Sådan fordeles Togfondens milliarder

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er tæt på at være enige om fordelingen af Togfonden DKs 28,5 milliarder kroner. Det seneste aftaleudkast indeholder blandt andet:

  • En ny bane over Vestfyn til 4,9 milliarder kroner.
  • En ny bane Hovedgård–Aarhus til 3,4 milliarder kroner.
  • En ny bro over Vejle Fjord til 4,3 milliarder kroner.
  • Opgraderinger af de eksisterende strækninger Fredericia–Vejle, Vejle-Horsens–Hovedgård samt omkring Aarhus H til samlet en milliard kroner.
  • Opgradering af den eksisterende strækning Aarhus–Hobro til 0,9 milliarder kroner.
  • Parterne er enige om at afsætte 8,7 milliarder kroner til elektrificering af jernbanenettet. Frem mod midten af 2020erne elektrificeres følgende strækninger: Fredericia–Aalborg, Aalborg-Frederikshavn, Vejle–Struer og Roskilde-Kalundborg.
  • Parterne er enige om at anlægge en ny baneforbindelse til Billund via Jelling. Banen forventes at være klar senest i 2020.
  • Af de afsatte midler på 28,5 milliarder kroner disponeres 23,0 milliarder kroner endeligt ved denne aftale.
  • De resterende midler på 5,5 milliarder kroner vil parterne træffe endelig beslutning om disponeringen af i 2024, idet der af beløbet er reserveret 3,3 milliarder kroner til anlæg af en ny bane Hovedgård-Aarhus.
  • Endvidere vil parterne tage stilling til anvendelsen af det resterende beløb til en ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg.

BNB