politikeres fremkomst med deres ateistiske principper på Dansk Folkekirkens anligende, som en meget stærk provokation.

Konkret mener jeg at udnævnelse af en "hindu-ateist", som Dansk Folkekirkens politisk overhovedet har været en af overdrevelse af dansk venstreorienteret "demokrati".
Jeg finder det meget upasende i den grad, at en "hindu-ateist" skal bestemme om danske bøsser og lesbiske skulle vies i kirken og ikke f.eks. på rådhusen?

Den beslutning er i strid med Dansk Folkekirkens principper, og med Grundlovens bestemmelser om Dansk Folkekirkens egsistens overhovedet?

Kirken går under d. 15 juni

Når manden og kvinden her den 15 juni, ikke længere er noget særligt sammen ved ægteskabet i kirken, så har jeg lidt svært ved at se hvad vi efterhånden skal bruge kirken til?

Det er nu engang ved manden og kvinden at jorden og livet er frugtbart. Når dette fra d. 15 juni ikke længere skal fejres som noget helt unikt, ægte og enestående, så kan jeg ikke længere se hvad jeg skal i kirken? Hvad skal jeg så komme der for at fejre??

D. 15 juni bliver starten på kirkens undergang. Desværre var kirken ikke selv i stand til at bevare troen på det vi forbinder med gud, himlen og menneskene på jorden. For mig er ægteskabet stadigvæk kun ægte med en mand og en kvinde og symbolet på deres frugtbarhed sammen. Der er vist ingen grund til at lade børnene af deres frugtbarhed sammen døbe i kirken. For kirken ved vist ikke længere hvad børnene overhovedet kommer af

Den betyder

At nogen tilbeder en 2000 år gammel TRO (ikke viden). Noget der kommer fra Jerusalem og har sammen gud som muslimerne. Der er INTET dansk i biblen og den har intet med danskheden at gøre.

Folk bør vågne op og forkaste denne tåbelighed.

Jvf. Hannibal Olsen

Jeg er ikke så bekymret for folk der har deres egne ideer om, hvad det vil sige at være dansk.

Men jeg er meget bekymret for dem som mener at deres ideer om at være dansk også skal gælde for mig.

Lidt det samme med forbehold

For mig tangerer det gudsbespottelse at forene den kristne tro med Dansk Folkepartis ideologi. Mens nationalismen, som bl.a. Dansk Folkeparti prædiker, sætter sin lid til nationalstaten, sætter kristendommen sin lid til Gud og Guds søn Jesus, som antages at have gjort fyldest for alle vore synder. Faktisk er den kristne tro udbredt i Europa, Nordamerika, Sydamerika og Afrika, så den er nogenlunde lige så global, som Islam er. Der er endda kristne mindretal i muslimske lande.

For mig er en vigtig effekt af tro på og bønner til Gud tilsvarende færre krav til andre mennesker inkl. offentlige myndigheder. Frygten for Islams udbredelse står i skærende kontrast til tanken om, at vi kristne ikke bør være bange for noget. Dansk Folkepartis krav om synlige nationale grænser står i skærende kontrast til den kristne tro på en usynlig Gud. Derfor kan Dansk Folkeparti ikke forenes med den kristne tro. Det kan da også konstateres, at et andet fremtrædende medlem af Dansk Folkeparti har støttet jødedommen og kaldt enhver kritik af Israel for antisemitisk. I følge Bibelens Nye Testamente kritiserede Jesus ofte jøder, og må dermed være antisemitisk i Dansk Folkepartis optik. Det positive, kristendommen har betydet for Danmark, undergraves af Dansk Folkepartis nationalisme.

Anakronisme

En overgangsfase.
I dag en anakronisme.

Hov?

Med henvisning til dit indlæg 10/5 kan man vist roligt sige at Marie Krarups problem er biblen! (Kolos. 3,22 et fint eksempel på bibelsk "frihed")
At det danske samfund karakteriseres som frit, åben og tolerant, kommer af statens kontrol af kristendommen. At kristne tror at frihed, ytringsfrihed mm. kommer som følge af kristendommen er kun en fjer i hatten for folkekirke ordningen!

Fy for fanden!

Flot at du har været i stand til at finde et dansk ikon, som har fundet religion før han skal dø. Jeg er ret overbevist om at du kan finde forfærdelige mennesker på en dødsgang, der også har fundet gud. Simpelthen fordi et desperat sind prøver *alle* muligheder. Det er bestemt ikke et argument for kristendom eller religion som helhed.

Jeg er ikke bekymret

For folk der tror på nisser og trolde. Men jeg er meget bekymret for dem som mener at nisse og trolderegler skal gælde for mig.

Bekræfter

Dette indlæg bekræfter alle fordomme om religiøse mennesker. Jeg er sikker på at Breivik også mente at han gjorde det rigtige og han er som bekendt kristen og bekender sig som sådan

God humor

Jeg ruller rundt på gulvet af grin

Siden hvornår har kristendommen ingen ”anvisninger”?

Kære Marie,
Hvad mener du med, at kristendommen ikke giver nogen anvisinger til,hvad næstekærlighed er? Selvfølgelig har kristendommen ”anvisninger” på, hvad næstekærlighed her, mens tøj-, uddannelses- og madvalg ikke har en fløjtende fis med det at gøre.
Heldigvis findes der kristne i denne verden (jeg tænker her især på de talrige ordenssøstre, som hver evig eneste dag tager sig af de allerfattigste og udstødte, uanset tro eller etnicitet (sic!), og som virkelig har forstået evangeliets ”anvisninger”), som virkelig har forstået, at kristendommen ikke er en så snæversynet bonderøvskristendom som den, du fremstiller her.

"For jeg ved, at mit sande hjem er i himlen"

Hvor "ved" du egentlig det fra, Marie? Kan du redegøre for beviserne for denne viden og for din tro generelt?

Derudover virker det en anelse for ikke at sige meget suspekt, ikke at regne dette jordlige liv for noget, bare en overgangsfase. Det er trods alt det eneste vi ved eksisterer, er det ikke Marie?

Nada

Kristendommen betyder, i lighed med alle andre religioner absolut intet for mig.

"Kristendommen betyder også, at jeg har en samvittighed, som jeg konstant konsulterer. "

Det er temmelig naivt at tro, at samvittighed udspringer fra kristendommen. Samvittighed udspringer af en ordentlig opdragelse, hvor du lærer at du ikke er verdens navle, og at religion ingen betydning har for det enkelte menneskes værdi.

"Jeg ved, at jeg fejler gang på gang. Men jeg ved også, at der er tilgivelse herfor, så jeg kan prøve igen og igen."

Religion er roden til alt ondt. Du kan ikke "fejle gang på gang", og bare blive tilgivet. Det er sådanne holdninger der starter krige - i "guds" navn.

CROSSROAD

Kristendomme er kommet for at blive. De største Fysikere som Albert Einstein og Niels Bohr, var dybt religiøse. Som Bohr sagde, det eneste vi har gjort er at løfte en lille flig ind til DET STORE ALt. I Danmark er kristendommen forvandlet til troen på Helligdommen, som Skattevæsenet og Bistandskontoret. En Patriot i Danmark vil være en komplet Idiot, som vil kæmpe for Skattevæsenet og Bistandkontoret.
I Rusland har folket bevaret troen på Kristendommen, og den Russiske Patriak i Moskva er en særdeles seriøs herre, som sammen med det Russiske folk tager Kristendommen meget seriøst,og dette har altid været en del af den Russiske folkesjæl. Den Russiske Ortodokse Kirke er den originale oldgamle kirke for Kristendommen. Den danske kirke er en vittighed uden andet formål end, at skabe bestæftigelse til de ansatte.
Thake a Ride With the Devil.
Mr. Slowhand
Erik Carlsen

Lidt forkert

Bohr og Einstein var begge stærkt troende. Eistein gik ikke med kalot og Bohr bar ikke kors

I guder

Marie, du er ikke fri, du er en slave af denne gamle bog. Man må formode, det er kommet gennem indoktriknering fra barnsben, som det er tilfældet stort set hver gang.

"Hvad betyder kristendom for dig?"

Absolut INGENTING, kristenlegen er jo bare en gang primitivt stamme- og klannonsens på intellektuelt septiktankniveau! Rent pladder og infantilt vås!
Det er præcis derfor overtroiske tosser som Marie Krarup skal bruge så ufatteligt mange ord i forsøget på at pølse- udenoms- og kællingesnakke sig fra det uigendrivelige faktum!

Mission

Kære Marie Krarup
Du bruger megen energi på at tale og skrive om islam og muslimer. Var det ikke bedre at bruge al den energi på følge missionsbefalingen og omvende nogle muslimer til kristendommen?

Efterprøvning af nogle få af Maries argumenter

Kære Marie..

Jeg tænkte bare lige, at når du nu selv svarer på det spørgsmål du stiller til os andre, ville det være oplagt, at dvæle lidt ved den suppe af postulater du kommer med..

1. "Det betyder, at jeg ser på mig selv og andre som uperfekte, det vil sige syndere"

For det første, skulle jeg mene at det er de færreste ikke-troende mennesker, der ser sig selv som perfekte/frelste. Det problem synes sjovt nok i langt højere grad, at kendetegne troende mennesker.

At man er synder forudsætter, at der eksisterer en gud, der har specificeret, hvad der er rigtigt og forkert. Om der eksisterer en gud er jeg ikke i stand til at fastslå - kan have mine tvivl. Men det er mennesker - i deres respektive samfund, i deres respektive kulturer med disse samfunds historisk specifikke normer, der bestemmer ret og uret. Ikke gud. Følgeligt er normer, moral og ret generelt forskellig i forskellige lande..

"Kristendommen betyder også, at jeg har en samvittighed, som jeg konstant konsulterer"

Buddhister uden samvittighed? Hinduer uden samvittighed? Muslimer uden samvittighed? Den køber jeg simpelthen ikke. Og omvendt - var de kristnes samvittighed særlig udpræget under 30. års krigen, korstogene, kolonisationen af Afrika, slavehandlen, de tilbageværende forfølgelser af jøder og andre anderledes tænkende.

"Jeg har også en enorm frihed. Den frihed, der følger af, at der netop ikke er nogen anvisninger på, hvad næstekærlighed er."

Nu tilhører du jo selvfølgelig den her Tidehvervs-sekt, der har en yderst alternativ tolkning af kristendommen, men igen må jeg sige, at overall har jeg vanskeligt ved at se kristne grupper som særligt frie.. For det første er de generelt fanget af deres egne mentale feberfantasier om Jesus - en ganske almindelig prædikant, der ved historiske tilfældigheder blev "Guds Søn" og Messias.. For det andet er kristendommen sprængfyldt med forskellige moralske vejledninger (læs blot Paulus), der i praksis som regel har udmøntet sig i sekters totalitarisme og grænseløse puritanisme (herhjemme Indre Mission fx.)

"Lad mig slutte af på det personlige plan. For personligt betyder kristendommen for mig, at jeg ikke bør være bange for noget. For jeg ved, at mit sande hjem er i himlen"

.. Nej med mindre man ender i helvede er der intet at frygte..

Din Hvidsten-romantik er ganske uudholdelig, så den vil jeg afstå fra at kommentere..

Vores frihed, samvittighed og evne til at se ting fra flere sider, er absolut ikke et produkt af kristendommen. Derimod er den et produkt af opgøret imod kristendommen.. Den er et produkt af videnskab, oplysning, kvinder, afroamerikanere og homoseksuelles mod mod moraliteten og udviklingen af demokratiske institutionelle strukturer.. Ikke kristendommen Marie..

Hvad betyder kristendom for dig?

Et rigtig godt spørgsmål.....

For mig betydder det bla. et vip adgangskort til muslimerne og jøderne, vi deler den samme grund bog.
Og som mand af bogen, har jeg aldrig mødt end repekt og aldrig haft brug for at give andet tilbage.

Kristendommen..!?

Tjah, hvad hvis Marius Fiil havde afsluttet sit brev med :
ALLAH - UJ - AKHBAR!! ( Gud er Stor! )
Ville du så have grædt mindre snot..??

Religion er hysteri og overtro!
Jeg fastholder, som i mine indlæg i den tidl. tråd om Islam og Koranen, at religion tilhører en anden tid. En tid hvor oplysning og viden var forbeholdt de ganske få. Og dermed blev den brede masse et nemt offer for slibrige gamle mænd i kjoler og kraver eller turban og fipskæg!
Religion er årsag ( fortsat!) til flertallet af konflikter i både nutid og datid.
Religion af undertrykkelse! Den danske fortolkelse af Kristendommen ( Protestantismen) er udtryk for en friere forkyndelse, javel, men dog fortsat ikke uden undertrykkelse. Læs jeres Bibel og forstå. Ligesåvel som der findes fortolkninger af Islam og Koranen, som bl.a danske herboende politikere gør sig til talsmænd for, som er mindre undertrykkende end "mørkemændene" i minareterne i Afghanistan og elsewhere...
Ville jeg have grædt mindre snot hvis Marius Fiil havde været ortodoks muslim?
Nej, naturligvis ikke! Læs brevet igen! Hans tro var hans egen og ingen kan vel være uenig med ham!?
Min tro er enkel. Jeg tror på at jeg bestemmer over min egen fremtid og at jeg er en konsekvens af Newton´s tredie regel:
Enhver aktion fremtvinger en reaktion!
Alt andet er spildte guds ord på Balle-lars og ligegyldige diskussioner a la børnehaven: "Min er større end din, buhuu!"
Gudfaderbevares...haha! :o)

Meh

*Fjerner b.dk fra iGoogle feed*

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden