Professor: Bureaukrati kan bruges fornuftigt | Berlingske Politiko
Luk

Seneste nyt

Professor: Bureaukrati kan bruges fornuftigt

Det voksende bureaukrati i jobcentrene kan være positivt, hvis de mange regler gøres forståelige for de ansatte, vurderer en professor. Regeringen varsler opgør med regeltyranniet.

Cathrine Bloch, Berlingske Nyhedsbureau
Foto: Torben Christensen

Når der endnu en gang tales om voksende mængder af papirarbejde i det offentlige, er løsningen ikke nødvendigvis kun mindre bureaukrati.

Det vurderer professor Lotte Bøgh Andersen fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning), der fastslår, at bureaukrati ikke nødvendigvis er en dårlig ting.

»Det er ikke en løsning at stoppe med at lave regler. Vores forskning peger i stedet på, at vi skal have en styring i den offentlige sektor, som opfattes som meningsfuld og understøttende for de ansatte,« siger hun.

Læs mere: Bureaukratiet i jobcentrene er vokset

Udmeldingen kommer på baggrund af en undersøgelse fra Mandag Morgen og Dansk Socialrådgiverforening blandt 293 socialrådgivere, hvor otte ud af ti svarer, at de bruger mere tid på administration og andre interne opgaver end for to år siden.

Hvis bureaukratiet skal vendes til noget positivt, handler det ifølge Lotte Bøgh Andersen om to ting:

»Medarbejderne skal inddrages i, hvordan man udformer og implementerer reglerne, og så skal lederne være dygtige til at oversætte reglerne, så medarbejderne kan se, hvad de skal bruges til,« siger hun.

»Hvis de ansatte kan se det logiske i reglerne, vil de ikke opfatte dem som lige så kontrollerende,« siger professoren der dog understreger, at der også findes unødvendige regler, som selv den dygtigste leder ikke kan oversætte til noget meningsfuldt.

I undersøgelsen svarer næsten halvdelen af socialrådgiverne, at den største tidsrøver på jobcentrene er højere dokumentationskrav, og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) understreger da også, at den kommende beskæftigelsesreform, regeringen indleder forhandlinger om i den nærmeste fremtid, blandt andet har et opgør med regeltyranniet på dagsordenen.

»Der er en grund til, at vi laver en stor reform af beskæftigelsespolitikken. Det er, fordi den ikke er god nok, som den er i dag. Der er ingen tvivl om, at der er alt for meget lovgivning, alt for meget bureaukrati og alt for mange proceskrav. Alt det skal vi forsøge at håndtere, så vi både har plads til den enkelte ledige og samtidig har et skarpere fokus på virksomhederne,« siger ministeren til TV 2 News.

Mette Frederiksen henviser således til den første af anbefalingerne fra det såkaldte Carsten Koch-udvalg, som lyder, at virksomhederne og jobcentrene skal arbejde tættere sammen, så de ledige nemmere kan matches med de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger.

Idéerne møder opbakning blandt flere af Folketingets partier.

»Mindre bureaukrati, større fokus på resultaterne, og at jobcentrene kommer tættere på virksomhederne og de ledige – det vil vi meget gerne være med til at kigge på,« siger Venstres arbejdsmarkedsordfører, Hans Andersen (V), mens Enhedslistens ordfører, Christian Juhl (Ø), også er med på et bureaukratiopgør.

»Vores opfordring lyder, at vi skal væk fra det omfattende regime af kontrolregler, og så skal jobcentrene i stedet have fokus på at formidle job til de ledige uden at skulle registrere alt, hvad de gør, hele tiden,« siger han.

Tophistorier Gå til forsiden