Pia K.: Løkke vildleder befolkningen

Lars Løkke Rasmussen fortier konsekvenserne af nulvækst over for danskerne, mener Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard. Venstre afviser, at Løkke har puttet med sandheden.

Pia Kjærsgaard. Arkivfoto: Nils Meilvang Foto: Nils Meilvang

Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen stikker befolkningen blår i øjnene, når han lader som om, at nulvækst i det offentlige forbrug ikke betyder nedskæringer i velfærden.

Sådan lyder den kontante konklusion fra Dansk Folkepartis afgåede formand, Pia Kjærsgaard, der i et interview med Berlingske udpeger væksten i den offentlige sektor som et centralt stridspunkt, hvis der kommer en ny borgerlig regering.

Dels fortier Lars Løkke Rasmussen, at der skal bruges ekstra penge til for eksempel ældre og sundhedsområdet, og at der derfor skal spares andre steder. Dels overdriver han muligheden for at effektivisere den offentlige sektor, mener Pia Kjærsgaard.

»Systemet er nu engang, som det er. Man skal ikke tro, at man kan diktere nulvækst, og så går det egentlig fint, og ingen kan mærke det, fordi der er effektiviseringer. Det sker jo ikke sådan her. Det ved Løkke jo bedre end nogen,« siger Pia Kjærsgaard, der peger på, at en mere effektiv offentlig sektor har stået på den politiske dagsorden i årtier.

I sidste måned gik flere Venstre-borgmestre frem med en opfordring til Lars Løkke Rasmussen om at erkende, at nulvækst i det offentlige forbrug vil betyde besparelser. De har fuldstændig ret, men Lars Løkke Rasmussen kunne bare ikke erkende det åbent, mener Pia Kjærsgaard.

»Hvis han havde sagt, at det er rigtigt, det betyder nedskæringer, så tror jeg, det var gået vældigt, vældigt galt. Men det er jo sandheden,« siger Pia Kjærsgaard.

Venstre: Der har været fuld åbenhed

Ifølge de økonomiske vismænd betyder befolkningens aldersforskydning, at det kræver en realvækst i det offentlige forbrug omkring 0,8 pct. at holde standarden i velfærden.

Indtil for nylig har Venstre også ønsket at bruge flere penge på sundhedsvæsenet og betragtede derfor nulvækst som urealistisk. Men på Venstres landsmøde i november lagde Lars Løkke Rasmussen kursen om fra en årlig realvækst på 0,8 pct. til en realvækst på nul. Det vil betyde en forskel på 30 mia. kr., når man når frem til 2020.

Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby, afviser blankt kritikken. Hun fastholder, at en markant effektivisering af den offentlige sektor er tilstrækkelig til at finansiere Løkkes plan om nulvækst og afviser, at Venstres top fortier sandheden.

»Der er rigtigt mange penge at hente, hvis man vender hver en krone og sørger for, at vi får mest mulig offentlig velfærd for pengene. Selvfølgelig kræver det her en indsats. Det sagde Lars Løkke Rasmussen også meget klart, men jeg synes, der har været fuld åbenhed og ærlighed omkring det,« siger Ellen Trane Nørby.

Hun opfordrer Dansk Folkeparti til at begrave stridsøksen og støtte Venstres politik om at hjælpe erhvervslivet.

»Jeg håber, at Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti er lige så enige med os i, at det, der er vores vigtigste fokus i de kommende år, er at sikre, at der overhovedet er job til de danskere, der står i en arbejdsløshedskø og venter,« siger Ellen Trane Nørby.

Kommentarer

Helt ude i hampen..

Jeg er fuldstændig enig med Jan Erik Sørensen. Hvis det her land ikke havde været så gennemsyret af en socialistisk tankegang, og man faktisk havde kunnet gennemføre en moderat borgerlig politik som f.eks.Sverige og Tyskland gennem de 10 år med VK regeringen, havde vi måske haft flere private arbejdspladser, lavere priser (læs skatter og afgifter) samt mere moderat lønniveau. Men V og K klamrede sig til magten ved hjælp af den gammelsocialdemokratiske DF, som kun tænker på pensionister og efterlønnere. I Danmark tror man satdigvæk, at væksten og arbejdspladser skabes gennem det offentlige system. Derfor har vi verdens største offentlige sektor (kun overgået af Cuba og Nordkorea) og et skattetryk, som bare gøre hele befolkningen fattigere og fattigere. Vi skylder vores efterkommere et bedre liv, andet kan vi ikke være bekendt. Men hvis vi fortsætter ad samme spor, kommer der en dag, hvor det er for sent.

Tid til eftertanke..

Jeg er til blå side,så er det på plads,men derfor er jeg ikke blind for alle de forkerte beslutninger den forrige regering har lavet i de 10 år de havde magten med DF stemmer,de bør nu se lidt tilbage om alle de love og regler de har indført er til gavn for befolkningen,kontrol på kontrol,det er efter min mening en sygdom som DF har stor med ansvar for,det er uforståeligt at man vedtager love og regler som pålægger plejepersonalet så meget skrivebords arbejde at en Socialrådgiver bruger 80% på papir arbejde i stedet for at bruge tiden på det hun/han er uddannet til,det gælder jo over alt,arbejdsgiver kontrol,papir bunker,regler,indberetninger osv,det er så sygt at jeg sagde mit gode job op som Skibsfører i 2007 som 61 årig,efter 38 år i dette job,jeg kunne ikke leve med alle de nye regler og love,kontrol på kontrol,jeg har derfor fuld forståelse for medarbejder i sundheds systemet og vore arbejdsgiver samt job centre når de siger de bruger mere tid på papir end på effektiv arbejde,så ja Pia K der er meget plads til effekturering og frem for alt få tilliden til vore medarbejder tilbage så de selv kan formulerer deres områder til gavn for landet.
jeg mener de blå,gælder i sær DF skal bruge deres krudt på den Røde regering og glemme kritikken mod de blå til man selv får medbestemmelsen,DF kritiske udmelding nu mod L.Rasmussen giver de røde mulighed for at klappe i deres små hænder og tror derfor vi alle glemmer alle deres løfter brud,jeg spørger bare V.Søvndal hvor er de billige bus og tog billetter (40%) stod der i store plakater på busserne som kørte i hovedstaden,hvad sker der,billetterne stiger,jeg kunne blive ved,hvor bliver arbejdet af,i sagde når i kom til ville i ændre alt,fordi de blå var ved at køre landet i sænk,hvad sker der,hvad med alle de familier som nu snart ingen normal indtægt har, Pia brug dit krudt mod de røde.

Glædelig jul samt godt nytår..

Rigtigt Jørgen Jensen

Jeg kan komme med flere spareforslag, som kun kan forbedre forholdene i lille DK. F.eks.
Frys den nuværende lovgivning. Der er rigeligt med smålove allerede. Overlad videre regelrytteri til EU.
Nedlæg udenrigsministeriet. At give gode råd til Kina, Indien, USA, Brasilien er blot at gøre vort land helt til grin.
Stop videre krigsindsatser i muslimske lande. Lad dem kæmpederes egne kampe på den lange vej til demokrati eller hvad de nu vil have.
Om-dan kommunerne til regionskontorer.
Sælg Grønland og Færøerne til USA eller Kina eller hvem som vil byde på øen.
Lad Danmark blive en forbundsstat i Tyskland. Tænk på hvad en ny bil, så ville koste. For det går jeg gerne ned i løn.
Jeg kunne finde på meget mere, men politikerne har limet sig til taburetterne. Deres nasseri er grundlovssikret.

Hvad søren skal vi dog med både en klimaminister og miljøminiter, som selvstændigt kommer med nye afgifter.

Eller 2 tomhjernede undervisningsminister som rabler det samme af sig.

osv, osv, osv, osv...

Til Holger Larsen

Jeg læser dit svar som et ironisk indlæg.

Tænk dig godt om, Holger

Du synes, at DK skal blive en forbundsstat i Tyskland, så du kan få en billig bil. Gerne for mig. Men måske skulle du lige undersøge forholdene lidt nærmere. Godt nok er bilerne billigere i Tyskland, men lønningerne er også lavere. 1,2 millioner tyskere, DER ER I ARBEJDE, tjener så lidt at de må have supplerende socialhjælp (Harz IV). Det betyder i deres videre liv, at når de bliver gamle, har de stort set ingen pension, med må leve af den såkaldte grundydelse, som ligger langt under den danske folkepensions minimumsbeløb. Har du børn, er der formentlig ikke en daginstitutionsplads til dem. Og så skal du lige huske, at i Tyskland hefter du både for dine børns (også voksne børns) underhold og for dine gamle forældres underhold, hvis du på nogen måde er i stand til betale.
Men bilerne er billigere. Og det er jo vigtigt for jer danskere.
Herzlich willkommen in der Bundesrepublik :-)

Det er ikke kun bilerne, som er billigere

Momsen er også mindre. Hvorfor tror du at 30% af danskerne kører sydpå med deres hængere spændt bag bilen. Selv en morgenavis koster kun 25% af en dansk det halve og så er der masser af dejlige damer. (Bild 1 €, Berlingeren kr. 25). Så har de Merkel, en dame med pondus. Vi har sorttaleren Helle og hendes papegøjeministre. Hospitaler er billigere samt tandlæger. Det skyldes selvfølgeligt at lille DK er for lille til stordrift. Jeg finder det fornuftigt, at har man børn, så sørger man selv for dem og ligger ikke andre skatteydere til last. Så har tyskerne desuden et afslappet forhold til prostitusion.

Nulvækst

Selvfølgelig kan det offentlige reducere omkostninger.
Hvorfor skal vi have 20 ministerier? Sverige, Finland og Holland har 12, Schweiz har kun 8.
Hvorfor skal vi have soldater ude i hele verden?
Skal vi have ambassader i alle lande?
Kan A-kasserne overtage jobformidling? Det er dog dem der har penge i klemme.
Find selv på flere forslag.

Rigtigt - Løkke fortæller ikke sandheden

Løkke fortæller hverken sandheden om nulvækst eller om Venstres politik.
Nulvækst i kommuner og regioner er selvfølgelig mulig, hvis man vel at mærke reducerer serviceniveauet. Dvs. færre pædagoger i daginstitutionerne, flere elever i klasserne, mindre hjemmehjælp, ringere niveau på sygehusene, ringere service fra politiet, længere tid før hullerne i vejen bliver repareret, længere udrykningstider for ambulancer og brandbiler osv.osv.
Alt det førnævnte er offentlig service, som finansieres via skatter og afgifter.
Der er to andre måder, på hvilke man kan sænke de offentlige udgifter:
1) Man kan sænke omkostningerne til de sociale ydelser, som enten er alt for høje (i forhold til hvor mange der er til at modtage dem), eller som gives til alt for mange.
2) Man kan forlade det skattefinansierede solidariske princip, der sikrer en lovbaseret, skematisk ydelse for alle i samme sociale situation, og erstatte det med et forsikringsbaseret system (som sagtens kan være i statsligt regi), hvor den enkelte køber/forsikrer sig til de ydelser, man ønsker at modtage ved sygdom, arbejdsløshed, alderdom osv.
Den sandhed, Løkke ikke fortæller er, at det er det sidstnævnte system, Venstre ønsker.
Derved kan skatter og afgifter nemlig sænkes, og den psykologisk/politisk effekt heraf vil være stor. Danskerne lider nemlig af den vildfarelse, at de betaler alt for meget i skatter og afgifter.
Det gør de selvfølgelig isoleret set i forhold til niveauet i andre lande - vi behøver ikke at bevæge os længere end til Sverige.
Men i Sverige er de sociale ydelser og tilskud også ganske anderledes, ligesom i Tyskland, hvor skatte- og afgiftsniveauet også er lavere end i Danmark.
Det man skal forstå, men som mange danskere ikke forstår er, at 1.000 kr. udbetalt i en eller anden social ydelse, er 1.000kr., der skal komme et sted fra.
I vort nuværende system kommer de 1.000 kr. fra skatte- og afgiftsbetalinger til staten.
I et forsikringsbaseret system vil de 1.000 kr. komme fra de forsikringspræmier, man har indbetalt.
I USA betaler man f.eks. relativt lidt i indkomstskat, og momssatserne i de enkelte stater er typisk også lavere end i Danmark.
Men så skal man lige kigge lidt på, hvad det koster at sygeforsikre sig på et niveau, der giver samme behandlingssikkerhed som danskerne har, eller hvad det koster at have sit barn i skole eller under en universitetsuddannelse (hvad de færreste amerikanerne har råd til), eller hvor meget man skal lægge til side til sin alderdom eller bruge til forsikring imod arbejdsløshed.
Så vil man se, at den disponible indkomst for en amerikansk middelklassefamilie ikke adskiller sig særlig meget fra den disponible indkomst for en tilsvarende dansk familie.
Det offentliges mulighed for at spare, hvis det serviceniveau, som folk forventer, skal opretholdes, er forholdsvis begrænset. Det siges, at medarbejderne skal arbejde mere effektivt, ja - men alle de bureaukratiske regler og kontrol- og rapporteringsfunktioner, der blev indført under de borgerlige regeringer i 2001-2011, forhindrer hensigtsmæssige og rationelle arbejdsgange. Det er en myte (om end en sejlivet en af slagsen), at det offentlige ikke kan arbejde effektivt. Det kan det offentlige sagtens, hvis man giver det lov, og ikke detailregulerer og detailkontrollerer helt ud i hjørnerne.
Mere effektive arbejdsgange i den offentlige sektor er imidlertid ikke nok, hvis skatte- og afgiftstrykket skal ned, specielt for den private sektor.
Så må vi vælge mellem de to forskellige modeller, som vi kan kalde hhv. skattemodellen og forsikringsmodellen.
Dansk Folkeparti vil beholde skattemodellen. Venstre trækker i retning af forsikringsmodellen, og realistisk det er det også den, der har fremtiden for sig. Desværre, vil jeg sige, for den lader de fattigste stå i regnen, mens den ikke giver de mere velbjergede den højere disponible indkomst, de håber på, fordi de bare kommer til at "veksle" skat med forsikring. Men sådan er stemningen efterhånden blevet hos en stor del at befolkningen. Måske nok forståeligt, når man tænker på eksempler som "Fattig-Carina" og "Dovne-Robert" foruden - og ikke mindst - på det faktum, at der er alt for mange af de indvandrere, der har valgt at slå sig ned i Danmark, som ikke kan eller vil bidrage positivt til samfundshusholdningen, og som derfor udgør en voldsom belastning af samfundets økonomi.
Uanset, at jeg ikke deler DF's fremmedfjendske synspunkter, er det dog nødvendigt at nævne dette faktum.
Derfor hører også udlændingepolitikken med i billedet. EU-regler og konventioner medfører, at Danmark ikke selvstændigt kan foretage en sorteringspolitik, der kan sikre, at de der får ophold i Danmark kun er sådanne, der har evnen og viljen til at forsørge sig selv. I dag synes det nærmest omvendt - vi tillader sociale tilfælde at blive, mens vi nægter indrejse til, eller smider dem ud, der kunne blive til gavn for Danmark. Men det er så en anden historie.

En anelse hyklerisk...

"»Systemet er nu engang, som det er. Man skal ikke tro, at man kan diktere nulvækst, og så går det egentlig fint, og ingen kan mærke det, fordi der er effektiviseringer."

Undskyld, men du stod da vagt om skattestop - hvilket jo i teorien er minus-vækst? Ja ok, teoretisk skattestop, for nye skatter og afgifter tæller jo ikke med i det begreb, vel Pia?! Skattestop betyder bare at eksisterende skatter ikke må stige...

Minus vækst - er god misvækst. !!!! i det offentlige.!!!

Kære Pia.
Dig og Lars Løkke kunne spare et 2 cifret milliardbeløb , bare på udlændinge alene.Der bruges hvert år 100 milliarder på at huse primært muslimer indenlands og 16 milliarder på at forårsage en befolkningseksplosion i de lande, der i forvejen har for mange indbyggere ,i forhold til at kunne brødføde sig selv.
I øjeblikket eksploderer væksten af offentlige og kommunale
ansatte samt øvrige udgifter, i den størst voksende branche i DK, - nemmelig i godhedsindustrien.

Danmark – assylanternes dejlige mekka.
Egentlig burde der IKKE være EN ENESTE flygtning i Danmark,uden dem landet iflg. FN aftale, er tvunget til at huse,fordi vi har jo ingen nabolande hvor der er krige eller hvor folk bliver truet på deres liv..
Men hvorfor har vi så -så mange fortrinsvis muslimske somaliske og mellemøstlige flygtninge. , der rejser den halve jord rundt ,for at søge assyl i netop danmark ???

Er det fordi vi har et dejligt klima ,er et kristen land,en venlig og tolerant befolkning der med glæde tilsidesætter Danske traditioner , sædvaner og skikke , på bekostningen af det multikulturelle cirkus. .,der koster skatteborgerne over 100 milliarder hvert eneste år. ????

Eller har de hørt at erhversvirksomhederne ,service og håndværker fagene mangler arbedskraft, ???? med fortrinsvis manglende, ringe eller analafabetiske kundskaber ???.
Jeg har ikke hørt ,at der skulle mangle arbejdskraft ,til så mange gedehyrder på de 2 store hedeområder lille og store vildmose.

Har de hørt at landet mangler sociale klienter i overførselsindkomst regi. ???

Har de hørt at landet mangler stemmekvæg fortrinsvis til socialdemokraterne , de radikale venstre og resten af de venstreorienterede partier. ???

Har de hørt at kommunerne bliver tvunget til huse de mange assylansøgere ( velfærdsflygtninge ) ,??
hvor de mange store tomme bygninger ligefrem står og råber = omdan mig til assylcenter, så kommunen,regeringen og godhedsindustrien ,kan sætte endnu flere personer i beskæftigelse, og de lokale Danske borgere kan lade sig assimilere i godheden ,mangfoldigheden og glæden over al det muslimske multikulturelle, som bliver dem påtvunget , uden at de blive spurgt - a`la Svenske tilstande.

Har de Syriske assylansøgere hørt at socialdemokraten Morten Bødskov fortalte i folketingets samråd , at flygtningenævnet i det store og hele ,kun skal have dokumentation for at flygtningene er fra syrien ,for at få 5 års opholdtilladelse ,de skulle IKKE engang hjemsendes /udvises ,hvis der var blevet fred i landet i mellemtiden.

Har de muslimske assylansøgere fra afrika /mellemøsten hørt ,at der findes specielle byer ( ghettoer ) hvor de kan være i fred, få store overførselsindkomster uden at arbejde ,lave kriminalitet og social uro, uden politiet ,brandvæsen og TV tør komme på besøg, ja faktisk er en selvstændig muslimsk stat i de vantros eget land,Danmark.

Har de hørt at de kan have store mer- indkomster i form at narkotika salg i assylcentrene eller når de er på udgang. ???

Har de hørt at selv afviste assylansøgere bliver tilbudt lejligheder og alverdens goder udenfor assyllejrene. ???

Har de hørt at afviste assylansøgere bliver tilbudt ,som ovenfor beskrevet ,penge for at rejse hjem. ???

Har de hørt at man IKKE etablerer flygtningelejre i flygtningenes nærområder,for de 16 milliarder kroner man bruger ( smider ud ) på U-landshjælp hvert år. ???

Er det fordi de tusindvis af ansatte i godhedsindustrien, ikke gider at sidde nede i ( ønsker at frekventere ) en assyllejr i sandørkenen,hvor der ingen “ gæster “ kommer ??? Fordi der ingen specielle goder forfindes ,udover mad,fred og husly.

Har de hørt at kun et mindretal af danskerne,ønsker landet ud schengen samarbejdet.
Ønsker grænsebomme indført igen .
Ønsker en opsigelse af de afsnit i menneskerettigheds lovene,der gør at danskerne ikke selv kan bestemme ,hvem de vil have boende i deres eget land - blive herre i eget hus.
Udmelde landet af EU og tilbage til Efta igen. ???

se = nyhederne.tv2.dk/article.php/id-61843795:21-søger-asyl-i-danmark-hver-eneste-dag.html

Pia med K. - på - den - "kosher hvad det vil" !

Er dansk folkeparti nu også gået i "radikal kosher koma" ?
ligesom
i sin tid centrumsdemokraterne og de konservative ?
idet
de nu tier om "udlændinge byrdens" omkostninger og syntes,
at danskerne da bare skal punge ud til det stigende antal
muslimer og ej heller vil tale om offentlige effektiviseringer !
alt imens
danskerne er trætte af at de holdes uvidende om hvad det koster !
og
tænker hvis de fremmede blot opførte sig, som tidligere nydanskere, så havde
vi nok undgået en masse vold, voldtægter, kriminalitet og havde ikke
behøvet at gå senere og senere på pension, men gået 20 % ned i skat !
men
DF syntes nu at være i lommen på gammel T. parti de radikale !
og ligesom
det Konservative folkeparti, der nærmest "begik selvmord", da de
gik "nok er nok amok" og fulgte de radikales "spillen moderne"
"udenfor murene" !
og før dem
Centrumsdemokraterne, der i "radikal kosher koma" gik fra at være et
"parcelhus parti" til at være et indvandrer parti - og så forsvandt de !
ligeledes begår
dansk folkeparti nu nærmest "selvmord" i de radikales "højre lomme" !
men
man skulle måske hellere kalde DF for israelsk folkeparti, anført af
"skabs israeleren" Søren Espersen, der åbentbart, "sætter" det israelske
flag og bosættelser højere end Dannebrog og Danmark!
og
måske skal Søren Espersen ikke regnes iblandt "ærlige folk", men iblandt
"spejdere" fra det radikale venstre !
for
alle fornuftige virksomhedsledere ser på de største udgiftsposter først !
men
dansk folkeparti er efter "ikke stueren kampagnen" blevet handlingslammet
og
dansk folkeparti har mistet sin berettigelse, når de styret af de radikale,
ikke medtager "udlændinge byrden" - 1´ste , 2´den og 3´die G´er medregnet -
i deres beregninger !
og
nu syntes DF at ville "frede de fremmede" og i stedet genere Venstre
og danskerne med stigende skatter !
men
der er måske håb endnu, for Pia K. er ikke "formand" mere, det er manden med
"indsigt og overblik" og de berømte "gule sedler" i finansloven !

ironi.mus

Pia K.´s inkompetente socialdemokratiske økonomiske filosofi

Pia K. er en skarp tænker og iagttager. Men på det økonomiske område er hun lige så inkompetent og systemtænkende som de mest uduelige socialdemokrater.

Sygehusene har lige sparet 1 milliard samtidig med at de har øget antallet af operationer og mindsket ventelisterne. Og der er garanteret meget mere der kan effektiviseres fortsat i sygehusvæsenet og i alle andre offentlige instanser. Alle undtagen socialister og socialdemokrater er i stand til at indse dette.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/12/22/1222011120.htm

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-61950015:sygehusene-har-sparet-en...

http://politiken.dk/indland/ECE1850802/krisebevidsthed-slaar-igennem-paa...

http://www.metroxpress.dk/nyheder/danske-sygehuse-sparer-en-milliard-kroner/KObllv!S012YzejawDw/

Det er næsten synd for S. Jensen at denne effektivisering af

det offentlige sker under socialdemokratisk ledelse.

Hvordan passer det mon ind i S. Jensens fordomme?

Ja det passer slet ikke. Lige som de sædvanlige påstande om at det er de borgerlige som sikre god dansk økonomi. Det er der heller ikke historisk belæg for.

Krisen dikterer

Socialdemokrater vil altid og til evig tid argumentere for at en mindre offentlig sektor ikke kan lade sig gøre - lige indtil krisen dikterer hvad der skal gøres. Og deri er det absurde i den socialdemokratiske tænkning. Intet kan lade sig gøre er altid udsagnet.

De siger altid ét - virkeligheden dikterer noget andet. De kan kun agere reaktivt, altså reparere på skaderne. Tænk hvilket samfund vi kunne have haft, hvis den rigide socialdemokratiske tænkning tillod proaktiv tænkning!

Om byggelegepladser.

En rundhøj er en højskole i sognet, en forældreskole er et legecenter med en byggelegeplads om sommeren og en skøjtebane i skolegården om vinteren, ungdomsskolen er en filmskole og værkstedsskole efter almindelig skoletid med mestre som undervisere og mestre har en lærestol, så de er altid tilstede.

Sct. Georgs Gården Legecenter i Esbjerg havde landets bedste byggelegeplads, der blev passet af en nabo efter åbningstid. Da pensionisten døde fik kommunen en klage fra en genbo, fordi der legede børn på byggelegepladsen om aftenen.

Kommunen stillede straks med to lastbiler med kommunalarbejdere, der ryddede byggelegepladsen på en eftermiddag for der er ingen leg og intet virke i DUI-LEG og VIRKE, kun skolebio, gøgl og grønne koncerter. For at fuldføre en god skole er hundrede år ikke nok - for at ødelægge den er én dag mere end tilstrækkelig.

Der mangler effektiv ledelse hos det offentlige

Så længe 700.000 ansatte i eksporterhvervet skal beskæftige og underholde 4,8 millioner danskere indenfor offentlig ansættelse og på forsørgelse, så er den offentlige sektor inklusive beskæftigelse og underhold ikke bare for stor, den er urimelig alt for stor. Pia Kjærsgaard er ikke helt klar over hvad det betyder, så ville hun ikke prøve at skore point på Løkke Rasmussens udtalelser om nulvækst. En hver økonom ville frygte udviklingen med et forholdstal på 0,7 til 4,8 og det burde PK også gøre. Det som der er brug for er først og fremmest en forsigtig, men negativ vækst af alle de offentlige udgifter.
Thure Barsøe-Carnfeldt

Det ville styrke troværdigheden hos Løkke

- men så sandelig også for alle dem der skriver kommentarer til støtte for ham - hvis man ville fortælle hvordan effektiviseringerne skal ske.

Der er allerede i de sidste år nedlagt 30.000 offentlige stillinger. Hvor mange flere skal nedlægges?
Er det i domstolene? Politiet? Folkeskolelærerne? Lægerne? Sygeplejerskerne? Sosu-assistenterne?Militæret?
Nåh nej.
Men hvem er det så? For nok medførte Løkkes kommunalreform mange nyoprettede akademikerstillinger i kommunerne, men så mange er det vel heller ikke at det kan give varig forbedringer at fyre dem igen.
Men naturligvis vil Løkke ikke ud med konsekvenserne. Nedskæringer pakkes ind i tåget snak om "effektiviseringer". Men resultatet er jo det samme som hver gang Venstre virkelig skal prioritere for at kernevælgerne kan få yderligere skattelettelser.

Men når nu Pia K lader som om hun har gennemskuet det, hvad er så DFs konsekvenser? At undlade at støtte op om en V-regering? Nej da.
At nægte at støtte op om den økonomiske politik? Formentlig ikke.
Men prisen på udlændinge-stramningerne stiger markant. Det er jo det figenblad som Pia K dækker sig bag hver gang hun skal gå med til de økonomiske stramninger som V kræver af hende.

Pia K, du udstiller....

Pia K, du udstiller, trods mange år med indflydelse på landets økonomi og finanslove, en fuldstændig mangel på økonomisk forståelse.
Jeg skal ikke afvise at Løkke har fortiet ting, men jeg vil gerne være medlem af en anden stat end den Pia K vil. For den ender ved en skatteprocent på 100.

Hvorfor fortæller Pia ikke hele sandheden?

Hvorfor vil Pia ikke indse at skattegrundlaget for at opretholde DK i sin gamle form er ved at forsvinde under os. Det skyldes et lønniveau her i landet der er blandt de højeste i verden og som gør at virksomheder hver dag flytter arbejdspladser ud af landet. Derfor bliver der færre til at betale skat. Der er ikke tale om en lille trend. Det er relativ omfattende.

Den danske arbejder har med andre ord ladet sig prise alt for højt. Man skal blot til Sverige eller Tyskland for at finde arbejdskraft, der er 15-20pct billigere. Det er en kæmpe forskel som løntilbageholdenhed ikke kan indhente. De holder nemlig også tilbage med lønnen.

Derfor har vi i dag en såkaldt rød regering der fører såkaldt blå politik. Det vil blive meget mere udtalt i de kommende år og vi har intet valg. Alternativet er et overforbrug, der skal lånefinansieres og som hurtigt vil sende renterne op. Så bliver det boligejerne der står med regningen.

Kære Pia, hold nu op med at holde danskerne for nar. Du bidrager til at sende os ud over afgrundens rand med dine udtalelser på dette område.

Vi er en ekstrem seriøs situation og medmindre du har tænkt dig at misbruge vores gode opsparede pensionmidler, så skal vi igennem en kæmpe sanering af velfærdssamfundet.

Ja selvfølgelig-

Ja selvfølgelig vildleder han. Han er politiker og det er hvad de gør. Vildleder, lyver og kommer med undskyldninger ingen kan bruge til noget. De vil så gerne alle have ansvar, men når det er tid at stille nogen til ansvar så er ingen ansvarlige for det ansvar man havde. Politikere er parasitter.

Ledelse af de offentlige ansatte er mangelfuld.

Forkert tilrettelagte arbejdsgange, unødvendig kontrol med papirklips m.m. Elendig motivation af de ansatte og ingen gulerod. Så fyr ledelsen af offentlige ansatte, så skal I se at effektiviteten stiger voldsomt, så der bliver mere velfærd for færre penge.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden