Se hovedpunkterne i fleksjobreformen | Berlingske Politiko
Luk

Seneste nyt

Se hovedpunkterne i fleksjobreformen

Lørdag sluttede forhandlingerne om en reform af fleksjob og førtidspension. Ifølge Berlingskes oplysninger er her nogle af hovedpunkterne i aftalen mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative:

* Førtidspensionsområdet: Ressourceforløb erstatter som udgangspunkt førtidspension for personer under 40 år. 1,4 mia. kr. om året til indsatsen i ressourceforløbene.

* I alle kommuner bliver der oprettet rehabiliteringsteam, der skal sikre en koordineret indsats på tværs af myndigheder. Den enkelte får én gennemgående sagsbehandler. Alle får en ydelse på samme niveau, som de modtog inden ressourceforløbet.

* Fleksjobområdet: Fleksjobordningen bevares. Ny tilskudsmodel så tilskuddet fremover bliver reguleret med lønnen. Det betyder, at det ikke længere er de højest lønnede, der får de største tilskud.

* Derudover: Fleksjob bliver midlertidige – bevilliges i op til fem år ad gangen. Alle, der er visiteret til et fleksjob, får fremover ledighedsydelse.

* Ledige fleksjobvisiterede får en aktiv indsats og har ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Fleksjobordning til selvstændige. Disse personer bliver ikke berørt af reformen:

* Alle, der i dag er på førtidspension, bliver ikke berørt af reformen, medmindre de flytter uden for EU/EØS. Folk i fleksjob bliver heller ikke berørt, medmindre de mister deres fleksjob eller skifter til et andet fleksjob.

Reformen træder i kraft fra 1. januar 2013 og vil i 2020 forbedre de offentlige finanser med 1,9 mia. kr.

Tophistorier Gå til forsiden