Nyt notat belaster Troels Lund Poulsen

Tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen (V) ville vide, om Stephen Kinnocks skatteafgørelse kunne laves om.

Foto: Keld Navntoft

Der bliver nu kastet nyt lys over tidligere skatteminister Troels Lund Poulsens (V) interesse for Helle Thorning-Schmidt (S) og Stephen Kinnocks skattesag. Troels Lund Poulsen var stærkt optaget af, om afgørelsen i Kinnocks sag kunne prøves endnu en gang, fremgår det af et nyt notat, som indgår i Skattesagskommissionens arbejde.

I notatet, som BT har fået indsigt i, afviser tidligere departementschef Peter Loft over for ministeren, at skatteafgørelsen, der frikendte Stephen Kinnock, kunne indbringes for Skatterådet. Og dermed også få en ny konklusion.

Fredag skrev Berlingske, at Troels Lund Poulsen til et møde i Skatteministeriet den 16. september 2010 forsøgte at så tvivl om den omstridte skatteafgørelse ved at spørge ind til en lejlighed, som Helle Thorning-Schmidt havde købt på Amager i 2000.

Kort sagt slap Stephen Kinnock af sted med flittigt at besøge Danmark med en schweizisk skattebillet, fordi han havde fået status af at være tilflytter, efter at han og Thorning forlod Danmark og samtidig opgav parrets bopæl i 1999.

Thorning købte året efter en lejlighed på Amager, og Troels Lund Poulsen var meget interesseret i, om den nye bolig kunne ændre Kinnocks tilflytter-status. Det ville i så fald ville gøre Skat Københavns konklusion forkert. 

Men BT kan i dag afsløre, at skatteministerens interesse ikke stoppede der. Ifølge BTs oplysninger drøftede Troels Lund Poulsen nemlig med den daværende højest placerede embedsmand i Skatteministeriet, departementschef Peter Loft - om skattesagen kunne tages op i Skatterådet (øverste instans, der kan afgøre skatteydernes sager, red.). 

Efterfølgende udarbejdede Skatteministeriet et notat til Troels Lund Poulsen den 17. september 2010, hvori Peter Loft afviste, at sagen kunne indbringes for Skatterådet da ’det forudsætter, at sagen har været behandlet i et ankenævn, og kun skatteyder kan klage til ankenævnet.’

At der forud for udarbejdelsen af notatet har været en drøftelse mellem ministeren og departementchefen, fremgår også af de formuleringer, Loft bruger: ’Vi kan ikke... ... som jeg ellers påstod’, som Loft skriver umiddelbart inden, at han slår fast, at Skatterådet ikke er en mulighed.

Ifølge Roger Buch, forskningschef ved Danmarks Journalisthøjskole, siger skatteloven, at en minister ikke skal komme i nærheden af at behandle eller påvirke behandlingen af borgeres skattesager. 

Han undrer sig dog over, hvor langt inde i sagsforløbet Troels Lund Poulsen er.

- Jeg tror ikke, at du kan finde nogen anden tidligere minister, der på tilsvarende måde har været inde i en skattesag. Og det står i skærende kontrast til, hvad Troels Lund Poulsen hele tiden har sagt - at dette skal behandles som en helt almindelig skattesag, siger Roger Buch.

Han mener dog ikke, at de nye oplysninger kan bevise, at Troels Lund Poulsen forsøgte at få afgørelsen omstøbt. En mulig forklaring for ministerens store interesse i afgørelsen kan nemlig stadig være, at han skulle være klar til at kunne besvare alle spørgsmål i pressen.

Peter Loft havde i går ingen kommentarer til sagen. I Venstres pressetjeneste siger man til BT, at Troels Lund Poulsen ikke vil sige noget, før han udtaler sig i Skattesagskommissionen.

Kommentarer

Måske glemte G. Nielsen

Per Larsen.

Troels Lund Poulsens skønsang

Troels Lund Poulsen bryder ud i sang

♫Hvis du bor i Venstre Fængsel
ska din krop ku bru's til lidt af hvert
På anden sal i Venstre Fængsel
er det let at smugle noget ind♫

For os der bor i Venstre Fængsel
er det svært at få en låse smed
Man blir sku sær af Venstre Fængsel
Vores liv er som en træmmem kalv

Troels Lund står til et topjob hos arbejsgiverne.

Ligesom hans kollegaer Søren Gade (ham der sladrer til fjenden om danske soldater) og Jacob Axel Nielsen som var med til at forære privathospitalerne 1 milliard kroner.

Hvem tror Venstre de er??????????????????

Det er dog en underlig oplysning, - Troels Lund Poulsen, skulle være klædt på til at tale med pressen om HTS skatteafgørelse.
TLP skal da ikke forklare pressen om nogens skatteforhold, det er da en helt tåbelig argumentation.
Det er da en værre gang plattenslagere de Venstrefolk. Jeg håber alt kommer frem, og de får deres velfortjente straf.

Lidt information

@Kirsten Kathrin
Som tidligere udlandsdansker kan jeg bekræfte at for os normale danskere er der ingen vej udenom 180 dages reglen. Det regnestykke HTS og hendes mand har fået medhold i er yderst mærkværdigt, for at sige det mildt.
Vi er mange der har betalt hvor HTS nu slipper.
Du burde som rød vælger da selv have lidt interesse i sagen, og måske lige tage leasingbilen i Flensborg med.
Jeg er glad for at også andre inkl. TLP undrer sig.
Hvem tror de røde ræve egentlig de er????????????

Thomas Lindvang kan eller vil ikke forstå det....

Man kan ikke ligestille Stephen Kinnock med udlandsdanskere i denne sag.

Stephen Kinnock er IKKE dansker og han arbejder IKKE i Danmark. Derfor betaler han ikke skat i Danmark. Akkurat ligesom de andre cirka 7 milliarder mennesker på denne planet der ikke er danskere og ikke arbejder i Danmark og derfor IKKE BETALER SKAT I DANMARK!!!!!

Hvor er det sørgeligt at højrefløjens vælgere er så forblændede af had at de ignorerer indlysende kendsgerninger og accepterer embedsmisbrug i forsøget på at holde deres politikere ved magten. Antidemokratiske tilbøjeligheder langt ind i Venstres vælgerskare. I burde skamme Jer.

Godt at Venstre ikke havde held med deres strategi og tabte valget. Havde de vundet valget, så var undersøgelseskommisionen aldrig blevet nedsat og det antidemokratiske grundlovsstridige embedsmisbrug aldrig opklaret.

Carsten VIL ikke forstå det!

Du kan bande på at man kan sidestille udlandsdanskere med udlændinge der har boet i Danmark, har familie i Danmark, har bolig i Danmark, og som næppe opholder sig mere i noget andet land end Danmark. Hvis Stephen Kinnock boede i England ville det have indflydelse, men ikke når han bor i et tredje land.

Stephen Kinnock SKAL betale skat i Danmark hvis centrum for hans livsinteresser er i Danmark. Fordi Social"demokraten" der afgjorde Kinnocks skattesag ikke fandt det relevant at undersøge om SK arbejdede i Danmark kan man udfra denne parameter ikke med sikkerhed sige om han han er skattepligtig. Med mindre historien om at Stephen Kinnock er homosexuel er korrekt, så er der ingen tvivl om at hans personlige livsinteresser er i Danmark, og så skal der utrolig lidt arbejde til at dømme ham skattepligtig i Danmark.

Formodentlig er dette reelt en sag om embedsmisbrug hos Skat København, fulgt op af embedsmisbrug i skatteministeriet under Troels Lund, fulgt op af en skattekommission der er båret af embedsmisbrug i skatteministeriet under Thor Möger.

Man kan simpelthen ikke vurdere om der sker utidig indblanding fra en person som Peter Loft som var ansvarlig for at en VIP sag som denne blev behandlet pressemæssigt og administrativt korrekt, uden at sætte sig ind i hvad og hvorfor ting er foregået. Skattekommisionen går behændigt udenom enhver vurdering af om hele efterspillet skyldes alvorligt embedsmisbrug i Skat København, hvad og hvorfor det er forgået.

Måske skulle du koncentrere dig om fakta - og fakta er at der ikke er eksempler på folk der har fået en mere favorabel behandling af skat, og at havde det været en tidliger KU, VU, DFU formand der havde truffet afgørelsen så havde der ikke stået stank nepotisme/korruption omkring denne sag!

ud over dette ...

... kan man jo spørge, hvordan helle Thorning-Schmidt kan anvende Stephen Kinnocks personfradag i sin selvangivelse - når SK ikke er skattepligtig i Danmark ?

ja, ja - jeg ved godt at lige det punkt er afklaret, ikke fordi det er løst efter lovgivningen - men fordi det "passende" har nået at blive forældet i.flg. SKAT, og ikke fulgt op på.

Beskidt Venstrepropaganda

Dit beskidte Venstrepropaganda bliver mere og mere patetisk. Husk nu at dit honorar fra Venstres beskidte pressetjeneste er skattepligtig.

Desperat fundementalisme?

"Du kan bande på at man kan sidestille udlandsdanskere med udlændinge der har boet i Danmark". Nej, det kan man ikke. Og i øvrigt bor han her ikke. Han har familie her, det er noget helt andet. Du aner ikke hvad du taler om.

"Stephen Kinnock SKAL betale skat i Danmark hvis centrum for hans livsinteresser er i Danmark". Nej, det skal han ikke nødvendigvis, skattepligten afhænger også af helt andre forhold, som det jo også fremgår af afgørelsen fra SKAT. Du aner stadigvæk ikke hvad du taler om.

Det er hårdt at være borger i et demokrati, hva´??? Så hvorfor ikke bare flytte til Dulgistan?

Prøv at læse de rigtige kilder!

Det var måske en ide at læse skattelovgivningen i stedet for partihåndbogen. Det ville ogsø være rart hvis Stephen Kinnocks skattesag ikke var blevet undersøgt af en partikammerat der ikke syntes at det var relevant at undersøge telefon og mailaktivitet, og så igennem med gældende praksis at reglen med midlertidige ferielignende ophold i Danmark er betinget af at det ikke varer mere end 2-3 år, hvorellers man ifalder dansk skattepligt.

Hva??

Må en embedsmand ikke være medlem af et parti eller udtrykke sympati for et politisk parti.

Omvendt vil det betyde, at en person med partipolitiske sympatier ikke kan blive embedsmand på et eller andet overordnet niveau.

I min ungdom hed det berufsverbot.

Jo det må en embedsmand gerne - men der er store faresignaler

Når en embedsmand der har haft en fremtrædende position i et parti vurderer dette parti's formands og denne families skatteforhold i en sag det let kunne afgøre regeringsmagten i landet, så er det at habilitet bliver et problem. Kort hvis en embedsmand har en personlig interesse i hvilken vej en sag falder ud er denne inhabil.

Når man dertil lægger at denne embedsmand i denne sag har truffet afgørelser, hvor denne har ignoreret at indhente afgørende dokumentation, og hvor frikendelsen af skatteborgeren kan anfægtes på adskillige punkter så taler vi om noget som specielt social"demokraterne" ville kalde kriminelt hvis det foregik i Italien.

Når skattelovene foreskriver at man kun kan have familie og helårsbolig i Danmark i 2-3 år uden at blive skattepligtig er det problematisk når en embedsmand med politiske interesser godkender en sådan ordning der har stået på i 6 år.

Når skatteloven og afgørelser medfører at når man har familie og helårsbolig i Danmark og besøger denne ifalder man skattepligt så snart man arbejder bare en enkelt gang, så er det problematisk når en skattemand med politiske sympatier ikke checker eksempelvis email og telefonopkald (er ikke indkaldt til sagsagterne)

Når skattereglerne foreskriver at man max må være 180dage i danmark på en 12 måneders løbende periode er det problematisk når skattemanden bruger kalenderår istedet for løbende måneder.

Når der ingen andre eksempler er på folk i lignende situationer der har fået samem behandling af skat er det et problem når en skattemedarbejder med politiske sympatier laver en afgørelse som ændrer retspraksis.

Propagandistisk Venstregylle

Der er intet som helst belæg for dine svinske og injurierende beskyldninger om inhabilitet.

Og der er intet som helst belæg for dine syge påstande om, at afgørelsen i den omhandlede skattesag ikke er truffet helt i overensstemmelse med gældende regler.

Sagen er i øvrigt behandlet af 4-5 medarbejdere i SKAT København og i samråd med skattespecialister i Skatteministeriet.

Der er altså overhovedet intet som helst at komme efter, uanset hvor meget du fremturer med dit propagandistiske Venstregylle.

Som sædvanligt!!!

Endnu en paranoid kommentar som påstår at enhver der mener at vores statsminister's dobbeltmoral skulle være opfundet af Venstre. Som sædvanlig kan du og alle de andre nassedemokrater ikke finde et eneste eksempel på nogen der har fået en lignende behandling af skat, men nu er de fleste jo hellerikke partikamarater med V. Hansen og EA

Bullshit

Der er åbenbart ingen grænser for, hvor meget bullshit du kan lukke ud.

Hvor er eksemplet!

Det kunne pynte lidt at komme med bare ET ENESTE eksempel på en ikke socialdemokrat i en lignende situation;

- Familie og bolig i Danmark

- International stilling hvor personen besøger Danmark ca 160 dage om året OVER MINDST 6 ÅR

- Møder i Danmark

- Deltagelse i ægtefælles indtægtsgivende erhverv (diverse interviews, officielle lejligheder..)

Jeg glæder mig til eksemplerne på at skattevæsenet i andre lignende tilfælde ikke har indhentet information der be- eller afkræfter kommerciel aktivitet såsom mail- og telefonaktivitet.

Bare en sag hvor politisk nepotisme ikke kan have spillet en rolle ville pynte på det store billede.

Er du udenlandsk statsborger

Har du de fleste år du var i udlandet ansat som diplomat for et andet land end Danmark fordi du ikke var dansk statsborger.
I givet fald vil jeg gerne høre om din sag. Ellers er den ligegyldig.
Var det ulovligt at have en leasing-bil. Eller er det kun for socialdemokrater at det har betydning?

Søgte forklaringer

TLPs meget store interesse for SKs skatteforhold, synes helt klart at være ude af proportion for hvad en skatteminister bør interessere sig for. TLP havde stærke motiver til, at få en anden afgørelse, end den SKAT København nåede frem til i september 2010. At den store interesse skulle begrundes med en forbedret evne til at kunne svare på spørgsmål i SKs skattesag virker så ekstremt søgt, at jeg ikke håber, at TLP slipper godt fra det. Det er endvidere meget påfaldende, at en række topchefer i SKAT i et 4 sider langt notat argumenterer mod ministerens teser om tilflytter/fraflytter stillingen for SKs vedkommende. Det lugter langt væk af, at ministeren ønskede en afgørelse der gik SK imod.

Foghs lærlinge.

Komplet utroværdig og magtliderlig. Spær den mand inde og smid nøglen langt væk.

-

Trust no-one!

Vænstre er møgbeskidt....

Bortset fra glæden ved at B vælger at skrive denne artikel trods det at den ikke støtter Vænstre, så kan jeg alligevel ikke lade være med at bemærke, at lejligheden lige skal benyttes til at så lidt tvivl om HTS og SKs hensigter: "Kort sagt slap Stephen Kinnock af sted med flittigt at " - den slags udtalelser give associationer om at de fik særbehandling, forsøgte at luske udenom eller noget tilsvarende - det er ærligt ikke særlig god journalistisk at antyde den slags upassende påstande uden dokumentation...

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden