Modersmålsundervisning er på vej tilbage

De tre regeringspartier er klar til at genindføre modersmålsundervisning til tosprogede elever. I Danmark taler vi dansk, lyder reaktionen fra Venstre. VKO afskaffede kommunepligten til at udbyde undervisningen i 2002.

Mads Mostrup Jensen, Berlingske Nyhedsbureau
Arkivfoto. Foto: Søren Bidstrup

Tosprogede elever i den danske folkeskole skal atter undervises på deres forældres sprog. Det er meldingen fra de tre regeringspartier, der ifølge jp.dk nu vil arbejde for genindføre modersmålsundervisningen, som blev afskaffet under den forrige regering.

- Modersmålet er hjertesproget. Det er vigtigt at kunne sit modersmål for at klare sig godt i mange andre fag i skolen, så derfor vil vi tilbyde eleverne at få undervisning i det, siger SFs uddannelsesordfører, Annette Vilhelmsen, til netavisen.

- Vi vil gerne den vej, for der er bestemt faglige argumenter for at give modersmålsundervisning, siger S-ordfører Troels Ravn.

Han vil dog ikke love, at alle tosprogede får tilbud om modersmålsundervisning. Det er op til kommunerne og deres økonomiske råderum, lyder det fra Troels Ravn.

I Venstre, der var med til at afskaffe modersmålsundervisningen, er man ikke begejstret over udsigten til et comeback.

- I Danmark taler vi dansk. Man har ret til at lære alle de sprog, man vil, men det skal foregå i fritiden. Det er ikke en offentlig opgave, siger integrationsordfører Inger Støjberg til jp.dk.

I dag er det kun elever med forældre fra andre EU-lande, Færøerne eller Grønland, der har krav på modersmålsundervisning. Kommunerne har dog mulighed for frivilligt at tilbyde undervisning til elever fra lande uden for EU.

Kommentarer

Hvad siger forskningen?

Anne Holmen, professor i parallelsproglighed, Kbh Universitet siger:
"jo mere det boglige og skriftlige opgaver fylder i skolen, desto vigtigere er det at inddrage børnenes modersmål i undervisningen!.

Jørgen Søndergaard, formand for skolerådet:
"der er behov for nye forsøg, fordi der er tale om en ny måde at lave modersmålsundervisning på".

Debatten er præget af mange forudfattede holdninger og ikke så meget af interesse for den nyeste viden på området.
Målet må vel være at give alle børn den bedste forudsætning for en god fremtid, så de står godt rustet til at bidrage til vækst og udvikling uanset hvilket modersmål, de måtte have.

Det er ......

Det er helt fint med modersmålsundervisning, forældrene skal blot selv betale undervisningen. Det er ikke en offentlig opgave.

idiotisk forslag

Når man flytter til et fremmed land, så lærer man sproget og kulturen. Ønsker man at opretholde en forbindelse til forældrenes hjemland, så må forældrene sørge for den ønskede sprogundervisning - alt andet er ganske enkelt absurd. Har den nye regering virkelig intet lært af deres fejltagelser sidste gang de havde magten ? Hvor mange generationer af arabere skal tilbydes undervisning i arabisk - de gifter sig jo kun med hinanden og helst med en fra "hjemlandet" ?

Modersmålsundervisning er godt -

for de forældre og de børn som kommer til Danmark i 1.generation. I næste generation må og skal de lære dansk.

---

Og til Andersen:
Ked af at høre om din oplevelse i Danmark. De 100.000 kr. er dog (eller var) en bank-garanti, du skulle stillle, dvs. der skulle stå 10.000 kr. i banken. (typisk er en bank-garanti på 1/10 af det afkrævede beløb...)

Og jeg mener ikke kommunen lovligt kan kræve, at din kone lærer dansk, når hun er familie-sammenført med dig, og du forsørger hende. Kommunen kan kun krave at indvandrere eller flygtninge som får bistands-hjælp/kontant-hjælp skal lære dansk, dvs. gå på sprogskole.

@ Karsten..

Jo desværre Karsten...det er ALLE kr. 100.000 som skal deponeres..og det selvom at jeg som ægtemand overfor udlændingestyrelsen skal attestere at jeg (naturligvis) skal forsørge hende og gør det med glæde.
Men som det ses skal man lige fornærmes 2 gange: både bekræfte at jeg vil sørge for min kone og dernæst aflevere kr. 100.000,00

Og det sidste punkt: Jo Karsten..kommunen skal overfor udlændingestyrelsen bekræfte at min kone har lært Dansk og hun skal til eksamen både mundligt og skriftligt.
Vi kan nægte dette, men det gir et grimt minus i hendes papirer og så får hun aldrig permanent opholdstilladelse.
Vi har jo giftet os fordi vi gerne vil være sammen her i livet og ikke på lånt tid bestemt af en mulig ny vanvittig regering eller et nyt lovsystem fra EU som vi nidkært altid retter os efter.
Min kone ville være 100 gange bedre stillet hvis hun kom fra et autoritært kriminelt regime og kunne græde på de rigtige tidspunkter og kunne overbevise sagsbehandleren om at det var farligt at vende hjem (lige nu..senere ferier er naturligvis ok).
Min kone er top-uddannet, har de højeste uddannelser i Asien og USA, er direkte årsag til store eksportordre til indokina (p.g.a. hendes familie som arbejder med de rigtige ting.
Hun er 10 gange mere veluddannet end alle de "sagsbehandlere" vi har mødt og blevet nedgjort af her i Danmark.

Kom ikke til mig og fortæl at vi gerne vil ha veluddannede udlændinge her til landet...
Det ved jeg er den største usandhed..det er simpelt hen løgn.

Alle andre tabere fra taberlande med enorme sociale problemer ser det ud til er velkomne..det er svært for mig at forstå.
Jeg har været og er en god Dansk erhvervsmand, har aftjent min værnepligt i livgarden, har betalt ( en pæn stor) skat i 41 år, har ALDRIG ligget det offentlige til byrde, har solgt Danske produkter overalt på jorden med stolthed.

Men jeg har ikke friheden til at gifte mig med hvem jeg vil?
Det kan Danmark ikke være bekendt...

udlændingereglerne

i Danmark hænger nøje sammen med Danmarks ekstraordinært komplette offentlige forsørgelse.

Knald i låget.

Tag hellere børnepengene fra de forældre, som ikke VIL lære deres børs dansk, ud over det, der står i socialloven om deres rettigheder.
Det er som at være tilskuer til et kafkask, absurd teaterstykke, men desværre er det her blodig alvor.

Børns personfradrag

Madsen, du mener Børnefamilieydelsen, som udbetales fra Skatteministeriet.
Det er barnets personfradrag som i slutfirserne blev konverteret til en beregnet kontant skattemæssig fradragsværdi.
Og derefter udbetalt kontant.
I stedet for, at være på forældrens selvangivelse som personfradrag i indkomsten, blev det udbetalt kontant.

Det er en dyr og dum måde, og man kan nu se, hvad planen var.
At tage personfradraget fra nogen - nemlig de arbejdende vellønnede, altså formentlig stort set kun danskere.
Og give indvandrere mere i personfradrag end, de tjener til at kan udnytte som fradrag i kontanthjælpindkomsten for alle de børn.

Personfradragene for 3. barn og derover, ville falde udenfor bruttoindkomsten.

Her skal i læse om sindsyge Danmark !!!

Jeg er Ingeniør og arbejder meget i Vietnam og Laos med eksport af Danske industriprodukter (vi sælger for ca. 45-55 millioner om året).
Jeg mødte min kone i Hanoi, vi blev gift og efter en uhyggelig nedladende kamp med UdlændingeStyrelsen (de var mange måneder om at besvare selv det simpleste spørgsmål),lykkedes det at få lov til en midlertidig opholdstilladelse i Danmark.
Dog skulle jeg først indsætte over kr. 100.000,00 på en spærret konto som kun kommunen kunne hæve på.
Hun kunne jo blive en udgift for samfundet ???
Min kone blev kaldt til vores kommune og under en nedladende umenneskelig opførsel af "Sagsbehandleren" fik min kone Ordre på at lære Dansk!!! Ellers kunne hun ikke vedblive at være i Danmark og vi ville aldrig få frigivet vores stillede sikkerhedsbeløb oh hun kunne aldrig få lov at blive i Danmark.

Jeg kan nu se at vores sindsyge regering indfører en ny regel, mennesker der er et stort gode for landet og gift med en aktiv veluddannet Dansker skal nedgøres og generes på alle måder både moralsk, følelsesmæssigt og økonomisk samtidig med at flygtninge og andengenerations indvandere som i mange tilfælde er kommet for at lænse vores sociale kasser skal hjælpes og støttes og ha gratis undervisning både i Dansk hvilket de helst vil være fri for samt på deres modersmål uanset hvor de kommer fra.
Men vi Danskere skal acceptere at poste penge ud til dette system og vi kan intet gøre. Vi kan samtidig se at disse unge mennesker også skal kunne sproget fordi de skal jo på ferie hjem til landet de er flygtet fra og drengene skal på "opdragelsesophold" for at sikre at de ikke bliver Danske i tanke og handling.
De regeringspolitikere som i godhedsindustriens navn lefler for disse (nogen kaldte dem tidligere kulturberigere)bør på et senere tidspunkt, når Danmark er tilstrækkeligt skadet, anklages for landsforrædderi for når mennesker kommer til vores land for at leve og starte en ny tilværelse, så skal de aktivt forsøge integration, lære VORES sprog og respektere vores love.
Kan og vil man ikke det, så skal man ikke være her i Danmark.

Men MIN kone er der styr på..hun er kommanderet til Dansk-undervisning, hun er ikke blevet tilbudt undervisning i andre sprog, Jeg har måttet deponere over kr.100.000 , penge som retteligt bedre kunne være brugt på at forbedre eksport at Danske varer. Og kan hun ikke lære Dansk, så er det bare ud af landet.

Ideologisk forældet mindset.

Præcist som det ikke gav mening dengang at bevare modersmålsundervisningen, giver det ingen mening at genindføre den.
Modersmålsundervisning blev oprindelig skabt som en hjælpeforanstaltning til de børn der sad i asylcentrene og ventede på at komme tilbage til hjemlandet. Ideen var og er stadig at de skal holdes uddannelsesmæssigt ved lige således de ikke har mistet for meget visdom når en dag de kommer hjem igen. Og det giver mening.
Det er penge givet godt ud.

Men en eller anden har i halvfemserne fået skabt den folkestemning at modersmålsundervisning også gavner udenlandske børn der havde fået asyl og altså ikke ventede på at komme hjem. Og det er her kæden hopper af. Modersmålsundervisning i folkeskolen blev derfor indført af ideologiske årsager og blev senere fjernet igen af samme grund, idet det ikke kunne dokumenteres at have en gavnlig effekt.
Forestiller vi os at den tidligere regering sad i 25 år og ikke 10 år, ville ingen drømme om at genindfører modersmålsundervisningen. Ganske enkelt fordi den ideologisk ville være forældet.
Grunden til den nu skal genindføres er, at man i rød stue har haft en liste med indhold den blå regering fjernede af ideologiske årsager. Nu er listen oppe af skuffen og nu skal tiden skrues tilbage. Andet er det ikke.

Michael Köhl

du skriver: "Modersmålsundervisning blev oprindelig skabt som en hjælpeforanstaltning til de børn der sad i asylcentrene og ventede på at komme tilbage til hjemlandet."

Det er ikke rigtigt.
Modersmålsundervisningen er fra tiden, i 1960erne 1970erne, da gæstearbejderne kom fra Tyrkiet og Pakistan og Jugoslavien for at arbejde i en kortvarig periode og tage hjem igen.
De havde ikke noget at gøre med asyl, de var på rent kortvarigt arbejdsophold og derfor skulle man sørge for, at børnene netop IKKE kom til at knytte sig til det danske. De skulle jo hurtigt hjem.

Og der var iøvrigt heller ikke asylcentre dengang.

Tilbageskridt for Danmark

Den såkaldte modersmålsundervisning skal tage elevtid og lærerressourcer fra andre fag. Det vil føre til en yderligere forringelse af den i forvejen ikke imponerende danske folkeskole.

Hvorfor er det så svært for politikerne at acceptere den simple kendsgerning, at når folk bosætter sig i et andet land end deres oprindelige, skal de lære det nye sprog og i øvrigt tilpasse sig deres nye samfund??

Jeg (og vores dengang 7-årige datter) flyttede til Frankrig i 2003, og selvfølgelig har vi da måttet lære fransk og at leve som franskmænd. Selv om det bestemt ikke har været nemt.

Tror I vores datter har fået tilbud i den franske skole om "modersmålsundervisning"!? Jamen, det er jo en helt latterlig tanke.

Hjertesprog.

"Modersmålet er hjertesproget. Det er vigtigt at kunne sit modersmål for at klare sig godt i mange andre fag i skolen, så derfor vil vi tilbyde eleverne at få undervisning i det, siger SFs uddannelsesordfører, Annette Vilhelmsen, til netavisen."
En mors sproglige kommunikation med sit barn fra fødsel til
skolebegyndelse er et samhørighedens sprog, hvor ordene, lydene, mimikken, omsorgsgivningen er betinget af moderens sprog og hele personlighed. Det er her den helt nødvendige og altafgørende tilknytning mellem mor og barn foregår. Den tilknytning, som er med til at gøre barnet livsdueligt og klar til at begå sig i en hvilken som helst situation og tilstand livet byder på.
Dette tidlige mor-barn samvær er unikt. Moders sprog - barnets tryghed. Fortrolighedens sprog. Og det vil altid være hos barnet.
Mere systematisk undervisning i modersmål i forbindelse med skolegang i dansk skole, er ikke nødvendigvis en hjælp.
Vedligeholdelse/systematisk indlæring af et modersmål, der skal fungere i den etniske kultur må være en opgave for de etniske grupperinger. En opgave myndighederne bør hjælpe på vej udfra princippet om hjælp til selvhjælp.
Hvis et etnisk barn skal have hjælp af sit modersmål i folkeskolen vil det være bedst hvis hele undervisningen var baseret på modersmålet.
Barnet HAR en uvurderlig og nødvendig sproglig relation til sine primære voksne. Har et hjertesprog.
Børn behøver nødvendigvis ikke få en fordel af at lære et mere systematisk, mere udviklet modersmål. Og at kunne et modersmål rigtig godt er heller ikke en nødvendig forudsætning for, at kunne lære fx dansk.
Børns forudsætninger for at tilegne sig sprog er absolut ikke entydige.
Og selv om det ikke er politisk korrekt, vil jeg efter at have været praktiserende lærer i Vollsmose i 27 år hævde, at begrebet dobbelt halvsprogethed er en undervurderet realitet.
Så måske skulle Annette Vilhemsen også lige se om drømmene kan klare en konfrontation med virkelighedens realiteter.

Det blir nemmere og nemmere...

at forstå hvad der foregik inde i Breiviks hovede...
Politiske partier kan være så idiotiske og landsskadelige at man endag siger "nok er nok"

T Hansen

Så må PET jo se at få fat i politikerne.

det ved enhver,

der har fulgt lidt med i hvad, der foregik i Norge med Arbeiderpartiet ved roret.

Gør de det for at

ungerne ikke skal lære dansk?

Politisk skabt parallelsamfund

Så er Radigale på banen for alvor.

Danmark har måtte trække med SR regeringens efterladenskaber i over 10 år - nu skal vi trække med endnu mere.

Som Leif Sørensen siger nedenfor:

Hvorfor hader Det Radikale Venstre danskerne og Danmark?

Hvorfor?

Et ondt - ondt - Deja-vu

Danskerne skal igennem turen een gang til - og det fra ende til anden.
Det er løst op for somalierne påny så de kommer i store mængder.
Kontanthjælpen er sat op - børnechecken er ikke længere for kun 2 børn - F/I gruppen skal ikke bo i centre med ud i alm. boliger.
Nu kommer modermålsundervisningen og en masse mere!
Vi har prøvet hele turen før - men skal åbentbart igennem den samme omgang en gang til! På trods af Helle Leasing Schmidts garantier før valget om: at man ville opretholde en fair og ordentlig F/I politik. Det viser sig også at være en løgn af de store!

Har man ikke prøvet det før?

Det fremgår, at modersmålsundervisningen blev afskaffet i 2002. Der må derfor være en betydelig erfaring med dens virkning. Fr. Vilhelmsen og Hr. Ravn burde komme med kendsgerninger - ikke med fraser. Det koster uden tvivl mange penge og jeg er meget i tvivl om, at det vil forbedre niveauet i dansk og regning hos den store gruppe "to-sprogede", der åbenbart ikke klarer sig særligt godt.

Leif Sørensen

Rad.V. nedbryder Danmark fordi det er det Rad. tankegods der tilsiger dem at gøre det. Man må nok anbefale flere R.V. politikere en behandling på den lukkede afd.
Det er forfærdeligt at tænke på hvordan de splitter og ødelægger danskerne og Danmark.

Mere skræmmende

Mere skræmmende er det, at Lars Løkke efter et valg bedre kan se venstre i et regeringssamarbejde med de rablegale end med DF.

De radikale må og skal reduceres til ingenting ved næste valg - ellers går det da helt galt.

Dansker-hadet

Hvorfor hader Det Radikale Venstre danskerne og Danmark?
Hvorfor?

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden