»Kannibalisme er heller ikke tilladt«

Hverken de Konservative eller Venstres formand vil overhovedet diskutere, om sex mellem søskende skal lovliggøres.

Laura Juul, Berlingske Nyhedsbureau
MODELFOTO. Det er både »absurd« og »mærkeligt«, hvis det skal være lovligt for biologiske familiemedlemmer at gå i seng med hinanden, mener den konservative retsordfører, Tom Behnke.

Det er både »absurd« og »mærkeligt«, hvis det skal være lovligt for biologiske familiemedlemmer at gå i seng med hinanden.

Det er den konservative retsordfører, Tom Behnkes, reaktion på debatten om, hvorvidt det skal være lovligt for myndige søskende eller myndige forældre og børn at gå i seng med hinanden.

Debatten er blusset op, efter et halvsøskendepar stod frem i Information og fortalte om deres kærlighedsforhold, der har resulteret i et lille barn. Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper, har efterfølgende over for Politiken bebudet, at partiet umiddelbart går ind for at afkriminalisere såkaldt søskendesex - uden at det dog er et forslag fra partiet.

Mærkeligt og unaturligt

Men de Konservative vil bestemt ikke være med til at ændre loven på området.

- Vi er meget tilfredse med de regler, vi har i dag, og det har vi ikke tænkt os at lave om på. Vi synes, det er meget mærkeligt og unaturligt, hvis søskende skal have sex og måske børn, siger Tom Behnke.

Læs mere: Professor: Lad forældre og børn have sex

Juraprofessor Vagn Greve fra Copenhagen Business School har anført, at han ikke ser nogen grund til, at sex mellem biologiske familiemedlemmer som for eksempel far og datter skal være ulovligt, så længe de begge er myndige, og forholdet er frivilligt. Men det er de Konservative altså ikke med på.

- Kannibalisme er heller ikke tilladt, selv om begge parter er med på det, som vi så i en sag fra Tyskland. Der er nogle ting, hvor vi som samfund må sige, at her sætter vi altså grænsen for, hvor mærkelige ting man kan finde på at gøre, siger Tom Behnke.

Man kan nemlig ikke være sikker på, at forholdet i givet fald er fuldstændig frivilligt.

- Vi skal huske på, at der er det genetiske, det etiske, det moralske, men der er sandelig også det tvangsmæssige element. Det er jo et afhængighedsforhold, når man er i familie med hinanden. Der kan nemt opstå noget, som er mere eller mindre tvang, hvor man tænker, at det er man nok nødt til, for i vores familie er det almindeligt, at man gør sådan. Det er ikke sikkert, der er vold eller fysisk tvang, men alene det, at man er i et afhængighedsforhold som familie, gør, at der kan opstå noget, som minder om en tvangssituation, siger Tom Behnke.

Løkke: Overflødig debat

Også Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, skriver på sin Facebook-profil, at han ikke vil gå med til at afkriminalisere sex mellem bror og søster.

- Danmark er i krise, og vi mister dagligt arbejdspladser til udlandet. Men her til lands diskuterer vi andre og lidt mærkelige ting... Nu har Enhedslisten og formanden for Etisk Råd startet en debat og det betimelige i, at sex mellem søskende ikke er tilladt. Efter mine begreber - men de er måske lidt primitive - forekommer det at være en overflødig debat: Det er både unaturligt og forkert. Beklager, hvis jeg ikke kan redegøre for de principielle, etiske og æstetiske perspektiver bag min holdning, men den er nu ikke til at rokke! skriver partiformanden.

Læs mere: De er bror og søster og har fire børn sammen

Formanden for Etisk Råd, Jakob Birkler, siger til jp.dk, at rådet ikke har taget stilling til emnet, da det ligger på grænsen til rådets virksomhedsområde.

Det såkaldte Straffelovråd er på vej med en betænkning på området. Inden rapporten er klar, ønsker rådet ifølge politiken.dk imidlertid ikke at kommentere spørgsmålet.

Regeringspartiet Socialdemokraterne er imod en afkriminalisering af sex mellem søskende.

Kommentarer

Kanibalisme ikke tilladt?...

Nej ikke mellem søskende eller forældre.
Men ellers er kanibalisme tilladt som blow jobs. ;)

Grotesk sammenligning

Drab på og fortæring af mennesker er moralsk, politisk og juridisk set at sidestille med frivilligt seksuelt samkvem mellem myndige, ifølge Tom Behnke, ordføreren fra de Konservative.

Det er en interessant, omend retsstatsmæssig skræmmende, politisk holdning fra de Konservative.

Og en interessant personlig udmelding om sit eget sexliv fra Tom Behnke.

Hvorfor det.....

Det her forslag fra Enhedslisten virker som om de næsten kuldsejlede finanslovsforhandlinger skal hævnes med et mærkeligt forslag uden gang i det virkelige liv........
MP

Mja, mja...!

Engang var det ulovligt at være homoseksuel.

På et eller andet tidspunkt var der nogen som begyndte at tænke: Hvorfor er det egentlig ulovligt? To voksne mennesker og så videre...!

Mon ikke der dengang også var en hel del som mente, at det var da fuldstændig ligegyldigt med den debat?

Mon ikke der dengang også var en hel del som synes, at det fortsat burde være ulovligt, fordi det er frastødende og "mærkeligt"?

Hvorfor tog man overhovedet dén diskussion? Når det nu var unaturligt, sygeligt og undeligt?

Men legalt blev det!

Nu kommer turen til incest!

Jeg synes "kæppen i hjulet" her, er risikoen for børnene. Der er en langt større risiko med den indavl der vil finde sted, og på dét punkt gør loven udmærket fyldest.

Vanskeligheden ligger egentlig i, at hvis søskende eller forælder/barn forhold resulterer i en graviditet, hvad så?

Man kan ikke legalisere forholdet, men forbyde resultatet.

Min holdning er i hvert fald: Lad loven bestå!
Men lad venligst ikke argumentet være, at "det er for underligt" eller "fordi det giver mig kvalme" eller lignende.

Det er for usagligt.

Det kan ikke sammenlignes med homoseksuelle

som netop er ligestillede mennesker.

Selvfølgelig kan det dét.

To homoseksuelle, på f.eks. hhv. 18 og 20 år er da lige så "ligestillede" som en bror og søster på hhv. 18 og 20 år.

Mit argument går i øvrigt på, at bare fordi 95% af "os" synes noget er klamt/ulækkert/forkert/frastødende/etc. så er det stadigvæk ikke et argument for ulovliggørelse!

Stringent set burde loven være så simpel som sådan:
"Gør du skade på umyndige, eller gør du skade på myndige uden deres samtykke, så er det ulovligt. Ellers ikke!"

Dublet - slettet

Dublet - slettet

Afledning

Den mest sandsynlige baggrund for dette forslag er, at opmærksomheden skal afledes fra noget helt andet, som ellers ville møde betydelig kritik og/eller modstand.

Fornuftige danskere

Efter at have læst de foregående kommentarer, kan jeg da heldigvis konstatere, at danskerne er et fornuftigt folkefærd. Det her er ikke et spørgsmål om gener, misvækst m.v. Det er simpelt hen et spørgsmål om sund fornuft. En gakket og virkelighedsfjern juraprofessor og et revolutionsromantisk ekstremistparti er heldigvis i mindretal - stort endda.

Konservativ nonsens

Søskendesex er allerede lovligt i flere europæiske lande, og denne form for sex behøver ikke nødvendigvis føre til ønsket om børn, hvorfor gen-problematikken kun er en del af emnet. Læg dertil at prævention, fortrydelsespiller, og lign, har ændret præmissen for forbudet.

Vi taler om hvorvidt to myndige mennesker må dyrke sex med hinanden, og hvorvidt staten skal bestemme dette. Såfremt der er tale om frivilligt sex, hvad i alverden skal Tom Behnke og Lars Løkke så blande sig i det for?

Ydermere får Danmark et problem, hvis man opretholder dette forbud, nemlig grundet Genetic Sexual Attraction, som er et anerkendt begreb, hvor søskende kan drages stærkt af hinanden seksuelt, og hvor denne tiltrækning er en del af deres seksualitet. Man kan ikke forbyde en seksualitet, hvis aktiviteterne er frivillige, og de involverede er myndige.

Hvorvidt det så er hensigtmæssigt for søskende og halvsøskende at få afkom, er en anden diskussion, men risikoen for gen-effekter ved reproduktion, er ikke større end den er for udviklingshæmmede, som godt må få børn.

sex mellem søskende forgår oftere end hvad vi tror. Faktisk viser undersøgelser at det forkommer hos 10-12 % af alle søskendepar, og dette uden at samfundet er gået til i indavl.

At de konservative sammenligner søskendesex med kanibalisme, siger jo alt om, hvorfor dette parti er på vej mod udslettelse.

Der er tale om et tabu-område, og det fortjener i det mindste en debat, også selv om vi befinder os i en økonomisk krise. Det kan godt lade sig gøre, Lars Løkke, at tage stilling til andre forhold i samfundet, udover de økonomiske fremtidsudsigter.

At det er lovligt nogle steder

er ikke det samme, som at det er nogen god ting.

Der er frivillighed, og så er der frivillighed. Den ene er knap så frivillig. Det er de mennesker, man bør beskytte.

Det handler ikke kun om DÅRLIG formering

men i høj grad også om beskyttelse af mennesker, der af en eller anden grund ikke formår at sige fra. Og der er masser af mennesker, der på alle mulige og langt mindre komplicerede områder ikke formår at sige fra over for deres familie og /eller enkeltmedlemmer af den.

Jeg begriber ikke, at Enhedslisten kan finde på at lukke sådan noget ud - et billede på ren junglelov. Et billede på et samfund, hvor den, der er stærkest i overtalelse og anden manipulation kan stå stærkt og have ret over den svagere.

Det med kannibalismen er egentlig et godt billede, synes jeg. For vel skal det ikke handle om, at "det bare er mærkeligt", men netop kannibalisme og frivillig kontrakt om det er vel det ultimative billede på, hvad et menneske kan sige ja til, selvom det bestemt ikke er noget gode for dets eget liv men tværtimod fører til udslettelse.

Enhedslisten kunne prøve at spørge hos diverse foreninger, der arbejder med incestramte og diverse psykologer, der arbejder med både incest og andre familieproblemer /-tragedier, om der forekommer tilfælde af misbrug, hvor personer er gået med til noget men alligevel er blevet til ofre. Jeg kan afsløre, at det gør der. Prøv at læse interviews med mennesker, der har oplevet de her ting - Børnerådets Lisbeth Zornig Andersen, f.eks.
Og så drop det der med, at der er "nogle andre lande, hvor det er lovligt" ... det er ikke nødvendigt ALTID at efterligne naboen.

Plus / minus.

I det moderne samfund er mantraet - OPTIMERE!
Dyr, planter, medicin, afgrøder,teknik og mange andre ting.
Dog er det en ting der bliver holdt udenfor - nemlig MENNESKET!
Konstant kommer syge hjerne med forslag til at,- ikke optimere, men degenere Mennesket.
Måske burde man genopdage starten af forrige århundredes menneskesyn, og fjerne disse fantaster fra al indflydelse.
Det siges at vi stammer fra aberne,- og hvis denne udvikling får lov at fortsætte, så kan vi meget hurtigt befinde os sammen med dem igen.

Endnu et følgerigtigt

forslag i et sygt, afsporet og dødsmærket samfund.Men det er måske det der hedder "udvikling".?
Næste trin?
Med en syg regering kan det vel kun gå én vej.

familiesex??

Normalområdet udvider sig stadig. Hvis Thestrup havde haft en anelse om udviklingen efter frigivelsen af porno, så er jeg ikke sikker på, at han havde gennemført det.
Hvis centrum var kernefamilien i sin tid, så er vi efterhånden kommet langt væk fra centrum.Langt passeret homoseksuelle, transvestitter,drags, fetischdyrkere,SM dyrkere, swingerklubber og læserne kan sikkert finde på mere. Jeg synes, at vi er betænkeligt tæt på, at man i næste fremstød mener, at pædofili bør lovliggøres.

"homoseksuelle, transvestitter,drags, fetischdyrkere,SM dyrkere"

er da helt ligegyldige i denne sammenhæng - de vælger jo selv. Men i det, Enhedslisten og hr. Vagn Greve lukker op for, er der netop tale om nogle konstellationer, hvori der pga. konstellationens art kan indgå en række mennesker, der ikke kan sige fra.

Latterlig debat!

Nu er det heldigvis sådan at LANGT de fleste mennesker aldrig kunne drømme om at gå i seng med deres familiemedlemmer, mens dem der måtte have disse lyster næppe lader sig afskrække af hvad loven siger. Det er faktisk ret provokerende at folkevalgte politikere bruger tid og energi på sådan en gang vås, og det gælder bestemt både Enhedslisten og Konservative. Skam jer!

Det åbner for mange flere lækre konstellationer!

Når broder og søster og far og datter nu skal til at korpolere, så må det vel også være i orden at skolelæreren betjener sig af de store skolepiger? Det har jo også været forbudt under indtryk af afhængighedsforholdet, og her er der end ikke genetiske hensyn at tage.

Er det her et forslag en følge af muhamedanernes særprægede lyster?

Det eneste, der undrer mig ved dette forslag er, at det ikke er de radigale der foreslår det.

Mon forslagsstillerne ved noget personligt om disse forhold, eller er det blot noget fri fantasi, de babler ud med for at være interessante?

Er der slet ingen grænser for, hvad vi skal opleve med rødgardisterne og deres rædselsregime?

Begge sider er tåbelige...

Incest bør ikke lovliggøres, men det tåbelige i denne debat er, at de konservative bruger argumenter som: "Det er absurd og unaturligt", "Kannibalisme er også ulovligt", "Vi er ganske tilfredse med den lovgivning vi har nu". Alt muligt konservativt nonsens... Det er jo ikke det der er sagen? Sagen er jo at indavl fører til misdannede børn og mental retardering. Vi skal da ikke bestemme om det er lovligt ud fra, om vi synes det er mærkeligt, men fordi det er usundt og synd for de børn som nu evt. skulle blive født med en ekstra arm.

Det er ligegyldigt om Tom Behnke synes det er mærkeligt?

Sagen er nemlig en hel anden: "Fordelen ved den kønnede formering tabes helt eller delvist, når det er individer med meget ensartede arveanlæg, der bliver forældre. Ofte ses der tydelige tegn på degeneration i forbindelse med indavl. Det kan f.eks. være ved en øget hyppighed af arvelige sygdomme, ved et svagere immunforsvar eller ved mental retardering."
Af den grund alene bør incest ikke legaliseres. Det er ikke fordi det er unormalt, absurd eller mærkeligt, men fordi chancen for misdannede børn øges gevaldigt.

Absolut, ubetinget og 500% enig

med Løkke.

Et sygt forslag fra syge hjerner.

Præcis!

Endnu en gang kan vi konstatere at rødgardisterne er syge i bøtten.

Enig med Løkke

Helt enig!

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden