Mere arbejde, bedre uddannelse og mere magt til fagbevægelsen | Berlingske Politiko
Luk

Seneste nyt

Mere arbejde, bedre uddannelse og mere magt til fagbevægelsen

Her er hovedpunkterne i kommissoriet til trepartsforhandlingerne.

Peter Burhøi

Øget arbejdstid, bedre uddannelse, kompetenceløft, øget indsats mod social dumping og mere magt til A-kasserne i forhold til beskæftigelse. Sådan lyder overskrifterne i det udkast til kommissorium, som danner rammen for de kommende trepartsforhandlinger.

Kommissoriet slår desuden fast, at trepartsaftalen skal øge arbejdsudbuddet med netto 20.000 personer frem mod 2020, så de offentlige finanser forbedres med netto 4 mia. kr. om året. Kommissoriet beskriver ikke, hvordan arbejdsudbuddet skal øges. Men det slår fast, at helligdagene fortsat er i spil:

"Forskellige virkemidler til øget arbejdstid skal vurderes som led i forhandlingerne, herunder antallet af feriedage og helligdage, normalarbejdstiden, mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse. flere på fuld tid frem på deltid mv," står det i kommissoriet.

Fælles ansvar - også overfor arbejdsgiverne

Betalingen til fagbevægelsen for at levere det ekstra arbejdsudbud bliver primært bedre uddannelse samt samt en forbedret indsats mod social dumping: Flere skal gennemføre erhvervsuddannelserne, og man skal finde en løsning på det verserende problem med manglende praktikpladser. Samtidig skal man se på, hvordan man kan opkvalificere flere fra ufaglært til faglært niveau og fra faglært til videregående niveau. Der lægges samtidig op til, at finansieringen af dette kompetenceløft er et fælles ansvar for arbejdsmarkedets parter - dermed også arbejdsgiversiden.

Fagbevægelsen har længe ønsket at tage en større del af ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, som i høj grad ligger i kommunerne i dag. Kommissoriet gør ikke op med jobcentrenes placering i kommunerne, men lægger op til en justering af arbejdsdelingen mellem A-kasserne og jobcentrene med henblik på at undgå dobbeltarbejde. I dag tager A-kasserne sig af den første del - rådighedsdelen - hvorimod jobcentrene primært tager sig af selve aktiveringen.

Kommissoriet slår fast, at social dumping - lønpres fra udenlandsk arbejdskraft, der ikke overholder de danske regler - er et stigende problem. Det skal overvejes, hvordan man kan styrke indsatsen mod løndumping, står der i kommissoriet.

Yderligere emner kan indgå i trepartsforhandlingerne, hvis parterne er enige. Trepartsforhandlingerne sigter mod at parterne tilslutter sig et fælles slutdokument, som regeringen efterfølgende vil søge tilslutning for i Folketinget.

Dokumentation: Læs hele kommissoriet her

Tophistorier Gå til forsiden

 
Nyheder |

Elbæk: »USAs Demokrater vil lære af Alternativet«