Regeringen vil give børn fuld arbejdsuge i skolen | Berlingske Politiko
Luk

Seneste nyt

Regeringen vil give børn fuld arbejdsuge i skolen

Regeringen fremlægger inden længe et udspil til en folkeskolereform, der vil øge antallet af undervisningstimer markant, erfarer Berlingske. Lærernes formand tvivler på, at det vil gavne eleverne.

Arkivfoto. Foto: Morten Dueholm

Danske skolebørn skal have en markant længere skoledag. Det fremgår af et udkast til regeringens kommende udspil til en ny folkeskolereform, erfarer Berlingske.

Ifølge regeringens udkast skal minimumstimetallet øges betragteligt, så elever i 7. til 9. klasse i fremtiden skal undervises i 37 timer om ugen, børn i 4. til 6. klasse kan se frem til en 35 timers undervisningsuge, mens de mindste elever i 0. til 3. klasse skal gå i skole i mindst 30 timer.

Samtidig skal pædagoger i langt højere grad integreres i nogle af de praktiske fag.

Læs mere: Kommunerne parate til lockout af lærerne

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er »målløs« over, at regeringen ikke har inddraget lærerne i udformningen af udspillet og tvivler stærkt på, at en længere skoledag vil gavne eleverne.

- Hvis man vil gøre det obligatorisk for skolerne, så er det en meget stor omvæltning, som man ikke har noget forskningsmæssigt belæg for vil give et positivt udbytte. Jeg kan være meget i tvivl om, hvad elever i 8. og 9. klasse vil sige til at gå i skole i 37 timer om ugen, siger Anders Bondo Christensen.

Regeringens folkeskolereform lægger samtidig op til, at den enkelte lærer skal være mere til stede på skolen. Lærerformanden mener derfor, at regeringen på forhånd burde have drøftet sit udspil med underviserne.

Læs mere: Skoleelever står til tre års ekstra skolegang

- Det er mig helt uforståeligt. Statsministeren understregede i sin åbningstale, at vi nu skulle samarbejde om folkeskolen. Så kunne man godt forestille sig, at man i højere grad havde valgt at spørge sagkundskaben om, hvordan man vil strikke en skoledag sammen. Men det har man ikke valgt at gøre, siger Anders Bondo Christensen.

Landets folkeskoler ser ud til at blive en kampplads til foråret. Som Berlingske beskrev tidligere på ugen, planlægger kommunernes forening, KL, et opgør med lærernes arbejdstidsregler i de kommende overenskomstforhandlinger og har ifølge Berlingskes oplysninger opbakning fra regeringen til om nødvendigt at lockoute landets folkeskolelærere.

En lockout vil betyde, at kommunerne lukker skolerne ved at formene lærerne adgang, hvorefter regeringen om nødvendigt kan gribe ind med en politisk løsning. Ifølge Berlingskes oplysninger har regeringen allerede kontaktet Venstre for at sikre sig, at der i givet fald er flertal for et politisk indgreb.

Tophistorier Gå til forsiden