Minister: Derfor mindsker vi høretilskuddet

Natligt forlig sikrer millioner til forskning i fremtidens produktionssystemer. Det skal være med til at fastholde arbejdsplader i Danmark, siger Morten Østergaard (R).

Foto: Thomas Lekfeldt

Der skal forskes målrettet i, hvordan produktionsarbejdspladser kan fastholdes i Danmark. Det er et af satsningsområderne i det forskningsforlig, som regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance indgik i nat.

- Jeg synes, at der er grund til at glæde sig over, at vi for første gange investerer i forskning i fremtidens produktionssystemer, for det kan være med til at holde arbejdspladser i Danmark. Samlet set fastholder vi forskningen på et historisk højt niveau, siger Morten Østergaard (R), uddannelsesminister.

Aftalen vedrører fordelingen af 770 millioner kroner i 2013. Knap en tredjedel af midlerne går til strategisk forskning. Udover at bruge 40 millioner på produktionsforskning skal der også forskes målrettet i fødevarer, sundhed og miljø.

- Vi fokuserer der, hvor der er størst mulighed for at omsætte forskningen til arbejdspladser, vækst og beskæftigelse. Samtidig holder vi hånden under den fri forskning, siger Morten Østergaard.

Er der noget, der normalt kan samle partierne på Christiansborg, så er det glæden ved at dele penge ud. Alligevel forlod Venstre og De Konservative sent i går aftes forhandlingerne. De er utilfredse med, at regeringen finansierer en del af forskningen ved at skære i tilskuddet til private høreapparater. Til næste år sparer regeringen 131 millioner kr. på den konto.

- Det er velkendt, at VK-regeringen fast overbetalte private sundhedsaktører i Danmark. Det vil vi ikke være med til. Prisen på høreapparater er faldet i de senere år og derfor er det helt på sin plads, at vi nedsætter tilskuddet, siger Morten Østergaard.

Tilskuddet til privat udleverede høreapparater udgør i dag 5.607 kr. Det sænkes til 4.000 kr. for det første øre og 2.350 kr. for det andet øre. Samtidig omlægger regeringen tilskuddene til håndkøbsmedicin, så det ikke længere er muligt for pensionister at få tilskud, med mindre medicinen bruges som en del af en behandling ved sygdom.

- Det må være pengepungens størrelse eller sygdommens karakter, der afgør, om man kan få tilskud til medicin i Danmark. Det kan ikke alene være, fordi man er pensionist, siger Morten Østergaard.

Han er skuffet over, at Venstre, de Konservative og DF ikke ønskede at være en del af aftalen.

- Man kan ikke kun være med til at bruge penge, tingene skal også finansieres, og det vil Venstre ikke være med til, mener uddannelsesministeren.

Med partiernes udmøntning af forskningsreserven vil det offentlige forskningsbudget udgøre 20,2 milliarder kroner i 2013 svarende til 1,07 procent af BNP.

Kommentarer

Igen må de ældre og svage står for skud.

Det viser igen den unge sammensatte regering, at de ældre må selvfølgelig betale for alt. Det har de jo altid gjort. De unge skal da fortsat have det meste forærende og de bør nok ikke yde for meget. Det kan de ikke klare.
Os hørehæmmede må igen forsøge at få tilværelsen til at gå og en ung minister forsøger at foregøgle, at det er blevet billigere. Han burde selv prøve at ikke kunne høre og så selv betale, når han ikke oppebærer ministerløn. Men det er nok en af de 2 spindoktorer der har hjulpet ham ind på det spor. Bare lad de ældre klare det, da de jo får en fyrstelig folkepension.
Svend Erik Pedersen

Det er endnu engang de ældre der må holde for.

Endelig viser regeringen at den består at unge uprøvede kræfter. De unge skal ikke yde ret meget, men igen må de ældre stå for skud. Det er ikke sjovt at være hørehæmmeet og der ingen hjælp er til at få et nogen lunde høreapperat. Samtidig er det også de ældre som har mest brug for bruge tandrensningen for at holde tænderne i orden. Igen viser en svag regering med de talende unge, at de er da ligeglade med de ældre. De må selvfølgelig klare sig selv igen.
Svend Erik Pedersen

Jeg mener at Morten Østergaard lyver!

Bare lad pensionister og hørehæmmede betale gildet og sørg for at importen af billige, dårlige høreapparater fra Kina stiger. Så kan vi da reducere antallet af danske arbejdspladser i dén industri!
Fy!
Jo før vi får en blå regering, jo bedre.

mvh
Poul Lynge Andersen

Hvorfor kun halvgod behandling

Hans Ruhwald
8.12 12
Hvordan kan man forklare, at der gives forskelligt tilskud til de to høreapparater Hvis hørelsen er nedsat på begge ører, som er det normale hvorfor så kun give tilskud til en halvgod behandling? Hvis tilskuddet skal ned børe det være lige meget til begge apparater.

Fordi...

... det oprindelige private tilskud var inkl. behandlingspris. Derfor nr. 2 skal være et lavere tilskud, for man får som regel også høreapp. nr. 2 ved samme behandling. Altså udlevering af 2 stk. høreapp. skal kun give en behandlingspris.

fejl

fejl

Det er så flot så flot, -tæsk til de gamle. de syge, de svage.

Dejligt at se:
1. Nu skæres der i tilskuddet til høreapperater.
2. Nu fjernes tilskuddet til pensionisters medicin.
3. Nu nedsættes tilskuddet til tandrensning.
4. Nu hæves bundtrækket i skat.

Det var "de gamle de syge de svage" der var det gennemgående bræk, -gentaget til smertegrænsen, under valgkampen, -det hele drejede sig om!

De samme brækmidler (regeringen) lammetæver nu selvsamme mennesker i en uendelighed, suppleret med at de har brudt stort set alle øvrige løfter.

Hvornår siger deres tilhængere stop, -eller kan de vente til kommunalvalget, hvor strukturen kan smadres effektivt indefra!

Det må beklages, at harme ikke kan udtrykkes i pæn version overfor disse charlataner, som ter sig som om borgeren er til for dem, og ikke omvendt - som de tabte sig til!

Dette nærmer sig ækelt!

Tillykke - "I har pisset på 300.000 hørehæmmede"

"Det er velkendt, at VK-regeringen fast overbetalte private sundhedsaktører" siger Morgen Østergaard. På høreområdet passer det ikke. Der blev bevilget det samme antal kroner til offentlig og privat afhjælpning. Når man tilhører et parti, der offentligt udtaler "at vi ved jo vi har ret" ville det klæde ministeren at dels holde sig til sandheden og dels underbygge sine påstande.

Prisen på standardhøreapperater er faldet, men der sker jo stadig udvikling og de nyeste, der måske kan give en hørehæmmet en bedre hverdag og måske ovenikøbet medføre at vedkommende kan arbejde, koster mere.

Dertil skal så lægges de gener som dette handikap medfører. Jeg er selv hørehæmmet. Jeg var tidligere glad for at gå i teateret. Det gør jeg ikke mere, for jeg kan ikke høre halvdelen af ordene. Når public servicestationerne DR og TV2 bringer diskussioner (som normalt ikke tekstes) så må jeg se noget andet. At taleradio også er en umulighed siger sig selv.

Den offentlige service, som jeg selv benytter har lang ventetid. Op til 2 år. Og systemet er så bureaukratisk anlagt, at du kan gå til ørelæge, når det er 4 år siden du modtog et høreapparat med tilskud. Få en henvisning og stille dig op i køen. Hvis den er 24 måneder, så går der 6 år mellem du kan få justeret din hørelse (den er nemlig ikke konstant og forværres i langt de fleste tilfælde over tid) Altså 6 år i alt. For Enhedslisten mål er jo, at vi alle skal ind i det offentlige system, der ikke tåler konkurrence fra et privat.

Så kære Morten Østergaard prøv en uge som hørehæmmet. Det kan sikkert sagtens lade sig gøre. For du har sammen med din forligspartner Enhedslisten for at bruge deres forkvindes berømte sætning i en let omskrivning: "Det er lykkes Jer at pisse på 300.000 hørehandicappede".

Forringelse af pensionisternes mulighed for at få refunderet medicintilskud viser en foragt for de mennesker, der gjorde velfædssamfundet muligt. Men når man ikke kan komme igennem i skattereformen med forringelse af pensionisters fradrag, hvis de arbejder, så kan de jo rammes på andre måder.

!!!

HWA????!???? Ku du ikk lige gentage?????

Om ulyd.

DdR har opkøbt et restlager af krysantemumbomber i Kolding og hver gang man åbner for fjernsynet bliver der smidt en krysantemumbombe af ulyd ind under kakkelbordet, så kopper, kaffe og tallerkener opfører vild med dans, så nedsæt blot høretilskuddet til DdR.

Det største tilbageslag for de hørehandicappede i velfærdsstaten

Diise voldsomme nedskæringer er de største, vi har oplevet i velfærdsstatens historie. De vil give en betydelig øget brugerbetaling, og mange mennesker vil ikke længere få hurtige hjælp i høj kvalitet tæt ved deres bopæl.
Fordi det offentlige begynder at udlevere ringere apparater til borgerne, så skal man ikke tvinge alle til det
Niels Jørgen Langkilde
Dansk HøreCenter

stakles 68`` nu skal

de selv betale til et velfærdgode, så bliver der jo nok lidt færre flaske rødvin at drikke . ps . jeg tror ikke at ventelistene bliver længer for hvis der er private der må lukke så søger de nok de ledige stillinger i sygehusvæsenet .

"tak"

Hmm... det er sgu svært at besvare sådan et indlæg. Folk prioriterer forskelligt og er man dårligt hørende vil jeg vove den påstand at mange andre udgifter bliver sat i bero indtil hørelsen er tilbage. Dit udsagn om rødvin er groft diskriminerende.
Såvidt jeg ser regerings oplæg bliver der ikke sat penge af til de ledige stillinger du nævner - tværtimod må man nok forvente et større træk på de offentlige audiologiske afdelinger med deraf forøgede ventelister.
Selvom det er et plat følelsesladet udsagn vil jeg foreslå dig at putte vat i ørene og så vente 20 uger på at Bispebjerg Hospital har tid til at håndtere dit handicap.

Endnu en tåbelighed fra regeringen.

Det er som om regeringen driver sig selv mod en total ødelæggelse af det Danske velfærdssamfund, der mere og mere ligner et fattigsamfund eller som Fogh skrev "et minimal samfund". Hvad anden kan man forvente fra en hjernedød statsminister der styres af de radigale.

Man vælger selv...

Altså jeg har fået høreapparater i hele mit liv, og jeg er nu i 30érne.. Har aldrig betalt 1 krone for de her høreapparater. Man vælger selv, om man vil benytte det private høreklinik eller ej... Og er ventetiden lang hos det offentlige, kan man faktisk henvises til anden offentlig høreklinik - Det hedder "Det offentlig frie sygehusvalg". Det har vi alle ret til, problemet har bare været, at de offentlige høreklnikker ikke har været gode til at oplyse det - det har det faktisk pligt til!

Utrolige beregninger...

Regeringen begrunder den drastiske sænkning med at man har sparet over 50% på omkostningerne i den offentlige licitation, og at man derfor kan kræve det samme i privat regi. Men de 50% sparet i licitationen fra august 2012, handler jo kun om apparatpriser, og ikke om de offentlige klinikkers behandlingspriser, som man altså ikke har ønsket at pille ved.

Regeringen har således ikke forstået at høreapparaterne ikke kan tilpasse sig selv. Hos de private, som i det offentlige system, er omkostningerne fordelt ca. 1/3 på apparaterne og 2/3 på behandlingen. Skal man følge regeringens logik, så skal tilskuddet altså nedsættes med halvdelen af den 1/3 af tilskuddet som apparaterne koster, og ikke 50% af hele beløbet.

Det er indiskutabelt at den påtænkte ændring vil tvinge de private hørecentre til at sætte egenbetaling på alle høreapparater.

2350 kr. Som tilskuddet bliver til behandlingen kan ikke dække udgifterne til audiologisk undersøgelse, tilpasning, løbende justering osv. Over en 4 årig periode. Det er en umulighed.

Det ved regeringen godt. For man har accepteret at en behandling koster mindst 4128 kr. i en offentlig klinik. Læg dertil en lang række udgifter som regeringen belejligt glemmer at fortælle om, men som det offentlige klinik system jo kræver for at kører rundt.

Alle kan vel se af ovennævnte regnestykke, at der er tale om grov konkurrenceforvridende favorisering af det offentlige system.

Hvis det handler om at spare penge, så er det tydeligt at det vil være billigere at flytte alle almindelige høretab til det private system.

Godt set

Dertil kan man vurdere det rimelige i at man ændrer reglerne således at de berørte parter har godt 2 måneder til at indrette sig. Høreklinikkerne har ikke kinamand chance for at tilrettelægge deres forretning med så kort varsel - man fattes ord, men "svineri" ligger tæt på.

Og mens man fattes ord, kan man se de ventetider som de offentlige audiologiske afdelinger har for tiden: http://www.hoerelse.info/Ventetider

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden