Regeringen vil give ret til dobbelt statsborgerskab

Det skal være muligt at have dobbelt statsborgerskab, mener regeringen, som har nedsat et arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne.

Annette Sand, Berlingske Nyhedsbureau

Hidtil har det i meget begrænset omfang været muligt at opnå dobbelt statsborgerskab i Danmark. Det vil regeringen ændre på og har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan nye regler om dobbelt statsborgerskab skal udmøntes. Det oplyser Justitsministeriet.

- Dobbelt statsborgerskab er et emne, der berører mange mennesker med bopæl både i og uden for Danmark. Danmark er et moderne samfund i en international verden, og regeringen ønsker derfor, at det skal være muligt at have dobbelt statsborgerskab, meddeler justitsminister Morten Bødskov (S) på ministeriets hjemmeside.

En ændring af reglerne om dobbelt statsborgerskab vil kræve en gennemgang af Danmarks internationale forpligtelser på området. Ligesom det blandt andet kan være nødvendigt at foretage ændringer i indfødsretsloven.

Læs mere: Bredt flertal for dobbelt statsborgerskab

Der har hidtil været meget begrænsede muligheder for at opnå dobbelt statsborgerskab i Danmark. Det gælder blandt andet personer, der er født med dobbelt statsborgerskab. Det er eksempelvis børn født af danske forældre i et land, hvor børnene også automatisk får dette lands statsborgerskab ved fødslen. Eller børn der fødes af forældre med forskellig nationalitet, oplyser Justitsministeriet.

Arbejdsgruppen er skabt på tværs af Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Gruppen skal komme med forslag til, hvordan reguleringen fremadrettet kan udformes.

Derudover skal det overvejes, hvilke konsekvenser, ændringerne bør få for borgere, der tidligere har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af statsborgerskab i et andet land. Herunder om der bør indføres overgangsregler, som giver disse borgere mulighed for at generhverve deres danske statsborgerskab.

Læs mere: Test dig Selv: Kan du blive dansker?

Kommentarer

Vi er et af de faa lande, der ikke tillader det.

Paa dette omraade er DK et u land. Naar alle andre moderne lande tillader dobbelt statsborgerskab, boer Danmark vel ogsaa kunne finde ud af det. Jeg kan ikke rigtigt se problemet / ulemperne. Det har intet med skat at goere, det er allerede reguleret, det har intet med kriminalitet at goere, det er ogsaa reguleret mellem landene.

Danmark har dobbelt statsborgerskab

Peter Jensen
Danmark tillader dobbelt statsborgerskab, når man er født med forældre af forskellig nationalitet.
Når moderen er dansk bevares nationaliteten også efter det 22. år ude ansøgning.
Er det ikke moderen, der er dansk, skal der ansøges om at beholde det danske statsborgerskab.
Der vurderes om den pågældende har tilknytning til landet.

Du er ikke rigtigt informeret om andre lande. Der er lande, der ikke tillader at børn 'arver' forældrens statsborgerskab, hvis forældren ikke har boet i statsborgerlandet.

Og du misforstår, at andre lande 'tillader dobbelt statsborgerskab'. De anerkender kun deres eget og ignorerer det andet.

Det har med kriminalitet at gøre, og det har med diplomati at gøre (ambassade/konsulat) hvilket land, der har pligten til at bistå - eller dømme, efter hvilket lands lov.

Det har også betydning civilretsligt.
En aktuel sag, 'Oliver-sagen', har som kardinalpunkt at Danmark har gjort noget forkert og henviser til et dobbet statsborgerskab, der ikke eksisterer for ham. Men det påstås som argument. Det har kostet den østrigske dreng hans velfærd og hans østrigske mor umenneskelige bekymringer siden 3. april, da han blev kidnappet fra sin mor foran hans børnehave.

kommer an på

Frank Larsen
17. december 2012, 18:48

Jeg mener, at man kun skal afgive sit medfødte statsborgerskab, hvis man er betinget, at erstatte det med et andet. Og det skal ikke være nemt.
I disse tilfælde skal man ikke have ret til at beholde det oprindelige statsborgerskab og derefter have to.
Det skal ikke kunne lade sig gøre at tilvælge et ekstra statsborgerskab.
Det er jo et aktivt valg at skifte fra eet til et andet.

Min mening er, at det overhovedet ikke skal kunne lade sig gøre at skifte sit statsborgerskab, der er medfødt. Man er den, man er født.

Ting der skal tages hånd om.

Dobbelt statsborgerskab medfører at der nogle udfordringer der skal tages hånd om.

Det kan f.eks
1. være hjælp til borgere der er i uheldig situation i et tredie-land set i forhold til statsborgerskab.
2. kriminelle handlinger foretaget af personen.

Her bør man lave det således at det lands ambassade man henvender sig medfører at man automatisk frasiger sig det andet statsborgerskab.
For så har man nemlig taget stilling.

Det bør også være således at hvis en dansk/græsk statsborger foretager sig ulovligheder i Danmark, så kan vedkommede IKKE påberåbe sig græsk statsborgerskab og omvendt.

Desuden bør det dobbelte statsborgerskab have en udløbsdato, hvor personen seneste 10 år efter opnåelse skal beslutte sig for hvilket statsborgerskab man vil have.

Frank Larsen

Dobbelt tilegnet statsborgerskab giver problemer, som du skriver.
Problemer for 3. land, da personen kan shoppe imellem sine statsborgerlande i hver situation.
Og problemer mellem statsborgerskabslandene, hvis der er konflikt der angår begge.

Dit eksempel om græsk/dansk statsborger er ikke relevant, da alle, der begår forbrydelse på dansk territorie straffes i Danmark. Og danskere og udlændinge, der BOR i Danmark og begår kriminalitet i udlandet straffes i Danmark.

Ang. påberåbe sig statsborgerskab.

Kan se at min indlæg var lidt uklar vedr. kriminelle handlinger og påberåbe sig statsborgerskab.

Denne sætning er klar og tydelig:

Det bør også være således at hvis en dansk/græsk statsborger foretager sig ulovligheder i Danmark, så kan vedkommede IKKE påberåbe sig græsk statsborgerskab med henblik på at få hjælp fra Grækenland og omvendt.

Fantastisk!

Det stod godt nok nævnt med en enkelt linje i regeringsgrundlaget men jeg vovede ikke at tro på det. Nu mangler vi bare stemmeretten for udenlanddanskere - som minimum for os danske skatteydere der bor på den anden side af sundet.

glem det

Dorte Rolighed. Glem det.
I Grundloven står der, at man skal være bosat i Danmark for at kan have valgret.
Så du, der bor i Sverige, vinder ikke noget ved det.

Jeg tænker mit om timingen af det mystiske forslag fra Morten Bødskov.
Mon det har at gøre med en aktuel sag, der ligenu afventer Østre Landsrets dom, at der nu tænkes at lave noget 'lovgivning' med tilbagevirkende kraft?
Oliver-sagen.

Jeg får da noget ud af det

Jeg får nemlig stemmeret i Sverige til Rigsdagen hvis det bliver vedtaget. Som det er nu kan jeg ikke stemme i noget land.

Jeg ved godt det er to forskellige ting

og derfor skrev jeg også: Nu mangler vi bare.... Ved udmærket hvad der skal til for at grænsegængere og andre udenlandsdanskere får stemmeret; nemlig det samme som skulle til for at vi fik kvindelig arveret til tronen - Folketinget skal vedtaget det, derefter folkeafstemning og derefter vedtages i Folketinget efter et nyt folketingsvalg.
Og næsten alle andre lande kan godt finde ud af at håndtere dobbelt statsborgerskab, så det kan Danmark selvfølgelig også.

Har intet med stemmeret at gøre

Regeringen ved jo også godt at 80% af udlandsdanskerne vil stemme borgerligt så de skal nok sørge for at holde de to emner helt adskilt.

Det har også med stemmeret at gøre

For os som bor i udlandet vil det være altafgørende at det bliver muligt at få dobbelt statsborgerskab for at få lov at stemme. Som det er nu kan vi hverken stemme i Danmark eller bopælslandet (kun kommunalt). Så hvis ikke det bliver muligt at ændre Grundloven så man kan stemme ved Folketingsvalget som udenlandsdansker, så kan en lov om dobbelt statsborgerskab i det mindste give ret til at stemme i bopælslandet til den lovgivende forsamling.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden