Ministerium beskyldes for urent trav

Skattesagskommissionen kommer med al sandsynlighed til at undersøge den pludselige nyfortolkning af skattereglerne, som skete under Stephen Kinnocks skattesag.

Lars Nørgaard Pedersen// larp@berlingske.dk
Foto: Henning Bagger

Skatteministeriet bliver kritiseret for sin rolle under Skats behandling af statsministerparret Helle Thorning-Schmidt (S) og Stephen Kinnocks skattesag sommeren 2010. Og den igangværende skattesagskommission kommer formentlig til at undersøge Skats pludselige nyfortolkning af skattereglerne i 2010.

Det sker, efter at Berlingske i går kunne fortælle, at Skatteministeriet midt under sagsbehandlingen af Kinnocks sag annullerede et flere år gammelt krav om, at personer i Kinnocks situation højst må have opholdt sig to-tre år ude af Danmark for at undgå dansk skattepligt. Kinnock havde på det tidspunkt boet og arbejdet mindst seks år i udlandet og var dermed blevet skattepligtig, hvis skattemyndighederne sommeren 2010 ikke havde sløjfet det krav. På et møde den 30. august 2010 – altså godt to uger før Kinnocks endelige afgørelse lå klar – var tre embedsmænd fra Skatteministeriet og tre embedsmænd fra Skat København enige om at stryge det årelange krav om et maksimalt ophold i udlandet på to-tre år.

Læs mere: Troels Lund gik i detaljer med Thorning-sag

Men embedsmændene fra Skatteministeriets departement må på ingen måde påvirke et konkret sagsforløb, lyder kritikken. Det er dybest set det, den igangværende skattesagskommission handler om.»Min umiddelbare vurdering er, at embedsmændene er gået for langt,« konstaterer Claus Haagen Jensen, professor i offentlig ret ved CBS, om praksisændringen.Claus Haagen Jensen har ellers været en af de største kritikere af det forløb, som især har kastet mistanke om magtmisbrug på Venstres tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen (V).

»Men det er lige meget, om pilen peger den ene eller den anden vej. Embedsmændene i Skatteministeriet må ikke påvirke forløbet. Det er min opfattelse, at de her er gået længere, end de må.«På spørgsmålet om, hvor alvorlige de nye oplysninger om ændring af retspraksis er, svarer Claus Haagen Jensen:»Der er ingen tvivl om, at hvad enten embedsmændene er gået for langt til den ene eller anden side, er det alvorligt. Jeg kan ikke gradbøje alvorligt i denne sammenhæng.«

Lektor: Over stregen

Lektor Thomas Rønfeldt, fagansvarlig for skatteret ved Aalborg Universitet, udtalte i går, at Skatteministeriet som minimum burde have orienteret offentligheden og især de eventuelt berørte skatteydere om, at man ændrede praksis. Han går nu skridtet videre og siger, at Skatteministeriet med den nye fortolkning af skattereglerne gik over stregen.

Læs mere: Thorning: Derfor afviser jeg homo-rygterne nu

»Selv om Skatteministeriet givet vil sige, at det blot vejleder Skat København, mener jeg, at det med det møde og praksisændringen kan komme til at se ud, som om ministeriet optræder i en sagsbehandlerrolle. Dermed overtræder embedsmændene fra Skatteministeriet den kompetencefordeling, som de selv har været med til at definere, fordi de kommer til at påvirke, om sagsbehandlingen skal gå den ene eller anden vej,« siger Thomas Rønfeldt.I skatteforvaltningsloven fremgår det netop, at skatteministeren – og dermed også Skatteministeriets departement – ikke må blande sig i konkrete skatteafgørelser.

Skatteministeriet argumenterede i går for, at man var nødt til at ændre fortolkningen i tidligere skatteafgørelser, fordi man fandt ud af, at den var forkert. Derfor ændrede ministeriet også i ligningsvejledningen. Og Skatteministeriet oplyser kun offentligheden om ændret retspraksis i domstolsafgørelser, ikke i ligningsvejledninger, lød forklaringen.»Under alle omstændigheder burde embedsmændene fra Skatteministeriet ikke have siddet med til det møde, fordi de er med til at vedtage, at man ændrer praksis. På den måde sørger man jo netop for, at der ikke kan komme en domstolsafgørelse. Nu må skatteyderne selv finde ud af, at der er sket en praksisændring,« siger Thomas Rønfeldt.Han vurderer, at de nye oplysninger bør indgå i den igangværende undersøgelseskommissions arbejde:»Man må forvente en stillingtagen til dette punkt.«

Røre på Christiansborg

I går skabte de nye oplysninger om praksisændringen røre på Christiansborg. Lidt forenklet kan man sige, at rød blok har en interesse i, at skattesagen handler om, at stærke kræfter i Venstre uretmæssigt forsøgte at få ram på Thorning og Kinnock og måske endda lækkede deres personlige skatteafgørelse til medierne, mens blå blok ikke vil være ked af, at sagen kommer til at handle om, at Thorning og Kinnock blev favoriseret af Skat København.

Læs mere: Thorning tavs om skattesagen

Helt som forventet krævede Dansk Folkeparti i går en redegørelse om, hvorfor Skat pludselig ændrede praksis, og opfordrede undersøgelseskommissionen til at granske praksisændringen. Og helt som forventet forsøgte Socialdemokraterne at fjerne fokus fra, om Kinnocks afgørelse er korrekt.»Det centrale i denne sag er, om man fra politisk side har forsøgt at påvirke sagsbehandlingen.

Det er det, skattesagskommissionen skal undersøge, og i den forbindelse betyder selve afgørelsen ikke noget,« sagde retsordfører Ole Hækkerup (S).Politisk kommentator og tidligere minister Hans Engell betonede over for Berlingske Nyhedsbureau, at skattesagen fuldstændig kan ændre karakter, hvis der er politiske undertoner bag skattemedarbejdernes indgreb:»Derfor er oplysningerne meget alvorlige, men hvor alvorlige de er, finder vi først ud af, når de implicerede medarbejdere er blevet afhørt af skattesagskommissionen.«Skattesagskommissionens formand, landsdommer Lars E. Andersen, oplyser, at kommissionen med al sandsynlighed vil belyse den pludselige praksisændring, som blev bragt frem i Berlingske i går.»Vi kan godt få de ting belyst, netop fordi vi også skal se på, hvad der har været af møder, og hvad der er blevet sagt på disse møder.

Læs mere: Skat ændrede praksis under Kinnock-sag

På den måde er det relevant. Men jeg skal passe vældig meget på med, hvad jeg siger, for jeg skal forholde mig neutral,« siger Lars E. Andersen.På spørgsmålet om, hvorvidt han selv var bekendt med, at Skat midt under sagsbehandlingen fjernede et mangeårigt krav, som gjorde, at Kinnock ikke blev skattepligtig, svarer kommissionsformanden:»Det vil jeg ikke kommentere. Men jeg kan dog sige, at vi er ret velorienterede og også selv kan skatteret.«Skatteministeriet udsendte i går en pressemeddelelse, hvor man forsøgte at sige, at der ikke så meget var tale om en ændring af fast praksis, »men om en rettelse af fejl i ligningsvejledningen«. Ministeriet beklagede fejlen og gjorde berørte skatteydere opmærksom på, at de kan få deres sag genoptaget.

Kommentarer

Mødet blev til på initiativ af socialdemokratiske skattefolk!!!

Skattedirektør Lisbeth Rasmussen, som tog initiativ til mødet og deltod på mødet er meget aktiv i Socialdemokratiet.

Skattedirektør Erling Andersen i København, som tidligere har stillet op som kandidat for Socialdemokratiet, gjorde det helt særlige, at han selv tog sig af behandlingen af Thornings skattesag - Normalt (altid)lader han sine medarbejdere tage sig af selve sagsbehandlingen - men Thornings sag tog han selv!!!

Og Erling Andersens hustru er aktiv Socialdemokrat - hun tog aktiv del i den interne kampagne på Helle Thornings side, da Socialdemokratiet skulle vælge ny formand, og der var kampvalg imellem Helle Thorning og Frank Jensen (Københavns borgmester) - hvad om pressen gravede lidt mere i Erlings Andersens hustrus rolle???!!!

Blev "Thorning" og manden derfor frikendt i deres skattesag af ”vennerne!!!???” 

-Skattechef Erling Andersen har på SKATs hovedbestyrelse kritiseret den tidligere regerings dispositioner - det tilkommer slet ikke en ansat skattechef at komme med en politisk kritik - men manden og hans hustru er socialdemokrater og han holdt sig derfor ikke tilbage!: 

Hovedbestyrelsesreferat HB-referat nr. 13/2009 18. december 2009 Ordinært hovedbestyrelsesmøde mandag den 30. november 2009, kl. 13.00 - 17.00 og 1. december 2009 kl. 9.30 - 12.00 på Hotel Vejle Fjord, Stouby – du kan finde referatet på nettet.

-Da Anders Fogh var skatteminister blev han advaret mod omgåelsen af skattelovgivningen vha. etableringen af såkaldte ‘tomme aktielselskaber’. Advarslerne kom såvel fra Told & Skat - SKATs daværende betegnelse - som fra Bagmandspolitiet. Der blev senere ført 84 retssager, som godtgjorde, at statskassen var blevet snydt for over 2 mia. kr. Det kostede ca. 700 mio. kr. at føre sagerne - alene i salærer. Der var iflg. Jyllands-Posten tale om den største juridiske sag siden Retsopgøret mod landsforræderne efter Besættelsen. I den forbindelse udtalte den daværende formand for Skatterevisorernes Forening Mogens Elgaard, at ”Anders Fogh" i bund og grund havde stor forståelse for folk, der snød og arbejdede sort, fordi det var udtryk for en sund modstand mod det høje skattetryk”.

Elgaard blev suppleret af dagværende formand for Skatteforvaltningens Tjenestemandsorganisation, Erling Andersen med disse ord:
”Det var i Anders Foghs tid ikke befordrende for karrieren at kræve mere kontrol. Ordet måtte ganske enkelt ikke bruges. Told & Skat skulle være en service for erhvervslivet - ikke en kontrol.” 

Det er således ikke første gang at Erling Andersen kommer på tværs af en venstre-skatteminister. Han fratrådte som Forbundsformand den 29./1. 1998 og Erling Andersen er kronvidnet for den kommende kommission.

Du er jo fuld af løgn

Du er simpelthen fuld af løgn. Er der da slet ingen grænser for, hvor meget lort I kan finde på at lukke ud fra Venstres beskidte pressetjeneste.

Det møde, som Berlinske refererer til, blev ikke til på initiativ af skattedirektør Lisbeth Rasmussen. Det blev til på initiativ af departementschef Peter Loft!

Hvilke private politiske, religiøse eller andre opfattelser medarbejdere i SKAT og deres familier måtte have eller ikke have er hamrende ligegyldigt. Det er en ren privat sag, der ikke rager nogen som helst.

Selv om du og resten af Venstres svinebaroner helst ville omdanne Danmark til en bananrepublik, så har vi da heldigvis fortsat et demokrati, hvor der hverken er sindelagskontrol eller berufsverbot for offentligt ansatte.

Det hovedbestyrelsesreferat fra Told- og Skatteforbundet, som du henviser til, indeholder absolut intet af det, som du løgnagtigt påstår. Erling Andersen er overhovedet ikke medlem af Told- og Skatteforbundets hovedbestyrelse, og han deltog derfor naturligvis slet ikke i mødet.

Referatet kan ses her http://www.dts.nu/media/HBref-30-11-1-12-2009.pdf

Alt det lort du lukker ud er ikke andet end perfid bagvaskelse, som du burde stå til ansvar for i byretten. Men der er nok ingen, der vil spilde så meget krudt på en intrigant nar som dig.

Kalkuleret risiko

Den tanke lægger snublende nær, at den ændrede og i princippet præcedensskabende praksis fra skattemyndighedernes side i Kinnock-sagen har taget højde for, at en del danskere med samme 'problem' som statsministerparret ville få genoptaget deres sager hos SKAT, sålænge statsministerparret bare slap for skattepligt, og det ydmygende i at skulle frasige sig magtposition pga rod i privatøkonomien. Finansiering? - det klarer vi nok

J C Kaae

Med forlov. Det hedder ligger.

Præcedensskabende praksis? Ja, naturligvis. Det er jo loven og konventionen.
Kinnock er ikke dansker. Han er englænder.
Der er kun een statsminister. Ikke et par.

Englænderen har skam skattepligt. I Schweiz.

Jeg er sikker på, at Helle Thorning var blevet statsminister uanset sin udeboende ægtefælles forhold.
Hun og partiet tabte jo reelt valget. Men hun blev statsminister.
I Danmark er kvinder er vel opfattet som selvstændige personer, der vælges på deres egne kvalifikationer. Ikke deres ægtefælles.

BTs journalist spørger:

http://www.bt.dk/politik/kursaendring-kan-blive-bombe-i-skattesagen

Hvorfor overtrumfede embedsmænd fra Skatteministeriet og Skat København en 18 år gammel og klokkeklar retspraksis,.. spørger journalisten.

Njah, klokkeklar og klokkeklar er vist så meget sagt.
- det er nok fordi Skatteministeriets embedsfolk og SKAT har mest forstand på skattelovene.
Listen over borgere, der har et ben at gnave i det administrative panel, det såkaldte Landsskatteretten( venligt pastet her af Allan Cervin, Tak) har - bortset fra 1 enkelt, der er revisor, ikke synligt forstand på, endsige ekspertise i, skat.
De udfylder formentlig ikke engang deres egne selvangivelser.

- og der er ikke vist nogen retspraksis.
Landsskatte'retten' er ikke en ret. Det er et panel i Forvaltningen. Det burde afskaffes.
Og det tilfældige brogede panel af lægfolk den dag kan ikke flytte skattelovene og konventionerne. Heldigvis da.
Den påståede 'afgørelse' derfra kan kun tages med et skuldertræk.

Lex Kinnock

Ingen over, og ingen ved siden af Skatteministeriet.

Absurd

Det lyder helt absurd, at det skulle medføre skattepligt at opholde sig længere i udlandet end 2- 3 år. Den gang jeg opholdt mig udenlands skulle man mindst være 1½ år borte for slippe for skat. Er danskere, der opholder sig hele livet udenlands, skattepligtige i Danmark?
Det her er vist en fortsættelse af hetzen mod familien Thorning Schmidt, bekvemt igangsat lige før Troels Lund Poulsen skal afhøres i undersøgelseskommisionen.

Svend E Petersen

Jeg forstår slet ikke konceptet : at have været bort... og slippe for skat.
Og jeg er ikke stødt på det i lovgivningen, eller konventionerne, som jeg ellers har beskæftiget mig meget med.

Hvor og hvornår hævdes den mystiske skattefrihed at indtræde? Når man udrejser eller indrejser?

Skatteadvokat: Berlingskes historie er 'en fis i en hornlygte'

BT citerer i dag skatteadvokat, Lars Wøldike, partner i firmaet q-tax, for følgende:

- Den historie er en fis i en hornlygte. Der blev foretaget en mystisk afgørelse i 2007, og en medarbejder klæbede det ind i ligningsvejledningen på 4000 sider. Nogle år senere stryger man det så igen, og det er der ingen, der lægger mærke til, siger Lars Wøldike.

Se:
bt.dk/politik/advokater-mystisk-hemmelighedskraemmeri-hos-skat

øjner advokathonorar

læg mærke til advokaten, der lugter honorarer.
Han glider på ægte advokatvis fra at tale om lovændring (hvad der jo ikke er) til at tale om sine klienter, der kan få genoptaget sine sager.
Hvis han ikke har sørget for, at LOVEN blev overholdt for hans klienter, skal hans klienter sagsøge HAM.

Meget kommer som overraskelser i

Skatteministeriet.

Også fordi der er en tendens til at lave sine egne hjemmestrikkede regler, der savner hjemmel.

Allan Cervin

Jeg må lige anholde dig på det, du skriver her: Hvad jeg har oplevet er, at hele dette system er dybt politisk! Hvor mange er fx klar over, at en klage over SKAT til Skatteankenævnet og efterfølgende Landsskatteretten er ren politisk cirkus hvor medlemmerne er Folketingspolitikere som til hver en tid vil forsøge, at beskytte den lovgivning de selv har udformet!

Det er ikke, som du skriver.
Men sandheden er grel nok, så skriv den. Den er faktisk værre.

Skattenakenævnet er kommunens egne byrådsmedlemmer. Dels er de lægmænd i skat. Skriver måske ikke engang deres egen selvangivelse.
Men de er lokalpolitikere, der har direkte kommunal interesse i sagen, nemlig at sørge for at kommunens skatteprovenu er så stort som muligt.

Det er helt ude i hampen at have sådan et selvtægtssystem.

Når vi kommer til Landsretten, er det stadig ikke Folketingsmedlemmer, som du hævder.
Det er et panel af diverse dommere fra retterne, der har et ulovligt ben at gnave i Forvaltningen.
Det er groft ulovligt, at der sidder dommere fra Retsvæsnet i Forvaltningens regí.
Og det er da også så klart skadeligt mod borgerens retssikkerhed, at det står så klart som det ses her i
Grundloven:

§ 62 Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Men der begås forbrydelser dagligt!

Jenni - det tager 10 sec. at slå op!

Hvis du havde brugt 10 sec. på at slå det op ville du have fundet: http://www.landsskatteretten.dk/om_landsskatteretten/retsmedlemmer.html

Retsmedlemmer
Valgt af Folketinget:

Charlotte Antonsen (V)
Freddy Dam (V)
Kim Andersen (V)
Steffen Kjærulf-Schmidt (DF)
Kristian Thulesen Dahl (DF)
Tom Behnke (C)
Lissa Mathiasen (A)
Poul Qvist Jørgensen (A)
Klaus Hækkerup (A)
Poul Overlund-Sørensen (F)
Peer Tidemand-Petersson (B)

Udnævnt af Skatteministeren (som er politiker):

Else Theill Sørensen (C)
Svend Heiselberg (V)

Dommer Karin Bøgh Pedersen, Retten i Odense
Dommer Marianne Madsen, Københavns Byret
Dommer Bodil Toftemann, Københavns Byret
Dommer Poul Erik Nielsen, Retten i Aalborg
Landsdommer Poul Lodberg, Østre Landsret
Landsdommer H.C. Thomsen, Østre Landsret
Landsdommer Ulla Langholz, Østre Landsret
Landsdommer Jens Rosenløv, Østre Landsret
Landsdommer Henrik Estrup, Vestre Landsret
Landsdommer Morten Fabrin, Vestre Landsret
Landsdommer Marie S. Mikkelsen, Vestre Landsret

Indstillet af organisationer og råd:

Statsaut. rev. Kurt Gimsing - Indstillet af Dansk Erhverv
Direktør Carsten Lønfeldt - Indstillet af Dansk Industri
Frisørmester Jens Erik Behrndtz - Indstillet af Håndværksrådet
Sygeplejerske Kirsten Stallknecht - Indstillet af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
Husmand Henrik Bertelsen - Indstillet af Landbrug & Fødevarer
Forskningschef Mikkel Baadsgaard - Indstillet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Bilinspektør Peter Dyrelund Jacobsen - Indstillet af Trafikstyrelsen
Chefkonsulent Mikael Spang-Hanssen - Indstillet af Trafikstyrelsen
Juridisk Chef Karoline Thomsen - Indstillet af Danmarks automobilforhandler Forening
Adm. Dir., Bent Mikkelsen - Indstillet af De Danske Bilimportører

ja, sådan er alt jo politisk i Danmark

Dommere er udnævnt af Justitsministeren.
Justitsministeren er chef for Rigsadvokaten ( som han selv udnævner) Og rigspolitichefen, som han selv udnævner.
Og Politiet og politidirektørerne, og anklagerne og statsanklagerne.
Og han er minister.
Er han også medlem af Folketinget er han også lovgiver.
Han kan herske i landet på alle niveauer.
Hvem sagde magtens 3-deling?

Men De kommunale skatteankenævn består godt nok ikke af folketingsmedlemmer.
Men domsmænd og nævninge i Retterne består af medlemmer af politiske partier.
Den danske 'dommer' i Menneskerettighedsdomstolen i Strassbourg er udnævnt af statsministeren.
Klager over Danmark havner på det danske kontor.

Danmark er en bananstat, hvor borgerne ikke har nogensomhelst retssikkerhed.

Hvor skal jeg ende og begynde? Danmark er en skændsel.

Stop hetzen

Sålænge Helle er statsminister, eller sålænge Venstre ikke har posten, hvilket er det samme, får skattesagen ikke lov at dø. Havde den handlet om alle mulige andre, var den forlængst sovet ind. Men Helles skattesag skal holdes i live - og bliver det - af Venstres pressetjenestes intensivafdeling og dens støtter uanset omkostningerne. Her må intet spares.

Hvor er det sørgeligt, at personsager mere end politiske sager, har mediernes fulde opmærksomhed. Ser man på mediernes ejerkreds er det måske forståeligt, men det gør kun det hele endnu mere sørgeligt.

Bliv voksen og stop den hetz!

Ja men Jørgen Villy Madsen da ...

... der er da så mange mærkværdigheder, mistænkeligheder, ejendommeligheder i Thorning / Kinnock skattesagen - så både Thorning og Kinnock, Frode Holm, SKAT i København, socialdemokratiet, S SF R og mange flere - da helt på egen hånd kan holde "liv i sagen" så den ikke dør ud.

Der er slet ikke behov for hjælp fra Venstre, pressen og medierne.

Hver uge nye spændende aspekter - næste alá det værste af den kulørte ugepresse.

Det er jo netop ikke en hetz

- det jo bare en almindelig undersøgelse af skatteforhold. Den skal jo også gælde for HTS Statsminister eller ej. Så luk for dit socialdemokratiske flæberi. Typisk for kammerateriet der er så udbredt i Danmark. HTS skal ud, det kan kun gå for langsomt.

Der er netop ikke undersøgelse af skatteforhold

Der er undersøgelseskommision om anklagerne for forsøg på embedsmisbrug imod SKATs personale.

Friværdi?

Spørg ham dog, hvad han betalte for sin ejendom. Og hvad han har betalt og betaler i ejendomsskat og ejendomsværdiskat.
Og fortæl ham så, hvad kommunen betaler i boligstøtte til dig.

BT jokker i spinaten

Hovsa. Nu er BT sørme kommet til at jokke i spinaten. De er simpelthen kommet til at citere en skatteekspert, der tilsyneladende ikke har den obligatoriske tilknytning til Venstre.

Skatteadvokat, Lars Wøldike, partner i firmaet q-tax, er således citeret for følgende udtalelse:

- Den historie er en fis i en hornlygte. Der blev foretaget en mystisk afgørelse i 2007, og en medarbejder klæbede det ind i ligningsvejledningen på 4000 sider. Nogle år senere stryger man det så igen, og det er der ingen, der lægger mærke til, siger Lars Wøldike.

Det er naturligvis en slem brøler at bringe den slags seriøse faglige vurderinger. Så mon ikke Venstres beskidte pressetjeneste og Venstres lakajer i det Berlingske hus hurtigt får strammet op, så man fremover undgår den slags fadæser i deres nøje planlagte smædekampagne.

V hansen

Skatteadvokater er ikke de bedste kilder.
Det er revisorer.
Iøvrigt er oplysningen om den ulovlige ligningsvejledning først kommet frem for et par dage siden i forbindelse med afhøringerne i Skattesagkommisionen.

Men, han må frem med det gerningsindhold,den mystiske afgørelse og kontordamens tiltag, som han har adgang til.
Det er det, vi venter på.
Der blev foretaget en mystisk afgørelse i 2007, og en medarbejder klæbede det ind i ligningsvejledningen på 4000 sider.

Og så skal vi hele tiden huske, at det er loven og konvnetionerne, der gælder.
Ikke diverse ønsker og fantasier om, at hele verdens 7 mia befolkning skal betale skat til Danmark.

Sagen er i sin grundsubstans den

at Venstre beskytter deres egne som var de en fanatisk klike. Læg mærke til , hvordan kliken anlægger sig skæg på stribe ligesom en anden muslimsk warrier og læg mærke til, hvordan de taler Ellen Tranes fatale kammerateri op som var hun en helt . Ikke en plet må der sættes på medlemmerne af Venstre...de skal stå fejlfrie selv om de i den grad gør i nælderne, selv om de åbenlyst hylder nepotisme ved ikke at sige fra...ved at nedgøre det nederste lag mens de selv rager til sig....det Amoralske, Asociale , Uetiske parti...som ser fejlen hos andre mens de selv står glatte og fejlfrie som Ål. Mon ikke Hr. Støjberg sletter dette indlæg inden længe...for Kritik kan man ikke tåle . . næh censur og lukke munden på fjenden....det er metoder,man billiger!!! I er så sammenspiste og flettet ind i hinanden i medieverdenen, at man ikke kan tage jer seriøst mere. Kammerat Troels skal hjælpes på bekostning af anstændighed og ærlighed.

Vejen til karriere

Helle Thorning render pt. nu rundt i Brussels og kloger sig med sine spindoktorer, mænger sig med de store landes regeringsledere og slikker r.. på diverse andre regeringsledere. Måske har hun lært af Anders Fogh hvordan man gør politisk karriere. Man mænger sig med beslutningstagerne, synger højt med på deres melodier så meget som muligt og snakker ellers sort. Det er vejen til karriere i politik. Idealisme, det er for idioter, hvilket der desværre ej heller er mangel på.

Hun er ikke dum og ved godt at hun ikke bliver genvalgt. Faktisk er hun måske fortid i det danske folketing i løbet af kort tid. Hvornår bestemmes af EL. Hun er ved at forberede sin retræte fra DK og satser nu på en fremtid i EU. Derfor holder hun smarte intetsigende taler om EU i flere dele og promoverer sig med Barosso på så mange fotos som muligt.

I DK er der ingen, som gider høre på hende mere. Hun, hendes spindoktorer og hendes makker Villy fra SF har afsløret sig som nogle af de værste løgnere i historien. Hun ved at hun ikke bliver til noget i det danske folketing igen. Hendes karriere som formand for sit parti er slut, den dag der udskrives folketingsvalg.

Jo før jo bedre.

Something is rotten in the State of Denmark

Hvor havde du ret - man må tage hatten af for din forudseenhed, Shakespeare !!!

Karl Lassen

Hun er ikke dum og ved godt at hun ikke bliver genvalgt. Faktisk er hun måske fortid i det danske folketing i løbet af kort tid. Hvornår bestemmes af EL. Hun er ved at forberede sin retræte fra DK og satser nu på en fremtid i EU. Derfor holder hun smarte intetsigende taler om EU i flere dele og promoverer sig med Barosso på så mange fotos som muligt.

Du har formentlig ret.

ja og du Jenni

plaprer løs med dit uendelige vrøvl igen og igen...hvis du var så klog, som du selv mener, du er, så havde vi nok set dig som Statsminister ikkesandt!!!
Helle T. har godt fat i det, hun udtaler sig om til forskel fra LØkke....der kunne man tale om øvl og bævl og ingen visioner for vores deltagelse i EU.
Fnidder og fnadder er dagens orden i den lille VenstreDF andedam, hvor man ikke kan se ud over egen grådige næsetip og absolut INGEN visioner har for Danmark og danskerne andet end, at de helst skal holdes fast i en nationalromantisk forestilling om, hvad danskhed er bvadr !Helle Thorning har i det mindste FORMAT og afholder sig fra at synke ned og snadre i andedammen!!

Du plaprer åbenbart om politikere, Annemette Hansen

Jeg skriver om skattelove og konventioner.
Rent sagligt anskuet.

Venstre Løkke og Lunds inkompetance

Venstre burde bare forbydes nøglerne til Skatte ministeriet.
Alting ender i hat og briller når de er der.
Jeg mindes de år som HTS gjorde opmærksom på at have fået forkert fradrag.
Uden det rettet.
Kristian Jensen forbød Skat at ligne. Alle kunne have fradrag som vi havde købt Amalienborg.
Peter Christensen måske indblandet i SkatteGATE + leasing skandalen.
Troels Lund SkatteGATE. Bruger papier fra BT som dokkumentation i Skattesag, og som det ser ud her. Det hele sejler i hans ministerium.
Brixtofte i fængsel.
Anders Fogh selskabs tømernes bedste ven. Og bogholderi rod ( Venstre normalitet )
Hovmann frikort til TDC og Dyremose i miliard klassen.
Men tilbage til artiklen. Det er jo Venstres, Lunds og Løkke der ikke har haft styr på dette ministerium. Hvor lækage sjask og sjusk har været en del af hverdagen.

Helle Thorning-Schmidt er da HAMRENDE ligeglad

Hun gjorde en god figur (hendes eneste fordel) i EU og hendes plan om karriere i EU er forberedt.

At hendes profil så er ufatteligt blank er endnu en kvalifikation og hun passer derfor ganske udmærket til de andre bureaukrater i EU.

HTS er hamrende ligeglad med Danmark og danskerne. Som Fogh ofrer hun gerne landet for egen karrieres skyld.

Helt væk

Leif du køber altså Kirsten jørgensens historie om, at det skulle være en fejl, at Kinnock er skattepligtig i Danmark, og at det skulle være lovligt, at holde "ferie" i Danmark 160 dage om året sammen med sin kone og børn år ud og år ind, uden at det bør give skattepligt pga livsinteresser i Danmark?
Sig mig er alle venstreorienterede spejlblanke?

Spænd din staniolhat

Det er ikke Kirsten Jørgensens historie. KJ refererer blot en pressemeddelelse fra Skat, der nøgternt og sagligt forklarer, at der ikke som påstået af Berlingskes og BT's Venstrelakajer er tale om en ændring af praksis, men at der blot er tale om rettelse af en fejl i ligningsvejledningen, som iøvrigt næppe har haft betydning for andre skatteydere.

Men du og alle de andre blåsorte smølfer, der vælter sig rundt i al det gylle, som Berlingske Medier og Venstres beskidte pressetjeneste spreder i rå mængder, lader naturligvis ikke jeres fantasifulde konspirationsteorier forstyrre af virkeligheden.

Enig

- og så er der ikke grund til mere svar.

Det interessante er...

Der MÅ være parallelle sager som er IKKE er faldet ud til fordel for borgeren.

Det interessante er også HVEM der sad i de 6-mands gruppe som besluttede Kinnoch ikke var skattepligtig - samt hvem deres overordnede var !!!

t hansen

Det tror jeg ikke, der er.
Loven er jo klar, så garvede skattefolk kikker jo ikke på en kontordames 'vejledning'.

Og spørg også digselv, hvordan Skat skulle få fat i en, der bor i udlandet og pålægge dem, at pludselig når de har passeret at bo '2-3 år' i udlandet - skal de fremover betale Skat til Danmark - i stedet for til landet, hvor h'n bor.

Det er jo så vildt absurd, at det må være en praktical joke.

Lad os finde gerningsmanden og få forklaringen.

i en pressemeddelese.

Ministeriet beklagede fejlen og gjorde berørte skatteydere opmærksom på, at de kan få deres sag genoptaget.

Hvem læser pressemeddelelsen?

er folkeskolen virkelig

SÅ elendig.

Opbakning til samfundet

Hvordan får vi den nødvendige opbakning til at samfundet skal finansieres og vi skal betale vores skat, når chefen selv kører på fribillet? Statsministeren må nødvendigvis bakke op om samfundet både i ord og handling. Den går ikke med skattesnyd og regelændringer på Putin niveau. Kæmpe uberretigede skattefradrag og Fleggaard Leasing.

carsten munk

nu skal du ikke blive usaglig.
Kører chefen på fribillet?
Mon dog. Hun bliver formentlig trukket i skat ligesom sine kolleger på Christiansborg.
Det gør arbejdspladsers lønafdeling jo.
Og hun bliver nok trukket mere end nogle kolleger, da hun jo beskattes i Danmark af lejeindtægten på sin halvpart af lejeligheden i London, som hun ejer med sin mand.

Og ihvertfald betaler hun jo skat, som 49 % af befolkningen gør.
Formentlig mere end mange.
Måske end endda mere end du?

SKAT er en politisk organisation!

SKAT er en politisk organisation har jeg personligt oplevet. Jeg har en aktuel sag mod SKAT som startede i 2004 efter lukning af virksomhed i 2003. Status på denne skattesag som føres mod Skatteministeriet er, at den kommer for højesteret i 2014! En skattesag som kommer til, at tage 10 år!

Hvad jeg har oplevet er, at hele dette system er dybt politisk! Hvor mange er fx klar over, at en klage over SKAT til Skatteankenævnet og efterfølgende Landsskatteretten er ren politisk cirkus hvor medlemmerne er Folketingspolitikere som til hver en tid vil forsøge, at beskytte den lovgivning de selv har udformet!

Her bruger man hurtigt de første par år. Derefter og først der, kan en skattesag komme for det danske retssystem (domstolene) startende med byretten.

Her vil du hurtigt finde ud af, at de i større skattesager ikke tør tage stilling mod deres egen arbejdsgiver som er staten Danmark da sagen jo netop føres mod et ministerium (skat). Nu er der igen gået et år til halvanden og så til Landsretten som der er to af, Øster og Vester. Her bruger du hurtigt endnu et år til halvandet! Nåja, jeg glemte lige at fortælle, at du skal forvente at bruge flere hundredetusinde kroner i advokat omkostninger og det er der ikke mange mennesker som har for ikke at tale om den meget lange sagsbehandlingstid i sig selv er en belastning.

Og dem som føre sagen for Skatteministeriet er Kammeradvokaten som udadtil står som en privat virksomhed, men grundet deres massive indkomst fra den Danske stat er de en del af systemet!

Så er vi fremme ved Højesteret, her skal du aktuelt forvente, at fra sagen er afsluttet i Landsretten til sagen kommer for Højesteret går der yderlige 2-3 år! Når det er skrevet er mit og andres håb så, at man i Højesteret rent faktisk forholder sig til sagens objektive fakta uden at skelne til politik og den Danske Statskasse, uafhængigt af, hvor stort et beløb den Danske Stat i givet fald kan komme til at betale!

Den aktuelle sag indikere med tydelighed, at SKAT er en politisk organisation hvis formål er magt til at kræve andre menneskers penge med eller uden lovgivning og hvis det er det sidste, så ændre systemet så lovgivningen så den passer til deres magtønsker!

Min sag kommer til at tage 10 år og tæt på en million i sagsomkostninger. Er det et retssystem vi har i Danmark?

Hvis du har en skattesag, skulle du heller kontakte mig.

Du skriver nogle vrangforestillinger om mig i et par indlæg. Mine indlæg kan overhovedet ikke konkluderes sådan.

Jeg kan formentlig hjælpe dig med din skattesag.
Du skal ikke regne med, at dine advokater er ganske på din side.

Skattesager er ikke politiske. De er økonomisk og menneskelig udpining af skatteyderen. Og man ser at der sker noget i den, der tangerer tanken om korruption.
Systemet vil endda gladeligt betale 3-cifrede millionbeløb til et advokatkontor, Kammeradvokaten, for at nakke borgerne for penge, de rent faktisk ikke skal betale, og hvis det er om en virksomhed, hellere end gerne få den ned med nakken.

Jeg mindes en sag, der varede årtier.
Dens grundlag var en 'kontordame', der havde lavet en forfalskning af lovens tekst i en såkaldt LBK (lovforfalskning). H'n havde skrevet en produkt ind, som ikke stod i loven.

Det resulterede i 20 år med en ulovlig afgift. Firmaet blev opkrævet miliionbeløb i ulovlige afgifter p.g.a. den kæ....
Altså en sag, der minder om den ulovlige ligningsvejledning, der er blevet afsløret.

Der er faldet dom for en tilsvarende lovforfalskning med hensyn til nogle erstatningsbeløb.

Ufatteligt, at man kan få journalister til at messe det vås.

et flere år gammelt krav om, at personer i Kinnocks situation højst må have opholdt sig to-tre år ude af Danmark for at undgå dansk skattepligt. Kinnock havde på det tidspunkt boet og arbejdet mindst seks år i udlandet og var dermed blevet skattepligtig

Enhver der kan læse kan sige sig selv at det er noget sludder og vrøvl.

Hvordan skal man kunne blive skattepligtig til Danmark, når man længe bor i udlandet.
Bliver alle udlændinge så eftersøgt via interpol? Tælles de 2-3 år fra de er myndige - eller tager skat børnearbejdere med?
Hvordan opkræver dansk SKAT så alle disse - formentlig - 5 mia verdensborgere?

Kan I ikke se, at skandalen er, at det er blevet afsløret, at der i Danmark kan sidde kontormokker og digte noget ulovligt totalt vås og sende det ud i systemet.

Det kan sgu ikke lade sig gøre i andre lande.

Jenni -

... jeg er også noget nysgerrig efter at høre om ...

1) din uddannelsesmæssige baggrund, for at kan fortolke skattelovgivningen mere detaljet og korrekt - end os andre

2) formålet med, at alt skal vendes og drejes ud fra en juridisk kontekst - det er jo kun en avis og almindelige (primært forargede) borgere der skriver - B.dk er jo ikke en "folke kommission" (selv om en sådan efterhånden er relevant i de fleste politiske sammenhænge - Folketinget er jo ikke længere et "folke ting").

PS også medtaget i andet indlæg om samme sag - så ser jeg frem til dit svar.

Hvem er Jenni?

Jeg har bemærket at denne "Jenni" konstant forsøger, at dække op for HTS og Socialdemokratiets gentagne løgne og bedrag! Hvem er denne "Jenni" mon?

hvem er du

der prøver at dække over, at det er afsløret, at der er fundet en ulovlig ligningsvejledning?

Er det dig, der har skrevet den?

Lad være med at aflede opmærksomheden fra, hvad det er jeg skriver, ved at lyve om det, som du gør i dit indlæg.
Jeg dækker IKKE over nogen. Jeg afslører!

Ja, du begynder at "afslører" dig selv!

Ja, du begynder at "afslører" dig selv og dine Socialdemokratiske motiver om ikke andet.

hehehe

Det er er langt ude.
hehehe.
Socialdemokratiske motiver?? hehehehehe.

Det Berlingske hus...

...er part i sagen. Det er det berlingske hus der startede jagten på Thornings mand, ud fra politiske motiver.

Den historie som nu forsøges plantet, er et forsøg på selvforsvar.

Det virker efterhånden som om, at de Berlingske publikationer BT og Berlingske, bliver redigeret af Venstres Pressebureau.

Tommy V

torholm.
Såvidt jeg observerede, var det en konkret, advokat,Tommy V Christiansen, der klader sig skatteekspert, der har bildt en journalist det vås ind, der væltede ud i pressen i agurketiden for 2 år siden.
Jeg har set ham skrive besynderlige svar i en brevkasse i en avis. Og jeg har også set ham og andre fra hans advokatkontor i funktion.
Det er ikke for sarte sjæle.
Hvorvidt det er fordi, han er Venstrepolitiker eller fordi han ikke giver sine klienter, deres rettigheder, eller det er begge dele sammen, burde komme frem i høringen.

Eller BT kan fortælle os det.
Jeg er ikke i tvivl om, at han er ophavsmanden.

Italienske tilstande-

Vi kan da ikke pege fingre af Italien med deres mafia og skandaløse politiske tilstande.

Helle Thorning bli´r nødt til at gå af nu.

øh??

Hvordan nåede du den konklusion?

Du må mene: vi må have fundet den kontormokke, der skrev den ulovlige ligningsvejledning, der er blevet afsløret, takket være undersøgelsen af englænderens ikke-sag.

Vi må også have kikket hele systemet igennem og der ligger flere ulovlige forfalskninger af love, digtet af kontormokker rundt omkring.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden