Kommunerne parate til lockout af lærerne

Forhandlingerne om lærernes arbejdstid kan i yderste konsekvens ende med lukkede folkeskoler og hjemsendte børn. Regeringen bakker op om hård kurs, erfarer Berlingske.

Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

Landets folkeskoler ser ud til at blive en kampplads til foråret. Kommunernes Landsforening planlægger et endeligt opgør med lærernes arbejdstidsregler i de kommende overenskomstforhandlinger og har ifølge Berlingskes oplysninger opbakning fra regeringen til om nødvendigt at lockoute landets folkeskolelærere.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) præsenterer om kort tid et udspil til en ny folkeskolereform og lægger op til dialog for at sikre flere undervisningstimer til børnene. Men bag kulliserne gøres klar til kamp. KL kræver, at lærernes arbejdstidsregler med deres øvre grænse for antallet af undervisningstimer, skal helt ud af den nye overenskomst. Regeringen håber, at lærerne vil komme under pres og gå med til en aftale uden konflikt, men en centralt placeret kilde betegner sandsynligheden for lockout af lærerne som »meget stor«.

En lockout vil betyde, at kommunerne lukker skolerne ved at formene lærerne adgang, hvorefter regeringen om nødvendigt kan gribe ind med en politisk løsning.

Ifølge Berlingskes oplysninger har regeringen allerede kontaktet Venstre for at sikre sig, at der i givet fald er flertal for et politisk indgreb. Chefforhandler for KL, Michael Ziegler (K), vil ikke kommentere Berlingskes oplysninger.

»Jeg har ingen kommentar til en eventuel konflikt, men jeg kan bare sige, at vi er meget opsatte på at komme igennem med dette krav,« siger Michael Ziegler, der er borgmester i Høje Taastrup.

Ifølge lærerforeningens formand, Anders Bondo Christensen, er arbejdstidsreglerne ikke »hellige«.

»Men jeg synes lidt, at den retorik er kommet tilbage, hvor det gælder om, at lederen skal kunne sidde og drøfte med den enkelte lærer, hvad han skal bruge sin tid til,« siger han.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet, Flemming Ibsen, vil det være historisk, hvis en socialdemokratisk ledelse i KL lockouter lærerne. Han tror dog på, at det ender med et forlig.

»Jeg tror, at Danmarks Lærerforening er modne til en aftale. Lærerne vil lægge sig ned, fordi de ikke har lyst til brænde en masse milliarder af på en konflikt, som de taber i sidste ende alligevel,« siger han.

Ifølge statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er det dog alt for tidligt at spekulere i konflikt:

»Ro på. De spørgsmål, du stiller specifikt, er et anliggende i overenskomsterne - det vil sige KL - men vi er slet ikke i den diskussion endnu.«

Kommentarer

Det kan blive rigtigt muntert.

Det mest sandsynlige resultat af hele denne proces vil formenligt være, at alle de lærere, der overhoveset kan skaffe sig et andet job ( og det er som regel de bedste) og alle de lærere, der kan gå på efterløn/pension, vil forsvinde ud af folkeskolen august 2014, når den nye "aftale" skal træde i kraft.
Samtidig vil søgningen til seminarierne styrtdykke. - Så kan I jo selv få fornøjelsen af at undervise jeres børn. Held og lykke.

Hvorfor blander regeringen sig i overenskomstforhandlingerne?

Kommunerne har rationaliseret deres skoledrift i de sidste par år - der er nedlagt 7-8000 lærerstillinger p. g. a. skolesammenlægninger. Man skulle tro det var nok, men det er det åbenbart ikke - Corydon skal jo også have noget med hjem fra de kommende forhandlinger med de frie skoler, hvor finansministeren jo er modparten. Hvis det derfor kan lykkes KL at få mere undervisning ud af lærerne i folkeskolen, så skal den besparelse selvfølgelig også hentes hjem, når arbejdstiden for de frie skoler skal forhandles.
Alex Arendtsen fra Dansk Folkeparti hørte, at lærerne i Ontario underviser 25 timer om ugen og har fire timers ugentlig forberedelse plus fælles forberedelse med kollegerne. Med den inspiration fra Ontario, vil finansministeren formentlig kunne komme med et oplæg til de frie skoler i stil med følgende:

10 ugentlige timers forberedelse nedsættes til 4.
Lærerne skal blive 6 timer mere på skolen om ugen - tiden kan bruges til undervisning uden forberedelse.

Besparelsen nok vil ligge omkring 14 % eller i omegnen af 700000000 kr.

Jenni skriver

Du kan ikke dit stof Frederiksen.

Det rigtigt meget om Jenni.

Og fx Knud Madsens - VI BORGERE.

Ja tak - Det er i hvert fald ikke mig, og jeg har heller ikke invaderet Irak.

jeg savner stadig baré et eneste bud på, hvad man kan hive ud af folkeskolen som opgaver lærerne er blevet pålagt eller søgt pålagt de seneste år.

Et mere. Når det nu er så fremragende, at forældre har så stor indflydelse, hvordan kan det så være, man ikke har fremragende resultater.

Og så er der de slumstormeragtige tilstande de fleste skoler her er i. Det er, hvad børnene ser af prioriteter. Når en borgerlig regering endda må dele lokummer ud til værdigt trængende, s¨å burde man forstå, der er andre spillere end lærerne.

Kulturkanonerne, kommunalbestyrelsernes konstandte omstruktureringer. Senest skal man nu inkludere dem, man ellers har eksluderet med fuld musik til specialklasser/særundervisning.

Klart man også skal være over lærerne; men hvornpr er man over alle de andre bortyset fra en del forældre skal opdrage deres børn, så de kan og vil følge med i skolen.

Lockout

Der er sikkert stadig en hel del tjenestemandsansatte lærere tilhørende den såkaldt lukkede gruppe (ja, vi er jo nok lige sluppet ud af en psykiatrisk behandlingsklinik :-)). Ok - jeg retirerede for godt et år siden efter 42 år bag katederet. Men hvorledes skal tjenestemænd forholde sig til en lock-out. Første gang jeg strejkede som tjenestemand (og fik en "næse"), var, da Per Hækkerup fandt ud af, at man kunne skære 5 minutter af den oprindelige lektionslængde på 50 minutter med 27 lektioner per uge per lærer. Derved kunne man presse yderligere 3 lektioner á 45 minutter ind per uge per lærer, = 30 lektioner per uge. Det ville jo dengang svare til, at man satte arbejderen ved samlebåndet til at samle 30 støvsugere i stedet for de oprindeligt aftalte 27 per uge for den samme løn.

Når der nu skal spares, så hvorfor ikke nedsætte lektionslængden til 40 minutter??? Her må da der virkelig være penge at hente samt "lærertimer" inden for et trængt budget. Og wupti punktum com vil der pludselig være plads til flere "timer" til rådighed på elevernes skemaer og ligervis rigeligt "lærersamvær" med eleverne i deres "udvidede" skoletid. Skal eleverne have flere timer i løbet af deres skolegang fra 0. til 9. klasse = 510 timer (regeringsoplæg), kommer regnestykket til at se således ud: 510 delt med 10 skoleår (børnehaveklasse til 9. klase) delt med 40 årlige undervisningsuger = 1,275 time ekstra per uge. (Og det kan jo sikkert nemt omsættes til omtrentlige 40-minutters moduler - oder was?)) Det var bare en ud af sidebenet rettet bittersød bemærkning fra én for et år siden retireret lærer efter 42 år i branchen.

Lærernes formålsparagraf er ikke at eleverne skal blive bedre

Tværtimod tages der kun hensyn til lærernes arbejdsforhold. Lærerne og især fagforeningen har haft muligheden, nu må det være slut. Eleverne må ikke være analfabeter efter 9 år i skolen. Måske skulle man lidt tilbage til den sorte skole fra 60erne den var dog ikke så håbløs at den genererede så mange analfabeter.

Danskt kulturtab

en række af kritikerne på disse ærede sider ikke selv er blevet lærere.

Skolerne ligner snart en losseplads med alt det skidt, man putter i hver gang, der er noget omkring børn og forældre.

Der mangler sådan set kun noget fra Risø.

Utroligt hvad man bruger sine gratis pauser til.

Skole er ikke lig med lærer

Inden man sætter lighedstegn mellem skole = lærer, var det måske en ide at se på, hvilke andre faggrupper der befolker skolen. På min skole er regnskabet som følger.
aktive lærere 26 (heraf 4 sygemeldte, orlov)
andet personale 73.
det var måske en ide at kigge på besparelser hvad angår andre faggrupper, når vi nu skal igang med at reducere udgifterne til den enkelte skole.

I overlever ikke tre dage i faget...

Alle jer, der mener, at lærere ikke arbejder, og at I lige kan snuppe jobbet under lock-outen. Aner I overhovedet, hvor lang tid, det tager at forberede f.eks. læseundervisning til 26 elever i 1. klasse, differentieret fysik til 25 elever (hvoraf tre har en diagnose, to er konstant fraværende osv.), rettearbejde til afgangsprøven, samfundsfag i overbygningen, tysk, engelsk, matematik, tid til forældresamtaler, møder med socialforvaltning, SSP og psykologer, kopiering, indkøb, tilsyn i pauser, konflikthåndtering, mælkeordninger, trafikordninger, skolefester, julearrangementer osv.osv.osv.osv...?

På min skole får vi af og til vikarer uden uddannelse - de er ved at falde på røven over alle de opgaver, de lige skal løse, og nogle af dem er håndværkere, der er vant til en arbejdsuge på +50 timer...

Hvis vi lærere fik tid til at undervise, og vi blev frataget ansvaret for at redde hele verden, så så det anderledes ud...
Nuvel, der findes dovne lærere, og dovne alt muligt andet. De skal fyres med det samme, men det er en anden sag.

Du jamrer som lærere nu engang altid plejer.

Min kloge nabokone, som i denne sammenhæng er ufaglært, har i flere år fungeret som lærervikar, og bliver i særlig grad sat til at undervise i klasser med mange problemelever, børn af socialt udskud, som vi har rigtig meget af her i pastoratet.
Hun foretrækkes af skoleledelsen, i modstrid med nugældende regler, i stedet for de evigt syge og skulkende dovne højtuddannede statsautoriserede medlemmer af Danmarks Hellige Lærerforening.
Nu er hun smidt ud som vikar, fordi fagforeningen ikke vil acceptere, at hun virker. Så skide være med de unger hun kunne gøre noget for. Det er vigtigere at Bondoens regler bliver håndhævet.

De dovne lærere og offentligt ansatte!

Ja, flere undersøgelser - bl.a. fra Rambøll - har dokumenteret at lærerne i gennemsnit inkl. undervisning og forberedelse arbejder under halvdelen af deres normerede arbejdstid! Og de fleste andre offentligt ansatte arbejder kun 34,5 timer om ugen eller mindre! Vi har læst rapporter som påpeger at f.eks. en lokomotivfører kun arbejder reelt 2 timer om dagen og får over 500.000 kr. + pension i løn p.a.! Hvordan har uduelige offentlige forhandlere og politikere kunnet lade det komme så langt - i landet med verdens dyreste offentlige sektor og verdens højeste skattetryk? Det er helt uacceptabelt! Festen og det store offentlige tag-selv-bord er overstået og nu skal der gribes ind a la SAS inden vi ender som Grækenland. Og derudover har offentligt ansatte over dobbelt så meget sygefravær som de privatansatte!!
I dag kan vi så læse at økonomien i den røde løftebrudsregerings finanslov og 2020-plan slet ikke hænger sammen - men havde vi ventet andet?

Skulle vi nu ikke lige holde os til debatten?

At du bringer rød mod blå ind i den her debat er da bare med til at fordumme den.

Løftebrud? Det gør alle politikere: Stod det til Claus Hjort Frederiksen så havede var idag "købt hele verden". Sådan gik det jo som sagt ikke.

Ideologi er idiotisk når den gør blind. Rød blok tør nu gøre op med folkeskolen efter den har sejlet i årtier. Burde de ikke have et klap på skulderen også selvom man er blå? Du er vel ikke uenig i dette, eller er du?

dokumenter dine påstande

Lærere underviser måske nok kun halvdelen af deres arbejdstid. Men kan det tænkes at lærerens arbejde består af andre ting end at undervise? Forberedelse til timerne eksempelvis?

Forberedelse til timerne?

10.+ gang samme stof skal formidles?

Der bør det sidde på rygmarven.

"på rygmarven" - det er jo dødssygt

at have en lærer, der bare kører noget fabriks-agtigt af, der kommer fra "rygraden". Det er heller ikke at være en dygtig lærer bare at fyre den af derfra; det er tværtimod at kunne præsentere sit stof på flere måder og derved undgå at køre sig selv og eleverne i sænk.

Samme stof?

Undervisningsforløb, kan ikke bare kopieres fra klasse til klasse, fra årgang til årgang. Elever har forskellige forudsætninger og det skal der tages hensyn til i den daglige undervisning. Forberedelse dække også over retning af opgaver. Endelig er der også nogle fag hvor ny viden skal implementeres, hvorfor tidligere forløb ikke kan genbruges. Endelig er der den rent praktiske del af forberedelsen; bestilling af bøger; kopiering af materiale etc.

Den øretæveindbydende Bondo

Ifølge lærerforeningens formand, Anders Bondo Christensen, er arbejdstidsreglerne ikke »hellige«.

»Men jeg synes lidt, at den retorik er kommet tilbage, hvor det gælder om, at lederen skal kunne sidde og drøfte med den enkelte lærer, hvad han skal bruge sin tid til,« siger han.

Vi lader den lige stå et øjeblik.

Lederen skal STÅ op og BEORDRE læreren at undervise eleverne og hvordan.
Det er det ledere er til.

Men det kan den øretæveindbydende Bondo ikke li'. Hans mantra er, at lærere har ret til at fordumme landets børn og mæske sig med halv arbejdstid til dobbelt løn.
Jeg holder ham i allerhøjeste grad ansvarlig for den danske folkeskoles deroute.

Snup lige din morgenkaffe...

Du er godt nok sur....

Den ledelsesstil, du henviser til, er den fra før eller efter enevælden?

Kan du dokumentere dine "citater" fra Bondo?

dokumentere?

Per Frederiksen, du er nok en af Bondos fordummede elever.
En funktionel analfabet.
Citatet er pastet fra artiklen, som du sidder og gylper på.
Og en leder er leder for lige præcis, at lede personalet, OGSÅ i 2012. Hvis du heller ikke har lært det, er jeg sikker på, at du er en af den ¤%#&%~@£$€ Bondos lærlinge.

Jeg giver Knud Madsen ret i, at Bondo bør kunne strafforfølges.
Samfundsskadelig virksomhed.

Hvis en ansat skal bruge tid på at forberede sig på det, han er ansat til, skal han ikke have løn, eller han skal snarere slet ikke være ansat.
1 af 2.

Læs lidt avis, Per

Tiden for rundkredssamtaler, hvor skolelærere sidder og piller i egen navle er ovre.
Nu skal de i lighed med de fleste andre privatansatte til at lave noget. Vi borgere kan ikke blive ved med at betale til deres fis, fut og knald, og se vor børn og børnebørn ende som delvis analfabeter, bare fordi lærerne heller vil holde tåbelige rundkredsmøder.
Men det kan da glæde mig, hvis denne foragtelige Bondo måske er ved at blive lidt opskræmt over, at nogle af landets borgere er ved at gennemskue denne evigt nedladent grinende mandsling.
Han har i den grad svigtet en generation af børn og unge, så det burde være muligt at strafforfølge ham.

Giv skolerne en hånd

Jeg skal gerne undervise som lærer i den periode, hvor lærerne strejker og selvfølgeligt i 100% af den tid, som jeg får betaling, som blot behøver være 75% af deres nuværende løn. Fortæl blot hvortil jeg skal sende min ansøgning med CV.

Vil du så forberede dig

i din fritid, og tale med forældrene i weekenden?
Jeg glæder mig til at høre, hvordan det gik, da du trådte ind til 27 elever i hhv. 6. og 7. klasse og havde dem i naturfag, dansk, matematik og engelsk 37 timer om ugen UDEN at du havde forberedt dig.
Er du ikke sød at lave en lille video med det... Det bliver vanvittigt morsomt, men nok ikke egnet for børn.

Men...

Nu er det jo sjældent forekommende, at én lærer underviser i både dansk, matematik eller naturfag på en gang. Selvom undervisningstiden bliver sat op, får hver enkelt lærer nok stadig tid til at forberede sig til timerne. Med et sådant forslag kan det jo så være, at lærerne vil udnytte deres forberedelsestid til fulde, eftersom at der skal være materiale nok til endnu flere timer.

Har du ikke gået i skole

Per Frederiksen
28. november 2012, 07:45

Har du ikke gået i skole, Per Frederiksen?
Hvis du ikke kan dit stof, som ansættelsen indebærer, kan du ikke være ansat.

Har alle I kloge hoveder Jenny, Knud Madsen m.fl. Brug for hjælp

Undskyld mig engang...... Men alle jeres uintelligente og tåbelige svar tænker jeg, om man i tidernes morgen glemte at melde jer ud af børnehaven.... For folkeskolen og lærerjobbet ved I intet om... Jo Per du har ret.... De ville aldrig overleve en time blandt dygtige og fornuftige elever.

Bare rolig...

det kan jeg... Det er derfor, jeg spørger, som jeg gør. Der er nemlig en hel del på denne nu uddøde blog, der ikke kan deres stof.

Bravo!!!

Så må man da håbe at KL står fast og får sat disse fokælede lærere og deres modbydelige Bondo stolen meget kraftigt for døren.
Vi har verdens dyreste og langtfra bedste skolesystem, og det kan kun ene og alene skyldes lærerne, som ikke underviser nær nok for deres store løn.
Nu har vi i mange årtier hørt denne Bondo og tilsvarende tosser råbe op om flere penge, og det har de så fået, og til stadighed er det gået værre og værre med Folkeskolen, som selv rødgardisterne fravælger.
Lad os nu forsøge det omvendte.
Lad os håbe på, at vi får likvideret den totalt vanvittige og skadelige "tåbelige danske model" snarest muligt. Vi har ikke råd til dette vanvid længere.

Igen et angreb på den danske model

Så er vi igen vidne til et voldsomt angreb på den danske model. Arbejdsgiveren, i dette tilfælde kommunerne sidder med alle kort på hånden. Hvis tingene går i hårdknude og de ikke får deres ting igennem, så lader de forhandlingerne bryde sammen og vupti, regeringen griber ind med et aftalt lovindgreb. Det er jo ikke et rimeligt udgangspunkt for forhandlinger. Nu skal vi til at passe på noget meget værdifuldt vi har i Danmark, nemlig retten til at forhandle overenskomstaftaler.

Helt værdiløst og direkte skadeligt, Jan

Den sindssyge "danske model" skal aflives hellere i dag end i morgen. Den er skyld i det lort vi står i til halsen, med job der forsvinder ud af landet og al øvrig manglende konkurrence.
Men det er klart at fagforeningstosser babler op, da det er deres mulighed for at score vanvittig høje lønninger og fryns på arbejdstagernes regning.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden