LA: Behovet for en stor reform er enormt

Danmark har mere gunstige overførselsindkomster end vores nabolande.

Thomas Søgaard Rohde, Berlingske Nyhedsbureau
LAs Joachim B. Olsen er ikke sikker på, at regeringen har det, der skal til, for at gennemføre de nødvendige ændringer i kontanthjælpssystemet. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Der er brug for en markant reform af kontanthjælpssystemet, og det kan ikke gå hurtigt nok med at få det gjort.

Beskæftigelsesordfører i Liberal Alliance, Joachim B. Olsen, kræver handling fra regeringen i kølvandet på Dansk Arbejdsgiverforenings årlige arbejdsmarkedsrapport, der viser, at Danmark er det land, hvor det bedst kan betale sig ikke at arbejde.

- Rapporten bør være pligtlæsning for regeringen. Her står det stort på hvidt, at de sociale ydelser er så høje her i landet, at den økonomiske gevinst ved at tage et arbejde er stort set ikke-eksisterende, især for par og enlige med børn, forklarer Joachim B. Olsen i pressemeddelelse.

Læs mere: EL vil forhandle kontanthjælp med regeringen

Han er ikke sikker på, at regeringen har det, der skal til, for at gennemføre de nødvendige ændringer.

- Behovet for en stor reform er enormt, men jeg frygter, at regeringen ikke har modet til at gøre det, der skal til for at løfte tusindvis af mennesker fra passiv forsørgelse til arbejdsmarkedet – nemlig at sænke ydelserne, så det bliver mere attraktivt at arbejde frem for at blive forsørget af det offentlige, lyder det fra Joachim B. Olsen.

Læs mere: Cepos skyder ELs forslag til kontanthjælpen ned

I rapporten fra Dansk Arbejdsgiverforening, som Jyllands-Posten søndag beskriver, fremgår det, at de sociale kompensationer og overførselsindkomster er højere i Danmark end i Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien.

Og det er netop i de omkringliggende lande, at Danmark bør søge inspiration, når man skal i gang med at se på den kontanthjælpsreform, som regeringen har planer om at gennemføre.

- Sammenlignet med de andre nordiske velfærdssamfund sakker Danmark bagud i evnen til at skabe beskæftigelse. En af de vigtigste faktorer er det høje danske niveau for sociale ydelser. Kontanthjælpen presser mindstelønningerne op, hvilket skubber danskere ud af arbejdsmarkedet. Det skal vi have gjort noget ved, forklarer Joachim B. Olsen.

Læs mere: Over 8.000 ledige kan ikke få kontanthjælp

Regeringen ventes inden for kort tid at fremlægge sit bud på en reform af kontanthjælpssystemet.

Kommentarer

Velfærd eller ej

Jorchim B Olsen fremturre ennu engang, med hans ønske om, at skabe et samfund uden sikkerhedsnet.
Man påstår i artiklen, at man i Danmark får mere end i Sverige og Holland- i socialhjælp.
Hvad der fremstår klart og tydeligt er, at man ikke fremlægger de reele tal. I Sverige som Holland er lønne mindre end i Danmark, samt husleje , mad-o.s.v. Alene derfor kan der ikke samlignes og i hvert tilfælde kan man ikke konkluderer noget på det udsagn.
Ligeledes påstår Jorchim B Olsen sig bevist- efter Carina sagen- at det ikke kan svarer sig at arbejde fremfor kontant hjælp.
Hvis nogen kan huske Carinas "buget" fremstår det som om hun har utroligt mange penge til rådighed- mens den person som var lavt lønnet ,en medarbejder på et museum- abselut ingen penge havde.
Dette er groft og meget manupulerende regnstykke- Fordi:
Carina er enlig mor. Dette udløser børnechek i dette tilfælde forhøjet. Som kontanthjælps modtager modtager hun også boligsikring (dette kan alle lavt lønnet)
DE beløb hun modtage ud over den kontant hjælp er et beløb som også Jorchim B Olsen famlie modtager- fordi man har børn.
Dette beløb modtog ikke pedellen fra museumet.
At samligne kontanthjælp og arbejdsløn er ikke rimligt- og slets ikke udtryk for urimlige beløber som Liberal Alliance påstår- at kontantsmodtager får.
Jeg må undres over Liberal Alliance politik mindsteløn -kontant hjælp- Jorchim B Olsen kommer ALDRIG med forslag til posetiv fremgang i samfundet, men han og partietes bidrag i debatten, er usmalig og grov nedvurdering af mennesker der har et eller flere problemer at slås med.

Tror du regerigen tør genere deres kernevælgere, ??? tvivler !!!

Hvorfor rundbarbere - når man kan ødsle pengene væk ???

Hvorfor urine`rer politikerne på befolkningen. ???

Længe leve Danmark - Danmarkistan - Absurdistan.!!!
Hvilken en af de 3 ovennævnte vil du helst hilde ( heile ) på ???

Danskerne lever som trælle i deres eget land, indspundet i løgne og manipulation, skaffe / fødedyr for det fagforeningsmæssige ,statslige og kommunale pamperi.

Hvor er Friheden,???? vi er bundet og bastet snart til en ukendelighed af love,skatter,afgifter og regler ,som vores hjemlige politikerne og EU udspytter i en lind strøm.

Vi har en mindst en dobbelt så stor stat som indbyggerantallet berettiger det til - herunder i 100 tusinder af statslige ansatte der skubber papir , studier i bandeord,rådet for større færdselsikkerhed,islamiske studier,meneskerettigheds studier,råd og nævn i mangfoldighed ,universitetsansatte der studerer de mest mærkelige ting,som samfundet ikke har brug for.

Og det værste af det hele - de politikere der skulle betjene folket, lytter IKKE til vælgerne , de urinérer på befolkningen. !!!!

De driver Danmark på samme måde som DSB, DONG,og SAS med milliardstore underskud.

Mange ønsker IKKE mere EU - snarere tilbagevenden til EFTA handelssamarbejdet.( spar 8-9 milliarder )

Mange ønsker vores grænsekontrol tilbage.

Mange ønsker os ud af Schengen, FN og de mange konventioner der forhindrer vores selvbestemmelsesret.

Mange ønsker alle IKKE vestlige indvandrere tvangshjemsendt , der belaster de offentlige skattekroner.

Mange ønsker IKKE et multikulturelt samfund.

Mange ønsker at folk på kontanthjælp og arbejdsløsheds understøttelse skal bidrage med en eller anden form for arbejde , f.eks. samle skrald op langs vejene, skovle sne eller feje gader,passe gamle,osv.osv. der er masser af samfundsnyttige opgaver at sætte dem til.

Mange ønsker IKKE den vedvarende indvandring af bistandsklienter, uuddannede analfabetiske "asyl" velfærdsflygtninge.

Mange ønsker et land ledet af et forretningsministerium ,og et meget smalt folketing på evt. højst 50 medlemmer.
Som landet bliver drevet nu ,er landet på vej mod afgrunden og græske tilstande.

Stop al "asyl" bekvemmeligheds indvandring ,etabler lejre i flygtningenes nærområder,hvis man vil hjælpe dem,ellers ender millioner af disse i danmark/europa,gr. overbefolkning , krige og klimakatastrofer.

Allerede nu koster alle IKKE vestlige indvandrere skatteborgerne over 100 milliarder om året + 16 milliarder til U-landshjælp.

Vi låner ca. 85 - 100 Milliarder I udlandet hvert år, for bagefter at forære dem til udlændinge.!!! Det er jo fuldtændigt helt ude på tåbelighedens overdrev.!!!

Hvem får regningen ??? - det er vores børn og børnebørn.!!!

Det politikerene siger og lover før et valg, springer de fra - allerede på valgnatten, de er jo totalt uvederhæftige og fulde af usandheder, de er ikke respekten værd. !!!

Som vi ser i aftenshowet går man kun op i at opfinde nye sygdomme, for det meste psykiske og vil ansætte endnu flere offentlige til at passe dem.

Der reklameres helt ned i de laveste skole klasser, at børnene skal lære at bøsser og lesbiske, er en naturlig væremåde i samfundet ,hvorfor bare ikke ignorere eller tie denne gruppe af mennesker ihjel.

Alle Danskerne er snart så syge af at gå på arbejde eller at mangle et - at det er ren ynk.

Det eneste regeringen kan finde ud af ,det er at ansætte endnu flere mennesker , i det offentlige.

Importere mere end 53.000 østeuropæiske arbejdere til landet,og det uanset at vi har så mange arbejdsløse.!!

Sænk lønninger, momsen og overførselsindkomster ( undtagen til folkepensionister og reelle førtidspensionister ) tag pensionen fra dem ,der har fået den tildelt uden en vægtig helbredsmæssig årsag, så befolkningen tilskyndes / eller tvinges til at arbejde.

Mens de sulter det private erhversliv - fødekæden - ihjel, med for store lønninger, afgifter og skatter af enhver art.

Erhvervs dræbende afgifter , el-afgifter,kørselsafgifter,nox,øvrige såkaldte grønne afgifter,vand afgift,total tåbelige afgifter på brænde som kaldes forsyningssikkerheds afgift, m.m

Fjern alle afgifter og skatter som virker erhversfjendske og konkurrenceforvridende i forhold til de lande vi skal handle med.

De arbejdsløse er ikke problemet.

Vi har rigeligt med økonomi til at støtte folk der uforskyldt har mistet deres arbejde. Problemet er de folk som kommer fra mellemøsten og andre fattige lande, de dræner landet for penge. De få som ikke vil arbejde, må ikke ødelægge det for de som ufrivilligt har mistet job. I stedet for, at nedgøre de arbejdsløse, så brug tiden på, at komme med forslag til nye job m.v..

I flere år har ex-kuglestøderen IKKE sagt HVAD han vil gøre

Joachim B. Olsen skylder efterhånden os alle, at præcisere hvordan han ønsker et nyt lovfoslag om kontanthjælp skal se ud. Han snakker meget, er meget i medierne, som gerne og ukritisk giver ham spalteplads. Men, hvordan ser hans lovforslag ud.
Det er jo ikke team-danmark det her. Det er alvorlig socialpolitik vi taler om.
Kom så ud af busken hr. Olsen. Fortæl os nogle facts om dine ideer og ikke mere tågesnak.

I flere år har ex-kuglestøderen IKKE sagt HVAD han vil gøre

Joachim B. Olsen skylder efterhånden os alle, at præcisere hvordan han ønsker et nyt lovfoslag om kontanthjælp skal se ud. Han snakker meget, er meget i medierne, som gerne og ukritisk giver ham spalteplads. Men, hvordan ser hans lovforslag ud.
Det er jo ikke team-danmark det her. Det er alvorlig socialpolitik vi taler om.
Kom så ud af busken hr. Olsen. Fortæl os nogle facts om dine ideer og ikke mere tågesnak.

Berlingskes it-systemer er langsomme - sorry for dobbelt indlæg

Da der kæves en kommentar, gentager jeg så - Berlingskes it-systemer er ofte skyld i dobbelt-indlæg. Jeg har også set det fra andre debattører. Hvad med at ansætte et par friske it-folk til at tune jeres it-systemer. Det skulle da nok være muligt for Berlingske at finde et par it-folk til det. Men selvfølgelig, hvis lønnen kun er .......? så kniber det måske med at få de dygtige/rigtige folk. Min mistanke er ihvertfald vakt. For jeres svartider ..... er ikke noget at skrive hjem om.

Vi skulle allerede have haft reformerne i 2004

Vi skulle allerede have haft reformerne i 2004, da arbejdsmarkeds kommisionens og vismændenes rapporter blev kendte. Vi fik en årrække, hvor det private arbejdsmarked ledte manglede arbejdskraft, samtidig med at 800.000 personer imellem 18 og 65år, som var på overførselsindkomst. Hvorfor fik vi ikke en del af disse personer ud på arbejdsmarkedet dengang?

Den klammeste kampagne fra det "blå" Danmark

Der kører iøjeblikket den klammeste kampagne fra det blå Danmark imod alle personer der ikke har et arbejde!! For høje overførelser??? ærlig talt i kunne f..... ikke overleve selv i bare en månede for foreksempel kontanthjælpen - den er vist 120.000 kroner om året altså 10.000 om måneden før skat - tåber!!!

DI udtalte også i nyhederne lige før at der er alt for mange der lader sig forsørge??? - tåbe har du ikke opdaget at der ikke er job at få???

For det første har arbejdsløse betalt tusindevis af skattekroner til fællesskabet da de var i arbejde og skal overhovedet ikke stå til ansvar for nogle og slet ikke DI de skal selvfølgelig bare have nogle af deres tidligere betalte skattekroner retur - det manglede da bare!! Mange af de arbejdsløse har altså været på arbejdsmarkedet i 35 til 40 år uden en eneste ledighedsdag og skal så nu svines til konstant hvad f..... bilder i jer ind!! De skal hele tiden høre at det ikke kan betale sig at arbejde??? Det er muligt at alle fra blå blok ville se sådan på det hvis det var dem der var arbejdsløse og derfor tror at alle andre også ser sådan på det??? Men de ledige har ligeledes betalt en forsikring der netop skulle forsikre at de ikke går helt ned i tilfælde af arbejdsløshed - det er der vist nogle der meget gerne vil glemme??

Nej, det eneste det handler om fra blå bloks side er at få lønningerne ned på 40 kroner i timen??? 50 kroner?? 60 kroner?? Men sæt de laveste lønninger op de får nemlig alt for lidt for deres arbejde!!! Id.....!!

Det er bare med at få lavet så mange forringelser hurtigst muligt nu når i har både Margrethe Vestager og Helle Thorning?? og Anette Vilhelmsen?? der åbenbart er enige med jer og sikkert også kommer med både skattelettelser til erhvervslivet og nedsættelser af afgifter - og de arbejdsløse kan få nul og nix i indtægt?????? Men SF skal nok få ihvertfald min mening ved valget ude i kommunerne lige om lidt!! SNYDERE!!!

Kovending?

LA har sammen med regeringspartierne stemt for højere bistandshjælp til gratisturisterne er det så andre bistandsklienter der skal have mindre ?

Behovet er at få disse afdankede radikale smidt på porten

Nu er i jo med de røde og jeres gamle radikale KAMMERATER, til stor importen af uintegrerbare mellemøstlige/somaliske plattenslager flygtninge. Og så vil dette plattenslager parti have afskaffet skatten, sig mig hvem skal betale jeres bistand? for at sidde i ft, hr tomhjernede kuglestøder

Hvorfor vælger mennesker af kød og blod vejen til afgrunden....

Medmindre vi sænker lønningerne, overførslerne og skatterne vil Danmarks økonomi i løbet af et par år opleve en eller anden form for større sammenbrud. Skattelettelserne vil kunne afbøde en større nedgang i købekraften og øge den for nogle grupper, hvilket vil kunne styrke efterspørgslen her til lands af almindelige tjenesteydelser, som også vil øge jobskabelsen. Men den største effekt vil komme på virksomhedernes konkurrenceevne. De vil være i stand til at byde på ordre til konkurrencedygtige priser og dermed fastholde eller udbygge aktiviteten.

Når man tænker på at vi alle er mennesker af kød og blod, hvorfor vil socialisterne ikke tage i mod løsningen med kyshånd?

Vi har faktisk intet valg. Før eller siden bliver vi tvunget til det. Resultatet af at løfte skatter og afgifter yderligere er vi vidne til nu, kan ikke lade sig gøre uden at situationen forværres.

Vi er mennesker

Nu må det være på tide, at I politikere og erhvervsfolk begynder at forstå, at vi er mennesker og ikke umælende arbejdsredskaber.

Hvornår begynder I at se på mennesker som levende væsner, der reelt har ret til at leve deres eget liv, med eget ansvar for deres eget og deres families liv.

Vort nuværende samfund har frataget os mennesker retten til at klare os selv, fordi ingen af os har mulighed for at dyrke vor egen føde, bygge vor egen bolig, lave vor egne klæder og sørge for vor egen varme.

Vi er alle slavebundet med pengenes guldlænker om anklen. Vi er pisketvungne til at købe os vor føde, vor bolig, vor klæder og vor varme.

Alt det der kan give os mennesker en mulighed, til at vi kan skaffe os selv føden, bygge os en bolig, gøre vor egne klæder og sørge for vor egen varme er gjort til ejendomsobjekt, frem for ligeværdige fordelingsgoder.

Giv hver enkelte borger i Danmark 1 td. land jord kvit og frit, som tilbud, således at vi kan dyrke vor egen føde, bygge vor egen bolig, gøre vor egne klæder og sørge for vor egen varme.

Men det vil I ikke, for gjorde i det, ville I komme til at stå med en gruppe mennesker I ingen magt har over. Mennesker der kan vise den resterende del af befolkningen, at der er en bedre og mere menneskelig måde at leve på. I vil ikke give mennesker jord, for da vil I komme til at opdage jeres egen livsløgn. Livsløgnen om, at vort nuværende liv er det mest rigtige og mest frie liv der findes.

Jord er faktisk verdens største hælervare, fordi den i forgangne tider blev stjålet fra mennesker af religiøse folk og magtbegærlige krigsherrer, som med tiden er blevet betegnet som værende Konger, kejsere m.m.

Jorden er vor alles og ikke kun de fås.

Den dag jorden bliver vor alles, så kan I prøve at se, hvor mange der vil komme og arbejde som umælende arbejdsredskaber på de af jeres virksomheder, der kun producerer unødvendige dingenoter og krigsredskaber.

Om Randers Bro.

I Ribe Stift ligger Lærerhøjskolen bedst i Bramming med egen skoleradio og eget skoletv med morgensang, kor og orkestre fra skolescener i den vestjyske skoleordning og med opsøgende kurser for fagudvalg ved naboskoler ved stationsbyer og trinbræt i værksteds- og kursusvogne bygget af kongelige vejere og målere ved Randers Bro.

Lønnen op og skatten ned

Lad os gøre som Schweiz. Høje lønninger og lav skat, det er vejen til høj og ægte velstand. Derfor skal der en meget dramatisk kontanthjælpsreform på bordet. Hvis man er højtlønnet og vil sikre sig en god ydelse i tilfælde af arbejdsløshed må man selv forsikre sig.

Arbejdsstyrken formindskes med ca. 200.000 over de næste 15 år

Her er det helt store problem. Hvis der skal være lige så mange i den offentlige sektor, så skal skatte stige hos de tilbageværende i den private sektor med det manglende provenu fra de 200.000. Skatteeksplosion.

er dansk arbejdsgiver forening part

og ønsker om nogen lønningerne ned - Er der arbejdspladser til de folk på overførselsindkomster - Nej beviser det så at folk ønsker ikke at tage et job - Nej, men hvad i saxo bank partiet er interesseret i er at der ikke skal være noget som helst der hedder overførselsindkomst men skattelettelse til de rige - som kun er blevet rigere i det sidste årti, dansken vil bedrages af Folk som Joachim B. Olsen

Vi gider ikke høre mere på Joachim B. Olsen, fordi .............

.... folketinget er nødt til at definere en fattigdomsgrænse, FØR man laver socialreformer.
Underligt nok, er det kun Enhedslisten der har været fremme med dette krav. Og underligt nok, er der ikke rigtig nogen andre partier i folketinget fra blå-røde til sorte, der har taget tråden op. Kom så med den vurdering af fattigdomsgrænsen, eller hold bøtte indtil den foreligger.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden