Hvor langt vil Venstre gå ind i EU?

Merete Riisager (LA)
Merete Riisager (LA) Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Venstre har flere gange krævet svar fra regeringen på, hvor den står i forhold til Danmarks rolle i EU. Men hvor står Venstre selv? Lykke Friis, EU-ordfører i Venstre, har både i sin blog her på B-tinget og i Mandag Morgen åbnet ballet med et forslag om et fælles ”EU Memorandum” udarbejdet af Folketingets EU-positive partier. Hvorvidt de EU-positive partier også omfatter SF og K lader vi stå hen i det uvisse, men det er i første omgang yderst interessant at få afklaret, hvor Venstre selv står.

Der er ikke megen slinger i valsen, når det kommer til Lykke Friis´ egne holdninger i EU-spørgsmålet. For eksempel udtalte hun til Berlingske den 30. juni i år i en artikel om europæisk finanstilsyn og finansunion, at ”for os er solidaritet ikke et fremmedord, heller ikke i Europa.” Og her er det værd at bemærke, at ordet ”solidaritet” i EU pt. ikke bruges om moralsk opbakning, men om viljen til at kautionere for lande, der har ført en uansvarlig økonomisk politik – eksempelvis Grækenland. Til Politiken i maj i år sagde Lykke Friis, at hun ser to scenarier foran sig: ”Det ene er, at det hele ramler, det andet er et mere føderalt Europa. Jeg tror mest på det sidste.” Med denne erkendelse, er det relevant at afklare, hvorvidt Venstre ser Danmark som en del af et føderalt Europa.

Mon Lars Løkke og Venstres folketingsgruppe giver fuld opbakning til Lykke Friis udlægning af teksten? Venstre vil redde euroen, og ifølge Uffe Ellemann Jensen, der i høj grad har formet partiets politik i EU-spørgsmål, må dette ske ”for enhver pris”. Spørgsmålet er derfor, om Venstre er parate til at give Merkel råderet over danskernes økonomi i sine bestræbelser for at redde den euro, som Venstre fortsat ønsker at indtræde i?

Højaktuelt er det således, hvorvidt Venstre vil gå de fire trin ind i et føderalt EU, som blandt andre Herman van Rompuy har beskrevet? Første skridt er en bankunion, der skal lægge en central styring ned over bankerne og gøre danske banker ansvarlige for bankkrak i andre EU-lande. Derefter følger en finansunion med centraliseret styring af finanspolitikkerne, direkte indgreb i landenes økonomiske prioriteringer og yderligere mekanismer for udligning af gæld og risici mellem landene. Dernæst en økonomisk union med udligning i landenes skattepolitik og arbejdsmarkedspolitik og sidst en politisk union, hvor der dannes en egentlig EU-regering med direkte valg til præsidentposten.

Debatten om EU’s udvikling, samt hvor Danmark skal placere sig i forhold til en eurozone, der i sine bestræbelser på at redde den fælles mønt, hastigt suger både suverænitet, ansvar og pengestrømme til sig, er stort set fraværende i Danmark på den politiske scene set i forhold til lande som Storbritannien og Tyskland, men også lande som Finland og Tjekkiet.

Lars Løkke må som leder for Danmarks største parti og det ledende parti efter næste valg give den danske befolkning et klart svar på, hvor langt Venstre mener, Danmark bør gå i EU-integrationen. Det er Danmarks fremtid, vi taler om.

Kommentarer

Tak til Merete

Der er INGEN grænser for Løkke, Hjort og Lykke friis...eller for Vestager og HTS for den sags skyld.........de er alle parate til at aflevere nøglen, incl evt ekstranøgler.

Løkke er også villig til at aflevere alt til USA for den sags skyld...og her deler han måske noget med LA: facinationen af forsikringsvældet i USA!!...til trods for at f.eks. hele sundhedsvæsnet derovre er over dobbelt så dyrt som i DK - og dette dobbelte beløb går til forsikringsselskaberne og ikke til patienterne.

Tak til alle EU-kritiske partier!!! - det er et særdeles inkompatibelt sammenrend der skal droppes -hurtigst muligt, og det koster ikke bare i medlemsskab, men i den grad også i tab af arbejdspladser....1. skridt: ud af lissabontraktaten, shengen og europagten!!!...
Det er som at flytte sammen med en flok ludomaner...helt utilregnelige og fuldstændig egocentrerede...og ligeglade med hvor pengene kommer fre -bare de kommer, så man kan fortsætte i gamet!!!

Euroen - Det ambitiøse økonomiske eksperiment.

Et medlemskab af euroen betyder – dybest set - afhængighed af tyske penge, af politikere og dommere.

Var Danmark med som euroland, ville Danmark hæfte for 338 milliarder kroner og skulle have betalt 87 milliarder kroner til ESM.

Vi har stået uden for euroen i mange år. Danmark har klaret sig forholdsvis godt og har levet op til orden i statens finanser. - Vi har handlet med D-mark, Pesetas, Piratos, og handler stadigvæk med US$, Taiwan $, Yen, norske og svenske kroner og UK osv. uden problemer.

Ville det så være klogt at risikere Danmarks økonomiske råderum på et så usikkert grundlag?

Vejen til økonomisk fremgang og finansiel stabilitet går IKKE gennem deponering af bl.a. den danske pengepolitik i EU. Skønt EU-landene fører stadig en selvstændig finanspolitik, så vil dette - før eller siden - blive forandret.

En tilbagevenden - hvor smertelig den end måtte være i en
periode - til nationale valutaer er vejen ud af den permanente og accellererende nedtur.

”Euroen blev skabt ud fra elitens drømme om europæisk fællesskab. Man byggede på et håb om, at alt ville ordne sig, når først den fælles valuta var på plads. - De er romantikere, og det de vil have på baggrund af deres romantiske visioner kræver enorme ofre fra almindelige arbejdere og familier. Men faktum er, at deres visioner er drevet af drømme om, hvordan verden burde være,  i stedet for af en kølig vurdering af, hvordan virkeligheden er. Hvis vi vil redde verdensøkonomien, må vi fjerne disse farlige romantikere fra deres piedestaler,« (Professor i økonomi og international politik ved Princeton University Paul Krugman)

Jeg synes det er ...

... korrekt, at Venstre i første omgang kræver svar fra Helle Thorning-Schmidt om hvad hendes planer er for Danmark (sig selv) i EU.

Da det er hende der i givet fald forpligter Danmark ind i et eller andet EU samarbejde - formentlig udenom alle parlamentariske og demokratiske (kender hun det ord) beslutninger.

Det giver kuldegysninger og søvnløse nætter, hver gang hun går frit omkring dernede !!!

Peter Rasmussen

Nu gør din parti-loyalitet dig blind.

Det var V der snød os for afstemn. om Lissabonaftalen og Shengen (en katastrofe af dimentioner)- og det var S RV de snød os for afstemn om euro-pagten.

Jeg kan garantere dig at Løkke var hamrende misundelig på HTS over at det var hende der sad for bordenden med formandskabet:)...de er begge to viiiiilde med EU.

JEG bliver nervøs ligegyldigt HVEM af eu-fanatikerne der render rundt dernede!!!!- og historien viser at partifarven intet har med respekten for parlementariske og demokratiske beslutninger at gøre - desværre....da alle 3 manglende afstemn. blev kastet til side FORDI de vidste der ikke var borger-opbakning NOGEN af gangene!!!...topmålt arrogance fra ALLE!!!!

Hvor langt må eu-integrationen gå?

Her er en udtalelse fra grundlovskommissionen, i forbindelse med behandlingen af § 20/1953 Grundloven, den paragraf der sætter grænserne for politikernes mandat i suverænitets spørgsmål.

"Det bemærkes, at der i kommissionen har været enighed om, at såfremt en suverænitetsbeføjelse, som rigsdagen tidligere har overdraget til en mellemfolkelig myndighed, ønskes taget tilbage, vil et lovforslag herom kunne vedtages efter den almindelige regel ved simpelt flertal".

Kort og godt; et siddende folketingsflertal kan bestemme stort set som de vil men - kan aldrig binde efterfølgende folketing. Konsekvensen heraf er at Danmark aldrig kan blive en del af en føderation.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden