Kriminelle skal betale hjælp til ofre | Berlingske Politiko
Luk

Seneste nyt

Kriminelle skal betale hjælp til ofre

Justitsminister Morten Bødskov vil styrke hjælpen til ofre for kriminalitet med end fond, hvor gerningsmænd betaler for rådgivning, uddannelse og forskning til gavn for ofrene.

Thomas Sand, Berlingske Nyhedsbureau

Ofre for kriminalitet skal i fremtiden have bedre hjælp til at komme videre i livet. Det skal ske gennem bedre rådgivning, uddannelse og forskning. Til det formål vil justitsminister Morten Bødskov stille forslag om etableringen af en offerfond.

Fonden skal finansieres af gerningsmænd, som har begået lovovertrædelser, hvor der kan være - eller har været - et offer. Gerningsmændene skal fremover betale 500 kroner til fonden. Fonden forventes årligt at kunne uddele cirka 27 millioner kroner til støtte for offerrelaterede formål.

- Vi skal blive bedre til at hjælpe ofrene videre frem for kun at have fokus på gerningsmandens rettigheder. Jeg tror, at alle kan sætte sig ind i, at det kan være en meget voldsom oplevelse at blive udsat for en

forbrydelse. Fra den ene dag til den anden kan det liv, man kendte, blive vendt op og ned. Med den nye offerfond sikrer vi, at vi som samfund bliver bedre rustet til at hjælpe de ofre, der har

brug for støtte til igen at komme på fode. Derfor er jeg også glad for, at vi i dag tager endnu et vigtigt skridt hen imod etableringen af fonden,” siger justitsminister Morten Bødskov.

- Offerbidraget på 500 kroner betyder, at gerningsmændene er med til at betale for konsekvenserne af deres handlinger via et bidrag, som kan løfte indsatsen over for ofrene for kriminalitet og hjælpe dem på fode igen,” siger justitsministeren.

Konkret skal offerfonden blandt andet give tilskud til lokale og landsdækkende offerrådgivninger, støtte offerrelateret forskning, støtte uddannelsesindsatser og udvikling af nye behandlingsformer

samt give tilskud til informationsmateriale til ofre.

Fondens midler skal administreres af et uafhængigt råd. Rådet bliver sammensat af en formand, som udpeges af justitsministeren samt to medlemmer, der indstilles af henholdsvis Rektorkollegiet og

Offerrådgivningen i Danmark.

Offerfonden er en del af regeringens og Enhedslistens offerpakke, som skal sikre, at ofre for kriminalitet får bedre hjælp.

Tophistorier Gå til forsiden