Revisor beklager rygte om Kinnock

Statsministerens tidligere revisor Frode Holm erkender, at han nævnte rygtet om Stephen Kinnocks homoseksualitet.

Rygtet har spillet en markant rolle under afhøringerne i Skattesagskommissionen og kan blive afgørende for sagens udfald, fordi det måske kan relateres til læk og magtmisbrug. Rygtet vandrede fra Skat København til Skatteministeriet og daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) og endte hos dagbladet BT.

Thorning dementerede rygtet i august, og dengang sagde Frode Holm, at der var tale om »en misforståelse.« Men efter at have talt forløbet igennem med Skat København erkender han at være ophavsmand. Ifølge Frode Holm var han hos Skat København den 26. august 2010 og fortalte, at Thorning ikke personligt ville møde frem til et møde om Kinnock-sagen.

Hårdt presset sagde han, at Thorning ikke ville redegøre for parrets samliv, fordi Kinnock var »bifil eller homoseksuel.«

»Jeg erkender, at de ord om bifil og homoseksualitet kom ud af munden på mig, men jeg fik ikke sagt - som jeg burde - at jeg i øvrigt aldrig havde vendt det med parret selv. Det var alene et argument for, hvorfor de ikke ville møde frem og havde intet med selve skattesagen at gøre. Det var en fejl, som jeg i dag er ret beklemt over,« siger Frode Holm.

Han har »ingen kommentarer« til, om han mente, at Kinnock faktisk var bi- eller homoseksuel.

Forskningschef Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, kalder de nye oplysninger »pikante og interessante,« men understreger, at det er mere væsentligt, hvordan rygtet er blevet anvendt: »Forløbet viser en tæt trafik af oplysninger mellem BT og skattemyndighederne; næsten vidensdeling på højt plan. Og ifølge Skat København forsøgte departementschefen at få rygtet ind i skatteafgørelsen. Det er klart magtmisbrug, hvis det var irrelevant.«

Kommentarer

Berlingske?

Hvornår har FH sagt det? Og til hvem? Til Lars Nørgaard Pedersen? Og har FH fået udtalelsen til gennemsyn? Jeg tror jer ikke over en dørtærskel med den vinkel LNP lægger på udtalelsen!

Sandsynligt

Der går ikke røg af en brand uden der har været ild. Det er da ikke nogen skam at være homofil men en helt aksepteret seksuel orientering, men hvorfor blande dette ind i en skattesag ?

Frode Holm, der IKKE er revisor.

Morten Larsen, ja Frode Holm lugter meget fælt.

Jeg erindrer, da Frode Holm fortalte i aviserne om SKATs afgørelse den dag den udkom, og en journalist 'fangede' Helle Thorning i en lufthavn for at få hendes kommentar til afgørelsen, og hun var ikke blevet informeret om, at der var kommet afgørelse.

Jeg har hele tiden haft den åbenkæftede personage, Frode Holm, som hovedmistænkt for at aflevere afgørelsen til Pressen.
Han fik afgørelsen sendt direkte til sit kontor fra SKAT.

Det er da ikke nogen nyhed

Frode Holm bekræftede sådan set allerede den 28. august 2012 i Berlingske HTS' udmelding i Politiken den 25. august om, at han havde bragt rygtet om SK's homoseksualitet frem overfor Skat.

Den 28. afviste Frode Holm ikke HTS udmelding om, at han havde bragt rygtet frem overfor Skat, men sagde derimod, at det hele byggede på en ”misforståelse”. Han ville ikke uddybe, hvad misforståelsen i rygtet byggede på, for, som han sagde, ville det være en overtrædelse af hans tavshedspligt. ”Begynder jeg at fortælle, hvad der er sandheden i denne sag, har jeg brudt min tavshedspligt. Så jeg kan ikke sige noget meningsfyldt. Hun har bundet mig på hænder og fødder,” sagde Frode Holm.

Okay, fair nok, han ville ikke fortælle detaljer om sagen, men afviste altså heller ikke notatet hos skat samt HTS’ oplysning om, at han havde bragt rygtet til torvs over for Skat. Det kunne han jo sådan set heller ikke gøre uden at fremstå som komplet idiot. Hans manglende afvisning blev da også af mange mennesker opfattet som en bekræftelse.

Da Berlingskes journalist med reference til HTS’ udmelding derpå spurgte Frode Holm: ”Er det korrekt gengivet, at du er manden bag homo-rygtet?” svarede Frode Holm: ”Helle gengiver jo selv min erklæring. Så loyal er hun jo. Så den må jeg gerne referere: Hvis det er blevet opfattet sådan, at jeg skulle være afsenderen, så beror det på en misforståelse.”

Frode Holm bekræftede altså først stiltiende, ved ikke at afvise notatet hos skat og HTS’ oplysning derom, at han havde fremført rygtet. Derefter bestred han så, at han var ”afsenderen”. Derfor er det relevant at offentligheden fortsat spørger: Hvis Frode Holm kun var ”budbringer”, hvem var så afsenderen?

Berlingskes journalist spurgte, hvori ”misforståelsen” bestod.

Frode Holm: ”Det vil jeg ikke uddybe.”

Journalist: ”Men hvis hele historien om et homorygte hviler på en misforståelse, hvorfor så ikke uddybe det?”

Frode Holm: ”Fordi jeg så ville bryde min tavshedspligt.”

Journalist: ”Hvordan har du det med, at du lige nu står som afsenderen af rygtet? ”

Frode Holm: ”Jeg kan kun sige, at det ikke er rart.”

Journalist: ”Ved du, hvorfra rygtet er opstået?”

Frode Holm: ”Nej.”«

Journalist: ”Du er indkaldt for undersøgelseskommissionen. Hvis den pålægger dig at bryde din tavshedspligt, vil du så gøre det?”

Frode Holm: ”Så vil jeg overveje det meget nøje og konsultere en advokat,”

Man kan undre sig over, at det skulle være nødvendigt for Frode Holm at konsultere en advokat (Frode Holm er selv cand. jur.), hvis det blot drejede sig om at skulle bekræfte Helle Thornings udmelding om, at han havde bragt rygtet til torvs – hvilket han sådan set allerede stiltiende havde bekræftet. Der må være andre ting, der nødvendiggør advokatbistand.

Og nu bekræfter Frode Holm så endnu engang, at han nævnte rygtet om SK’s homoseksualitet, men han udtaler sig denne gang klogelig nok ikke om, at han ”ikke var afsenderen”.

Frode Holm hævder i dag, at han har brugt rygtet om sin klients seksuelle præferencer til at begrunde, at de ikke ville deltage i et møde med Skat. Det er da godt nok lidt af en bombastisk begrundelse for at afslå et møde: ”Helle og Stephen kan ikke deltage i et møde, for Stephen er bøsse”! Det argument hænger bare ikke sammen som begrundelse for en afvisning af et møde, uanset hvem ”afsenderen” så end er.

At Frode Holm har bragt rygtet til torv, er ikke nogen nyhed, det har vi vidst længe, men hvornår mon der er en kvik journalist, der griller ham om, hvorvidt han var ”afsenderen” eller blot ”budbringeren” af rygtet?

Indtil det sker, vel Frode Holms rolle i sagen fortsat lugte.

hey

Prøv lige at hør her. Tror du Frode Holm af alle medier ville vælge at udtale sig til den borgerlige presse. Det er jo der LNP arbejder. Den historie her er enten opspind fra LPN eller opkog på gamle udtalelser. Det giver simpelthen ikke mening at FH skulle udtale sig til Berlingske nu.

Frode Holm

. ”Begynder jeg at fortælle, hvad der er sandheden i denne sag, har jeg brudt min tavshedspligt. Så jeg kan ikke sige noget meningsfyldt. Hun har bundet mig på hænder og fødder,” sagde Frode Holm.

Det lyder som et kommende søgsmål.

Jens Holm spørger?

Der er en del begrebsforvirring i Jens Holms indlæg som sædvanligt.

Dobbeltbeskatningsaftaler er en udligningsordning mellem skattevæsener i to lande, således at det man flår skatteyderen for fordeles efter en forudaftalt nøgle.

At sammenligne den svinestreg som skat lavede overfor Bøje Nielsen med denne sag hvor skat københavn i den grad har fundet måder et hjælpe Stephen Kinnock på er uartigt - eller blot et tegn på en kollosal uvidenhed.

I al enkelhed så er det jeg ville håbe at danske embedsmænd IKKE ydede særbehandling, ændrede skattelove/vejledninger mv. for at tilgodese politiske venner.

Man har i 20 år dømt folk skattepligt efter disse regler så hvorfor i alverden skal der laves specielle undtagelser for en statsministerkandidats mand. Det havde været uproblematisk hvis det først havde været enhver anden der var blevet frikendt - men det var ikke hvad der er sket.

I eksempelvis Søren Hansens sag http://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/nyheder/domsresumeer/Pages/Domisag... som har mange paralleller, men langt færre opholdsdage i Danmark, ingen børn, ingen kone - dog et sommerhus og en kæreste med bolig kostede den samme regel 8mio kr, men han havde hellerikke en venlig partifælle til at undersøge forholdene.

Argumentet her var ikke hvor mange dage Søren Hansen var i Danmark, men om han var mere i Danmark end i Monaco.

Og så lige deltagelsen i Thornings politiske liv - enhver selvstændig vil blive skattemæssigt straffet hvis ægtefællen hjælper til.

Det dufter mere af nepotisme og korruption end af vildsvin.

Golfspiller Søren Hansen er formentlig forkert afgjort.

Men.
Han er ikke udenvidere sammenlignelig med Kinnocks ikke-sag.

Søren Hansen HAR bolig til rådighed, altså er ejer, i Danmark.
Han har også bolig til rådighed i Monaco, hvor han har sin faste bopæl.
Der er således dobbeltdomicil.
Han rejser meget og opholder sig i længere tid i andre lande til tourneringer og træningslejre.
I sådanne tilfælde med flere end 2 lande, hvor det ikke er klart, i hvilket af landene, han opholder sig mest, indtræder OECD-kriteriet: beskatning, hvor han er statsborger.

Men vi har ikke fået oplysningerne, og han ankede ikke, så vi har ikke fået det opklaret.
Afgørelsen står registreret, selvom den kan være forkert.

I Asterix er der en engels pub, der hedder den omvendte barbar

Og vi har så Jens ag.

Det interessante er jo netop, man bringer den slags videre som betydende for dansk skattelovgivning.

Obelix forventer steg vildsvin, og hvad får han så. Det er også kogt, siger han.

DEr er INGEN overvældende beviser. De indicier, man kan kalde indicier peger mest den modsatte vej.

Og hvad vil Jens ag have. Jo, han vil have Kinnock dobbeltbeskattet eller have svejterne til at opkræve dansk skat, så de ikke selv får noget. Det er jo konsekvensen, når man betaler mere skat i Danmark i VÆRDTENS HØJESTE SKATTETRYK.

Og ag minus fortsætter derudaf. Nej, et møde, hvor man kommer til Danmark udsendt fra fx svejts er ikke det samme, som man arbejder her. Man tager på kundebesøg.

HTS oplysninger er en faktuel fejl. Hun troede og følte Kinnock var her mere end man i hvert fald har kunnet bevise. Det har skat så kontrolleret og fandt vist 160 dage, hvor det er op til 180.

Baggrunden for denne fejl er så endda på baggrund af at de flere gange har meldt, at Kinnock er fraflyttet, hvorfor han så i første ombæring slet ikke skulle have nogen selvangivelser her - Som jeg har forstået.

Efter mine begreber. Logik og derefter tilsat logak og lo er gået fra ag og andre ægspærkere. Thorning betalte straks penge tilbage, for der ikke skulle være noget at komme efter.

Den slags ærlighed er åbenbart mistænkeligt i ag`s kræmmeragtige verden.

Det er vel ike arbejde for Kinnock at deltage som ægtemand i 180 dage om året til en statsministerkandidat. Det er da muligt, de har stukket ham en bajer nu og da med alle de beskyldninger og den offentlighed, han er blevet udsat for. Ind imellem er det sikekrt også ham, der har haft mest tid til børnene med alle de grove gentagelser, Thorne er blevet forpestet med.

Og store sager. Glistrup, Bøje Nielsen og måske Kasi Nielsens 100 mio.

ag og andre glemmer så også, at Thorne og Kinnock beviseligt har søgt at få Kinnock fraflytning registreret mindst 2 gange. Det lykkedes så ikke. Så i første omgang har de da fået negativ særbehandling af skat København. - måske af samme persongalleri.

Som jeg har læst det er retningen af praksis en, der er besluttet langt før Thorne og Kinnock som led i en mere enkel og rimelig skat i en række lande med EU som centrum.

Som så mange andre har man så ikke haft lyst til at udstille sit beskidte vasketøj - i 2 maskinfulde.

Hvorfor rygtet opstod er mere interessant end rygtet

Det spændende omkring homo-rygtet er jo ikke SK's eventuelle seksuelle præferencer eller HTS's ditto. Det der er interessant er hvor mange usædvanlige ting der er sket i sidst i august 2010.

Det er uomtvisteligt at SK/HTS revisor den 26. August er kommet til at sige at SK var homo eller biseksuel, men det store spørgsmål er om det er med fremkommet henblik på at påvirke vurderingen af SK's center for livsinteresser eller som en dum fortalelse.

Det er også meget underligt at 3 medarbejdere fra Skat København og 3 medarbejdere fra Skatteministeriet den 30. august har ændret ligningspraksis og tilsidesat præcedens til fordel for Stephen Kinnock, og når det påstås at det blot var en simpel fejl de fandt - hvorfor er det så en regel der har eksisteret i siden 1992, og yderligere er specificeret i 2007, og denne fejl uden videre indført i ligningsvejledningen.

Hvorfor har 3 medarbejdere fra skatteministeriet ulovligt deltaget i skattebehandlingen af Kinnocks sag – da der jo ikke må ske indblanding fra ministeriet i sagsbehandling?

Hvorfor har Skat København end ikke i agterskrivelsen henvist til præmisserne for at se bort for 2007 specifikationen til ligningsvejledningen?

Hvorfor har hverken Skatteministeriet eller Skat Købehavn meddelt andre at reglerne var ændret, men lade andre skatteborgere, skatteforvaltninger, rådgivere mv leve i uvidenhed?

Det er ikke beviseligt at det er kammerateri der har fået Kinnock frikendt, men indicierne er overvældende.

Det er uomtvisteligt at den skattedirektør der har behandlet Thorning/Kinnocks skattesag har en fortid som aktiv S-Politikker. Ifølge visse påstande som jeg ikke har undersøgt nærmere skulle Erling Andersens kone sågar have været kampagnemedarbejder for Helle Thorning.

Det er uomtvisteligt at Erling Andersen og Skat København ikke har indhentet telefon/emailinformationer mv. der kunne vise om Kinnock arbejdede fra Danmark da det fremgår af agterskrivelsen.

Hvorfor har Skat københavn set bort fra HTS/SK's oplysninger til presse og andre myndigheder?

Hvorfor har Skat København ikke set det som problematisk at SK deltager i sin kones indtægtsgivende erhverv i Danmark (Møder, kongresser, intereviews på TV og til aviser og ugeblade?

Er det hvad normale mennesker vil betegne som "FERIE O.L."? Det er ikke hvad jeg forventer som en typisk ferieaktivitet.

Faktum er at der næppe i danmarkshistorien er en skattesag hvor skatteembedsmænd har ydet så stor en indsats for at få kendt en skatteborger ikke skattepligtig.

Den sandsynlige positive særbehandling af Thorning/Kinnock parret er foruroligende.

Jjens ag

Du bliver ved og ved med paranoide fordrejninger.
Har du ikke kunnet læse alle de love og konventioner, som der er skrevet til dig indtil nu?

Hvorfor er du så besat?

Frode Holm er IKKE revisor.

Love og konventioner????

Jeg tror at du må have påstået at Frode Holm ikke er revisor ca 100 gange. Nu er loven rent faktisk sådan at Revisor IKKE er en beskyttet titel og hvis Frode Holm kalder sig det så er han REVISOR. Det samme er grønthandler Mohamed, hvis han vil kalde sig det.

Med din henvisning til love og konvensioner, er det så VIRKELIG DIN PÅSTAND at Danmark har lavet klokkeklare overtrædelser af interenationale skattekonvensioner i 18år og ingen har fundet fejlen. Det er påstande grebet ud af det rene ingenting.

Registreret Revisor er en beskyttet det er statsautoriseret revisor også. Din irrelevante plapren har ingen gang på jord.

Jeg er sikker på at du ikke VIL FORSTÅ at problemet er habiliteten af de medarbejdere hos Skat København der er involveret, at sagen skriver skattehistorie både ved at omskrive ligningsvejledningen, ved at der er indicier for at både medarbejdere på lavere niveauer i Skatteministeriet og på højere niveauer har været mere involveret end loven tillader - de lavere niveauer har decideret været involveret i sagsbehandlingen, medens de højere niveauer måske er gået over stregen.

regn ikke med det Knud Madsen.

Han er cand jur.
Ikke revisor.
2 forskellige hjernehalvdele.

Skatterådgiver?

Med rådgivere som Frode Holm må selv den bedste give fortabt. Uanset om HTS og SK har været så pinligt fokuserede på at undgå beskatning i Danmark som man kan få indtryk af, må enhver hæderlig rådgiver trække grænsen langt før den slags slibrigheder, og især da når kunden er VIP og forudbestemt til at få vendt hver en sten i sit liv. Det er ikke muligt på afstand at være klarere i diagnosen end at mindst een af de tre involverede må være politisk retarderet i behandlingskrævende omfang. Iøvrigt ros til dansk presse for at tie et ligegyldigt rygte ihjel så langt som det var muligt - indtil klovnen Holm gjorde tavshed umulig.
Imidlertid kan selv idiotiske rådgivere ikke skjule at statministerparret er usædvanlig glad for penge. Dette er ikke ulovligt, og ville være helt forventeligt hos f.eks. Anders Samuelsen og hans finans-venner, men det skurrer altså i ørerne når det er en socialdemokratisk partileder. Når man dertil lægger privat bil-leasing for at spare sølle 8 % moms og en privatskole-sag som langt fra var så spontan som den blev udlagt, tegner sig et billede af en meget alternativ moral som ville passe fint i Orwells "Kammerat Napoleon". Jeg kan konstatere at i det socialdemokratiske ligheds-regime er kammerat Helle i høj grad mere lige end alle os andre.

Morten Thiessen

Frode Holm er et fjols, og blev jo puttet på af Socialdemokratiet, betalt af Socialdemokratiet.
Måske var det en, der konkurrerede med Thorning, der sørgede for det?
Din bemærkning om Kinnocks skat skal du revidere. Du kan ikke mene, at du vil svindle Schweiz?

Helle Thorning er ikke for fem flade øre socialdemokrat.
Det har hun ikke lagt skjul på nogensinde. hun omtaler folk, som dem, rundt omkring ved kakkelbordene.
Så vælgerne kan da ikke føle sig narret.
Hun må have appelleret til DERES form for moral.

Gammelt rygte!

Det homorygte har cirkuleret blandt almindelige mennesker, i lang tid før det stod i aviserne.

synet

han giver et bøsset udtryk, set udefra.
Og han virker ikke spor hengiven overfor sin kone. Nærmest, indifferent, distant og arrogant.

Men der er ikke særlige skatteregler for bøsser - endnu.

Det turde jeg ikke skrive, Jenni

Men det er lige netop 100% sådan, jeg opfatter ham.

cand jur

Kan redaktøren lige lære sine journalister, at Frode Holm er IKKE revisor.
Tak.
Han er kun cand jur.

Han har ikke vist det

Han er medejer af en business.

En cand.jur. kan sagtens være revisor

En revisor er en som laver revision, og det kan en cand.jur. godt. Det kan alle faktisk, og i Danmark er der tusindvis af revisorer i diverse foreninger som ikke er uddannede revisorer. da.wikipedia.org/wiki/Revisor
Det er sikkert rigtigt at Frode Holm hverken er registreret eller statsautoriseret revisor, men det står der heller intet om.

jacob

det er vildledende, at betegne ham som revisor, når han kun er cand jur.

cand jur og revisor er nærmest modsætninger i forudsætningerne for evnerne.

Han kunne jo bare betale sin skat

Thornings røde kampagnefolk forsøger konstant at få tørret skattesagen af på bl.a. Venstre. Må jeg ikke godt bare få lov til at påpege at hverken rygterne om Kinnocks sexualitet eller det forhold at Thorning tilsyneladende har lavet folkeregister-skattefusk og at en tidligere DSU formand som skattedirektør lavede om på skattereglerne så de passede ind i familiens kram INTET INTET har med Venstre at gøre. At Kinnock, som har sin kone, sine børn, sit bohave og alt andet i København, ikke skal betale skat i DK, når 100-vis af andre i tilvarende situation ikke skal, det er problemet, som Thorning kommer til at svare for før eller siden. Og det har - uanset alle de socialdemokratiske kampagnefolks påstande - KUN noget med den siddende statsminister at gøre, INGEN ANDRE...

sikke en chauvenist!

Har sin kone, sine børn...
Hm.
Sikke en chauvenist.
Kvinden er selverhvervende.

Har du oplysninger fra Schweiz, at manden ikke betaler sin skat?

Hvilket folkeregisterfusk?
Bohave?
Mon ikke han har bohave i sin bopæl i Schweiz?

Hvilke 100- vis andre?
Kender du dem?
BT har efterlyst at folk i lignende situation, skal henvende sig. Der er ikke offentligtgjort nogen.
Skynd dig at kontakte BT om de 100-vis, du kender.

Sort arbejde er fast arbejde hos told og skat.

Præsten i Thorning betaler sin skat med glæde.

Hvor er PRESSEN??

Har venstre rent mel i posen.?- Hvor er PRESSEN??

http://www.youtube.com/watch?v=VQB5uKIp2AM&feature=plcp

Jeg beklager

At den Danske statsminister familie ikke på egen hånd finder det betimeligt, at erlægge deres skat i det land de selv har valgt at opfostre deres børn i.

sisy fos

DE? Hvad ved du om det?
Synes du, at den danske 'statsministerfamilie' skal svindle Schweiz for Schweiz' beskatningsret?

Dobbelt?

Den indkomst Kinnock har haft i Schweiz, har han efter gældende regler skullet betale skat af i Schweiz (og altså ikke i DK). Mener du med dit indlæg, at han nu skal bruge sit rådighedsbeløb på også at betale skat i DK? - altså således at han bliver dobbeltbeskattet? Hvorfor er det en tilfredsstillende løsning?

Det skal du skam ikke være urolig for

Her i landet har vi heldigvis love der afgøre hvad du,jeg og alle andre skal betale - og hvad vi har af rettigheder i øvrigt.

Så hvad du måtte have af personlige opfattelser er det jo svært for alle os andre at rette os efter.

tjaa

Man kan jo sagtens bo i DK og ikke betale synderlig skat - som f.eks. den geschæftige Dong-direktør, - og han med flere!!!

Det bedste der kan komme ud af hele denne misere (bortset fra af/bekræftelse af magtmisbrug) er, at HELE skattelovgivningen bliver gennemgået med en tættekam - for den er jo hullet som en si med skatteunddragelseshuller....fradragsregler er en sand legeplads for kreative.

I hansen

Skattelovgivningen, når det drejer sig om flere lande, er logisk nok. Og den er i princippet som skattesystemet internt i Danmark.

Hver person er selvstændigt beskatningsindivid.
Og man betaler sin skat i den kommune, hvor man har sin faste bopæl, hvor man tilbringer flest nætter.

Rettigheder ...

... der er vist kun den "rettighed" tilbage, at skal betale i stride strømme til "det store røde cirkus"

Nonsens..

Sikker en gang pladder igen,kan man virkelig ikke gå ind til selve sagen,det er vel lige meget om han kører rød eller blå bil,eller om han har sex med en Q eller mand,når det drejer sig om hvor han er skattepligtig.
Nu må journalister og andre kloge hoveder komme videre,og der er det vigtig at få frem om familien har fået sær behandling af skat københavn,ikke hvilken seksuel orientering man er til,skatten skal betales efter de regler som alle andre betaler efter.
Denne revisor,s kunder må jo ryste lidt i bukserne,hvad er det næste han fortæller om dem......

Nej, snyd er ikke nonsens

@jan erik sørensen
Hvis du gjorde dig lidt umage, ville du opdage at udtalelsen omkring seksualiteten er aldeles central ud fra TILKNYTNINGSKRAVET.
Dvs. kan Kinnock påberåbe at have sine homoseksuelle livsinteresser og dermed skattepligt i Schweiz eller er han familiefar med livsinteresser i Danmark og dermed skattepligtig i Danmark.
Uanset hvad, så har revisoren(eller rådgiveren) ikke udtalt noget til skat KBH, som ikke var aftalt med parret forud for mødet, det er naivt at tro.

vrøvl Thomas Lindvang

Og kartoffelrækkerne ligger i bekvem afstand til en 'aftentur med hunden' til Ørstedsparken.
Hold dog op. Tilknytningskrav!
han er overhovedet ikke kvalificeret til at have bosat sig i Danmark og blive skattepligtig i Dannmark.
Hvordan vil du så påstå, at hvem han boller med hvor, kan have betydning for hvilken stat eller kontraherende stat, der har beskatningsretten.
Hold nu op med det væven og fabuleren. Tag kendsgerningerne om skattelove og konventioner til efterretning!
Og ret og rimelighed.

Øv, hvor har det ødelagt dansk mentalitet, at der er så mange på overførselsydelse.
51 %.
De helmer ikke, før de har suget den aktive befolkning helt ud.

Og ...

... kan man undgå at møde op hos SKAT ved ikke at være heteroseksuel, så er et skifte vel værd at overveje !!!

Peter Rasmussen

Man skal slet ikke møde op hos SKAT.
Man kan selv bede om et møde med Skats sagbehandler, hvis man ønsker det.
Men alt er i princippet skriftligt.

Selvangivelse fra SK & HT-S

Jeg har hørt, at Stephen Kinnock og Helle Thorning-Schmidt skulle have skrevet og afsendt et brev sålydende:

Revisor Frode Holm
Kære revisor!
Vi er dødtrætte af alt det vrøvl om vores skatteforhold m.v., og vi ønsker fortsat at have omdømme for at være ægte og redelige socialdemokrater.
Vi beder dig derfor om at udarbejde en opgørelse for alle årene, der helt ser bort fra forældelse, som baseres på de opholdsoplysninger, vi indgav i forbindelse med Stephen Kinnocks godkendelse til at erhverve fast ejendom, og som udarbejdes på grundlag af de for hvert af årene gældende retsregler og ligningspraksis. Fra det skattebeløb, du herefter kommer frem til, kan du fratrække de skattebeløb vi allerede har betalt dels til Danmark og dels til andre opholds- og indkomstlande , således som disse skattebetalinger fremgår af vores kapitalforklaringer.
”Restskatte”-beløbet kan vel højst udgøre kr. 1 mill., som vi derefter vil indbetale til den danske statskasse.
Opgørelsen bedes attesteret af en statsautoriseret revisor og bedes udformet således, at den i sin helhed vil kunne offentliggøres i BT.
Omkostninger samt dit vederlag for dette afsluttende arbejde vil du formentlig være enig i at kunne gå lige op med en erstatning til os for den tilsmudsning af vort privatliv, som du i ubetænksomhed har foranlediget.
mvh SK og HT-S.
kopi til læserbrevsskribent Poul Sørensen, Frederiksberg med tak for dit oplæg.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden