Løkke accepterer homoægteskaber

VK er i åben strid om homoægteskaber, men et flertal i begge folketingsgrupper ser nu ud til at støtte regeringens forslag om at tillade homoseksuelle vielser i kirken.

Venstres formand Lars Løkke Rasmussen Foto: Johan Gadegaard

Homoseksuelle vil om få dage få ret til at indgå ægteskab i Den danske Folkekirke på lige fod med heteroseksuelle, og det sker med et overraskende massivt flertal i Folketinget.

Adskillige medlemmer af Venstre og de Konservative har de seneste måneder tordnet mod regeringens plan, men et flertal i både V og K ventes i dag at bakke op om det historiske lovforslag. Også Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, accepterer forslaget, efter at Venstres egets ændringsforslag i går blev stemt ned.

»Hvis du ikke kan få den ideelt set rigtige løsning, så må du vælge mellem dem, der er. Og jeg vil ikke være med til at sende et signal, som risikerer at blive misforstået. Og det ville en rød knap risikere at blive,« siger Lars Løkke Rasmussen.

VK-regeringen var imod at tvinge kirken til at tilbyde det homoseksuelle ægteskab og arbejdede i stedet for kirkelige »vielser« uden det kønsneutrale vielsesritual, som den nye regering vil indføre. Lars Løkke Rasmussen har holdt lav profil i det ømtålelige spørgsmål, der indbragte hans forgænger som V-formand, Anders Fogh Rasmussen, en hædersbevisning fra Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske, da han i 2004 udtalte, at han personligt ikke var imod homoægteskaber. Samme melding kommer nu fra Lars Løkke Rasmussen.

»I det ligger så også hos mig en personlig accept af og stillingtagen til, at ja, selvfølgelig kan kirken bruges til at give retskraft til et sådan ægteskab. Og det ønsker jeg, at kirken skal kunne,« siger han.

Medlemmer af V og K fritstilles

Både Venstre og de Konservative fritstiller deres folketingsgrupper under dagens afstemning, og uenigheden er massiv. Lars Løkke Rasmussens nære allierede Søren Pind (V) er eksempelvis lodret imod.

»Hvad er det, der er så forfærdeligt ved at konstatere, at et ægteskab er mellem en mand og en kvinde? Det er en udvanding af sproget og en tilpasning af sproget, der er for politisk korrekt. Jeg gider ikke at være med til det,« siger han.

Tidligere kirkeminister Birthe Rønn Honbech (V) henviser til sin tale under førstebehandlingen af lovforslaget:

»I dag forsøger regeringen med et pennestrøg at udslette en ældgammel kultur og folkelig teologisk selvforståelse, nemlig at vi er to køn. Og at vi er mindretal og flertal,« sagde hun ved den lejlighed.

En lille gruppe Venstre-folk - internt omtalt som »V-homo« - har i årevis arbejdet for at tillade homoægteskaber, og her fejres den voksende borgerlige accept.

»Det er en stor sejr. Det er et billede af et folkestyre, som er i sync med danskerne,« siger tidligere miljøminister Karen Ellemann (V).

Meningsmålinger har de seneste år vist, at danskerne støtter ligestilling af bøsser og lesbiske i Folkekirken. Men også hos de Konservative splitter spørgsmålet, og partileder Lars Barfoed og hans forgænger, Lene Espersen, ender i dag på hver sin side i afstemningen.

»Det store problem er, at man lægger op til, at ægteskabslovgivningen skal være kønsneutral. Det er jeg simpelthen modstander af,« siger Lene Espersen, der stemmer nej.

Samme udgangspunkt har Lars Barfoed, men hans konklusion er den modsatte.

»Det centrale i lovforslaget er jo stadigvæk at give homoseksuelle ret til at blive viet i kirken,« siger han.

VK-ledernes accept af homoægteskaber møder stærk kritik fra Dansk Folkeparti.

»De siger, at »Venstre ved man, hvor man har«. Men jeg må sige, at man ikke ved, hvor man har Venstre i det her spørgsmål. De springer op som løver og falder ned som lam. De er meget villige til at kritisere regeringen, men dækker sig nu ind under, at de er fritstillede i etiske spørgsmål, så vi ikke ved, hvad de faktisk mener. Jeg synes, det er meget underligt,« siger DFs kirkeordfører, Christian Langballe.

Kirkeminister Manu Sareen (R) fastholder, at ægte ligestilling også kræver, at man bruger ordet »ægteskab«.

»Der er kommet en erkendelse af, at det er et ret liberalt forslag. På den ene side gør vi det fuldstændigt frit for præster, om de vil vie homoseksuelle, og på den anden side giver vi homoseksuelle mulighed for at blive viet i Folkekirken,« siger han.

Læs mere: Biskop: Godt samarbejde om homovielser

Kommentarer

Homovielser og splittelse i den borgerlige lejr

At Venstre i misforstået liberal dans tumler rundt i disse etikspørgsmålet er blot en af de grunde man som borgerlig kan have for ikke at stemme på dem. Og Lederne i den borlige lejr tør ikke stemme andet end for, fordi det er "folkestemningen". Og de som jeg har hørt stemmer imod bruger forskellige begrundelser, men ikke den essentielle, for den lyder (for) gammeldags: Det er imod det grundlag og tekst Folkekirken står på!
Og at også K er splittet i den sag, er desværre meget uheldigt og vil koste dem nogle af deres kernemedlemmer...
Igen knæfald for de Radikale nationalstats-fjender: ALT er lige godt eller - skidt.

Ægteskabsløftet i kirken

Ægteskabs løftet i kirken er jo allerede udvandet. Prøv at se de mange skilsmisser der er, selv om man i kirken giver løftet " Til døden jer skiller". Vi har lige konstateret hvor mange Københavnere der lever alene, jeg kan ikke lige huske procenten blot at den er høj. Kirken burde være lykkelig for homovielser det er jo trods alt mennesker der er lykkelige og vil leve sammen i ægteskabets bånd, samt bekræfte dette over for den gud de tror på.

Samfundet svigtes af psykologerne

Hvorfor politikerne ikke ved, at samfundsindretningen i dag, og det i den grad, er blevet opformerende det unaturlige, det abnorme, det psykisk syge. Derfor oplever politikerne eller borgerne flest intet påfaldende i, at børnenes forældre, som noget af det mest naturlige i verden, må på forældrekurser i yngelpleje, eller fortvivlet læse talrige bøger om, hvorledes de skal forstå deres egne børn.

Hvilken anden art i denne verden har nogensinde haft det nødvendigt?

Det man overraskende nok ikke har bemærket sig er det forhold, at der rent faktisk findes biologiske og psykologiske lovmæssigheder, der er langt væsentligere at forstå, end de menneskeskabte love. Der for størstedelen handler i strid med de konsekvente naturlovmæssigheder. Det påfaldende er her, at ej heller psykologerne og andre såkaldte eksperter, forstår disse altafgørende lovmæssigheder. Hvilket jo ikke gør paradokset mindre i et såkaldt vidensamfund, anno 2012.

Hvorledes skal politikerne kunne vide noget om psykologien i tingene, når eksempelvis cand.psych. uddannede ikke er nået så langt, at de forstår samfundskonsekvenserne af de psykiske lovmæssigheder? Disse amatør-psykologer rummer, trods deres flotte tituleringer, med andre ord ikke en faglighed, der gør dem deres høje honorarer værdig. Rent faktisk er de med deres hobby-tilgang til psykologien undergravende naturligheden i samfundet, og er derfor landsskadelige! For så vidt politikerne og befolkningen i øvrigt logisk nok har en forventning om, at disse ”eksperter” er deres opgave voksen. Hvilket slet ikke er tilfældet.

Det er jo ikke fordi det er svært!

For kendetegnende naturens love er jo, at de alle rummer begrænsninger for tilladelig adfærd. Det er med andre ord ikke tilladt mennesket at gøre, som de har lyst til. Overskrides naturlovenes begrænsninger, her de psykologiske love, får det omgående konsekvenser. Mor-barn psykologien er jo ikke et tag´ selv bord. Efterleves de psykologiske lovmæssigheder omkring mor-barn forholdet ikke, skabes der som konsekvens psykiske afvigelse hos børnene. Psykiske afvigelser, som nu, via den sociale arv, videresendes til næste generation, og så fremdeles. Det vil sige, at det psykisk syge nu opformeres i slægten. I den vestlige verden efterleves mor-barn psykologien stort set ikke. Hvilket gør, at hele generationer påføres samme psykiske skader. Da de alle får en opvækst, der er helt i modstrid med lovmæssighederne.

Når der er mange nok, der har de samme psykiske skader, da opleves det psykisk afvigende i samfundet, som noget naturligt. Det er grunden til, at politikerne ophøjer det psykisk afvigende, som var det en normalitet. Det homoseksuelle bliver derfor oplevet, som noget helt naturligt. Hvilket dels skyldes, at politikerne i overvejende grad selv har en homoseksuel problematik, og dels skyldes, at det psykisk afvigende i samfundet nu er så udbredt, at de mere psykisk normale vil opleve sig afvigende, dersom de udtrykker en anden holdning, end den nu fremherskende omkring de homoseksuelle.

Psykologien har med andre ord vendt naturlighed på hovedet.

Den sociale arv, der oprindeligt fastholdte det naturlige, ved at videresende det naturlige til næste generation, sender nu det psykisk syge til næste generation. Det betyder, at den sociale arv nu er en afviklingsmekanisme i evolutionens tjeneste. Med det ene formål, at udrydde det psykisk syge. Dels ved opformeringen, og dels ved løbende at opgraderer det psykiske afvigende til det mest karakterafvigende psykopatiske. Hvorved mennesket vil udrydde sig selv.

De, der i dag ser vielserne af de homoseksuelle, som en normalitet, vil se det pædofile, som en normalitet i morgen. Det tror ingen i dag. Som ingen troede det muligt i forhold til de homoseksuelle for 30-40 år siden.

Men de vil alle blive klogere. Meget, meget klogere!

Rigtigheden af det her anførte er påviselig derved, at ingen faglighed vil kunne modargumentere det fagligt!

TRADITIONERNE FORDAMPER!

Ja, bare gi' hvad der inn i tiden, bare det giver stemmer.
Jo mere udvandet ægteskabs begrebet bliver jo bedre.
Kun DF holder fast i ægteskab, med en mor og en far.
- sværere er det ikke.

Rejser ikke med Star Tours

Når jeg skal på ferie, og det skal jeg ret tit, så fravælger jeg altid Star Tours.

Pinlig ko- og tyrvending

Jeg er ikke i tvivl om at mange i Venstre er ægtefølt liberale, også hvad angår homoseksuelles rettigheder. Hvor er det derfor pinligt at der i dag anno 2012, hvor vi alle har fætre og kusiner der er homoseksuelle, stadig skal være diskussioner om dette. Og hvor er det pinligt at Venstre inkl. ledelsen vakler imellem holdninger, og så her i sidste øjeblik som sidste-dags-hellige vælger at stemme for loven om homo-ægteskab for at pudse glorien for eftertidens annaler. Kunne Venstres kitsch, såsom Birgitte Rønn og Søren Pind, ikke tage og finde nogle noget mere vigtige sager at gå i brechen og BT og Ekstrabladet for? Og ja, kunne man ikke droppe forestillingen om, at skulle tækkes et eller andet formørket fatamorgana af en jysk indremissionsk bondeknold som kernevælger? Kast disse i Dansk Folkepartis slambrønd, hvor de hører til.

Mandag og Ritualet!

"Fra at være en "taber" sag er det blevet en Folkelig vindersag. Homoseksuelle får flere rettigheder og Den Danske Folkekirke vinder i sidste ende med flere medlemmer til følge. Kirken skal repræsentere medlemmernes mening i sagen og det bliver derfor spændende at se resultatet af arbejdet med "Ritualet"."

Mandag og Ritualet!

"Fra at være en "taber" sag er det blevet en Folkelig vindersag. Homoseksuelle får flere rettigheder og Den Danske Folkekirke vinder i sidste ende med flere medlemmer til følge. Kirken skal repræsentere medlemmernes mening i sagen og det bliver derfor spændende at se resultatet af arbejdet med "Ritualet"."

Ægteskab

"Det er en udvanding af sproget og en tilpasning af sproget" - Søren Pind. Sproget er hvad vi gør det til. Ægteskab er hvad hvad vi gør det til, ord får nye betydninger hele tiden.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden