Ledigheden er selvskabt

Mogens Camre: Regeringen lider af berøringsangst over for ledigheden. Den tør ikke forklare befolkningen, hvorfor færre og færre mennesker arbejder i Danmark, og derfor er initiativerne for at nedbringe ledigheden ikke noget værd.

Mogens Camre, Tidl. MF MEP
Mogens Camre, Tidl. MF og MEP

Senest har vi set det seneste »rigtig, rigtig« gode forslag, som statsministeren serverede med overbevisende smil, så vi kunne se, at det repræsenterede noget nyt. Forslaget om »akutpakken« er en skatteyderbetalt rotationsordning, som påstås at skaffe job til 12.500 ledige, som står til at falde ud af dagpengeordningen.

Tankegangen er, at arbejde i Danmark er en knapfaktor, som derfor må fordeles – og der skal sendes 25.000 kr. af de arbejdende danskeres penge til at ansætte hver af de 12.500, som er ledige, fordi de ikke kan tjene den foreskrevne løn.

Men arbejde er ikke en knapfaktor i Danmark. Danmark er et højindkomstland med et af verdens højeste forbrug pr. indbygger af goder både fra den private og den offentlige sektor. Problemet er, at det i mindre og mindre omfang er danskerne selv, der producerer goderne, fordi en stigende del af befolkningen ikke kan konkurrere med udlandet, hverken det fjerne eller det nære som Tyskland, Sverige, England og Holland.

Det mest tåbelige, man kan gøre, er at skabe jobs med skatteyderstøtte, herunder jobs i den offentlige sektor, som beskæftiger en større procent af befolkningen end i noget andet land, for derved bliver skattetrykket endnu højere og konkurrenceevnen endnu lavere. Der bliver aldrig fuld beskæftigelse i Danmark, så længe der er politisk tilslutning til, at danskere har ret til at sige nej til at fremstille ydelser, materielle som immaterielle, de selv har brug for, med den begrundelse, at arbejdet ikke er interessant nok eller højt nok betalt.

Vi har over 800.000 mennesker i de arbejdsduelige aldersklasser, som modtager overførselsindkomst. Af dem kunne de 500.000 udmærket arbejde, men det gør de ikke, fordi vi har indført et system, som indebærer, at de har ret til at leve af det arbejdende mindretals indsats. De jobs, de kunne klare, bliver udført i udlandet eller af udlændinge i Danmark, og danskerne kommer ikke i arbejde, før vi tager de jobs tilbage.

Det kræver, at vi ændrer alle centrale forhold: løn, timeeffektivitet, de offentlige udgifter og skatter, så vi kommer på konkurrenceniveau med dem, der har overtaget vore jobs. Indtil det sker, halter Danmark bagefter og kan kun håbe på, at mindretallet fortsat er villigt til at betale verdens højeste skatter uden at få valuta for pengene.

Kommentarer

HELT KORREKT - TAK MOGENS!

- men det betyder jo så, at den "rigtige arbejdsløshed" her i "lalle-land faktisk andrager ca. 25% ligesom i Spanien, Grækenland, Portugal m.v..( noget nogen af os jo har vidst igennem mange år allerede ).
Heldigvis begynder regeringens
"Kaput-pakke" samt
"Kold-starten"
snart at virke og iflg. finansgeniet Bjarne Corydons helt friske melding, fra sidste uge, vil antallet af arbejdsløse jo falde markant allerede i 2013............ikke sandt!
PS.: denne uges meldinger ( = mindre uvæsentlige detaljer )så som, at
- Den Danske Bank må fyre ekstra 1.000 udover de andre
2.000 allerede varslede.
- DONG ENERGY må fyrer 5-600 ( en begyndelse mon..? ).
- VESTAS må fyrer godt 3.000
- SAS ( idag ) må fyrer mindst 1.000
- + ale de andre, man aldrig hører om = "salami-metoden"
blot for at nævne dem, der er nævnt i tv-avisen i denne uge, ALENE men
..fru Kammer-herreinde..her går det godt..her går det godt..!
ikke sandt..?

Alternativ virkelighed

Det er naturligvis iorden Camre har sin egen mening men det er ikke seriøst at have sine egne fakta. Danmark har stadig en positiv betalingsbalance og handelsbalance. Det er ikke de andre lande der pludseligt udkonkurrerer Danmark, faktisk nærmest det stik modsatte. Spanien kan ikke konkurrere med os. At det så går dårligt over hele linien skyldes den vanvittige boligboble vi har haft i nullerne, men det har ikke noget at gøre med at det danske arbejdsmarked er forkert. Camre sludrer.

og så alligevel

Nu har jeg sat som arbejdsgiver på et af de erhverv, hvor vi gennem de sidste 5 år ikke har kunnet få danskere til at arbejde. Camre har fuldstændig ret, vi har over 60000 udlændinge som arbejder i danmark, dette arbejde kunne sagtens bestrides af danskere men lønnen giver kun lige mindsteløn og der skal noget specielt til før folk gider arbejde til den løn.... Min kæreste kommer fra polen så kender efterhånden lidt til den østeuropæiske mentalitet, og tro mig, de vil blive en eftertragtet folkefærd, fordi de stadigvæk har lidt moral. Sygefraværet i det offentlige på snit 17% siger alt, vi er ved at omstille os til et udueligt folkefærd....

Fakta, men luftkastel

Men hvordan bærer man sig ad med at få ført en politik, der tager hensyn til, at sådan forholder det sig? Det er det, vi mangler svar på.
Der er kun eet parti, der har erklæret sig villigt til at tage hensyn til virkeligheden. Og de har under 5% af vælgerne bag sig. Så... ja, det er, som Camre skriver. Men det ændrer ikke politikernes adfærd.

Hvad har Camre så produceret i sin tilværelse

Intet andet end varm luft, som så mange andre politikere. Han kommer ej heller til at producere andet end varm luft. Ja, Han er faktisk på livsvarig statsstøtte. En af dem i de arbejdsduelige aldersklasser, som modtager overførselsindkomst.

Ledigheden skyldes de mange kolde hænder

Det er ikke attraktivt at være produktiv i Danmark.
Vil man tjene penge skal man tilhøre gruppen af kolde hænder, f.eks. være medlem af DJØF, folk der ikke producerer men som til gengæld har haft store lønstigninger i de senere år.
Årsagen til den manglende produktivitet er ganske enkelt at det ikke kan betale sig at producere.
Et faktum Mogens Camre ikke taler så meget om - måske tilhører han selv den kolde hånds gruppe?
Den gruppe der bestemmer at de varme og produktive hænder skal producere mere for færre penge?

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden