Sådan skal Elbæk undersøges | Berlingske Politiko
Luk

Seneste nyt

Sådan skal Elbæk undersøges

Hvordan fungerer undersøgelser som den af Uffe Elbæk? Få et overblik her:

Kulturminister Uffe Elbæk ankommer til samråd tirsdag den 4. december indkaldt af Folketingets Kulturudvalg dels om forsøgsuddannelsen i ny cirkus, dels ministerens arrangementer på Akadamiet For Utæmmet Kreativitet (AFUK). Foto: Jens Nørgaard Larsen

Folketingets Kulturudvalg besluttede enstemmigt tirsdag aften at bede Statsrevisorerne om at indbringe kulturminister Uffe Elbæks (R) nepotisme-sag for Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen skal undersøge, om kulturministeren bevidst har favoriseret gøglerskolen Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK).

Men hvordan fungerer undersøgelser som den af Uffe Elbæk? Få et overblik her:

Statsrevisorerne er politikere, som er udpeget af Folketinget. De har til opgave at revidere statens regnskaber og kan som den eneste myndighed pålægge Rigsrevisionen at udføre bestemte revisionsopgaver og undersøgelser.

Der er i alt seks statsrevisorer, der repræsenterer hver sit parti:

1. Peder Larsen (SF), formand

2. Henrik Thorup (DF), næstformand

3. Helge Adam Møller (K)

4. Kristian Jensen (V)

5. Mogens Jensen (S)

6. Klaus Frandsen (RV)

Folketinget kan bede Statsrevisorerne om at indbringe en sag for Rigsrevisionen - det er tilfældet i Elbæk-sagen.

Statsrevisorerne mødes en gang om måneden, og næste møde er den 12. december, hvor de skal tage stilling til Kulturudvalgets ønske om at indlede en rigsrevisionsundersøgelse af kulturministeren. Statsrevisorerne har formelt mulighed for at sige nej, men formand Peder Larsen har flere gange udtalt, at han forventer, at de ender med at imødekomme Kulturudvalgets ønske.

Herefter lander sagen hos Rigsrevisionen. Det er Folketingets uafhængige revision, som ligesom Statsrevisorerne har til opgave at revidere statens regnskaber. Rigsrevisionen rapporterer til Statsrevisorerne, om forvaltningen fungerer effektivt og ordentligt. De skal eksempelvis undersøge, om statens penge går til de formål, som Folketinget bevilger pengene til.

I Rigsrevisionen er der cirka 270 medarbejdere, som er fordelt på fem specialiserede afdelinger: to for større undersøgelser, to for årsrevision og én for støttefunktioner. Det er normalt Afdeling A for større undersøgelser, der tager sig af ministerområderne. Afdeling A gennemfører årligt 15-20 større undersøgelser inden for alle ministerområder.

Den øverste chef er rigsrevisor Lone Strøm, og det årlige budget for Rigsrevisionen er på cirka 183 millioner kroner.

Beslutter Statsrevisorerne at indbringe Elbæk-sagen for Rigsrevisionen, vil der først blive gennemført en forundersøgelse, hvorefter det vurderes, om der er noget at komme efter i sagen. Peder Larsen har udtalt, at forundersøgelsen tidligst vil blive gennemført i februar 2013, og hvis der er grundlag for en undersøgelse derefter, vil den først være færdig i maj-juni 2013.

Tophistorier Gå til forsiden