»Man stjæler fra alle os, som betaler skat«

Socialminister Karen Hækkerup (S) er overrasket over omfanget af socialt snyd.

"Vi har ikke råd til at se igennem fingre med, at der er milliarder, der forsvinder fordi folk enten snyder på vægten, eller kommunerne er for sløve til at stoppe fejludbetalinger," siger socialminister Karen Hækkerup: Foto: Henning Bagger

Staten kan spare omkring 2,5 mia. kroner om året, hvis man kommer socialt snyd og fejl med offentlige udbetalinger i kommunerne til livs. Er du overrasket over det ?

»Ja, jeg synes, det er et voldsomt stort tal. Vi har ikke råd til at se gennem fingre med, at der er milliarder, der forsvinder, fordi folk enten snyder på vægten, eller fordi kommunerne er for sløve til at få stoppet fejludbetalinger. Det er simpelthen ikke retfærdigt, at der er nogle, der får penge, de ikke er berettiget til, når der er andre, som man i virkeligheden syntes, at man burde hjælpe noget mere, end vi kan.«

Lidt over halvdelen af de penge, det offentlige mister, skyldes socialt snyd. Hvad synes du, at det siger om danskernes holdning til offentlige ydelser ?

»Der har tidligere været sådan en tendens til, at man har betragtet socialt bedrageri, som om det var individet, der kunne snyde systemet. Men det er ikke bare en tom kasse, man stjæler fra. Man stjæler fra alle os, som betaler skat. Hvis man snyder bevidst for at tilrane sig nogle ydelser, man ikke er berettiget til, så er man kriminel. Uanset at borgeren kan stå i en svær økonomisk situation, så er det her ikke en løsning. Det er jo heller ikke i orden at røve en bank, fordi man er på røven.«

Kommunen er også skurk

Men hvordan kan du forlange, at borgerne skal give rigtige oplysninger, når kommunerne i mange tilfælde selv udbetaler forkerte ydelser?

»Det er ikke kun borgeren, der er skurken i den her sag. Der er en utilstrækkelig udveksling af oplysninger mellem kommunernes afdelinger. Kommunerne skal op i tempo, så man ikke laver så mange fejludbetalinger.«

Hvad vil du gøre for at hive nogle af de mange milliarder hjem?

»Første skridt er, at vi har samlet en række udbetalinger i det, der hedder Udbetaling Danmark. Men vi ved, at potentialet er endnu større, hvis vi kunne sammenkøre en helt masse registre. Det skal en offentlig arbejdsgruppe nu se på og komme med anbefalinger til. Og så skal man tilpasse ydelseslovgivningen, så man i højere grad tildeler og regulerer ydelserne baseret på eksisterende registerdata.«

Kommentarer

Konsekvens

Når nu politikerne har sat sammenhængskraften overstyr så er der kun politistatsmetoder tilbage når skaffedyrene skal udplyndres:-)

SKAT stjæler også

Ved en fejl havde jeg fået indbetalt knap 12.000 for meget i restskat til SKAT. Dem fik jeg - af SKAT - at vide, at jeg ville få betalt tilbage med det samme. Det var ultimo august.
Jeg fik pengene i fredags!! Gæt hvem der har beholdt renterne.....

Nå og hvad med korrupt politikere

Hvor meget har disse forbrydere selv stjålet via boligbobler, inflation og devaluering.
For ikke at tale om Christiansborgs helt eget finansielle tag-selv-bord i form af ministerpensioner og fryns ad libitum.

Og hvis man ikke tror det kan blive end Christiansborg, så prøv at kigge på hvad der foregår i EU regi - Du godeste.

Danske politikere har for stedse mistet retten til at udtale sig om god moral - de aner simpelthen ikke hvad det er.

Skattespil er et spil om penge, dine og mine penge.

Skattespillet er et ganske almindeligt spil. Det er som poker, og andre spil fra det offentlige. De kan spilles med små eller store indsatser. Alt efter ens evner til at tage chancer, bluffe og holde hovedet koldt.

Nogle mener selvfølgeligt at andre snyder samfundet, når man spiller Skat. Det kommer an på hvem som skal vurdere det. Som Ove nævner/refererer " Vi har for længst opgivet at afgøre hvem der er den kriminelle, den der udskriver skatten eller den der unddrager sig skatten".

Så langt tilbage, som vi kan huske, har konger, kejsere, paver, diktatorer, politikere opkrævet beskyttelsesafgifter. Nu hedder det Skat. Det er der ikke noget nyt i.
I middelalderen var det kirkens opfattelse, at tiendeafgiften (10%) af al produktion, burde fordeles ligeligt mellem sognepræsten, sognekirken og bispen. Ved Reformationen i 1536 overgik bispernes tredjedel af tienden til kongen. I 1903 blev det fastsat ved lov, at tiendebetaling skulle afskaffes ved at betalerne én gang for alle betalte 25 gange den årlige tiende.
Skattesnyd er et ord, som dagens skatteopkræverne benytter. For os andre er det simpel selvforsvar mod et begærligt system, som har mange undskyldninger. F.eks. "vi skal være solidariske", "De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder", "Fra Vestjylland til Vækstjylland.", "Grøn vækst – rød velfærd" og andre one-liners opfundet af politikernes spindoktorer.

Når man spiller Skat, så skal man selvfølgeligt blot ignorere den slags vrøvl. Det drejer sig om at undgå at betale penge for noget man ikke får eller betaler for meget for.

Hvem stjæler ikke?

Blyanter, clips, A4 blokke, porto, tlf.snak, kuglepenne, post-it osv.
Svar: Det gør de ikke som er arbejdsløse, og de som graver grøfter. Flertallet er på 'gale veje'. Vi har demokrati, og her er det flertallet, der bestemmer. Sådan er det`! Vh
Poul

Hvem snyder hvem?

For nogle år siden hørte jeg en Svejtisk bankdiriktør blive spurgt om hvorledes han så på det problem at folk fra hele verden placerede deres midler i svejtiske banker velvidende at der af nogle af pengene måske ikke var betalt skat.

Hertil svarende han roligt men bestemt: " Vi har forlængst opgivet at afgøre hvem der er den kriminelle, den der udskriver skatten eller den der unddrager sig skatten"

Mere tydeligt kan det næppe siges.

Folk må lære at der er forskel på at betale 20% eller ingen skat og på at betale 72% eller mere. Jo mere du betaler i skat jo hårdere må du kæmpe for at overleve og jo mere fristes du.

Landets Statsminister par er jo et tydeligt eksempel herpå. Jeg bebrejder dem ikke, men håber kun at Statsministeren vil bruge sin magt og energi på at ændre forholdene på en sådan måde, at Danmark igen kan blive et tåleligt sted at opholde sig for flittige og arbejdsomme mennesker.

Vrøvl

Ove Nielsen: "Jo mere du betaler i skat, jo hårdere må du kæmpe for at overleve"

Det er simpelthen noget vrøvl. Hvis du betaler meget i skat, er det fordi du tjener meget, og de rigeste har altså ikke problemer med at overleve. 20% skat eller ligefrem ingen skat vil jo aldrig komme de fattigste til gode. Jo, de får lov at beholde et par tusinde ekstra pr måned, men skal til gengæld betale for en lang række ydelser, som ellers var dækket. Det regnestykke vil for den lavtlønnede aldrig nogensinde gå op på en fordelagtig måde.

Regn efter Morten.

Hvis du tjener kr. 100,- og betaler 70% i skat så har du kr. 30,- tilbage. På grund af din høje indtægt har du ingen gratisydelser.

Hvis du tjener kr. 50,- og betaler 20% i skat så har du kr. 40,- tilbage og samtidig ret til gratis ydelser.

Sådan er et socialistisk samfund indrettet, men det har ingen fremtid.

Forkert udregning

Udover at ham der tjener 100 kr, nok kun betaler 70% skat af den sidste 20 kr han tjener, og betaler 20% af de 50, så han ender med et væsenligt højere beløb end det du skriver.

Snyderne er os alle, foranlediget af dum lovgivning

Snyderne er os alle, foranlediget af en lovgivning, udført af politikere uden føling med almindelige menneskers hverdag. Når en politiker siger "forleden dag besøgte jeg "arbejdsplads den eller det", så tænker jeg, det var sgu på tide, at de flytte rø... lidt ud i samfundet. Desværre er deres besøg af for kort varighed til at lære noget om hvad der foregår på gulvet. Besøgene udføres af hensyn til medierne og den ideologi, som er fasttømret i partiets ideologi og giver genvalg.

I denne debattråd er det få som fremhæver at skattesnyd som sort arbejde faktisk udføres af de blå eller røde i fælles forening. De røde udfører sort arbejde hos de blå samtidigt med at de modtager dagpenge-, kontanthjælp, huslejetilskud mv. Her snydes med moms og skat af indtægter. De blå får lavet arbejde og reparationer af deres ejendom af de røde. De overfører selvfølgeligt deres formuer til udlandet, for de ved aldrig hvad fremtidens Skat laver af overvågning. Man betaler gladelig for sort og billig udenlandsk arbejde.

De blå og røde burde faktisk holde sammen om et skattesystem, som begge mener er retfærdigt og ikke bekæmpe hinanden.

Kedelig men nødvendig kontrol

Det danske velfærdssystem var oprindelig tænkt som et solidarisk system, der skulle støtte mennesker, der uforskyldt var kommet i nød. Det byggede på, at folk i al almindelighed var ærlige, og blev i øvrigt forvaltet at mindre kommuner, hvor man i administrationen kendte mange af dem, der modtog hjælp, og derfor hurtigt kunne agere, hvis der forekom misbrug. Desuden var lovgivningen relativt enkel, og mange sociale ydelser blev givet efter et konkret skøn fra kommunens side.
I 1970'erne blev systemet lavet om, således at der ikke længere skønnedes, men ydelser blev tildelt efter faste kriterier (er situationen den, får du x kr.).
Samtidig er den sociale lovgivning blevet mere og mere kompleks.
Og endelig har folks holdning til sociale ydelser ændret sig grundlæggende. Hvor det tidligere var noget man søgte, når nøden bankede på og egentlig helst undgik, er det i dag noget, mange opfatter som noget man har krav på - hvad enten det faktisk er nødvendigt eller ej.
Mange på bloggen tror, at myndighederne har en total kontrol med hvad borgerne foretager sig. Det er aldeles ikke tilfældet. Der er masser myndighederne ikke kan se. F. eks. den "stakkels" mand, der ikke kan arbejde på grund af en dårlig ryg, der dog ikke fejler noget, hvis bare arbejdet er sort, så han kan få både dagpenge og tjene sorte penge samtidig.
Eller parret, der proforma er skilt, så den "stakkels" mor med de tre børn nu kan få enlig-ydelser for titusindvis af kr. mens manden stadig er forsørger af familien og blot har en fiktiv adresse et andet sted.
Og der er mange andre måde, på hvilke man i dag kan krybe under myndighedernes radar eller blot svindle direkte ved at afgive urigtige oplysninger om behov for hjælp.
Alle de, der udnytter systemet på den måde, stjæler fra fællesskabet, hvilket er forkasteligt.
Systemet er bygget op med det udgangspunkt, at folk er ærlige. Da de desværre ikke alle er det, er det nødvendigt med kontrol fra myndighedernes side.
Denne kontrol suppleres så af meddelelser fra borgere, der føler sig opbragt over at observere, at f.eks. en nabo snyder og derved rager tusindvis af uberettigede kr. til sig.
Det kan man så have forskellige meninger om. Personligt finder jeg det OK, ligesom det er OK at afgive vidneoplysninger om anden berigelseskriminalitet.
Men man kan beklage, at velfærdssystemet er konstrueret (og menneskene således indrettet), at det er nødvendigt med en høj grad af kontrol.
På den anden side forholder det sig ligesådan med forsikringer, hvor der også svindles i stor stil, hvilket bl.a. er skyld i at hæderlige mennesker må betale højere forsikringspræmier end nødvendigt - fuldstændig analogt med det sociale bedrageri, der er skyld i at skatterne er højere end nødvendigt.
Men hvem har et bud på et system, der ikke kan udnyttes, og som derfor ikke nødvendiggør kontrol?

Hurra for uvidenhed og mangel på perspektiv!

Berlingskes normalt vakse journalister er vist kommet forkert ud af sengen her til morgen.

Det danske samfund kan således ikke alene spare DKK 2 milliarder, men hele DKK 24 milliarder!

Det er nemlig dét beløb, som sort arbejde koster samfundet hvert år. Jeg gentager, hvert år!

Men det er selvfølgelig en helt anden og mere ressourcestærk målgruppe, som så skal kontrolleres i alle ender og kanter. Og det er de selvfølgelig ikke meget for.

http://www.dr.dk/TV/se/pa-den-2-side-2/pa-den-2-side-4#!/00:00

Så kære Berlingske, blot som en service til os læsere, der kræver perspektiv og aktualitet i vores nyhedsdækning, hvornår dækker I mon denne problemstilling?

Det fundamentale problem

har ikke så meget med ideologi at gøre. Det handler om at centralisering skaber spild. Det var i virkeligheden det der var lektionen fra Sovjets fald.
Og det gælder i den private såvel som den offentlige sektor.
Vi har som mennesker generelt set ganske enkelt ikke evnerne til at overskue store omfordelingsmekanismer. Hverken Corydon eller Hjorth Frederiksen eller vismændende eller for den sags skyld de CEO's i de store koncerner.

Så enten æder vi at der altid vil være en vis procentdel spild (som supermarkeder accepterer "svind") eller også gør vi op med de store politisk-økonomiske enheder...

Opblæst

Dette problem er blæst alt for meget op. Selvfølgelig er det utrolig ærgeligt, at det bliver snydt, men det er måske 2% af befolkningen. Ja - det er også for meget, men ministrene får det til at lyde som et KÆMPEproblem og en KÆMPESTOR del af befolkningen og et KÆMPE tab i statskassen.
Jeg er bange for at dette er en politisk rævekage, for at få mere kontrol indført.
BEMÆRK - at denne kontrol også vil gå ud over lovlydige borgere. Man vil samkøre registre og vi kan INTET gøre uden at Big Brother ved det.
Allerede nu må man standse og visitere os på gaden, hvis man har "mistanke om at vi er til uro for ordenen" !! Skat må besøge os i vores egne haver, hvis vi bygger carport.
Hver gang vi er på nettet eller bruger mobiltelefonen (eller bare har den med os), bliver det registreret og kan bruges imod os.
Vil vi have mere af denne slags!!
Lur mig - det er ikke de 2% der vil være problemet - det er øgning i overvågningen af og alle.

Mange flere

Jeg kan så fortælle dig, at det desværre er adskilligt flere end 2% der snyder, og det det i det, man med en høflig omskrivning kan kalde "visse grupper" sker fuldkommen systematisk og organiseret.

Polittikernes egen skyld.

Vi har jo allerede set "dovne Robert" og "Carina" som representant på folk som udnytter systemet, og desværre har vi jo rigtigt mange der mener at de kunskal nyde, og så lade alle os andre tåber yde, det er det der kaldes social ligestilling.
Meget af de problemer vi har skyldes at vi Danskere eller rettere Danmark igennem de sidste mere en 20 år er blevet pålagt den ene ny lov efter den and så ingen rigtig har muluighed for at overskue dette bureaukratiske system som er opstået. Det næmmeste for vore politikkere io denne periode har været at lovgive sig ud af selv dagligdags problemer.
Det ser ikke ud til at nogen politikkere har mandsmod til at gøre nogert ved dette problem. Detr skyldes nok at størstedelen af den Danske befolknin g enter er ansat i dewt offentlige system eller afhængig af samme, en eller anden form for overførselsindkomst.
Las os få nogle politikkerer med hård på brystet som tør rydde op i denne jungle, tak.

Snyd og slendrian

Dette er et mangehovedet uhyre. Det er klart nok ikke OK at modtage noget fra fællesskabets kasse man ikke er berettiget til. Uanset vinkler på at man mangler penge (det er der mange andre der gør, men som betaler skat- eller at DK har et højt skattetryk, det har vi primært, fordi en alt for stor del af befolkningen er på overførselsindkomst af den ene eller den anden slags) Det er heller ikke ok at have slendrian i udbetalingerne. Samlet set er der kun ca. 5 mia. i finansloven man kan flytte rundt på, resten er låst fast. Så der for er det jo noget hø at ca. ½-delen af de mulige rokadepenge, bare bliver tabt på gulvet

overrasket?????

Man skal da være en naiv socialdemokrat for at være så langt fra virkeligheden, at man bliver overrasket over omfanget socialbedrageri.

Det man kan lære af det her er dog en forståelse af, hvorfor nogle tror velfærdssamfundet kun er godt. Det er altså uvidenhed og naivitet der tillader det.

Selvretfærdigt forsvar

Det kræver en temmelig kringlet tankegang at forsvare kriminel adfærd hos danskerne for at retfærdiggøre sin egen politiske holdning. Skulle en borgerlig regering da bare ignorere skattesvindel og socialt bedrageri? Må jeg godt stjæle fra naboen, hvis jeg finder det retfærdigt ifølge mit eget verdensbillede?

Størrelsen af skatter, afgifter og overførselsindkomster er en konsekvens af et politisk valg, som det er tilladt at være uenig i. Det er jeg selv. Men det gør ikke politikerne til skurke, at de følger de demokratiske spilleregler og prøver at bekæmpe ulovligheder.

Kontrol og konsekvens er ikke et gode - det er et nødvendigt onde i en verden, hvor moralen åbenlyst er pilrådden. Og retskafne mennesker kan jo vælge at ignorere det, da de ikke har noget at skjule.

Er der nogen i dette land, som ikke betaler skat?

Og de største SKURKE sidder på Christiansborg og hos kommuner samt regioner, sammen med deres bodyguards!
Kommunerne desuden f.eks. Gladsaxe Kommune er ved at "opbyge" nye Kinesisk- eller Berlinermur for at beskytte sine skrankepaver mod borgerne i sit kastel. . .? Når en borger vil komme til Gladsaxe Kommune for at møde sagsbehandleren personligt, så skal han/hende anmode om mødet telefonisk og først efter nøjagtig vurdering får den pågældende lov til 15. minuters personlig samtale?!
Spørgsmål er HVEM ER TIL HVEM? Er politikere og kommunale skrankepaver er til borgere i Danmark? Jeg spørger om det fordi jeg føler at det var omvendt NU!!!!!!

Det undre mig ...

... at ministeren udlægger årsagerne, som hun gør.

Hvis der er nogen der er overvåget, registreret 112 procent og kontrolleret i alle ender-og-kanter - er det danskerne.

Hvorfor har offentlige myndigheder så ikke de informationer de har brug for ?

Hvordan kan man snyde med sin skattepligtige indtægt, der ligger til grund for mange ydelser ?

Hvis ikke SKAT kender tallet, hvem gør så ?

Er det her, derfor en indrømmelse fra ministeren, at alle disse IT-investeringer, alle disse registreringer, alle disse indberetninger og tal - er "spild af tid". At befolkningen pålægges en masse "omsonst" arbejde, der forsvinder i den bureaukratiske offentlige forvaltning.

Fordi man ikke helt har styr på tingene alligevel !

Som man kræver og forventer af borgerne og virksomhederne, ellers står bureaukratiet og overembedsmændene straks parat med "tjærespand og fjer" "hjul og stejle" "ridefoged og gabestok"

Registre

Peter.
Du glememer et par elementer i sagen her.
Gennem 10 år har vi haft VKO der, om nogen, er modstandere af overblik og kontrol (med mindre det er med arbejdsløse og kommuner).
Det betyder også, at systemer der "overvåger" alle borgere ikke er et plus - så ville Strandvejen jo også være overvåget (vigtigere pointe end du tror).
Derfor har vi 120 forskellige systemer til alt muligt, fremfor et...
Forestil dig en kommune der havde et CRM system fremfor diverse systemer i dag... Så ville der komme et overblik og registerlovgivningen ville ikke være et problem ;-)

Overblik ... igen

Frederick Kierulff siger det så rigtigt derfor tillader jeg mig at gentage hans ord ... Jeg har ligeledes et glimrende overblik over, hvor meget af min indtægt, der går til skat og afgifter og jeg har også et overblik over hvad skatten og afgifterne bruges på. Velfærdsstaten er netop defineret ved fuld offentligthed af offentlige omkostninger - Hvis du har vanskeligt ved at overskue det kan du kontakte Ombudsmanden. Desuden betaler jeg min skat med glæde. Også selv jeg ikke får det fulde udbytte af indbetalingen. Faktisk er jeg glad for at jeg yder mere end jeg modtager. Fuldstændigt ligesom min forsikringer. Jeg betaler glædeligt til forsikringsselskabet og er lykkelig for at jeg (forhåbentligt) aldrig kommer i en situation, hvor jeg har behov for erstatning ... Tak for ordene.

Undersøgelser viser at også mange etniske danskere snyder med sociale ydelser, derfor kan man ikke bare skyde skylden på nydanskerne, der ifølge nogle har "en anden samfundsforståelse end danskerne" ... det er på tide at gribe i egen barm, løsningen er klart ikke flere regler, eller endnu en overbygning på en overbygning. Løsningen må ligge i et enklere og mere gennemsigtigt system. men det skal nok gennemtænkes af andre end os ;-)

Skurke overalt

Der tilsyneladende skurke overalt ifølge ministeren, der dog overser, at de største skurke sidder på Christiansborg. De og de alene er ansvarlig for de største skurkestreger nemlig et uigennsigtigt, ekstremt indviklet og administrativt tungt system, der i store træk er baseret på alverdens mystiske tillæg til grundpensioner mv. Løsningen ifølge ministeren er nye offentlige skurkestreger, nemlig mere "big brother". Ikke sært, at man føler sig mere og mere fremmedgjort i dette land. Iøvrigt er absolut gensidig solidaritet overfor hinanden og samfundet en forudsætning for at velfærdsstaten kan fungere, ellers vil den uvilkårligt spille falit, fordi nogle borgerne, - især de der har en anden samfundsforståelse end danskerne, - i stadig stigende grad vil opfatte velfærdsstaten som et veldækket tag selv bord, uden at man behøver at yde noget til gengæld, medens de der føler, at de betaler frådseriet - skatteborgerne/skaffedyrene - i stigende grad føler sig bedraget og dermed berettiget til legalt eller illegalt at få del i goderne. Det eneste svar skurkene på Christiansborg har på det problem er overvågning, overvågning og overvågning. Samdig erstatter skurkene på Charistiansborg de direkte skatter (den eneste retfærdige form for skat) af afgifter for at berolige skaffedyrene. Problemet med disse "onde" skatter, at de er dybt uretfærdige, da de rammer de svage i samfundet, - der i øvrigt er den gruppe, der i det store og hele ingen skattelettelser får, - hårdest, hvorfor de må opfinde nye kreative måder til at klare dagen og vejen. En tragisk udvikling i vort engang så dejlige land, hvor solidaritet var reglen og ikke undtagelsen

Dem, med ...

... størst mangel på solidaritet med befolkningen, befinder sig i Folketingssalen.

Også de danskere, der har tilgang til det største ta-selv-bord i Danmark - for de sætter nemlig selv spillereglerne - ejendommelig nok udenfor enhver kontrol og overvågning, altid med "gode årsager" til nye øgninger i personlige indtægter - uden at skal stå til regnskab overfor nogen.

Som resten af danskerne skal, 112 procent, for hver eneste krone der er brugt, eller hver eneste skridt der er taget!

Forbavselse over socialt snyderi hos en kammerat

Det såkaldte "snyderiet" viser blot hvor langt den politiske elite befinder sig fra den almindelige befolkning. "Snyderiet" er faktisk blot folkets selvforsvar overfor verdens højeste skatter og afgifter.

Mon ikke den røde elites svar på selvforsvaret bliver flere detektiver, flere studier i IT-register og flere tilladelser til krænkning af alle landets borgere. Man kan sikkert opfinde en ny afgift til dækning af udgifterne.

Problemet er

At op imod 80% af folks løn forvaltes af den danske stat. Der er ikke een eneste person der har bare tilnærmelsesvis overblik over disse massive pengestrømme. Det er derfor ganske enkelt et tagselvbord for snyd, inkompetance, ineffektivitet og uduelighed.

Velkommen til den danske "velfærdsstat"!

Overblik

Jeg har et glimrende overblik over, hvor meget af min indtægt, der går til skat og afgifter og jeg har også et overblik over hvad skatten og afgifterne bruges på. Velfærdsstaten er netop defineret ved fuld offentligthed af offentlige omkostninger - Hvis du har vanskeligt ved at overskue det kan du kontakte Ombudsmanden. Desuden betaler jeg min skat med glæde. Også selv jeg ikke får det fulde udbytte af indbetalingen. Faktisk er jeg glad for at jeg yder mere end jeg modtager. Fuldstændigt ligesom min forsikringer. Jeg betaler glædeligt til forsikringsselskabet og er lykkelig for at jeg (forhåbentligt) aldrig kommer i en situation, hvor jeg har behov for erstatning.

Enig i den grundlæggende indstilling, men...

...der er en væsentlig pointe i at massiv omfordeling skaber problemer.
Dels hører du nok i bedste fald til et lille mindretal af befolkningen hvis du har "glimrende overblik over, hvor meget af min indtægt, der går til skat og afgifter", hvilket udgør et demokratisk problem i mine øjne (man kan demokratisk indføre noget udemokratisk)?
Og dernæst synes du vel også det er et problem, hvis de penge du indbetaler til omfordeling i større grad bliver brugt på administration af omfordelingen og denne administration så endda ikke kan sikre at pengene havner i de rigtige lommer?

Både og...

Ligesom i en virksomhed vil forandringer ofte afstedkomme omkostninger, om det er økonomisk eller af anden ressourcemæssigt karakter. Det må antages at vedkommende, der er ansvarlige for beslutningen af omfordelingen kan se en fordel ved denne gennemførelse selv med indregnede administrationsomkostninger. Naturligvis vil jeg give dig ret i, at der er et problem i omkostningerne til en fejlagtig omfordelingen, men jeg tvivler stærkt på at det er bevidst at pengene ikke havner i de rigtige lommer, som du udtrykker det. Derfor har jeg stadig stor tillid til at myndighederne foretager deres beslutning på det korrekte grundlag.
Mht. at jeg i bedste fald tilhører et mindretal af befolkningen, der har et kendskab til skattetrykket og anvendelsen af de offentlige midler må jeg bringe det til fokus, at der er et generelt meget højt niveau af gennemskuelighed af netop, hvad de offentlige midler bruges til. Alle borgere kan, ganske gratis, få hjælp til, hvor de kan finde informationerne og endda få forklaret, hvad det betyder.
Jeg må sandelig give dig ret i, at det er meget dogmatisk at man på demokratiskvis kan indfører noget udemokratisk, men jeg forstår ikke helt, hvordan det kan sættes i relation til artiklens budskab eller min kommentar til Søren Isaksens indlæg.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden