S og R: Vi har nået smertegrænsen for nedskæringer

Socialdemokraterne og De Radikale glæder sig over, at kommunerne kan styre deres økonomi. Men på nogle områder er smertegrænsen for besparelser nået.

Der skal frigives midler til børnehaver og plejehjem, mener S og R. Arkivfoto

- Kommunerne har i langt højere grad end tidligere fået styr på pengene og er blevet bedre til at overholde aftalerne med regeringen. Det skal de fortsætte med. Men samtidig kan man dog godt mærke, at vi på nogle områder er ved at være inde ved benet i forhold til, hvor meget der kan spares og skæres, siger Simon Kollerup.

Det er meldingen fra Socialdemokraternes kommunalordfører Simon Kollerup, efter Berlingske i dag kunne fortælle, at der de seneste tre år er skåret 30.000 fuldtidsstillinger i landet 98 kommuner. Det er dog glædeligt, at kommunerne har "fået styr på økonomien", siger Simon Kollerup.

Socialdemokraterne har en klar målsætning om, at det offentlige hele tiden skal blive bedre og mere effektivt. Konkret betyder det, at der i fremtiden kan forventes færre administrativt ansatte, fordi blandt andet stigende digitalisering gør en lang række processer smartere og knapt så mandskabstunge.

- Det kan til gengæld frigive nogle midler til børnehaver og plejehjem, hvor der er behov for et løft, siger Simon Kollerup.

Kommunernes Landsforening (KL) fastholder i dagens Berlingske, at de "ikke er stolte af at have gennemført reduktioner i personalet", men at det er sket på en måde, så "servicen er blevet forbedret". Den præmis køber kommunalforsker Roger Buch dog ikke. Han kalder det "lidt grotesk".

- For det, Margrethe Vestager ( R) roser kommunerne for, når hun taler om økonomisk ansvarlighed, er jo, at de har nedbragt deres medarbejderstab med 30.000 personer, med andre ord: at de har skabt 30.000 nye arbejdsløse, som Roger Buch siger i dagens Berlingske.

Hos De Radikale er man enige med Socialdemokraterne i, at der er nogle områder, som ikke kan tåle yderligere nedskæringer og har brug for et økonomisk løft. Men overordnet set finder gruppeformand, Sofie Carsten Nielsen (R), det yderst tilfredsstillende, at kommunerne er blevet bedre med kuglerammerne.

- Det er rart at se, at kommunerne lever op til de økonomiske aftaler, de har lavet med Regeringen. De prioriter deres midler, som de skal. Man skal jo huske, at kommunerne for nogle år siden gang på gang overskred budgetterne. Jeg har tillid til, at de kan prioritere deres midler, så vi får mest muligt velfærd for pengene, siger Sofie Carsten Nielsen, gruppeformand for De Radikale.

Kommentarer

Så skal vi samtidig få "vendt kajakker":Så det er for borgerne.

Der mangler så bare en ordentlig organisering og ansvarlige
ledelse af de enkelte afdelinger i kommunerne, for ansatte
i kommunen har "det alt fog godt" , forstået at der går alt
for megen tid med "projekteri" ( med nytteløse kommunale projekter ) og evindelige møder, hvor personalet fordriver tiden i hele dage - istedet for at tage sig af opgaven med
at passe især de ældre borgere. I hvertfald op til 20% af disse kommunalt ansattes arbejdstid skal derfor nu organiseres og ledes bedre i kommunerne, så det kommer borgerne og også selve personalet til gode så det drejer nok så meget om omsorg og pleje - istedet den alt for overdrevne hensyntagen til et personale, som har haft alt for mange frihedsgrader og for ikke tale om ferier ( ja 6 uger og diverse fridage - man tror det er løgn ) + diverse
ekstra betalinger for at skulle arbejde i weekenderne og på
helligdage, hvilket da er deres pligt, når de har valgt at arbejde for at skulle pleje de ældre, der virkelig har behov for al den pleje, som de kan få.
EN TOTAL FORENKLING AF PLEJESEKTOREN I DANMARK ER DERFOR NU SAMTIDIG TILTRÆNGT, hvis vi borgere skal finde mening i at betale vores mange skattekroner til et system som i den grad mere virker som om det er til for nogle ansatte kommunale personaler - og ikke for en omhyggelig omsorg for de borgere, der hver dag betaler i dyre domme for at opretholde et system, der på ingen måder hverken måle sig med tilsvarende udenlandske- eller for den sags skyld i private firmaers tilsvarende ydelser overfor de ældre og som arbejder fortrøstningsfuldt med deres arbejde uden de forældede restriktive arbejdsvilkår, der igennem tiderne har været dikteret af såvel det danske Arbejdstilsyn og fagforeningerne og fagforbundene.
DET MÅ NU VÆRE NYE TIDER I DANMARK, hvor hele "krisen" må
få os alle til at tænke mere rationelt og management organiseret - for de strækt plagede skatteborgeres skyld
således at vi som borgere bedre kan forvente en god og velorganiseret pleje i vores alderdom. GODT NYTÅT for os alle!.

Totalt hul-i-hovedet diskussion

Ledigheden stiger drastisk uge efter uge. Kommunernes såkaldte "budget-disciplin" er fuldstændig ligegyldig i den sammenhæng. Senest har Dong og en række andre store virksomheder varslet og ekspederet massefyringer. Opsigelsesvarslernes længde betyder at de fyrede personer kommer dryssende i en lind strøm langt ind i 2013.
Hvordan pokker forestiller folketingsmedlemmerne sig, at kommunernes budgetter kan klares UDEN yderligere nedskæringer, når der jævnt hen ad vejen kommer mange flere ledige til.
Kommunerne kan da ikke prioritere midler der ikke kommer ind i kassen.
Da der i perioder er mindst 2 sagsbehandlere for hver ledig og måske 3 sagsbehandlere for hver kontanthjælpsmodtager, hvor i al verden skulle pengene til stabile budgetter så komme fra i 2013.
Pt er der registreret ca 170.000 på dagpenge og ca 165.000 på kontanthjælp.
Med de mange fyringer der allerede ER effektueret, kommer der rigtig mange flere ledige når jobfradraget stopper fra nytår. De skal lægges oven i de mange andre fyringer som ER på gennem systemet via opsigelsesperioderne for den enkelte.
Vi er på vej helt ud i hampen, som en tidligere radikal og nogenlunde troværdig folketingsmedlem udtalte for år tilbage.
Troværdigheden og forstandigheden blandt de nu valgte politiere ligger SÅ langt fra de faktuelle forhold i samfundet, at bunden er nået.
Der venter den danske befolkning rigtig rigtig slemme ting forude, med det folketing borgerne har sammensat nu.
Tak skæbne siger jeg bare.

Smertegrænsen er også nået....

mht SKATTER og AFGIFTER!!!
Vi, det arbejdende folk kan ikke betale stadig større summer til politikernes gøgl!!!!
Der skal spares på alt overflødigt :
U-LANDSBISTANDEN og hjælp til flygtninge/indvandrere kan til en start beskæres kraftigt!!!

1 %

30.000 over 3 år er lige godt en procent om året = ingenting. Er der overhovedet nogen der har bemærket at disse mennesker ikke er der længere? Hvad med at være lidt mere ambitiøse, feks 8 % om året i de næste 3 år. Der sker i det private hele tiden for at virksomhederne kan holde sig konkurrencedygtige. Selvfølgelig kunne de samme opgaver løses af 75 % af medarbejderne.

Hvor graver presse graven for denne tåbelige regering !

Socialdemokraternes kommunalordfører Simon Kollerup,tilfredshed over kommunernes besparelser er næsten euforiske.30.000 flere arbejdsløse,dårligere hjemmepleje,flere fattige ja det er fantastisk,man lader andre lave sit beskidte arbejde,men sådan er både socialdemokratisk politik og de radikales.
De har virkeligt noget at være stolte af,mens disse kapitalister sidder og klapper i deres små hænder,er der mennesker i Danmark der må sutte på lappen,det raver dem en pap and. De sidder alle lunt og godt i det,de svageste gør de stort set intet for, kriminaliteten stiger og stiger lov og orden er en by i rusland.Jo Thorning og vestager vasker hænder,de lader andre gøre deres beskidte arbejde.

Smertegrænse i verdens største offentlige sektor..LOL..

Hvis ikke det var så dybt tragisk, ville jeg grine højt. Kun Cuba og Nordkorea har en større offentlig sektor. Se nu at få styr på alle de "kolde hænder" i den offentlige sektor, så vi slipper for, at der skal ske yderligere nedskæringer i borgerservicen. Mnage akademikere kunne lige så godt arbejde i det private. Da hele eksistensgrundlaget for en offentlig sektor er den private sektor, er det den forkerte retning at de offentlige lønninger stadig stiger mere end lønningerne i det private. Hvis vi ikke får stoppet den udvikling bliver Danmark fattigere og fattigere, indtil hele velfærdssamfundet en dag bryder sammen...

Jeg synes lige vi skal have styr på det med

de 60 børn og 1 pædagog i ydertimerne.....

Hvad siger arbejdstilsynet til det? Hvordan med sikkerhed? og hvordan med den pædagogiske tilgang til børnene?

Da mit eget barn var i børnehave i 1980'erne, var normeringen væsentlig bedre. Hvorfor skal ungerne have så dårlige vilkår i det 21. århundrede, nu hvor vi ved, hvor meget det betyder med en god barndom...?

Og så har vi en masse arbejdsløse pædagoger, som på sidelinjen ser fortvivlet til, mens ungerne og de tilbageblevne pædagoger må hutle sig igennem.

Hvad koster det NETTO at få en arbejdsløs pædagog i arbejde, når røgen har lagt sig og skatten er betalt?

Og hvad koster det samfundet på langt sigt at vi ikke giver ungerne ordentlige vilkår? Regningen kan blive overordentlig dyr på langt sigt...

Pædagogfrie timer

Hvis der er noget, ungerne har brug for, er det pædagogfrie timer, og mange af dem. De skal have lov til at beskæftige sig selv, udendørs! Ligesom i “gamle dage”, hvor mor en gang imellem klemte køkkengardinet ned for at sikre sig, at de ikke myrdede hinanden. I dag kunne moderen så, når det ikke kan være anderledes erstattes af pædagogen, men hun bør det meste af tiden holde sig i baggrunden og kun træde til, når der skal foregå noget “pædagogisk”. Derfor kan normeringerne med stor fordel sættes ned, og de fleste af de dyre lokaler sælges til andet formål. Det eneste, de gør, er at gøre børnene syge. Det burde forbydes at have andet end “skovbørnehaver”. Og så skulle drengene have lov til at slås, på ærlig vis, naturligvis, men for at lære dem det, er der brug for nogle rigtige mænd som pædagoger, altså nogle, som ikke har været igennem østrogenvridemaskinen på pædagogseminarierne.

Smertegrænsen for stat

Politikkerne burde i højere grad beskæftige sig med grænsen for stat. Lovgivning om ALT, selv tanker om dårlig smag er efterhånden forbudt og beskattet.
Grunden til jeg er et svin, er kun for at politikkerne kan have god samvittighed

Danskerne vil lade sig bedrage.

Hvorfor affinder danskerne sig med , at lade sig tryne af en regering , der dagligt lader alle ulykkerne hagle ned over den Danske befolkning , fordi man bruger alle pengene på udlændingene. !!!!!!!! Og man giver den økonomiske krise hele skylden ,for at der hver dag fyres et enormt stort antal danskere ,samtidig med at man indfører mængder af mennesker fra syd-for-middelhavet ( arabien og ungabunkastan ) samt fra de østeuropæiske lande.Var det ikke snart en god ide´at indføre grænsekontrollen igen ??,det kunne måske hjælpe en lille smule samt en udmeldelse af schengen ville også gavne, samt et total stop for asylansøgere ( for det meste velfærdsflygtninge. ) Man hælder 16 milliarder i et tomt hul ,der hedder u-lands bistand,hvor pengen enten går i de forkerte lommer eller fremmer en befolkningseksplosion i lande,der er så overbefolket at de ikke kan brødføde sig selv. Mange af pengene går også til den danske godhedsindustri, som lever rigtigt fedt,og har 1000 vis af medarbejdere ,der gør alt for at tømme danskernes lommer.
INDVANDRINGENS OMKOSTNINGER = Man hælder 100 milliarder kroner HVERT eneste år ,i mennesker ,der IKKE bidrager til samfundets vækst,hvert eneste år vil dette beløb stige, og jo dårligere vil danskerne får det.

100 milliarder om året: Allerede i 2005 erkendte Jyllands-Posten: ”Den politiske og intellektuelle magt-elite er sluppet af sted med i over 20 år at foranstalte en muslimsk storindvandring, der koster det offentlige 65-75 milliarder kroner om året og truer med at tage livet af den danske enhedskultur.” (04.06.2005). Men fra 2012 er indvandringen og udgifterne løbet løbsk og passerer måske 100 milliarder om året! Det eksakte beløb er svært at fremskaffe, fordi det skjules bevidst. Socialminister Karen Hækkerup og regeringen har således aflyst den indvandringsundersøgelse, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti søsatte for at belyse indvandringens økonomiske og kulturelle omkostninger. ”Nu er den tid heldigvis forbi”, udtaler hun. (Tekst-TV, 04.01.2012).

Vollsmose er et eksempel på, hvad pengene bruges til: Gratis bus og koncerter til indvandrere 2.844.402 kr, morgenvækning til trætte elever 1.880.855 kr, bedre image 11.421.411 kr, markedsføring 4.385.000 kr, tre konsulenter 6.040.692 kr, drift 9.596.542 kr, forsøg på at hindre hærværk 3.821.641 kr, udflugter til BonBon-Land mv. I alt 58.482.279 kr. (Jyllands-Posten, 18.02.2012). Alene på boligforbedringer i ghettoer blev der brugt 48 mia. i 1993-2011 og afsat 11 mia. fra 2012. (Den korte Avis, 21.02.2012).

Asyl-boom: Allerede i årene 2000-2008 steg antallet af asylsager, der førte til opholdstilladelse, fra 35.000 til 69.277, og antallet af asylcentre steg fra 7 til 25. (Danmarks Statistik, 2011). I 2012 gik det dog endnu værre – som advokater med speciale i familiesammenføring havde forudsagt: ”Familiesammenføringer stiger i 2012 med tusinder pga. regeringens afskaffelse af pointsystemet og dens øvrige lempelser.” (Information, 12.01.2012).

Antallet af muslimske indvandrere eksploderer: Hver ikke-vestlig indvandrer, der siden 1980’erne fik opholdstilladelse i Danmark, er nu blevet til fire, mens hver vestlig indvandrer kun er blevet til to. En undersøgelse fra Ishøj påviser, at 145 tyrkiske mænd, der kom til Danmark i 1969-70, i 2000 var blevet til 2.913 personer som følge af familiesammenføringer og fødsler. (Jyllands-Posten, 24.06.2011).

Nationalbanken advarer: ”En stor del af indvandringen er sket fra mindre udviklede lande med lav erhvervsfrekvens og stort træk på de offentlige velfærdsydelser til følge. Hvis indvandring skal understøtte finansieringen af den offentlige sektor, skal det ske ved superindvandring. Begrebet dækker over en person, som efter endt uddannelse går direkte ud på arbejdsmarkedet med en erhvervsfrekvens på 100, betaler skat som en dansker, undlader at tage familie med og forlader landet før pensionsalderen.” (Nationalbankens kvartalsoversigt, 2008). Men muslimske indvandrere er langt fra ”superindvandrere”. For mens indvandrere fra vestlige lande yder et nettobidrag til det danske samfund på 34.000 kr årligt, koster indvandrere fra ikke-vestlige lande samfundet netto 31.000 kr i gennemsnit. (Rockwool Fonden, Jyllands-Posten, 24.06.2011).

Udgifter for indvandrere på førtidspension eksploderer: ”Massiv stigning i antal indvandrede på førtidspension. Antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande, som er permanent arbejdsuduelige, er på 5 år steget med 51 %, på Fyn med 68 %. 41 % af de 55-59-årige ikke-vestlige indvandrere er på førtidspension, mens det samme tal for danskere kun er 13%.” (Berlingske, 26.03.2012).

Arbejdsløsheden blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande eksploderer: ”Fra 2010 til 2011 er arbejdsløsheden blandt ikke-vestlige indvandrere, især muslimske, steget fra 46 til 54 %.” (Tekst-TV, nov. 2011). Af arbejdsduelige somaliere var kun 38 % i arbejde i 2009, af irakere og libanesere kun 41 %, til trods for at kommunerne præmieredes med 30.000 kr for at ansætte en indvandrer – en klar diskrimination af arbejdsløse danskere. (Statistisk Årbog, 2011).

Kriminalitetsomkostninger eksploderer: Over 70 % af de indsatte i ungdomsfængslerne er af anden etnisk herkomst end dansk. Voldtægterne steg i 2010 til 430, voldsforbrydelserne til hele 18.000! (Danmarks Statistik, 2010). Mænd fra Somalia og Marokko samt palæstinensere er de mest voldelige. De begår voldsforbrydelser 3-4 gange så hyppigt som gennemsnittet af ikke-vest-lige indvandrere (Jyllands-Posten, 07.12.2010). ”Rekordmange blev fremstillet i Københavns Dommervagt i 2011. Knap 70 % (1422 ud af 2099) var af udenlandsk herkomst.” (Ekstra Bladet, 10.02.2012).

Folkeskolen er under opløsning: Muslimske børns ringe respekt for især kvindelige lærere ødelægger undervisningen og medvirker stærkt til, at 15-20 % af alle elever nu forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter. Blandt 2. generations indvandrerbørn er det hele 38 %. Den ekstra indsats, der ydes indvandrerbørn, medfører, at danske børn lades i stikken i folkeskolen. Danske forældre vælger da også i stigende grad privatskoler. Det har forældrene til 45 % af børnene i det indvandrertunge Blågård Skoles distrikt på Indre Nørrebro i København eksempelvis gjort. (Berlingske, 19.10.2012).

Stadig flere boligområder bliver til ghettoer: I 2011 blev 4 nye boligområder udnævnt til ghettoer, hvorpå der var 28 i alt. Det skyldtes bl.a., at andelen af kriminalitetsdømte personer i dem oversteg grænsen på 2,7 %, svarende til tre gange så mange kriminelle som i Danmark som helhed. (Jyllands-Posten, 05.10.2011). Snyderiet i ghettoerne med skat og moms er desuden så massivt, at selv hærdede skattefolk er rystede. (Jyllands-Posten, 12.03.2012).

Som følge af indvandringen af uintegrerbare folkegrupper steg arbejdsløshedsunderstøttelsen i 2009 til 36 milliarder, kontanthjælpen til 15 milliarder, boligstøtten til 12 milliarder og udgifterne til revalidering til 81 milliarder. (Danmarks Statistik, 2010).

For at finansiere den dramatiske stigning i indvandringsudgifter har regeringen optaget statslån på 82 milliarder i 2012 – penge som skal tilbagebetales med renter. Samtidig har den strøget i efterlønnen og hjælpen til syge og gamle, nedlagt 300 skoler og pålagt erhvervslivet og borgerne skatter og afgifter, der forringer konkurrenceevnen, lukker virksomheder og eksporterer arbejdspladser.

100 % enig...

Så længe der er penge til de fremmede snyltere og masser af penge til u-landenes sorte hul har Danmark sgu penge nok til at sikre en ordentlig velfærd for DANSKERNE!!!

Lad ikke landsskadelige politikere, hvwerken blå eller røde, bilde befolkningen noget andet ind!!!

Mere overflødigt fedt

Da amterne blev nedlagt, og kommunerne overtog en stor del af amternes hidtidige opgaver, flyttedes horder af amtsansatte over i kommunerne. Meningen var så, at der ved naturlig afgang og andre midler skulle høstes rationaliseringsgevinster. Hvad skete? Nogle får år senere havde kommunerne ansat 20 000 flere. At 30 000 nu er forsvundet fra kommunal ansættelse kan allerhøjst nulstille i forhold til det tidspunkt, hvor amterne blev nedlagt. Der må derfor stadig være masser af overflødigt fedt mange steder. Bl.a. kunne minimering af banale fejl og deraf følgende fejlretning spare masser af stillinger. Det kunne f.eks. ske ved at give den enkelte medarbejder større ansvar og kompetence til at træffe beslutninger. Så fortsæt det gode arbejde med at slanke kommunerne!

Helt enig

Tag bare Esbjerg kommune. Ifølge Danmarks Statistik havde de 3 kommuner før sammenlægningen ca. 70 medarbejdere pr. 1000 indbyggere. Nu har den nye storkommune over 100 pr. 1000. Selv med de opgaver, som blev overdraget fra amterne er effektiviseringerne langt fra gennemført endnu.

Mere overflødigt fedt

Da amterne blev nedlagt, og kommunerne overtog en stor del af amternes hidtidige opgaver, flyttedes horder af amtsansatte over i kommunerne. Meningen var så, at der ved naturlig afgang og andre midler skulle høstes rationaliseringsgevinster. Hvad skete? Nogle får år senere havde kommunerne ansat 20 000 flere. At 30 000 nu er forsvundet fra kommunal ansættelse kan allerhøjst nulstille i forhold til det tidspunkt, hvor amterne blev nedlagt. Der må derfor stadig være masser af overflødigt fedt mange steder. Bl.a. kunne minimering af banale fejl og deraf følgende fejlretning spare masser af stillinger. Det kunne f.eks. ske ved at give den enkelte medarbejder større ansvar og kompetence til at træffe beslutninger. Så fortsæt det gode arbejde med at slanke kommunerne!

Positivt :-)

Det er da om noget en positiv nyhed, at kommunerne selv har præsteret at få effektiviseret og reduceret i mandskabet :-) Selvfølgelig har det da heller ikke været en umulig opgave. Det er jo ikke fordi vi ikke havde et velfærdssamfund i 90erne, 80erne og 70erne (eller tidligere for den sags skyld...).
Næste skridt i den rigtige retning ville være at regeringen tog sig sammen til at kigge på de lovmæssige krav til mængden af dokumentation og papirarbejde, og på den led gjorde livet lettere for kommunerne, således at der kan effektiviseres yderligere. Og det samme burde gøres i resten af Statsapparatet ;-)

Nu har ...

... ingen fortalt, hvor reduktionerne i kommunerne er sket.

Jeg har på fornemmelsen at det er "de varme hænder" der er skåret i.

Mens mængden af "kolde hænder" DJØFer etc. er stigende - det vil sige alle de stillinger, der IKKE er såkaldt "service" overfor borgerne, men interne aktiviteter og kontrol.

Overordnet set kan den den offentlige sektor jo ikke blive mindre - det er "de kolde hænder" der står for fyringerne af personale - og man opsiger jo ikke "andre kolde hænder", for de er jo ens kollegaer på rådhuset.

Derfor bliver mantra - at "servicen" "de varme hænder" "det som borgerne ser" - det er man nødt til at reducerer på, fordi "økonomien er stram" "kriser" og andre pseudo undskyldninger.

Det er noget forkølet sludder

Hvis landet skal komme i balance igen, så skal der være færre ansatte i det offentlige end i det private, det er den triste kendsgerning.
Fremtidens unge skal ikke være tvangsarbejdere for offentlige ansatte, der yder en lav produktivitet, men ofte er lønførende.

Sludder!!

Der kan fyres yderligere et par tusind ansatte på jobcentrene uden at nogen vil mærke nogen forskel! Derudover er det indtil videre gået ud over "de varme hænder" i det offentlige. Forhåbentligt er turen snart kommet til de tusindvis af kommunale ledere og mellemledere, som reelt intet foretager sig dagen lang til en månedsløn inkl pension i omegnen af kr 75.000. DER er der virkelig penge at spare...

Enig og så dog...

Hvem kommer med en god løsning til hvad de mange arbejdsløse skal lave?
I stedet for at folk arbejder til de segner, ville det da være langt mere hensigtsmæssigt at vi delte arbejdet mere.

Optimalt set var der flere og flere arbejdspladser i det private, men indtil det sker var det da bedre at få noget arbejdskraft for pengene i stedet for at kaste overførselsindkomster ud, uden at få noget som helst for det.

S og R's nedsatte Produktivitetskommission er uenige.

Kommissionen mener, at der kan spares 46 Mia. uden problemer.

Men politikerne mener smertegrænsen er nået. Hvorfor? Hvis det ikke bunder i facts, så må det være holdninger eller ideologi der afgør, at man ønsker at indkræve flere penge i skat end nødvendigt, for at bruge flere af dem på noget unødvendigt.

Men altså. Hvis man spilder penge på at nedsætte en kommission - uden at forholde sig til resultater. Så har man vel heller ikke problemer med at spilde penge alle mulige andre steder.

Måske er det bare et tegn på, nogen synes arbejdsgrupper, kommissioner og udvalg er fornuftig anvendelse af skattepenge. Og når de så kommer med nogle resultater der kan underbygge ens ideologi - så bruger man dem. Og er man uenig, så lader man bare som ingenting?

I denne snævre kreds ...

... kan jeg oplyse regeringen om, at nedskæringerne først lige er begyndt.

Det bliver meget, meget værre (hvilket er bedre) - og det er jo sikkert godt for Danmark.

Stem rødt og få en blå regering - de er tossede de danskere.

-

Når man i sin 2 år lange valgkamp fører sig frem med at skyde på de borgerliges krav om offentlige besparelser ved at kalde det for "massakre på velfærden" og "den sociale massegrav", så sylder man sgu en forklaring, når det sidenhen viser sig, at man selv forestår netop sådan en spareøvelse.

Så hjælper det ikke på ens troværdighed, at man så siger, at nu er grænsen for besparelser sørme nået.

S og SF har begået det største vælgerbedrag i mange herrens år og de udgør et helt fundamentalt problem i dansk demokrati: Man har kastet anstændighed og personlig moral overbord i jagten på magten og personlig vinding.

At politikere i det hele taget er i stand til at ændre holdning er klart positivt. Men dette er ikke et holdningsskift. De vidste jo godt da de var i deres 2 år lange valgkamp, at deres budskaber ikke ville kunne gennemføres; ja, faktisk ville de selv ende op med at skulle gøre det modsatte af hvad de rejste rundt og bildte godtroende vælgere ind.

Dette konstituerer en lodret løgn.

Jeg håber vælgerne husker dette ved næste valg.

Tja

Som borgerlig kan man vel kun glæde sig over, at der bliver ført noget, der lejlighedsvis minder om borgerlig (ansvarlig) politik. Det er vist første gang siden 2001.

-

Det er jeg sådan set enig i, Morten.
Jeg ærgrer mig blot over, at det efterhånden er blevet en politisk kultur, at politikere knap nok kan sige deres eget navn uden at lyve.

Aaaaaarrrrggghhhh

Aaaaaarrrrggghhhh!

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden