SF klar til opgør med lærerne

SF-formand Annette Vilhelmsen står på mål for regeringens plan om, at landets skoleelever skal have en længere skoledag, og at lærerne skal undervise mere. Udspil til en ny folkeskolereform præsenteres tirsdag.

Foto: Torkil Adsersen

Når regeringen på tirsdag præsenterer sin omfattende reform af den danske folkeskole bliver det med fuld opbakning fra SF-formand Annette Vilhelmsen.
Regeringens folkeskolereform lægger op til, at eleverne skal undervises langt mere end tidligere og kræver et opgør med lærernes arbejdstid.

Annette Vilhelmsen er selv uddannet lærer fra Den Fri Læreruddannelse og har tidligere fortalt, at hun mener, der er for meget mistillid til lærerne, og at hun ikke er tilhænger af karakterer og kanonlister. Men den kommende reform får Vilhelmsens fulde støtte, da den skal sikre, at flere unge tager en ungdomsuddannelse, siger hun.

- Det er en god plan, og jeg bakker op om den. Jeg synes, det er rigtig godt at få taget et ordentligt initiativ til at få gjort de unge klar til ungdomsuddannelserne. Der er 20 procent, der ikke får en ungdomsuddannelse, fordi de ikke kan læse, skrive og regne i dag, siger Annette Vilhelmsen og tilføjer:

- Men hele fremlæggelsen kommer på tirsdag.

Læs mere: Regeringen vil give børn fuld arbejdsuge i skolen

Ifølge Berlingskes oplysninger vil regeringens folkeskoleudspil lægge op til, at elever i 7. til 9. klasse skal undervises 37 timer om ugen, børn i 4. til 6. klasse kan se frem til en 35 timers undervisningsuge, mens de mindste elever i 0. til 3. klasse skal gå i skole i mindst 30 timer.

Samtidig skal pædagoger i langt højere grad integreres i nogle af de praktiske fag.

Læs mere: Kommunerne parate til lockout af lærerne

Kommentarer

Det lyder dramatisk ! Opgør med lærerne!

I øjeblikket mister SF stemmer - hvis de tager et "opgør" med lærerne vil de miste endnu flere. Ja, det vil save den gren over de selv sidder på... Har selv været tillidsrepræsentant FOR LÆRERE I OVER 20 ÅR, SÅ JEG TAGER AF ERFARING.

Og De radikale vil lytte til lærerne....

Ja naturligvis, det er jo deres røde vælgere...

Man skal da ikke lytte til Forældrene og eleverne, heller ikke til Dansk Erhvervsliv eller Universiteterne eller Copenhagen Business School eller Niels Brok´s Handelsskole eller alle de tekniske skoler..Det er nemlig ikke så væsentligt at 9-klasse elever hverken kan læse eller skrive eller ved hvor Portugal ligger...
DET ER VÆSENTLIGT at Marianne Jelved og Magrethe Vestager får lærernes stemmer og Socialisten Bondo bevarer sin pamperstilling...

Man skyder gråspurve med kanoner

Regeringen vil gerne have, at de unge er parat til at tage ungdomsuddannelse, når de forlader 9 klasse. Hvis det ønske skal opfyldes, så skal det faglige niveau løftes med omkring 8-10 % målt med PISA målestokken - det vil bringe Danmark i samme liga som Finland, hvor kun 8% af eleverne forlader skolen med PISA kompetencer under niveau 2.
Kan det lade sig gøre uden en kæmpe strukturreform?
Svaret er ja, det kan det sagtens.
Eksemplet stammer fra PISA 2006 - naturfag.
Før PISA 2006 lå de danske PISA resultater i naturfag på 475 PISA scores. Ved PISA 2006 lå resultatet pludselig på 497 - en forbedring på ca 4% på èt år.
Hvis vi skal op topniveau i PISA skal vi ændre scoren fra omkring 500 point til omkring 550 point altså en ændring på 10%.
For at nå det resultat, skal man indrette skolen sådan at elevernes kunnen matcher de kompetencer PISA måler. Det burde ikke være noget problem, da beskrivelserne findes i alle rapporterne. Det eneste problem består faktisk i man i dag ikke nogen steder kan tjekke hvad man kan forvente at eleverne kan i fagene (Skolens Rejsehold 2010). Det vil sige at politikerne skal indrømme at 10 års undervisningspolitik har været lige til skraldespanden. Det er nok svært at forklare, så er det ulig lettere at udnævne lærere og elever til syndebukke.

Hvad er formålet med at tage et opgør med lærerene?

Jeg sidder jo og undrer mig over hvorfor der skal tages et opgør med os lærere? Jeg er blevet lærer fordi jeg gerne vil undervise. Jeg vil se børnene udvikle sig og blive bedre. Jeg vil have den gode dialog med forældrene, for at få deres børn til at blive bedre. Jeg vil lave nogle spændende og helt anderledes ting med børnene - så de bliver fagligt dygtigere og endnu mere motiverede for at lære mere.

Der er også nogle ting som jeg SKAL. Herunder kunne udarbejde forskellige planer, som skal støtte børnene i deres indlæring. Jeg skal være vidende om hvor det enkelte barn er i deres indlæringsproces.Jeg skal indgå i en dialog med hjemmene omkring deres barns indlæring, men også når der er problemer på skolen, eller hjemlige problemer. Jeg skal jo også være med til de hyggelige og sociale tiltag, klassefester, skolefester, samarbejde med forældreråd m.m.

Hvis der nu skal tages et opgør med mig, hvordan i alverden skal jeg få mulighed for det? Hvordan skal jeg kunne få fat på forældre, når jeg har fri fra skole kl. 16. Hvordan kan jeg få tid til at udarbejde og forberede de spændende forløb, når regeringens "opgør" med mig vil reducere dette? Hvordan skal jeg kunne sætte mig yderligere ind i det enkelte barns niveau, når jeg skal undervise mere? Hvis jeg SKAL have 37 timer på skolen, hvordan skal jeg kunne være med til de fester som børnene nyder så meget? Hvor bliver dialogen med hjemene af, når jeg SKAL være på skolen, og først har fri når andre har fri - skal jeg arbejde i min fritid?

Jeg sidder og føler mig lidt som drengen i "kejserens nye klæder" for er jeg den eneste der kan se at "Han har jo ikke noget tøj på..."

Jeg vil da gerne have de rigtigt gode argumenter for dette opgør, som regeringen og Kl tager i fællesskab. Hvor er beviserne for at børnene vil lære mere af dette tiltag? Hvor er beviset for at dette opgøre vil gøre den danske folkeskole til verdens bedste skole? Man har vil undersøgt det til bunds, så regeringen og Kl i fællesskab kan bevise at dette opgør vil forbedre børnenes faglige standpunkt.

Hvis disse beviser er klare og entydige, tror jeg at samtlige danske lærere, med ildhu vil indgå dette forlig med glæde. Indtil da, vil lærerene nok bare have en følelse af, at dette opgør er en måde at banke os på plads og tvinge os til at accpetere et forlig/overenskomst som kun vil spare penge, koste stillinger og gøre "vores" folkeskole til et opbevaringssted for de svage elever. Alle de dygtige og velmotiverede børn vil gå på privatskoler, sammen med politikerbørnene...

Kvantitet og kvalitet.

Folkeskolen trænger til en reform. Det er der ingen tvivl om, men før man skrider til drastiske kvantitative ændringer, bør man måske lige se på, om der er kvalitativ basis for det øgede timetal.
DLF har jo på udmærket vis gennem årene hjulpet os lærere til en arbejdsdag, hvor timerne i klasserne er blevet minimeret til fordel for andre mindre mentalt belastende funktioner i ansættelsen.
Dermed kan undervisere, der trods uddannelse og eksamen, ikke formår at vinde kampen i klasseværelset, stadig hænge på.
Kontinuitet og stabilitet er vigtige faktorer, hvis det kvalitative udbytte af undervisningen skal højnes.
Derfor er det altså også svært for mig som gammel lærer at opleve, at eksempelvis de første tyve minutter af et planlægningsmøde for 4.,5.og 6. klassetrin går med at få afklaret hvem, der ikke i den kommende uge kan passe undervisningen i sine klasser. Der skal tages hensyn til omsorgsdage ( der stort set altid placeres enten fredag eller mandag - eller både fredag og mandag så miniferien er hjemme), afspadsering( til trods for et minimum af undervisningstimer er der ofte lærere, der skal afspadsere.
Så er der lærere, der skal have fri til besøg hos læge eller til undersøgelse på sygehus. Kurser skal man også på.
Dertil belastes kontinuiteten yderligere af fravær ved barns første sygedag og ved akut opstået dårligdom.
Så mange elever ( alt, alt for mange) får sammenhængen i deres undervisning slået i stykker.
Lærerkulturen er blevet en rettighedskultur. Måske har vi sejret ad h. til. Måske er det eleverne, der betaler prisen.
Måske, måske ikke har vi aktuelt et lærerkorps, der er i faglig og mental form til at tage reformopgaverne op? Måske skulle vi mobilisere en stolthed over, at man faktisk gerne vil se mere af det, der burde være vores kerneydelse: Undervisning af skoleelever i skoleklasser i skolefag.

Ynkeligt

SF er skolelærernes parti par excellence. Annette W fortsætter præcis hvor Søvndal slap med at fornærme sine egne kernevælgere. Godnat SF.

Tiderne skifter...

lyt til og benyt http://www.khanacademy.org, deres mission og virke, har tydeligvis langt større effekt end nogen dansk regering kan evne.

Jeg forsøger mig alligevel et svar til Kristian Larsen!

@Christian Larsen:
På arbejdsmarkedet findes der mennesker, der lever af at formidle viden til andre. Det kræver noget, vi kan kalde for forberedelse. Den forberedelse har de danske lærere, som mange andre på arbejdsmarkedet har det, mulighed for at afvikle hjemmefra. De børn, lærerne underviser, har forældre. De forældre vil gerne ind i mellem mødes med lærerne. Det foregår typisk om aftenen, hvor forældrene har tid. Nu kommer det svære! Så spids øre....! Den tid, som lærerne bruger på at forberede sig og også rette elevernes lektier samt tale med forældre osv, er en del af den samlede arbejdstid! Derfor er det i dag ikke sådan, at lærerne er 37 timer om ugen på skolen. Du ved nok også, at en politibetjent ikke sidder 37 timer om ugen på politistationen, og at et folketingsmedlem heller ikke sidder 37 timer om ugen nede i folketingssalen. Mange sælgere ordner også ordrer og udarbejder tilbud hjemmefra. Sådan er arbejdsmarkedet indrettet! Og det betyder faktisk, at arbejdsgiverne får en stor fleksibilitet fra medarbejderne og slipper for at indrette kontorer m.v.

Den er god med dig Lars!

De fleste af os kender også, privat, lærere.
Jeg har ikke så ondt af Jer.

Ha ha ha, hvem tror på det????

Når først Bondoen kommer frem og får tørret sit næsten fastmonterede hånlige grin af fjæset, så skal kludedukkerne i SF nok falde til patten og give skolelærerne endnu mere fritid. Det er jo deres vælgere!!

ansvar

Hvad med at begynde med at forældrene tager ansvar for deres børn, så de ikke har syge dage i tide og utide, har deres undervisningmaterialer med, at de har spist morgenmad, at de udviser ansvar for sig selv og andre, at de ikke lever i en kuffert en uge her og en uge der osv.
Dette forslag er blot endnu et i rækken af ansvarsforflygtende adfærd. Det er lærenes skyld, fint, blot det ikke er min.

Det ...

... bliver jo spændende at se hvordan S SF R vil klare den sag - når de samtidig i dag har rost, at den danske model har vundet i arbejdsretten (3F vs Vejlegården).

Nå, det kan jo være Corydon bare får en ny mobil og en større kvote af SMSer på sin konto !

-

Bull's eye!
Sossernes ævl om den danske model som noget nærmest sakralt klinger uendelig hult nu

Det går den rigtige vej

Det er godt, at der endelig sker noget fornuftigt på dette felt. Men vi kommer nok ikke uden om en del jammer og klage og krav om flere penge fra Anders Bondo.

Det var bedre

Om de var parate til et opgør med rente og afdragsfrie lån.

Vi er så mange, der er uendelig trætte af, at folk lever på første klasse på andres bekostning.

Stakkels børn

Der nu skal hjernevaskes 37 timer om ugen.
Helt ærligt, vi mangler at se den analyse, der beviser at Sydkorea har ret - at det er timerne i skolen i sig selv der gør forskellen.
Tænk på alle de danske børn der i generationen har haft spændende hobbies som de kunne dygtiggøre sig i udenfor skolen. Nu skal det hele ensrettes, så vi kan få små Helle Thorning robotter ud farvet ens med leverpostej farve.

Man fortryder i den grad nogensinde at have støttet denne regering.

Godt!

Det er på tide, at der sker noget. Jeg går i 8. klasse, og vil ikke have noget imod 37 timer i skolen om ugen. Faktisk mange lande omkring os, går børn/unge meget mere i skole end vi gør her i Danmark. Af de lande kan man også se, at der er mange flere, som består eksamene. Man skal huske på, at vi er fremtiden, og skal passe på jer som bliver ældre og vi skal holde Danmark igang. Derfor er det vigtigt at vi får en god uddannelse, og det hjælper med flere timer i skolen.

Det forsømte forår skal forsømmes endnu mere

I den nuværende samfundstruktur indgår skolen og pasningsordninger som forældrenes sutteklud i relation til læring og børnenes ophold, imedens far og mor er på arbejdet.
Børnene skal nu lære mere ved at få forlænget deres skoledag.
Skønt! så er vi ikke så stressede, når vi skal hente de små poder.
Børnene skal naturlivis ikke lære mere ved hjælp af en forlænget dag i skolen. Børnene skal lære mindre og efter nice to know need to know skal læreplanerne laves om/slankes så en nutidig indlæring, der støtter individets ego og sociale muligheder i samfundet er på plads ved afgang fra folkeskolen.
Skolelærer skal arbejde som det øvrie arbejdsmarked-tidsmæssigt-sikke noget sludder- opdragelse er af mange forældre overladt til skolen-vi orker ikke- og påvirkningen på lærestaben er enorm udover den psykiske træthed ved at være bundet op til ansvaret for at lære 24-30 elever noget hele tiden. Man er knock-outet og der skal skabes rum til at genvinde kræfterne.
Vi skal støtte folkeskoln og dens lærere, når vi nu til og med har overført en stor del af forældreansvaret til skolen.
Hvornår var det nu e skulle ud i den friske luft, væk fra skolen og spillekonsollerne?

Gebrækkeligt

Det vil sige, at ungerne skal arbejde på fuld tid for dels at tækkes nogle kassetænkere, dels at tilfredsstille gamle, hævngerrige nisser, som tror, de er de eneste, der har arbejdet - og at lærerne ikke har.

Jeg er skuffet over, at en person, der er uddannet på Den Fri Læreruddannelse, kan gå ind for sådan noget.

På tide...

At lærere begynder at arbejde lige så meget som resten af arbejdsmarkedet, 45-50 min forberedelse for hver eneste time de underviser (ja møder osv indgår) men kigger man overenskomsten igennem så findes der ikke en den ting de skal have tid for, tid som andre på arbejdsmarkedet må finde tid til ved siden af.. her taler man om minut for minut og øje for øje overenskomst, der er INGEN former for at yde en ekstra indsats, uden kompensation, heller ikke om det så drejer sig om 2 min. tlf. opkald..
Den gruppe er den bedst forkælede på det danske arbejdsmarked, med en fornuftigt, for ikke at sige god løn, målt på den relative indsats, paradokset er bare at det også er den med det største sygefravær, stress, depressioner mv.
Så jeg håber for skolens skyld, specielt eleverne at dette ændres radikalt, at levere et output hvor 20% hverken kan læse eller skrive efter 10 års skolegang, det må selv de og deres stereotype fagforening da kunne indse..

MEN vent nu et par dage, så kommer lærerforeningen på gaden med den sædvanlige sang... for få ressourcer, besparelser, ja fortsæt selv... DEN HAR VI HØRT FØR BONDO og det bliver den ikke mere sand af, men vent og se/hør...

Utroværdigt, hver gang nogen foreslår noget ift. denne gruppe, skal det med al vold og magt slåes ned af lærerenes fagforening, ja man forstår dem godt, for INGEN har så dyrt et job som dem og med den arbejdstid...

Uvidenhed

Ville foretrække, hvis du satte dig ordentligt ind i tingene, inden du kommenterede vores arbejdstid.

Uvidende

Så uvidende burde man tie stille

Uvidenhed

Du ved tydeligvis ikke hvad du taler om! Og nej, jeg orker ikke at forklare dig det, for jeg er helt overbevist om at du ikke gider lytte alligevel.

(Ikke så god

teknik i dag?)

Interessant - men

Knægten går i 4. klasse og har idag 27 lektioner a 40 minutter på en uge.

Skolen ved Sundet - formodentligt Københavns mest nedslidte og udtjente folkeskole - men med en fantastisk lærerstab - har ikke nogen SFO. I stedet har de en række tilknyttede fritidshjem og klubber hvor børnene så tager hen efter skoletid - når ikke de skal til sport eller hjem og lege hos en kammerat.

Det interessante her bliver så hvad der sker med disse aktiviteter når knægten skal være i skole 35 timer om ugen ?

Klub og fritidshjem er vist udelukket - de unge mennesker skal jo også hjem på et tidspunkt. Sport må vel så lægges om aftenen - hvis ikke det allerede er tilfældet. At tage en kammerat med hjem bliver vist noget mere besværligt at koordinere så sent på dagen.

Jeg kan da godt se det indlæringsmæssigt smarte i at konvertere SFO tid til undervisningstid og lektielæsning med en lærer ved hånden - men når der ikke er nogen SFO - hvad har politikerne så tænkt på ?

Er en del af den underliggende agenda at tvangs-konvertere fritidshjem og klubber til SFO'er ?

-

Tænk sig hvilket rama-skrig, der ville have lydt, hvis en borgerlig regering havde foreslået og krævet en øget arbejdsindsats fra folkeskolelærerne!

De røde ville jo ikke kunne få luft af bar kvababbelse og højlydte råb om nedslagtning af "velfærden".

Men sådan kan ansvarets åg åbenbart påvirke selv "socialister". Skrækkelige mennesker!

Tag en tudekiks!

Sjovt som i på højrefløjen hyler op hver gang den nye regering laver love i burde have lavet for længe siden hvis i ellers havde villet Danmark det godt og ikke bare jeres egen fedtede pengepung. HYKLERE!

-

@ Kristian Andersen
Politikere, der som de røde har løjet sig til magten er et kæmpe demokratisk problem. Det er såmænd min simple pointe.

Men der er måske for høje lix tal til at du fangede den?

Bare rolig

@Søren Pedersen - Jeg er lige så sur på denne regering som jeg ville have været på den tidligere, hvis den havde indført det her bavl.

(Nu skete det igen

: forkert placering. Sær teknik.)

(indlæg fik

forkert placering)

Danmark er et hobbyland.

Danmark er et hobbyland med hobbygaver som hobbitter køver i hobbybutikker i hobbygader. I Smilets By er Guldsmedegade en velbeliggende hobbygade, Bispetorvet er velegnet som fisketorv med fiskevogne med alt godt fra havet og som juletorv med juletræer.

I Hobbylandet er folkeskolen en hobbyskole, kirken er folkets hus og står ved gravens rand, som altid, en sogneskole er en forældreskole, hvor lokale hobbyforeninger har en avisstue og et hobbybibliotek i skolebiblioteket; et bogudvalg i en hobbyforening har selv sammensat bogsamlingen i hobbybiblioteket.

Hobbyforeninger bruger skolens faglokaler efter almindelig skoletid til studiekredse og præst og degn er rejseførere med biblioteksbussen som rejsende højskole for hobbyforeninger, der besøger Sydslesvig, Skåne, Halland og Blekinge, Vendsyssel og Normandiet.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden