Luk ikke øjnene for klimaudfordringerne

Benedikte Kiær (K)
Benedikte Kiær (K) Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Merete Riisager fra LA leverer den 2. januar en udmærket blog på berlingske.dk, hvor hun giver lederen i Politiken det glatte lag. Men kæden hopper af, når Riisager kommer ind på klimaudfordringerne, som hun åbenbart ikke finder så alvorlige. Riisager skriver:

”Klodens klimaproblemer synes kun at blive forværret”, skriver lederen endvidere. Det må der siges at herske en vis uenighed om. Lytter man til de diskussioner, der foregår blandt klimaforskere, er der derimod meget, der tyder på, at det ikke står så slemt til, som tidligere antaget. Globalt er temperaturerne ikke steget i 16 år, og den næste IPCC-rapport vil efter forlydender fra forskningsverdenen indeholde en nedjustering af forventningerne til den globale opvarmning og de negative effekter af disse. Udfordringerne er der, men det faglige belæg for at lade undergangstrommerne lyde er ikke til stede.”

Det er en fornægtelse at tro, at vi ikke står over for store udfordringer. Jeg er vokset op med ord som drivhuseffekt og ozonlag. Og jeg husker stadig billederne af, hvad syreregnen gjorde ved de svenske søer og skove. I min ungdom blev det klart for enhver, at det på ingen måde er ligegyldigt, hvad vi udleder. Derfor er det naivt, når Riisager giver udtryk for, at vi bare skal tage det meget mere roligt nu, når temperaturen (siden 1998) globalt set ikke er steget som forventet. Men hvad så med temperaturstigningerne de mange årtier før? Og det kunne jo også være, at solens lave aktivitet siden 2007 kan være årsag til, at de forventede temperatur-stigninger pga. CO2 indtil videre er udeblevet. Men i 2011 var meldingen, at solaktiviteten er steget igen. Så pausen i temperaturstigningen kan meget vel være ovre nu.

Uanset hvad, så er temperaturen steget siden industrialiseringen tog fart, og rundt om i verden mærker man konsekvenserne. Spørg f.eks. grønlænderne. For få år siden så jeg, hvor stort indhak den globale opvarmning har gjort i indlandsisen. På en tjenesterejse i Østgrønland var det skræmmende at opleve, hvor meget gletsjerfronter visse steder trækker sig tilbage år efter år. F.eks. har den Unesco-fredede isfjord ved Ilulissat trukket sig næsten 10 km tilbage i løbet af 2001-2004. Om der smelter mere is, end der dannes på ny, er det spørgsmål videnskaben koncentrerer sig om at besvare nu. De seneste undersøgelser og studier viser, at Grønland rent faktisk mister mere indlandsis, end der dannes på ny.

Samtidig kan vi de kommende år forvente, at energibehovet fortsat vil stige. Vi bliver flere og flere mennesker på denne jord. Og flere tidligere udviklingslande begynder at buldre frem. Her kan vi ikke forvente, at de stopper op. Det betyder, at behovet for energi vil stige markant årene frem. IEA (The International Energy Agency) vurderer, at frem mod 2035 vil energibehovet vokse med en tredjedel. Især transportsektoren og de store ulandsøkonomier sluger mere energi. Det er fortsat Kina, Indien og mellemøsten der står for den stigende efterspørgsel. Tilsammen står de for 60 procent af stigningen, hvor især Kina og Indien efterspørger masser af kul.

Så udfordringerne står i kø medmindre vi kan få nedbragt forbruget af fossile brændsler væsentligt. For det store problem med afbrænding af kul, olie og naturgas er, at der frigives store mængder kulstof (i form af CO2), som har været ”gemt” i millioner af år. Det kan godt være, at det ikke bekymre Riisager. Men det bekymrer mig, da det forrykker CO2-blancen, da der bliver udledt mere CO2, end der kan optages – og større udledning spæder til drivhuseffekten. Problemet bliver større de kommende år, hvis der ikke sker skift til vedvarende energi. For det andet er der ikke uanede ressourcer – på et tidspunkt løber kilderne for de fossile brændsler tør. Derfor er der også god fornuft i at udvikle vedvarende energikilder, hvis vi vil fremtidig vækst. For det tredje synes jeg nu, at det generelt er en god ide, at vi bliver langt mindre afhængige af olie fra de mere usikre stater og gassen fra Putin. Derfor Riisager, kan vi ikke bare læne os tilbage.

Det kan godt være, at klimaudfordringerne i disse år lever i skyggen af nutidens økonomiske udfordringer. Men vi bør som politikere kunne rumme flere udfordringer. Jeg vil her til sidst i denne blog fremhæve den tidligere engelske premierminister Margaret Thatcher og hendes ord under afslutningen af WMO's anden World Climate Conference i Genova, 6. november 1990:

"Faren ved global opvarmning er endnu usynlig, men den er reel nok til, at vi kan iværksætte ændringer og gøre ofre, så vi ikke lever på bekostning af fremtidige generationer."

Kommentarer

Det er politisk selvmord at røbe det globale selvmord

Klimaforskeren Elizabeth Hanna, Australian National University, siger til Sydney Morning Herald,

at »tiden til spidsfindigheder og fortielse af situationens alvorlige karakter, for ikke at skræmme befolkningen, er passeret.«

.

»De af os, der bruger dagene på at pløje sig gennem – og bidrage til – den videnskabelige litteratur om klimaændringer, ser i tiltagende grad dystert på den menneskelige civilisations fremtid.«

Ja, så er man edder..... klimamæssigt tung....

....hvis man af en konservativ politiker bliver beskyldt for at fornægte klimaproblemerne.....

Men det er da gode nyheder. Så har vi selv fået de tungeste med...;-)

Tilgiv pigebarnet hun ved ikke bedre.

Og den smule hun tror hun ved, er tydeligvis plantet i hovedet af hende af diverse grønne lobbyister, samt den evige hunger efter nye afgifter.

Men heldigvis ryger de konservative nullerter da helt ud af folketinget ved næste valg.

Man gider nærmest ikke engang kommentere på dette amatør sludder længere.

13 kommentarer

13 kommentarer på en uge. Det siger lidt om befolkningens entusiasme med hensyn til 'klimaudfordringerne'. Hvis jeg var konservativ politiker og gerne ville beholde min taburet efter næste folketingsvalg, ville jeg droppe den globale opvarmning some en varm kartoffel (undskyld...).
Folk har fået tudet ørene så fulde af dommedagspornografi at de får kvalme, når de hører ordet 'klima'.
For mit eget vedkommende vil jeg tage den globale opvarmning alvorlig, når de mennesker, som påstår, at der er et problem, begynder at opføre sig som om der er et problem - i stedet for at flyve Jorden rundt på kryds og tværs til diverse klimakonferencer.

13 kommentarer

13 kommentarer på en uge. Det siger lidt om befolkningens entusiasme med hensyn til 'klimaudfordringerne'. Hvis jeg var konservativ politiker og gerne ville beholde min taburet efter næste folketingsvalg, ville jeg droppe den globale opvarmning some en varm kartoffel (undskyld...).
Folk har fået tudet ørene så fulde af dommedagspornografi at de får kvalme, når de hører ordet 'klima'.
For mit eget vedkommende vil jeg tage den globale opvarmning alvorlig, når de mennesker, som påstår, at der er et problem, begynder at opføre sig som om der er et problem - i stedet for at flyve Jorden rundt på kryds og tværs til diverse klimakonferencer.

Tiderne skifter

For 10.000 år siden lå der 2 km is over København. Om 10.000 år måske 200 m vand. Selv om vi stamper så godt vi kan i jorden med vores fødder flytter det ikke noget på det globale plan.

Global opvarmning

Fr. Merete Riisager og global opvarmning fornægtere i almindelighed, kan forholde sig til prisen for den akutte oprydningen efter Hurricane Sandy, den vil overstige 200 milliarder.

Det er bedst at ansvarlige politikere, tager sig af ansvarlig behandling af emnet, hvilket Benedikte Kiær kan stå på mål for.

Fuldstændigt omsonst.

Der er alt for mange mennesker på planeten.
Og der er ingen vilje til at ændre på det.

Når fødselstallet falder i de vestlige lande, fordi kvinderne får ret til at fravælge de mange børnefødsler, reagerer samfundet gud hjælpe mig ved at spæde befolkningen op med folk fra andre kulturer, hvor kvinderne ikke har samme rettigheder.

Med kravet om stadig vækst er det omsonst at belaste sig selv med dyrere energiformer for at nedbringe CO2-udledningen.
Effekten bliver straks ødelagt ved tilførsel af flere mennesker, der forbruger energi.

tak

...fordi der i det mindste er et anstændigt borgerligt medlem tilbage på borgen, der bruger intellektuel retorik og forståelse.

...fordi der ikke bliver kastet med kugler efter vindmøller, solcellepaneler og samfundets svageste, som nu alle sammen er skyld i landets deroute - ikke bankerne og finanssektoren.

...fordi der ikke lyttes til laveste fællesnævner - ambitioner er en dyd, også på vores planets vegne.

tak

...fordi der i det mindste er et anstændigt borgerligt medlem tilbage på borgen, der bruger intellektuel retorik og forståelse.

...fordi der ikke bliver kastet med kugler efter vindmøller, solcellepaneler og samfundets svageste, som nu alle sammen er skyld i landets deroute - ikke bankerne og finanssektoren.

...fordi der ikke lyttes til laveste fællesnævner - ambitioner er en dyd, også på vores planets vegne.

Er klimaforandringer mest politik

Hele Danmark har i de sidste 40 år, været mere og mere energibevidste, og hvar er resultatet.
Fysisk er det blevet koldere somre, og endda sidste sommer skulle rumopvarmning tages i brug jævnligt, for første gang nogensinde.
Politisk, der bliver vi borgere, behandlet som om intet er foretaget, og katastrofen er næsten uundgåelig.
Danmark som slukker alt lys, bliver grinet ud af f.eks. Las Vegas/ Dubai, som bruger mere el om ugen, end hele Danmark, og disse lande/ by, ønsker ikke sparepærer.
Hvis co2 er farligt, hvorfor så i børnenes sodavand.
Prøv at spørge hvor megen vindmøllestrøm vi implanterer i nettet, og der findes intet svar, og hvorfor skal vælgerne konstant bedrages, i den godes tjeneste.
De Konservative skal på deres program, hæve skatteprocenten, nedsætte afgifterne, således det igen bliver acceptabelt at bo langt væk fra grænsehandelen, og vores sociale forpligtigelser, kan opfyldes.
Med skat skal landet opbygges, netop social anstændighed.Finn Bjerrehave Vig

Klimaminister Martin Lidegaard (R), røber vælgernes enfoldighed

Man kan godt blive positivt overrasket over politikernes indsigt. Det sker ikke tit, men det er sket i forbindelse med Klimaminister Martin Lidegaards artikel i Information, 3. januar, under overskriften - Klimakampen skal vindes på håb.

Han gør sig her nogle sonderinger omkring vælgernes manglende ansvarsfølelse for den natur, de agter at give videre til deres børn. Han skriver blandet andet:

"Lad mig forsøge at begrunde dette rationale. Menneskeheden har nu i 40 år været pinligt bevidst om den omfattende ressourcekrise, som følger med det dramatisk stigende antal mennesker på kloden og vores støt stigende forbrug. Det accelererende ressourceforbrug har allerede haft effekter på en lang række områder, herunder de ødelæggende klimaforandringer, hastige fald i biodiversiteten, mangel på vand og fødevarer, stigende priser på råvarer og så videre og så videre. Men alle disse ulykker udspringer basalt set af samme udfordring: Det menneskelige forbrug har været – og er – alt andet end bæredygtigt, både miljømæssigt, økonomisk og socialt."

Se nu er klimaændringerne kun et af mange miljøproblemer. Hvorfor man ikke løser de mange andre miljøproblemer, om så hele verden blev CO2-neutral i morgen. Klimaproblemerne er kun en konsekvens af de mange belastninger, som mennesket er blevet for det fælles livsgrundlag. En nedbrudt natur, som vi så overdrager børnene, med tak for lån.

Martin Lidegaard gør her en sjælden sandhed gældende. Nemlig, hvorfor børnenes forældre er så i øjnefaldende ligeglade med deres børns fremtid på denne jord. Han skriver nemlig:

"Derfor lever de fleste af os i en form for daglig skizofreni, hvor vi på den ene side er klar over ulykkernes omfang og ønsker at gøre noget ved dem, og på den anden side har svært ved at lave om på vores basale forbrug og droppe de ting, der virkelig ville batte noget: Bilen, kødet, flyrejserne med videre. Dertil kommer en nagende tvivl om effekten af at handle individuelt som forbruger. De fleste af os har en fornemmelse af – helt korrekt – at kun større systemiske forandringer gør en forskel. Endelig er der også mange stærke kræfter, der slet ikke har nogen interesse i en grøn omstilling og derfor modarbejder den systematisk."

Hvor Martin Lidegaard så at sætte fingeren ind, hvor sandheden ligger begravet:

"At overvinde alle disse forhold har vist sig at kræve mere end bare bevidstheden om, at vi burde gøre det. Eller sagt uden omsvøb: Dommedagsprofetier virker ikke stærkt nok som politisk motivation, uanset hvor realistiske de er. Mareridtet er ikke nok til at skræmme os til en anden politik eller adfærd. Vi skal kunne tro på alternativet og vejen dertil, og begge dele skal forekomme mindst lige så indbydende, som det liv, vi lever i dag"

Forældrene vil ganske enkelt ikke give afkald på en altødelæggende livsstil. Om det så koster børnene livet. Grunden skyldes psykologien i tingene.

Mennesket skal dikteres en vej. For mennesket evner ikke at tænke og handle ved egen kraft. For det er primitivt tænkende, som konsekvens af dets naturlige slægtskab med primaterne. Der som bekendt heller ikke er tænkende. For også de er underlagt det medfødte primitive, som alle andre arter. Der alle handler ubevidst på de helt basale krav i naturen – For menneskets vedkommende: mad, sex og andre mennesker.

Demokratiet er på grund af de helt samme psykologiske faktorer selvdestruktiv, idet man overlader det til den medfødte primitivitet hos mennesket, at bestemme udviklingen. Hvorfor der ikke er en tænkende hjerne at tale fornuft med. Ej heller, om så konsekvenserne af udviklingen udrydder hele menneskeheden.

Al tænkning forudsætter, at forståelsen af virkeligheden konsekvent korrigeres i forhold til det medfødte ubevidste, der kun handler ud fra de samme urgamle automat-refleksioner, som mennesket fik med af primatverden.

Mennesket er med andre ord ved at begå selvmord!

Her skal man huske på, at de psykologiske lovmæssigheder er udspringende af de evolutionære lovmæssigheder. Hvorfor de psykologiske lovmæssigheder har de evolutionære lovmæssigheder indbygget. Det har så den betydning, at når det psykisk syge ikke udryddes, som det vil ske i naturen, da vil det psykisk syge, via den sociale arv, opformeres i menneskeheden, og det både i antal og sværhedsgrad. For så til sidst at udrydde sig selv i den rene psykopati.

Normalitetsfaktoren, hvor normaliteten altid er den gennemsnitlige psykiske tilstand, i en given gruppe, på et givet tidspunkt, vil på den måde afstedkomme en oplevelse af, at den til enhver tid fremherskende psykisk tilstand, er en normalitet, hvor abnorm den end måtte være, når blot mange nok har det på samme måde.

I Danmark er normaltilstanden meget tæt på at være narcissistisk personlighedsforstyrret. Når de ældre generationer har stillet træskoene, da vil samfundsnormaliteten, jfr. normalitetsfaktoren, være narcissistisk personlighedsforstyrret med en stigende overbygning af karakterafvigende personlighedsforstyrrelser (psykopati). For allerede med den efterfølgende generation at afstedkomme en normalitetsfaktor, der vil være overvejende karakterafvigende personlighedsforstyrret.

Med udbredelsen af demokratiet, og dermed den vestlige misforståelse af virkeligheden, til resten af verden, udbreder vi det psykisk sygeliggørende til hele verden. Hvorfor vi er en direkte trussel mod menneskeheden. Der jo ikke er klogere, end de primater, som også de er beslægtet med. Hvorfor de gerne slægter den vestlige verden på i adfærd og handling. Herunder også den muslimske verden. Hvis koran for øvrigt er dikterende muslimerne en lavteknologisk verden.

Så skal mennesket overlever dets medfødte uforstand, skal det konsekvent dikteres en lavteknologisk samfundsindretning. Hvor naturens love så vil betvinge mennesket dets oprindelige naturlighed tilbage.
Der findes ingen andre alternativer!

Vi er således op imod en følelseskold natur, der ikke er til at forhandle med. Derfor er mennesket ikke i en klimakamp, men i en regulær overlevelseskamp. Derfor handler det ikke om at opfinde CO2-neutrale løsninger. Ligeså lidt som det handler om at få stemmer til næste valg.

For vi har intet valg! Det er her og nu, eller aldrig!

Demokratiet skal derfor afskaffes, og der indsættes et dikterende overlevelsesudvalg, bestående af naturvidenskabelige fagfolk, der skal sikre omstillingen til et lavteknologisk samfund. Enhver modstand elimineres konsekvent. Vi er de generationer, som bærer ansvaret for en altødelæggende udvikling, hvorfor vi også er de, der må betale regningen. Gør vi det ikke nu, kommer børnene til at betale en endnu større regning. Så derfor skal vi, forældre- og bedsteforældregenerationerne, der har ladet stå til i lutter egoisme, også tage ansvaret for børnenes overlevelse. For gør vi det ikke, overlader vi dem et sandt helvede i form af en verden, hvor alt bliver et kaos af væltende økosystemer, hungersnød og overlevelseskrige uden lige, og en masseudryddelse, som man slet ikke kan forestille sig.

Alternativet er med andre ord mange gange mere brutalt. Hvorfor vi sammen skal trække ”håndbremsen”, og lave en hurtig omstilling af samfundet. For vi har intet andet valg, end valget mellem liv og selvudslettelse.

Det er den fulde sandhed, Martin Lidegaard. Derfor skal politikerne ikke handle i overensstemmelse med befolkningens ønsker. Her skal politikerne derimod udvise ansvarlighed, og handle direkte imod flertallet. Der helt påviseligt ikke evner at tage ansvar. Folk ved det også godt. De venter faktisk i deres stille sind på, at nogen tager det nødvendige ansvar for deres børns fremtid. Så tag ansvaret, mens tid er.

Ellers er alt håb ude!

Selvudslettelse

Enhver population i gode vækstomgivelser udsletter sig selv. Se bare på en bakterie i en petri-skål. Sådan går det også med menneskeheden. Det spændende bliver hvordan. De sidste milliarder kommer nok til at opføre sig som fanger i en kz-lejr over for hinanden eller meget værre. Det bliver jo med livet som indsats.

Om drivhuse og juletræer.

Flyt Landbohøjskolen til Viborg, Jylland har 117 forskellige oste; der er brug for landbrugslærere i alle riger og lande, li´ som der er brug for skovhøjskoler; drivhuse og juletræer er sundere end strålekanoner.

Åh disse dyre spins

Kære Benedikte Kiær

Fat dog Danmarks indsats for at blive grøn rækker som en skrædder i Helvede.

Det nytter ikke en bjælde at prædike grønt som en anden vækkelsesprædikant - Danmarks indflydelse på en verdensomspændende grøn bølge er lig nul så længe Kina sviner så meget som de gør.

Det ENESTE du får ud af at stille dig på linje med EL m.fl. og råbe om om grøn energi er blot du viser, at du ikke har nogen berettigelse som levebrødspolitiker.

Du er nemlig ikke realistisk - du kan ikke se hvad der kræves af politikerne.

Vi er da lodrette ligeglade med jeres grønne job (hvis I kan spå om fremtiden skulle I ta' og starte jeres egen virksomhed).

Nej - vi vil have job LIGE NØJAGTIGT HER OG NU !!!

Det er job som KUN kan komme her og nu hvis I tager konsekvensen og sænker skatten, afgifterne og alle de andre omkostninger så vi her ude i det private kan konkurrere med udlandet.

Grøn energi min bare - ikke engang Vestas kunne leve af det.

Rigtigt men ligegyldigt.

Det er så rigtigt, det du skriver, Benedikte, men uendeligt ligegyldigt - I mistede magten ved at partiformanden var illoyal overfor det borgerlige projekt ved i valgkampens sidste dage at forære magten til Vestager-Thorning alliancen ved at erklære sin støtte til Vestager, når hun blev minister. Nu betyder konservative stemmer intet - og heller ikke din. Mandaterne kan ikke bruges til noget, og derfor er dine meninger så uendeligt ligegyldige. Tror også Barfoed kommer til at koste dig borgmesterposten - tjae. Mon ikke Barfoed må gå - det er vist prisen fr at vinde stemmer tilbage. Indtil da: God tur mod spærregrænsen.

Margaret Thatcher

Den globale opvarmning er gået i stå. Der er ikke mange mennesker, der er klar over det, for det bliver ikke dækket i medierne.
Det betyder ikke at vi ikke har et problem, men problemet må være mindre end hidtil antaget.
Benedikte Kjær slutter sit indlæg med et citat af Margaret Thatcher. Hun var (om nogen) den person der startede skræmmekampagnen omkring CO2. Ikke fordi hun var bekymret over global opvarmning - men hun skulle bruge det til at klippe kløerne på NUM (National Union of Miners). De havde mere eller mindre taget nationen som gidsel i deres arbejdskamp. (Folk blev sendt på 3-dages arbejdsuge, fordi der ikke var strøm nok til at holde fabrikkerne åbne, etc).
Det var derfor af yderste vigtighed at Storbritannien frigjorde sig af afhængigheden af kul. Hypotesen om den CO2-skabte globale opvarmning var en appelsin i turbanen.

Grøn energi

Uanset, hvad man finder på at skrive, ændrer det ikke på det faktum, at klimaændringer er sket før utallige gange - også uden menneskets indgriben. Der findes kun én potent energikilde, som kan konkurrere med kul, olie og gas. Det er kernekraft. Glem alt om vind- vand og bio. De forslår som en skrædder i helvede.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden