»Man frister unge mennesker med et liv på kontanthjælp«

Høje kontanthjælpsydelser presser lønningerne op, så virksomhederne ikke vil ansætte, og unge kontanthjælpsmodtagere ikke har incitament til at komme i arbejde, lyder det fra LA. Regeringspartier vil gerne se på muligheden for at nedsætte ydelser til ressourcestærke unge.

Laura Juul, Berlingske Nyhedsbureau
Foto: Bjarke Bo Olsen

Når antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsætter med at stige, så er det fordi, virksomhederne ikke har råd til at ansætte. Sådan lyder det fra Liberal Alliance, der efterlyser lavere skat til virksomhederne.

- Der er brug for en offensiv vækstplan, som reducerer omkostningerne for virksomhederne ved at sænke skatten, så virksomheder ikke flytter ud af Danmark, og så vi kan tiltrække investeringer, siger arbejdsmarkedsordfører Joachim B. Olsen.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger i juni på over 170.000, viser tal fra Danmarks Statistik, og det er en stigning på fem procent siden juni sidste år og en stigning på 37 procent siden juni 2008.

Joachim B. Olsen mener, at kontanthjælpen skal sættes ned for unge under 30 for at skabe incitament til at komme i arbejde eller uddannelse.

- Vi mener, at det er inhumant og en helt forkert strategi, at man frister unge mennesker med et liv på kontanthjælp i stedet for at tage en uddannelse eller komme i arbejde. Ydelsernes størrelse har også betydning for, hvor mange job der bliver skabt, for ydelsernes størrelse presser mindstelønningerne op. Det betyder, at der er nogle jobs, som ikke bliver skabt, fordi det ikke kan betale sig at skabe dem, siger Joachim B. Olsen.

Læs mere: »Kontanthjælpen er socialt uansvarlig«

Og regeringspartierne er ikke helt afvisende over for at se på ydelsernes størrelse til de unge.

- Generelt tror vi ikke på, at man får meget mere beskæftigelse ud af at sænke kontanthjælpssatsen, så det er ikke en holdning, vi deler. Men for en gruppe af unge mellem 25 og 29 år, som er arbejdsmarkedsparate, der kan vi godt se på, om de skal have lov til at have kontanthjælp på nuværende niveau, siger den radikale arbejdsmarkedsordfører, Nadeem Farooq.

Han understreger dog, at det ikke skal gå ud over dem, der ikke er helt klar til at komme i arbejde.

- Det er en meget broget gruppe, hvor vi både har nogle svage, som vi ikke skal sætte ned i kontanthjælp, for det vil bare gøre dem fattigere, men der er en lille gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som måske går lige lovlig længe på kontanthjælp, fordi de mangler det sidste skub, siger han.

Socialdemokraterne samstemmer:

- Hvis vi går med til det, så sikrer vi os i hvert fald, at det ikke rammer de svageste grupper, så vi ikke gør det endnu sværere for dem at komme i arbejde eller uddannelse, siger arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen.

Både den radikale og den socialdemokratiske ordfører peger på, at man forventer, at der igen vil komme bedre gang i arbejdsmarkedet.

- Det handler både om at få vores økonomiske politik til at virke bedre og få overbevist virksomhederne om, at det er en god idé at begynde at ansætte igen, siger Nadeem Farooq.

Læs mere: Nu modtager 170.483 kontanthjælp

Leif Lahn Jensen undestreger behovet for at uddanne de ledige, så de er klar til job i fremtiden:

- Det havde jo været nemmere, hvis arbejdspladserne havde været der, men så må vi opkvalificere folk, så når arbejdspladserne kommer igen, så står de klar til at tage et arbejde og er klar til at tage noget andet arbejde end før krisen.

Regeringen har bebudet en kontanthjælpsreform, som blandt andet søger at gøre op med, at folk ender på kontanthjælp i årevis.

Kommentarer

hvad med dig selv

Hvor meget er det nu du får for at sidde i folketinget, og hvad bidrager du med til samfundet?
Og hvad har du tidligere bidraget med ?
har du aftjent din værnepligt ?
har du arbejdet i en privat virksomhed ?
Har du tjent en krone til staten ?
Hvad har du ellers lavet udover at kaste med kugler og være med i Vild med dans.
Hvad skulle de 170.000 der nu er på kontanthjælp leve af syntes du og hvad skulle de så lave
Du har mange gode ide'er men de bliver jo aldrig til noget, så længe du er i LA. ( Latterlig Arrogance )

Kopieret direkt fra Århus kommunes hjemmeside:

Du kan få kontanthjælp, når
* du har været udsat for ændringer, der gør at du ikke længere kan forsørge dig selv, eller
* din ægtefælle har været udsat for ændringer, der gør at han/hun ikke længere kan forsørge dig.

Har du formue over kr. 10.000, kan du som udgangspunkt ikke få kontanthjælp.

Persongruppe Kroner pr. måned

Hjemmeboende under 25 år 3.214

Udeboende under 25 år 6.660

Under 25 år, gravid og
passeret 12. svangerskabsuge 10.335

Under 25 år
med eget barn i hjemmet 13.732

Enlig, gift eller samlevende,
uden børn og fyldt 25år 10.335

Forsørger og fyldt 25 år 13.732

Kontanthjælp er skattepligtig og beregnes og udbetales månedsvis bagud.

Nedsættelse af kontanthjælp efter 6 måneder for unge under 25 år

6 måneder efter 1. aktiveringsdag nedsættes kontanthjælpen til 2.815 kr. for hjemmeboende og til 5.662 kr. til udeboende. Har du særlige problemer, der gør, at du
f.eks. ikke er i stand til at gennemføre en uddannelse eller til at arbejde, kan du få et behovsbestemt tillæg, som max. svarer til det beløb, som hjælpen skulle have
været nedsat med

DIsse beløb fratrukket skat og husleje:

- giver rådigheds beløb langt under hvad man kan erhverve sig på arbejdsmarkedet.
Et værelse i Århus koster typisk kr.2200 - 3200,- lejligheder starter typisk på kr.3500,-
Det kræver ikke den store kuglestøder eksamen at regne sig frem til rådighedsbeløbs helt ned til få hundrede kroner per måned.

Hvad er det egentlig for en skat som LA mener at industrien kan lettes for ?
Over 70% af ALLE virksomheder i Danmark betaler ikke en rød fregne i skat*.
Finanssektoren modtager mere i subsidier og tilskud fra statskassen end de bidrager med. Samme sektor nægter at betale en foreslået skat på mellem 0.1 og 0,01%.
*Disse tal kan findes via skats hjemmeside, Danmarks statistik m.fl

SRSFØ's uduelighed gør Danmark til ét stort ølabe-reservat

Joachim B. Olsen har ret.
Helle Ryslinge lavede en gang i 90'erne kortfilmen "Ølaben" - en fin lille samfundssatire om social klientgørelse og samfundsmæssig opløsning på Nørrebro under Nyrup-regeringen.
Nu er de uduelige planøkonomer i SRSF-regeringen ved at køre det danske samfund mod muren og gøre os alle til lallende ølaber uden ansvar for eget liv. Regeringen har travlt med at tilintetgøre private arbejdspladser, sende folk på støtten og udvide klientgørelsen.
Det er selvfølgelig ikke nogen holdbar udvikling og truslen mod vores og vor børns velfærd kommer alene fra den totalt uduelige regering og dens betonsocialistiske støtteparti, der vil strafbeskatte præcis det velfærdssamfundets eksistens afhænger af: Privat foretagsomhed.

så er der gang i kuglestøderen igen

der er jo bare den hage ved hans udtalelse at der ikke ikke er noget arbejde til folk og der kommer ikke arbejde af at man gør folk fattigere men jeg syntes da at kugle støderen skulle tage sig et arbejde i stedet for at leve på nas som han har gjort hele sit liv

Jeg er helt enig med Per Aagaard

Olsen er en meget primitiv kuglestøder, som sidder og venter på hvornår han kan sætte et stød ind, og så ellers blot sender de kugler videre som er støbt af CEPOSAXO. Det eneste han er rigtig god til er hvis der skal foretages en kuglegravning i et eller andet udvalg.

Det er SÅ primitivt bare konstant at fable op om "at virksomhederne skal have lavere skat" - når han lige så vel blot kunne sige at kronen skal være flydende (skulle have været det senest fra og med 1995, hvor virksomhederne først begyndte at klage sig over den stærke krone. HAVDE DEN VÆRET DET 22. september 1985, hvor D-marken, som vi skyggede, blev tvunget i vejret af de andre G5-lande (Kronen steg 88 % overfor dollar fra 1985-95 ) så ville vi ikke efterfølgende være blevet ramt af syv (7) års stagnation.

Men pointen her er at alt hvad han lukker ud er forhåndsgodkendt af CEPOS/SAXO, og de skønner ikke at det er politisk opportunt at plædere for en flydende krone, og det er sandt at kredibiliteten overfor markederne (m.h.t. hvor vi mener at niveauet skal ligge) skulle have været fastsat for længe siden og at der er en risiko for at den vil stige, men jeg mener dog altid at Nationalbank og regering har visse muligheder for at gøre kronen svagere. At vi ikke har haft en svagere krone i krisen som begyndte i 2008 er hovedårsagen til de mange tabte arbejdspladser og hovedårsagen til at vore priser ligger 43 % over EU gennemsnittet .

Primaten Olsen har talt

Olsen er et samfundsundergravende element, som vil afskaffe vores velfærdssamfund, som vi kender det.

Så hvorfor ikke helt droppe al styring af arbejdsmarkedet, opløse fagforeningerne ved tvang, genindføre jungleloven, skrotte irritationsmomenter som ferie og retten til toiletbesøg på arbejde og - ja, vi gør det sgu! - afskaffe kontanthjælpen? SÅ skal de nok finde motivation til at arbejde, de nassesvin - mens de står der, hjemløse, sultende og jokket helt ned i støvet af von Olsen og hans liberalistiske stormtropper.

Eller måske et par sekunders selvransagelse kunne gøre det: hvis det er så forbandet fedt at være på kontanthjælp, Olsen, så gå dog ned på den sats for dit folketingsarbejde. Du er alligevel ikke mere værd, og hvis du er heldig, finder du måske på måde nye ideer til grupper, du kan hetze imod.

Prøv at regne på det.

Rengøringsassistent, tjener maks 22000dkk om måneden, har udgifter til transport, husleje 5000 dkk om måneden, strøm, el, varm, 1200dkk om måneden, alts samme hvad du skal betale.

Kontanthjælp giver dig ca 7000dkk måneden efter skat men du får boligstøtte, varme hjælp, m.v.. når du regner alt med, så betaler rengøringsassistenten faktisk for at arbjede, vs at være enlig på kontanthjælp.

Carina fik ca 15900dkk efter skat - uden at løfte en finger, hvor en rengørings assisten på 22000dkk/måneden (37 hårde arbjedstimer om ugen) får ca 14000dkk efter skat + måske børnepenge.. Så fortæl mig hvordan det er fedt at havde et arbjede, og ikke lolle den af ?

Godmorgen doo...

Jeg synes også det skal kunne betale sig at arbejde, og det kan det jo faktisk også allerede i dagens Danmark...

Hvis man er enlig og uden børn, så er der er INGEN der er i arbejde, på et fuldtids lavtlønsjob. Der ikke har minimum 2.800 kr mere udbetalt, og det er efter "skattefar" har været der. End som en der desværre er endt på kontanthjælpen.

Så at sige, at det ikke kan betale sig at gå på arbejde, i forhold til at være på kontanthjælpen. Dette passer bare slet IKKE...

Godmorgen doo...

Jeg synes også det skal kunne betale sig at arbejde, og det kan det jo faktisk også allerede i dagens Danmark...

Hvis man er enlig og uden børn, så er der er INGEN der er i arbejde, på et fuldtids lavtlønsjob. Der ikke har minimum 2.800 kr mere udbetalt, og det er efter "skattefar" har været der. End som en der desværre er endt på kontanthjælpen.

Så at sige, at det ikke kan betale sig at gå på arbejde, i forhold til at være på kontanthjælpen. Dette passer bare slet IKKE...

Begrebsforvirring

Hvordan kan vi sammenligne et beløb før skat med et beløb efter skat uden kendskab til fradrag og trækprocent? En rengøringsassistent kan også få boligstøtte, varmehjælp m.v., forudsat vedkommende bor til leje. Ganske vist kan boligejere på kontanthjælp muligvis få boligstøtte, men den skal tilbagebetales.

Den sidste sætning giver ikke mening. Jeg formoder, det stadig er muligt at "lolle den af" på en arbejdsplads og mange, der modtager kontanthjælp, aktiveres. Sandheden er nok nærmere, at mange lønmodtagere får langt mere end 15.900 kr. efter skat uden at løfte en finger. I hvert fald påfaldende, at så mange lønmodtagere har tid og energi til alt andet end det arbejde, de åbenbart hader så meget, at de er misundelige på de uden arbejde.

Og dit indlæg er bedre?

Du bidrager jo ikke med noget som helst.

Holder ikke

I realiteten tyder intet på, lave lønninger skaber incitament til ansættelser. Tværtimod tyder erfaringer på, erhvervslivet gerne betaler høje lønninger til gode medarbejdere, men ikke ansætter dårlige medarbejdere, om de så er gratis. Behovet for statslig opkvalificering er øget, fordi erhvervslivet ikke længere vil bruge ressourcer på oplæring af nye medarbejdere bortset fra direktører.

Faktisk kan lavere kontanthjælp gøre mere skade end gavn for erhvervslivet, fordi de arbejdslediges købekraft bliver mindre og presset øges på de, der behandler jobansøgninger i virksomhederne.

Især LAs arbejdsmarkedspolitik bærer præg af mangelfuld livserfaring blandt LAs folketingsmedlemmer.

Du her ikke ret.. virksomheder ansætter dem de får værdi fra.

Virksomheder ansætter folk hvis de skaber værdi for virksomheden.

Feks En rengørings assisten skaber en hvis værdi for virksomheden fordi der er pænt og rent. men hvor meget er denne værdi...

(notere jeg snakker gennemsnits lønninger her, og de kan være højere og lavere i hver gruppe.)

En IT funktionær hiver mellem 200 - 400dkk i timen (gennemsnitlig), og har mellem 2-6 års udannelse.

Er en rengørings assistent så værd 200-400dkk, i så fald mere værd en kerne værdierne for virksomheden, og igen udannelse er spild af tid..

Ok sekretæren, med udannelse har en værdi på mellem 200 - 300dkk i timen..

Er rengøring (som er ufaglært), værd 200-300dkk, så vil det sige at det ikke kan betale sig at udanne sig til sekretær..

Nej værdien af ufaglært arbejdskraft ligger omkring 100 dkk i timen, eller for et fuldtids job 3700 dkk om ugen, eller ca 14.800 dkk om måneden, op til et maksimum på omkring 22000dkk.. eller 148dkk/timen, for de bedste, og mest værdifulde.

Så kig pá kontanthjælpen, 10 000dkk/måneden + boligstøtte+ varmehjælp+ energihjælp +...., minus skat... de 4800 mere om måneden er hvad der fås af lønforhøjelse for en ledig, at gå fra kontant hjælp til et lønnet job.. Men ved at få denne forhøjelse af 4800 dkk, forsvinder alle tillæg, og mange oplever at deres rådighedsbeløb falder med mange 1000dkk, på trods af de har fået 4800dkk mere i indtægt, men de har tabt alle tillægene.

En virksomhed vil ikke ansætte en rengøringsassisten til over 200dkk, uagtet hvor god personen er, fordi den værdi personen skaber er ikke 200dkk/timen..

Det er før blevet bevist at hvis vi taler om et par, og den ene får et job, skal denne ene person tjener mindst 30 000dkk om måneden (altså ikke ufaglært arbjede), for at de har de samme penge som før den ene tog et job..

Det er problemet, kontanthjælp blokere for at folk vil tage de lavt lønnede jobs, til hvad deres arbejdskraft er værd.

Virksomheder ansætter gerne folk til hvad de er værd, men kontanthjælpen er så høj, at ingen vil arbejde for de penge som deres arbejdskraft reelt er værd.

(her taler vi om arbejdskraft værdi og ikke som person).

Netop

Ja, en rengøringsassistent skaber en vis værdi for virksomheden, fordi der er pænt og rent. Det betaler virksomheder gerne penge for, men mig bekendt tyder erfaringer ikke på, de altid betaler mindst muligt. Erfaringer tyder mere på, forventninger til kvaliteten af en given ansøgers arbejdsindsats og sociale færdigheder er mere afgørende, endda på den måde, at lave lønkrav kan være diskvalificerende.

Hvis vi antager, en rengøringsassistent normalt før 22.000 kr. pr. måned før skat, er det ikke givet, virksomheder ønsker ansættelse af en ansøger, der kun kræver 14.000 kr. svarende til kontanthjælp. Erfaringer fra erhverv med periodevis mangel på kvalificeret arbejdskraft antyder snarere, at virksomheder er villige til betaling af endog særdeles gode lønninger til gode medarbejdere, men hellere lade ledige stillinger stå ubesatte end ansætte medarbejdere af tvivlsom kvalitet. Jeg kender ikke arbejdsgivernes tankegang, men gætter på, de nok fravælger ansøgere med lave lønkrav, fordi lønniveauet antages enten at afspejle kvaliteten af ansøgerens kvalifikationer eller sænke motivationen. Derimod er en velkendt konsekvens, at erhvervslivet nødig ansætter fx. ansøgere, som kun kræver 14.000 kr. til stillinger, som normalt aflønnes med 22.000 kr.
Noget andet er, at lønnningerne ikke er virksomhedernes eneste omkostning ved ansættelse af medarbejdere.

Husk lige også at medregne boligstøtte, varmehjælp, energihjælp etc. ved beregning af lønmodtageres indkomster. Husk også fordelene ved bl.a. kollegialt samvær, følelsen af at lave noget, andre har brug for. De beviser, jeg har set for, at det angiveligt ikke kunne betale sig at have jobs, var mangelfulde.

Kontanthjælpens størrelse ??????

Hvis DU tror dem på kontanthjælpen, for 14.000 kr om mdr, så er du da helt forkert på den....

Beløbet for langt de fleste, som er enlige over 25 år, og uden nogen unger... Så er der KUN 10.335 kr om mdr...

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden