Peter Loft: Derfor fulgte jeg Kinnocks skattesag så tæt

Den tidligere departementschef i skatteministeriet mener ikke, at de oplysninger, der fremgår af skattedirektør Lisbeth Rasmussens dagbog, er retvisende.

Astrid Søndberg
Peter Loft Foto: NIels Ahlmann Olesen

Skatteministeriets tidligere departementschef, Peter Loft, valgte helt usædvanligt at møde op i studiet hos TV2 News torsdag aften, efter at BT i torsdagens avis kunne offentliggøre skattedirektør Lisbeth Rasmussens hemmelige dagbog.

En dagbog, der blandt andet beskriver, at Peter Loft hele tiden har ment, at statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) mand Stephen Kinnock var skattepligtig i Danmark.

Sideløbende med, at presset på Peter Loft steg til nye højder, førte afsløringen også til, at Skattesagskommissionen indgav en politianmeldelse til Københavns Politi for at finde frem til den person, der har lækket dokumenterne.

Læs mere: Ny lækage i skattesag politianmeldt

På TV2 News forklarede Peter Loft, at det kun var på grund af sagens usædvanlige karakter, at han dengang i efteråret 2010 valgte at følge den så tæt. Og samtidig insisterede han på, at det var ham, der efterfølgende skulle håndtere den forventede pressedækning, skriver bt.dk.

- Nu var det som sagt en ganske særlig situation, og derfor mente jeg, at det var rimeligt, at jeg gik ind og fulgte det. Ikke blandede mig, men fulgte det, lød det fra Peter Loft, der ikke mener, at han gav andet end gode råd.

I den hemmelige dagbog, der i første omgang var blevet slettet, men som blev gendannet fra en harddisk af politiets eksperter, skriver Lisbeth Rasmussen blandt andet:

- Et af de problematiske forhold ved det, han (Peter Loft, red.) foreslår, er, at det ser ud som om, begrebet livsinteresse har nogen selvstændig betydning for sagen, og det har det ikke, står der under datoen 13. september 2010.

Læs mere: »Jeg har ikke siddet og lavet det her notat«

Det kan læses som om, at Peter Loft ønskede få med i afgørelsen, at Thorning-parrets egen revisor havde fortalt, at Kinnock var biseksuel/homoseksuel, men det afviste Loft, skriver bt.dk.

- Det eneste, jeg ønskede at fremhæve, var, at det skulle fremstå, at afgørelsen var gennemarbejdet, forklarede han med henvisning til den lange række af kalendere, flybilletter, og detaljer om opholdssteder, som Skat København havde gennemgået.

- Der var det forhold, at denne afgørelse ville blive læst med lup. Det var vigtigt, at alle oplysninger, der kunne stilles spørgsmål ved, var afklaret på forhånd, sagde Loft, der løbende orienterede Troels Lund om sagen.

Også om revisorens homo-oplysninger.

- Jeg nævnte i fortrolighed for ministeren, at der er de her forhold, at man måske ikke er så meget hjemme, som man kunne forestille sig, sagde Peter Loft, der i øvrigt ikke mener, at dagbogen giver et retvisende billede af de fem møder, han selv deltog i.

Læs mere: Ekspert: Lækager får næppe betydning for skattesagen

For på trods af skattedirektørens uddybende dagbog mener Peter Loft selv, at møderne med Skat København ’foregik i en god og fordragelig ånd’.

Samtidig afviser han, at han som det er beskrevet i dagbogen skulle have forudfattede meninger om, at Stephen Kinnock skulle betale skat i Danmark.

- Jeg synes ikke selv, jeg har gjort noget forkert, og derfor mener jeg ikke, der er belæg for at kalde det en skandale, sagde Peter Loft på TV 2 News.

- Det er mig magtpåliggende at sige, at det ikke tegner et retvisende billede, og det er måske også grunden til, at dagbogen blev slettet, gættede Peter Loft.

Kommentarer

Ordgejl fra Knud Madsen igen

Ingen interesse for at komme med noget konstruktivt.

Der var jo ikke tale om nogen hurtig sagsbehandling. Thorne og Kinnock have jo søgt at rette det med flytningen selv. Så kom påstandende om manglende skat med kæmpeoverskrifter om skatteundfragelser og skatettænkning.

Det rigtigt gode for var, hvis der først var kommet nogle små pip EFTER valget. Det havde helt sikkert givet flere mandater.

Og ja, den med skødet - ha-ha - Der er flere måder at arangere sig på. De har så valgt, hvad de anså for bedst. Er det forbudt. Sådan gør alle andre.

Og så er det vel også et livsissue at have en god indkomst til sine børn og få realiseret sig selv og familien ved et velbetalt job. Han var her jo så meget, at Thorne troede det med 180 dage. Sådan synes en række konner ikke følelsen er, når man den arbejder i udlandet.

Skat har afgjort, at der til enhver tid er tale om beordret mødeaktivitet og ikke arbejde herfra. Han var udsendt fra Schweitz og visittede så naturligvis også konen.

Skat har afgjort det med kalenderår, og der synes ikke at være noget at komme efter. Du tager pr automatik en række friheder, hvilket kaldes ond hensigt. Intet tyder på, der er. Hra Du selv stået i lufthavnen med æggeur og det hele. Det kune man godt tro.

Og nej Loft osv skulle ikke holde øje. Man har netop lagt ansvaret ud til kommunerne, og så har man det jævnfør skattereform, skattedistrikter, digitalisering, kommende central udbetaling af en række statsydelser oscv osv.

Det kunne man jo bare have ladet være med, selvom ny måder naturlgvis sommetider skal fetes for begynderfejl.

Man har jo også lagt skat ud til borgerlige kommuner. Husk det.

Intet yder på, der er handlet mod lovenes ånd og bogstav. Der er tyale om, man opdagede en ikke rettet fejl, da deres lidt usædvanlige sag blev svindet til af al opposition til S.

Lad mig vende den om. Som jeg ser det, så er denne hetz noget af det værste borgerlige kammarateri, jeg har set længe.

KINNOCH HAR BETALT SIN SKAT, bare I SCHWEITZ.

Skulle han betale begge steder. Ja, gerne siger Knud Madsen med sit indædte had.

Thorne blev headhuntet hertil, ellers havde hun og børnene boet i Bruxelles.

Socialdemokratiske løgne og halve sandheder

Hvad med lige at se på fakta og skrue lidt ned for usandhederne.

Det er ikke beviseligt at det er kammerateri der har fået Kinnock frikendt, men indicierne er overvældende.

Det er uomtvisteligt at den skattedirektør der har behandlet Thorning/Kinnocks skattesag har en fortid som aktiv S-Politikker. Ifølge visse påstande som jeg ikke har undersøgt nærmere skulle Erling Andersens kone sågar have været kampagnemedarbejder for Helle Thorning.

Det er uomtvisteligt at Erling Andersen og Skat København ikke har indhentet telefon/emailinformationer mv. der kunne vise om Kinnock arbejdede fra Danmark.

Det er uomtvisteligt at SK/HTS revisor den 26. August er kommet til at sige at SK var homo eller biseksuel (har betydning for personligt center for livsinteresser)

Det er uomtvisteligt at 3 medarbejdere fra Skat København og 3 medarbejdere fra Skatteministeriet den 30. august har ændret ligningspraksis og tilsidesat præcedens til fordel for Stephen Kinnock, og når det påstås at det blot var en simpel fejl de fandt - hvorfor er det så en regel der har eksisteret i siden 1992, og yderligere er specificeret i 2007, og denne fejl uden videre indført i ligningsvejledningen.

Hvorfor har 3 medarbejdere fra skatteministeriet ulovligt deltaget i skattebehandlingen af Kinnocks sag?

Hvorfor har Skat København end ikke i agterskrivelsen henvist til præmisserne for at se bort for 2007 specifikationen til ligningsvejledningen?

Hvorfor har hverken Skatteministeriet eller Skat Købehavn meddelt andre at reglerne var ændret, men lade andre skatteborgere, skatteforvaltninger, rådgivere mv leve i uvidenhed?

Hvorfor har Skat københavn set bort fra HTS/SK's oplysninger til presse og andre myndigheder?

Hvorfor har Skat København ikke set det som problematisk at SK deltager i sin kones indtægtsgivende erhverv i Danmark (Møder, kongresse, intereviews på TV og til aviser og ugeblade?

Er det hvad normale mennesker vil betegne som "FERIE O.L."? Det er ikke hvad jeg forventer som en typisk ferieaktivitet.

Faktum er at der næppe i danmarkshistorien er en skattesag hvor skatteembedsmænd har ydet så stor en indsats for at få kendt en skatteborger ikke skattepligtig.

Megen grund til at undersøge Skats sagsbehandling!

Hvorledes kunne det gå til, at sagen kunne anlægges, behandles og afgøres så ekstremt hurtigt?
Andre skal vente måneder og år på afgørelse i langt mindre komplicerede sager.

Når man kender til lignende sager, så ved man, at det er mere end almindelig "giftigt" at have adgang til en helårsbeboelse, som man oven i købet, måske, har forsøgt at få skøde på, helt eller delvist. Hvorfor er det ikke et problem her?

Er livsinteresser ikke et issue for Kinnock, når han har fastboende kone og angiveligt børn her i landet, som han angivelig besøger ofte og jævnligt i ca 180 dage årligt? Sådan noget ville andre ikke slippe godt fra. Oven i købet har han udført arbejde herfra, som ikke er foreneligt med skattefritagelse.

Tidligere var det over 6 mdr. løbende, man skulle tælle dage. Nu er det åbenbart pr. kalenderår??? Er det også ændret i denne sag?

Jeg synes Loft og kolleger burde have holdt meget, meget mere øje med de socialdemokratiske medarbejdere i Skat, Kbh.
Man skal da være noget mere end almindelig naiv for ikke at være overbevist om, at selvfølgelig er der foregået en høj grad af kammerateri, især når man ved, at chefen, Erling andersen, som er erklæret, god og aktiv socialdemokrat, helt imod sædvane tog sig personligt af denne delikate sag.
Der er virkelig god grund til at kigge nærmere på denne "røde betændelse".

Sikke vi kan :D

Og dommerne er socialdemokrater så dette ender sikkert med en rigsretsag, og skulle manden få en parkeringsbøde, er det sikkert også bare en led socialdemokrat. Måske er du bare en socialdemokrat, der forsøger at få borgerlige til at fremstå, som uregerlige svin :D

.

.

Alle mand til pumperne.

Bag i båden sidder skipperen med kendskab til alle pumper ombord.

Overvågning eller pres?

Med det meget detaljerede billede, vi nu har af de møder, der blev holdt mellem Loft og SkatKøbenhavn, så er det klart, at der ikke kun er tale om en 'orienteringssag' (altså 'overvågning'), men om aktiv indblanding med konkrete forslag til sagsbehandling, ordre om udsættelse af offentliggørelse og tydelig utilfredshed med de københavnske skattedirektørers konklusioner.

Det er fuldkommen latterligt, når Loft nu vil have os til at opfatte hans indblanding som en vennetjeneste, hvis formål var at hindre offentlig kritik af sagsbehandlingen.

5 møder

Og hvem mere holdt hvor mange møder...

Søren Jensen bemærkning om, der ikke må være forskel rundt om i landet, holder desværre ikke. Det gælder staffe i Lnandsretterne. Det gælder tvangsauktioner. Det gælder gældssanering og sikkert også meget andet.

For mig er forskellig prakis ikke vennetjenester.Det kan det desværre være.

Som jeg har opfattet det, så er der tale om, at da Kinnock dukkede op som eksempel, så opdagede ma, at man ikke havde opdateret sig, selvom man burde haf´ve gjort det i vistnok 2007 jævnfør en enkelere og mere ensartet håndtering af den slags på tværs af grænserne i EU og en række andre lande.

En anden vinkel af dette er jo indskrænkningen af mængden af skatetparadiser.

Og vi tager den lige igen : Kinnoch har betalt skat som udlænsing, i udlandet i et udenlandsk firma.

jeg har også opfattet fler andre ting. 1) At han aldrig skulle have selvangivet her, hvor man så her konkludere noget med, at når man har sagt a, så må man også sige w og c.

Det søgte jo netop at rette denne vej, men det hørte man ike på o Kbh. kommune. Thorne lavede et fradrag, som er normalt at have, når man er gift. Den duede så ikke, fordi de betalte skat hver for sig. På sin vis gik de glip af et fradrag, men så fik DK jo så helelr ike del i Kinnocks kleiner. Det gjorde Schweitz. Thorne viste også god vilje, da de så ud til at skylde og indbetalte straks.

Jeg er stadig overrasket over, at en ræke af de afhærte gpår frit omkring. De har jo en meget fårlig hukommelse og kan pvirke sagens gang ved at snakke med vidner/implicerede.

Skatteministeriet, departementet skal selvfølgelig koordinere.

Der må ikke være forskellige afgørelser i andre dele af landet. Det viser sig desuden at der var skattepligt, indtil man ændrede vejledninger - en meget betændt sag. Noget tyder på vennetjenester og det skal følges op ovenfra !

Bortforklaring

Notater er notater - også selv om de kaldes 'dagbog'. Det er ganske normalt (og faktisk lovbefalet), at offentligt ansatte fører en slags logbog over deres sagsbehandlinger. Jeg som universitetslærer skal f.eks. notere, hvad der er relevant for karaktergivningen under en eksamination. Når sagen så er endeligt afgjort, kan notaterne slettes.

At sagsbehandleren i SkatKøbenhavn, Lisbeth Rasmussen, efterfølgende har slettet sine notater fra de møder, der har været holdt om sagen, er derfor ganske normal procedure. Det ved Loft naturligvis godt, og derfor er hans insinuation om, at 'dagbogen' er slettet, fordi den ikke er retvisende, underlødig.

I aftenens TV2-interview med Loft (der bemærkelsesværdigt nu går i medierne forud for sin afhøring for kommissionen) var han i perioder meget vævende og henholdende. Hver gang TV-værten, Kamper, stillede skarpt på Lofts egen rolle, svarede han afværgende ved at henvise til, at det skulle han jo svare på for kommissionen.

Hvorfor gik han så overhovedet på skærmen nu?

Jeg formoder, det var, fordi han ville afmontere et af de dokumenter, der klarest viser, at SkatKøbenhavn har følt sig under massivt pres fra Loft - og bag ham skatteministeren. Med andre ord: medie-spin.

Han dristede sig endog flere gange til at fremstille sin egen (og ministerens) ganske usædvanligt store interesse for sagen, som udtryk for et hensyn til Thorning Schmidt og hendes mand. Hans store interesse skyldtes alene – forsikrede han – at ville være sikker på, at der ikke efterfølgende kunne rejses tvivl om sagligheden af SkatKøbenhavns sagsbehandling.

Er der nogen, der ved der fulde fem tror på den forklaring, når vi nu ved, at han igen og igen pressede på for at få SkatKøenhavns afgørelse omstødt?

?

Pressede han da virkelig på?
Hvor ligger forskellen fra denne tidligere sag og den nye skattesag.

"Det er ikke mod reglerne, at departementschef Peter Loft lod Henriette Kjærs skattesag overvåge, mener ekspert

Det er helt efter bogen, at Skatteministeriets departementschef Peter Loft 2002-2005 bad kontorchef Michael Bjørn Hansen tjekke skatteforhold hos De Konservatives ligestillings- og senere forbrugerminister Henriette Kjær samt hendes samlever Erik Skov Pedersen.

Det siger lektor i offentlig ret Sten Bønsing fra Juridisk Institut ved Aalborg Universitet.

- Departementschefen skal følge med i aktuelle eller principielle sager. Det kan sagtens være en sag som Henriette Kjærs, siger han.

Departementschefen har pligt til at holde sin minister orienteret for at "klæde ham på politisk", siger Steen Bønsing."

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden