Se hovedpunkterne i fleksjobreformen

Lørdag sluttede forhandlingerne om en reform af fleksjob og førtidspension. Ifølge Berlingskes oplysninger er her nogle af hovedpunkterne i aftalen mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative:

* Førtidspensionsområdet: Ressourceforløb erstatter som udgangspunkt førtidspension for personer under 40 år. 1,4 mia. kr. om året til indsatsen i ressourceforløbene.

* I alle kommuner bliver der oprettet rehabiliteringsteam, der skal sikre en koordineret indsats på tværs af myndigheder. Den enkelte får én gennemgående sagsbehandler. Alle får en ydelse på samme niveau, som de modtog inden ressourceforløbet.

* Fleksjobområdet: Fleksjobordningen bevares. Ny tilskudsmodel så tilskuddet fremover bliver reguleret med lønnen. Det betyder, at det ikke længere er de højest lønnede, der får de største tilskud.

* Derudover: Fleksjob bliver midlertidige – bevilliges i op til fem år ad gangen. Alle, der er visiteret til et fleksjob, får fremover ledighedsydelse.

* Ledige fleksjobvisiterede får en aktiv indsats og har ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Fleksjobordning til selvstændige. Disse personer bliver ikke berørt af reformen:

* Alle, der i dag er på førtidspension, bliver ikke berørt af reformen, medmindre de flytter uden for EU/EØS. Folk i fleksjob bliver heller ikke berørt, medmindre de mister deres fleksjob eller skifter til et andet fleksjob.

Reformen træder i kraft fra 1. januar 2013 og vil i 2020 forbedre de offentlige finanser med 1,9 mia. kr.

Kommentarer

Øget motivation til en normal arbejdsuge.

Et godt element i det nye forlig er, at folk der overgår til fleksjobordningen, ikke automatisk får fuld lønkompensation. Det betyder en stor motivation, for at komme tilbage til normal tid på arbejdsmarkedet.hvis man oplever at helbredet gør det muligt.

FORKERTE OPLYSNINGER

På den nuværende ordning får arbejdsgiveren kun refunderet minimiallønningen på området, uden nogen former for kvalifikations eller anciennitetstillæg. Såfremt du tror noget andet, er du misinformeret. Regeringen har ikke gjort sit til at opklare disse misforståelser. SOm oftest ligger dette grundlag på under 20.000 for en stor andel af faggrupper.

???????

Nu er det groteske, at før du bliver visiteret til et fleksjob. Så bliver man afprøvet i hoved og r... På hvilke jobs du kan klare, og ikke mindst hvor mange timer du kan arbejde i...

Og så at forvente, at nu man lige har fundet ud af, jeg måske er nomeret til at arbejde 23 timer om ugen, at jeg så skal til at arbejde meget mere, bare for at få en nogenlunde løn..

?? Så skal jeg ud at arbejde meget mere for at få...

I fleksjobbet kan man kun arbvejde det antal timer, man er visiteret til. Hvis du kan arbejde 10 eller 5 timer mere end du er visiteret til i dit fleksjob, er det fordi, dit timeantal har været sat for lavt. Man har et givent antal timer, fordi det er det, ens handicap giver en mulighed for. Man kan derfor ikke "vælge" at arbejde mere.

Et punkt godt, resten skidt

Det eneste punkt, som er godt, er at aftalen ikke berører de nuværende førtidspensionister. Resten er elendigt.

Med venlig hilsen

Jesper van der Schaft, førtidspensionist

Jeg undrer mig

Er du imod, at mennesker under 40 år får en målrettet indsats, der kan holde dem på arbejdsmarkedet.
Er du imod, at det ikke er de højest lønnede, der får de største tilskud til fleksjob

Jeg undrer mig, nu ikke så meget Steffen Nielsen...

Lige de 2 ting du påpeger der, er selvfølgelig fine nok.

Men hvad med den store nedgang i indkomsten for de fleste fleksjobber på omkring 20-25%, det tror jeg ikke Jesper er helt tilfreds med.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden