Skat ændrede praksis under Kinnock-sag

Uden at oplyse det til nogen ændrede Skat praksis under behandlingen af Stephen Kinnocks skattesag, viser notater i skattesagen. Havde Skat holdt fast i flere års fortolkning af skattereglerne, var statsministerens mand blevet skattepligtig.

ARKIVFOTO. Midt under behandlingen af statsministerparret Helle Thorning-Schmidt (S) og Stephen Kinnocks skattesag sommeren 2010 sløjfede Skat et mangeårigt krav om, at personer i Kinnocks situation maksimalt må have opholdt sig to-tre år i udlandet for at slippe for at betale skat i Danmark. Foto: Henning Bagger

Midt under behandlingen af statsministerparret Helle Thorning-Schmidt (S) og Stephen Kinnocks skattesag sommeren 2010 sløjfede Skat et mangeårigt krav om, at personer i Kinnocks situation maksimalt må have opholdt sig to-tre år i udlandet for at slippe for at betale skat i Danmark.

Skat fastholder selv, at kravet blev fjernet, fordi den fortolkning var forkert, men skatteeksperter undrer sig over, at Skat kunne ændre retspraksis uden at oplyse det til skatteyderne. Og havde Skat holdt fast i den eksisterende fortolkning, var Kinnock blevet skattepligtig.

I en afgørelse fra Skatterådet fra 2007, som Skat København lænede sig op ad i Kinnocks sag, fastslår Skatterådet, at man i situationer tilsvarende Kinnocks kun kan slippe for skattepligt, hvis man har opholdt uden for Danmark i en midlertidig periode på maksimalt to-tre år.

»En længerevarende periode vil give opholdene en så fast karakter, at den fulde skattepligt vil indtræde ved første opholdsdag,« skrev Skatterådet.

Enige om at fjerne kravet

Men Kinnock havde været ude af Danmark i mindst seks år, mens Helle Thorning-Schmidt boede fast på Østerbro i København. Kinnock overskred således grænsen for skattefrihed med flere år.

Også Skatteankenævnet og til dels Landsskatteretten har behandlet kravet om en begrænset periode i udlandet for at undgå skattepligt. Uden at anfægte kravet.

Men på et møde den 30. august 2010 – midt under behandlingen af Kinnocks sag – blev tre medarbejdere fra Skat København og tre medarbejdere fra Skatteministeriet enige om at fjerne kravet.

Embedsmændene mente, at der ikke var »belæg« for kravet. Det »bygger på en misforståelse,« står der i et notat fra mødet. Årsagen  uddybes ikke.

Ekspert: Kritisabelt forløb

Den pludselige ændring bekræftes, når man sammenligner Skats ligningsvejledning fra før sommeren 2010 med den efterfølgende ligningsvejledning: Det bliver skrevet sort på hvidt, at kravet ikke længere gælder.

Fagansvarlig for skatteret ved Aalborg Universitet, lektor Thomas Rønfeldt, kalder forløbet kritisabelt.

»Skat fjerner et kardinalpunkt om, hvor længe man kan opholde sig ude – ikke bare en modificering, men en klar praksisændring – uden at fortælle det til skatteyderne. De skatteydere, som har opholdt sig ude i mere end to-tre år og indrettet sig efter, at de er skattepligtige, skal jo have mulighed for at få genoptaget deres sager. Dette virker ikke som den rigtige måde at gøre det på,« siger Thomas Rønfeldt, som understreger, at Kinnock ellers var blevet skattepligtig.

Også Lida Hulgaard, en af Danmarks førende skatteeksperter og tidligere formand for Skatterådet, er kritisk.

»Det er uomtvisteligt, at Skat laver praksis om på dette tidspunkt, og at Kinnock var blevet skattepligtig, hvis man havde holdt fast i flere års praksis. Man ændrer simpelthen retsstillingen midt under Kinnocks sag. Under alle omstændigheder burde Skat have skrevet denne praksisændring ind i Kinnocks skatteafgørelse. Det gjorde man ikke,« siger Lida Hulgaard.

»Iøjnefaldende«

Professor i skatteret Jan Pedersen, Aarhus Universitet, kalder det »iøjnefaldende,« at indgrebet skete midt under Kinnocks skattesag.

Den hjemsendte departementschef for Skatteministeriet, Peter Loft, oplyser, at han ikke er bekendt med indgrebet og understreger, at der er klare regler for, hvordan sådanne ændringer skal forløbe.

Carsten Vesterø, kontorchef i Skatteministeriet, deltog i mødet den 30. august 2010. Han erkender, at det er underligt, at denne fortolkning først blev ændret i 2010, når problematikken i årene forinden var forbi Skatteministeriet, Skatterådet og Skatteankenævnet.

»Det er meget, meget beklageligt, men simpelthen en fejl, som vi fik fjernet sommeren 2010.«

Han kalder det en »ren konspirationsteori«, at Skat bevidst hjalp Kinnock ud af dansk skattepligt.

Læs mere om sagen i Berlingske fredag eller få adgang til hele artiklen her.

Kommentarer

Tingene på hovedet..

Det efterlader et indtryk af, at måske skulle Troels Lund Poulsen havde blandet sig noget mere i, hvad hans embedsmænd foretog sig?

Imponerende grad af statsdannelse i staten

Igen viser denne sag hvorledes SKAT etablering af sig selv som en stat i staten er særdeles progressiv og uden nogen form for demokratisk regulering eller kontrol. Alene SKATs særlige retsstilling understreger jo blot borgernes manglende retssikkerhed.

mener du,

fordi SKAT ikke ville lade sig korrumpere?

fejl

Der er fejl på siden

Vrøvl J. C. Kaae

Kommisionens arbejde handler om, hvem som har lækket oplysninger og ikke om skat eller andre har begået faktuelle skattemæssige fejl eller ej.

Det handler om, at man bevidst eller ved uheld har påvirket et folketingsvalg ganske kraftigt og Thorne og Søvne sandsynligvis har tabt en lille flok mandater, de nok har kunnet have haft brug for.

Dernæst er der overhovedet slet ikke 1000`de vis af danskere i samme situation, som skal have nogen penge tilbage.

Det første og temmeligt afgørende er jo netop, at Kinnock slet ikke er dansker og derfor heller ikke kan være udlandsdansker.

Han er hellr ikke herboende. Hvordan Du og andre kan tro, man kan passe et fuldtidsjob som direktør i Schweitz oveni løbet i et udenlandsk firma og være mere her end der er mig en gåde.

Udgangspunktet er rigtigt nok Thornings fradrag, som er fejlagtigt, og som de selv har forsøgt rettet. Men det borger jo ikke for, at man så skal fortsætte med den i de anførte 2-3 års overgangsperiode.

I givet fald er denne overgangsperiode et mellemværende mellem de 2 landes skatetvæsener og ikke sikker skat til Danmark.

Kinnock HAR BETALT SKAT.

At Thorne har følt, han har været her mere end bevist, er vel en god ting for hende og børnene sammenlignet med så mange andre ægteskaber...

De retningslinjer, Du heviser til, blev opdateret, da man opdagede de ikke var for længst jævnfør gamle regler.

At Du ikke trods en række beviser kan se, at Poulsen har rørt kraftigt i gryden, er mig en gåde.

J. C. Kase

Rent vrøvl, der skulle være 1000 vis af andre, som står/stod i samme situation.

Det skule da lige være den mangeårige Thailandske ambassadørs danske kone, som knapt kunne komme índ i landet.

Imponerende sådan at kune hvidvaske såvel Loft som Troels Lund Poulsen.

Intet tyer på. at de Arnfeldt ofg en rækek andre har gjort deres bedste for at svine til med meget slette hensigter - fremfor at få opklaret, hvad det burde lande på.

Målet har hele tiden været, at få Thorning og S ned med nakken - no matter what.

Kinnok har betalt sin skat. FAT DET DOG. Den er betalt i svejts, fordi han bor i svejsts, arbejder i svejst og desuden slet ikke er dansker.

Du har end ikk fattet pointen af de afhøringer af hele 40 personer.

Det handler om, hvem som lækker folk privatøkonomi ud med skumle hensigter. Skat er en privat sag.

Der har end ikke været anlagt nogen skattesag. Der er ingen skattesag. for Kinnock betalte korrekt sin skat i Svejts.

Der er tale om, man bevidst eller ubevidst lagde oplysninger ud, som helt sikkert har givet Thorne og nok også SF tab af mandater.

Jeg tænker på det hver gang, man ser Lars Løkkes selvfede griseansigt ned hans koleriske herrefolksagtige udfald lige efter valget.

Havde de ny fået en 5-6 mandater mere, så ville han og især venstre i mandater erkende, at Løkke´tabte valget og Thorne havde også sluppet for en del af dem om de nødvendige løftebrud.

Det er noget af det mest svinske, jeg har været med til i årevis. Jeg troede ikke, at danskere kunne besudle deres egne talerstole incl. dem på tinge så meget.

Man tænker jo lidt: Hun må da have arbejdet i åndsvagsforsorgen siden hun hverken løber skrigende bort eller kaster med talerstole.

Det er helt spild Jenni

jens AG og en flok her har en helt forkvaklet tilgang og kender ikke til landets organer.

Han og de kan bare ikke lide de røde har magten, og sandt er det, de har meget magt i Kbh.

Derfor er der ikke lys i pæren og man så gav ham et musehjul eller en cykel med pedaler til at lave strøm med.

Der er et relæ. Det er slået over på hooligan.

Men sådan set er det jo smukt at høre, at er man her en kort periode, så skal man betale skat både her og i svejts.

Nu er han så vel i gang med en pamflet om det skammelige med den alt for høje skat i Danmark, og alt sammen er de rødes skyld.

Spild?

Njah, mon ikke der går en prås op for nogen ind imellem, når man skriver de faktuelle forhold og endda dokumenterer dem?

Men det er et sisyfos job.
Jeg fatter ikke, hvad folks interesse er I, at benægte skattelove og konventioner?
Er det mon socialnyderne?

På BTs redaktør, Olav Skaanings, blog om emnet, er der nu samlet et afklapsningshold, der er gået igang med at udspy deres agressioner.
Usagligt. Bevidstløst usagligt.
Men det kan folk med et vist IQ jo gennemskue.

Til Janni

Jeg går bare ind for lige reglere for Per, Mads og andre. Derfor er det stadigt mærkeligt at Skat først kommer i tanke om dette når det drejer sig om en kendt person, eller rettere personer.
Nu har vi endelig fået den første kvindelige statsminister, og så er det desværre en uheldig sag for hende.

Ole thomasen

Jeg går ind for at lovene følges.
Det er ikke mærkeligt, at en fejl opdages, når, der er indgivet en selvangivelse i temaet og bedt om, at blive vurderet særligt nøje.

Der er formentling ingen, der har set fejlen i SR i et svar til en enkeltperson, (USA, Belgien) før, netop nu, fordi der ikke har være anledning til at se den.
Loven er jo klar.

Bemærk at i alle eksemplerne i linket til Skatterådets svar, er alle afgørelser, der er linket og refereret i den, ligesom Kinnocks:
Ikke skattepligt. Ikke skattemæssigt hjemsted i Danmark.

Der er lavet en fejl på kontoret i SR [SkatteRådet], i et svar til een person i 2007 på nogle spørgsmål. Det er sagen, der bør undersøges. Hvorfor har -formentlig sekretæren- i Skatterådet lavet det forkert imod den ene person?

Måske kan du bedre forholde dig fornuftigt til det, der er sket i 2007, når jeg minder dig om noget, der tangerer samme fænomen:
Husker du torsken på et ministerkontor, der sendte Danmark i krig for sin forkerte påstand: Der er fundet tegn på masseødelæggelsesvåben.

Der er formentling ingen, der har set fejlen .... wha-ba

Måske var der alligevel nogen for til artiklen siger Carsten Vesterø, kontorchef i Skatteministeriet, der deltog i mødet den 30. august 2010.

"Han erkender, at det er underligt, at denne fortolkning først blev ændret i 2010, når problematikken i årene forinden var forbi Skatteministeriet, Skatterådet og Skatteankenævnet."

Nej når Jenni påstår noget så er det bestemt ligeså sandfærdigt som når Erling Andersen og Carsten Vesterø bedyrer at det er helt efter bogen - måske skulle de blot udskifte partibogen med ligningsvejledningen. Politiseringen af medarbejdere i skat københavn og skattevæsenet er totalt uanstændigt.

Det er noget eklatant svineri at folk er blevet frasvindlet uberettigede skatter, tvunget til at leve anderledes mv. pga noget som ingen i skat har gidet tage sig af før en af kammaraterne havde problemer.

jens ag

med forlov, det er dig, der er paranoid faktaresistent.
Det tangerer det kriminelle.
Dine vedvarende, gentagne, injurier imod SKATs Københavns ansatte er strafbare.

Er det virkelig SÅ svært for dig at se sagligt på jura.

DU kæfter op om politiske motiver - det er dig, der er så blændet af politiske bagtanker, så du slet ikke vil erkende de saglige regler.
Uhyggeligt at tænke om du er et sted, hvor du kan påvirke eller træffe afgørelser.

Skatte undragelse

Når man i fællesskab køber bolig, det har HST tidligere bekræftet at det er tilfældet med HST og hendes mand, hvorfor han selvfølgelig følger samme skatteregler som andre Danskere der har familie i Danmark og selv arbejder i udlandet.
Da HST yderligere har poienteret, at de bredeste skuldre skal bære det meste (skat), skulle HST i det mindste selv efterleve dette.
Slutteligt er det selvfølgeligt et problem, når en skatteregel har været praktiseret i et antal år, da pga. en speciel sag,. da lige pludselig at ændre denne til fordel for en mestemt person.
Uanset hvordan og hven det drejer sig om så lugter det enormt af kammerateri.
Jeg mener ayt HST bør som statsminister landets første dame, må gå forand og vise anstændighed i stedet for grådighede.
Fra en Dansker som betaler den skat han skal med, eller uden glæde

Fælles bolig i London

De har ikke købt fælles bolig i Danmark.
Du kan selv slå op på SKATs ejendomsoplysning, hvem ejerne er af hendes danske bolig er.
Og så har hun vist et sommerhus.
Udlændinge kan ikke udenvidere købe fast ejendom i Danmark.
Det er f.eks. tyskere ret utilfredse med.

De har en samejet bolig i London.

andre danskere?! Han er ikke dansker. Han er englænder. og bor nu i England.

Læste du ikke linket?
Det er tilsyneladende ikke blevet praktiseret.
Det, du misforstår, er, Skatterådets (lægfolk) har lavet en våse skrivelse - der ikke er lovhjemmel for.
Det betyder ulovlig.

Synes du, at en englænder nu skulle bashes ulovligt? Hvorfor? Fordi han tilfældigvis er gift med en politiker, som du gerne vil have ned med nakken?
Sikke en skandale det kunne have blevet, hvis dansk SKAT havde krævet Schweiz, at skal aflevere Schweiz' skattepenge til Danmark.

Urent trav

Man skal nu være umanerligt tungnem for ikke at forstå at det etisk, og habilitetsmæssitg er et KOLLOSALT problem at en tidligere S-Politikker behandler den højest profilerede skattesag som nogen S-politikker nogensinde har været en del af, og får gennemført ændringer i en retsligt funderet ligningspraksis som har eksisteret i 18år.

Der er desværre en meget betydelig inhabilitet - specielt når afgørelsen så er meget kontroversiel og ikke kan tåle dagens lys

du er ikke rask

jens ag

Hvilket politisk parti er sagsbehandleren i din skatteafdeling?

Der har IKKE været en RETSLIGT funderet ligningsPRAKSIS!!

Formodentlig Venstreorienteret!

Sagsbehandleren i skat er formiodentligt venstreorienteret som størstedelen af offentligt ansatte - og det er jo netop den arbejdsplads hvor man "sikrer velfærdssamfundet" ved med mere eller mindre overlæg at tilsidesætte reglerne.

De politiske standpunkter gør jo blot at tingene bliver endnu mere suspekte, men det er du jo nok for socialdemokratisk begavet til at forstå. Det tog jo ikke lang tid administrativt at "dømme" KASI og underminere hans firma.

jens ag

Du modsiger digselv.
Venstreorienterede rager jo netop til sig fra andre med arme og ben.
Og det er da også min erfaring at det sker, at de i offentlige embeder tilsidesætter reglerne for at rage endnu mere til sig, end lovene tillader.

Jens ag

Her har du dit Skatteråd.
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=351373
Ikke SKATs kompetente.

Bortset fra 3 revisorer, er Rådets medlemmer 16 irrelevante lægmænd.

Ag

Jeg kan ved grød heller ikke se noget mærkeligt i, man som gift i første omgang formoder, man har et sambeskatningsfradrag eller for den sags skyld fradrag for dobbelt husførelse.

Ævl igen fra Jen AG

Der var ikke tale om nogen falsk selvangivelse. Der var i værste fald tale om, hvordan man skulle betale skat.

Her går de fleste faktisk efter, hvordan man slipper billigst og i det hele taget arrangerer sig, når man både skifter arbejde og land.

Men Du helmer ikke. Topskat fra Thorning er slet ikke nok. Næh, det skal ske efter bogen - din bog.

At en regel er 18 år gammel er vel ikke det samme som, den er gyldig evigt, når samfundets mobilitet og bl.a. også(jævnfør din om sambeskatning) kvindernes evne til at forsørge sig selv(og børnene), er ændret ganske dramatisk.

Hvis nummeret på din nævnte sag er den om det med Belgien, så er det dårligt sammenligneligt og under alle omstændigheder en marginaldom.

Man kunne vel også gå endnu et hak tilbage, hvor kvindens indtægt blev lagt oven i mandens skattekort. Så skulle al Thornings indtægt i Danmark måske beskattes i Schweitz.

Jeg vil slutte nu, så Du kan få det sidste ord om alt det med pamperierne.

Hvem skulle ellers behandle deres skattesag. Vejle kommune, Klaksvik, Troels Lund Poulsen, Arnfeldt eller BT.

Den ægte konspiration, hvis den findes hedder : Hvem havde så meget ondt i sinde, at man ville manipulere et folketingsvalg.

Den ægte konspirations succes er, at Thorne fik et endnu tyndere mandat at regere på.

Jens Holm

Det er ikke en dom.
Det er en kontorskrivelse angående en spørgers anmodning om forhåndsbesked.
Læg mærke til at afgørelserne, der henvises til, er afgjort med: der er IKKE skattepligt.

Det er gjort modsat imod denne konkrete familie i 2007.
Det er historien.
Hvorfor har SR optrådt anderledes og ulovligt imod den spørger?

Du glemmer vist!

Du glemmer vist at ægtepar sambeskattes - hvilket også er grunden til at HTS fik en skattefordel på 170000kr fra de falske selvangivelser som var forældede.

Du glemmer vist også at dette ikke er en sag mellem de danske og schweiziske skattemyndigheder, men en sag som bliver særdeles betændt fordi familien Thorning/Kinnock får en særbehandling af Skat København (i en sag behandlet af en tidligere S-politikker), og at det sågar er kommet frem at det er så grelt at der er lavet om på 18 ÅRS SKATTEPRAKSIS og at det lige og meget tilfældigt lige var i denne sag at det skete.

Moralsk er det et problem hvis dobbeltbeskatningsaftalerne ikke er fair - men det problem har også bestået siden 1992, og sågar udbygget i ligningsrådets SKM2007.353.SR hvor man åbenbart ikke fandt det problematisk.

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1649382

din henvisning jens ag. SKM2007. 353.SR
Indtræden af fuld skattepligt ved erhvervelse af bopæl og ophold i Danmark

Kinnock har IKKE hverken erhvervet bolig i Danmark eller taget ophold.
Derfor opfylder han allerede ikke den danske personskattelovs § 1 og § 7.

Det forstås af SR, at de erhvervede bolig. Dvs at spørgeren er medejer af den danske bolig.
Det er Kinnock ikke.
SR nævner ikke spørgerens nationalitet. Det må antages, at han formentlig er dansker.
Det er Kinnock ikke.
Det har betydning for indtræden i Skattepligt - og det har betydning for hvilken kontraherende stat, der har beskatningsretten til hans indkomster og formue, hvis der er skattepligtig i 2 eller flere lande.

Man kan sagtens være skattepligtig til et land, men det er det andet kontraherende land, der skal have skatten.
Men Kinnock er ikke engnag kvalificeret til, at blive skattepligtig i Danmark.
HVIS, han var det, ville Schweiz alligevel have beskatningsretten ikke Danmark p.g.a. han er i Danmark færre end 183 dage om året.

Glemmer Du, så husker jeg

Jørn D glemmer så helt, at det andet land også meget gerne vil have skat, jævnfør de rettigheder man får.

Der er - endnu en gang - ikke vendt noget blindt øje eller rumpen til noget.

Forandringen er altovervejende, der ikke mere skal forhandles mellem 2 lande om, hvor man betaler skat, og man i hvert fald aldrig mere ved dobbelbeskatning kan opnå groteske tilstande med en træk procent fra 80 til 1110 eller der omkring.

Det er muligt min hukommelse spiller mig et puds. Den ene er, det skulle være Kinnock, som ikke betalte sin skat og ikke Thorne.

Den anden er, at Kinnock så er privat ansat i Schweitz.

Det er altså lidt som at spise hullerne i osten, når du skriver sådan.

Og Thorne blev faktisk headhuntet af S, hvor tingerne så blev ordnet for hende og manden...

Da det så ud til, hun/de skyldte i skat betalte hun straks for ikke at blive kompromitteret. Det er da god vilje.

Hun var heller ikke offentligt ansat, men almindeligt opstillet borger - indtil hun blev valgt.

ironi = rustent jern.

Helle T. fordel - for hvem ?

Det er klart en aftalt regelændring SKAT har lavet,
eller de har vendt det blinde øje til gældende regler !

Helle T. og vennerne i EU kan nu undgå beskatning i Danmark
i mere end 3 år
og
Helle T. viser sin vilje til at hjælpe vennerne i EU
og
derved bane vejen til et fremtidigt job i EU !
men
hvad værre er, alt imens at vi vidste at Helle T.
og regeringen ikke var helt ærlige folk, så stolede vi
da på upartiskheden iblandt offentlig ansatte (not)

for Danskerne er det endnu et eksempel på at danskerne
ikke helt kan stole på de offentlig ansatte, når det
gælder lighed for loven og reglerne !

Hvem tør melde sig som donor hvis Helle Torning
eller hendes mand trængte til nye reservedele
og
Lægerne ændrede eller så bort fra reglerne ligesom SKAT

Joke:
Hvor mange gange skal man stemme på Socialdemokraterne
eller andre røde for at få det "røde kort"
og ligesom "opfylde hjerne døds kriteriet" ?

ironi.mus

sagde du 'hvis'

lægerne 'ændrede' eller ser bort fra hjernedødskriteriet?
Sagde du 'hvis'?

Jeg er enig med dig, at det slår hul i tilliden til noget af SKATs personale, at der har ligget en ulovlig afgørelse i en enkeltsag i SKATs arkivalier.
Dem er der nok flere af. Men skatteyderen skal jo så bringe den videre i ankesystemet.

Igen en 100% fabrikation af såkaldte facts!

Du har absolut ingen viden om der er EEN "ulovlig" afgørelse i een sag. Der kan være hundredevis, og du har ikke noget somhelst belæg for din påstand.

Du har jo helt øjensynligt ikke læst eksempelvis BT's omdiskuterede notat (eller læst det som Fanden læser Biblen) for der er i det mindste nævnt to nemlig TFS 1992,388 og SKM2007.353.SR som er en beslutning der endog uddyber dette.

DET VIL SIGE AT DENNE ENLIGE SVALE som du hjemler op om HAR BESTÅET SIDEN 1992 altså 18 år før denne ændring. Det er på genne baggrund at du kommer med dine påstande om at der kun er EN SAG.

Det er 18 ÅRS fuldstændig fastlagt PRAKSIS der som er blevet lavet om med et pennestrøg, og uden at beskrive det i afgørelsen, og uden at meddele det til andre skatteforvaltninger, revisorer mv.

For bordenden for dette har siddet en Socialdemokratisk ekspolitikker og trukket i trådene - Helle Thorning har sikkert ikke meget at lade Silvio Berlusconi høre.

det er dig, ag

der ikke har belæg for at, der er mere end een.
Og det er ikke beskrevet som en principiel højesteretsdom.
Dermed er den blot en enkeltsag, som er strandet hos en ukvalificeret.

Det er et faktum, at der ikke er lovhjemmel til at påstå et tidsrum. Altså er det ulovlig at gøre det.
Det kan du selv forvisse dig om ved at læse lovene.

Synes du ikke, at det er smaddergodt, at det tilfældigvis blev opdaget, da kompetente fra SKAT og Skatteministeriet kikkede på det? Så fejlen fjernes.
Synes du, at de nu skulle have gjort det ulovligt, fordi nogen engang har gjort det ulovligt?
Det lyder sådan.

Danmark har helt personligt

indgået disse overenskomster og aftaler

Argentina
Australien
Bangladesh
Belgien
Bermuda
Brasilien
Bulgarien
Canada
Caymanøerne
Chile
Cypern [Væsentlige ændringer]
De Britiske Jomfruøer
Egypten
England (og Nordirland):
Estland (Estonia)
EU
Filippinerne
Finland
Forbundsrepublikken Jugoslavien
Frankrig
Færøerne
Georgien
Gibraltar
Grækenland
Grønland
Guernsey
Holland
Hongkong
Indien
Indonesien
Iran
Irland
Island
Isle of Man
Israel
Italien
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Jugoslavien
Kenya
Kina
Korea
Kroatien
Kuwait
Letland (Latvia)
Libanon
Litauen
Luxembourg
Makedonien
Malaysia
Malta
Marokko
Mexico
Montenegro
Nederlandene
New Zealand
Norden

Øresundsforbindelsen
Nordisk bistandsaftale samt trækaftale
Forskudstræk i bopælsstaten artikel 3
Forskudsskat i arbejdsstaten
Forskudsskat erlagt i bopælsstat artikel 8 og 9
Overførsel af skat erlagt i et af de andre nordiske lande

Norge
Pakistan
Polen
Portugal
Rumænien
Rusland
San Marino
Schweiz
Serbien
Singapore
Slovakiet
Slovenien
SNG-staterne
Spanien
Sri Lanka
Storbritannien
Sverige
Sydafrika
Taipei
Tanzania
Thailand
Tjekkiet
Trinidad og Tobago
Tunesien
Tyrkiet
Tyskland
Uganda
Ukraine
Ungarn
USA
Venezuela
Vietnam
Zambia
Ægypten
Østrig

Mellem lande, der ikke er indgået personlig overenskomst imellem, gælder OECDs modelkonvention.

Kun lige problemet med relevansen som sædvanlig!

Som sædvanlig så er det fint at snakke om dobbeltbeskatningsaftalerne, men det er nu lige sådan at frifindelsen af HTS/SK ikke var begrundet i dobbeltbeskatningsaftalen men i de ændringer af praksis som 3 medarbejdere i Skat København sammen med tre medarbejdere fra skatteministeriet som ikke må medvirke i behandlingen af specifikke skattesager, alligevel blev enige med socialdemokraterne i Skat København om at Helle Thorning Smith/Stephen Kinnocks skattesag skulle behandles efter nye regler (og før du får en hjerneblødning så husk lige at ægtepar sambeskattes)

Du drømmer, Jens Ag. Eller spinner.

-Der er ingen frifindelse, da der ikke har været en retssag.

Du lyver om begrundelsen, jens ag.
Det, du bringer frem nu, er en oplysning, der kom frem for 1 uge siden i skattesagskommisionens afhøringer.
Dvs mere end 2 år efter, at SKAT behandlede selvangivelsen. ( der ikke skulle have været indleveret)

Der er ikke behandlet efter nye regler.
Der er behandlet efter loven.
Men under ligningen af selvangivelsen og nogle uvedkommendes angivelige forsøg på indblanding, blev det opdaget, - og det var jo helt enormt pinligt - at der engang er blevet lavet en mystisk 'afgørelse', der ikke var lovhjemmel til. Altså noget ulovligt, der lå i en mølpose.

Kinnock blev vurderet efter dansk personskattelov, ifølge hvilken han ikke er skattepligtig til Danmark. Han er ikke kvalificeret til det og SKATs sagfremstilling begrunder detaljeret med loven hvorfor.
Nemlig, at han ikke, som det er krævet for skattepligt, har opholdt sig i mindst 3 måneder uden afbrydelse i Danmark. Og han heller ikke har opholdt sig i ialt >183 dage om året i Danmark.
Det er parametre, der har betydning for både den danske skattepligt, men også for det skattemæssige hjemsted i forhold til andre lande.

I konventionen, som Danmark har med Schweiz siden 1972( så den er altså heller ikke lavet til ham personligt i din konspirationsteori) er 183 dages reglen helt afgørende.
Det er 183 dages reglen faktisk stort set altid.

Prøv at komme ind i realiteternes verden.

Alternativ realitet

Realiteterne er at andre er idømt skattepligt efter den regel som Kinnock er frikendt efter partifæller tog en særinteresse i at behandle denne sag og følgende at medarbejdere i skatteministeriet og Skat København har lavet ligningsPRAKSIS om. At de så samtidig ikke giver andre besked om at det åbenhart er "en forkert og ifølge dig ULOVLIG PRAKSIS" der derfor er lavet om hælder bare benzin på bålet.

For lige at korrigere dine fantasier - så er skat københavns begrundelse så fantastisk detaljeret at man ikke lige har fået meddelt at ligningspraksis er ændret så Kinnock går fri.

Hvis ikke lige at Erling Andersen og hans to kolleger, havde fået arrangeret at 3 venligt stemte medarbejdere fra skatteministeriet kunne involvere sig i denne sag (hvilket er ulovligt) og ændre praksis, så var Stephen Kinnock blevet skattepligtig i Danmark så langt tilbage som forældelsesfristen løber - FOR DET VAR LOVPRAKSIS PRE-Lex Erling Andersen

Det kan være at du hverken kan elle vil læse - men det er ikke noget der er sket for en uge siden - denne hidtil skjulte ændring af ligningspraksis er fremkommet ved at medarbejedere fra Skat København og medarbejdere fra Skatteministeriet - SOM IKKE MÅTTE HAVE MED SAGSBEHANDLINGEN AF KINNOCKS SAG AT GØRE - er blevet enige om at ændre hidtidig praksis. Hvis det havde været en tilfældig skatteborger der var blevet vurderet havde Erling Andersen formodentlig været fuldstændig uinteresseret i en regelfortolkning til fordel

Som du UDEMÆRKET VED så viser Kinnocks afgørelse ikke utvetydigt om han har har været i Danmark mere end 180 dage idet den venlige skattemand har opgjort (eller ihvertfald listet) dagene på årsbasis og ikke løbende som det kræves.

Det faktum et der ikke er tale om en lovændring men en ADMINISTRATIVT BESTEMT ÆNDRING AF EN SKJULT VEJLEDNING gør kun tingene mere mistænksomme

Det er muligt Jens ag

men det har borgerne fandme...

Kerneproblemet er, som jeg har skrevet. Skal man betale skat det ene sted, det andet sted, begge steder eller en mix.

På godt dansk. Skulle en Kinnock betale skat her, så skal han have skattefrihed i Schweitz.

En række af disse tåbebestemmelser er eller er ved at blive rettet igennem, så man får samme procedure i EU. Schweitz er ikke med i EU, men man har stort set fået dem med og også en række andre lande.

Man har så ikke fået rettet igennem her i landet, før man har fået en sag og har fået fingeren ud. Det burde være klart for alle, og er det vist næsten også, at det gamle kildeskattesystem er et dybt forældet lappeværk, hvor der snart skal ansættes arkæologer. Derfor er det at rette det igennem en vanskelig sag.

Som Du meget rigtigt skriver, så ér en række mennesker blevet ramt af de regler. Det er ikke det samme som det skal fortsætte med at være lige tåbeligt med en mulige trækprocenter fra 80 til 110, hvis landene ikke kan blive enige indbyrdes.

Jeg tager det lige igen. Kan Du forestile dig schweitziske skattemyndigheder opkræve topskat for Danmark af en britisk borger ansat i det udenlandsk firma og boende i det - uden selv at få deres.

At Du kan, er rent ud sagt helt hen i vejret. Det har ikke et hak at gøre med om Kinnock skal lignes af Københavns kommune eller Troels Lund Poulsen pampere eller ej.

Din med socialdemorkater og alt det der, kan jeg sagtens genkende og gælder naturligvis også med alle de andre, som har venner og veninder.

Omvendt så har landet faktisk fået en skattereform, som både har lagt skatteopkrævningen andre steder.Så meget mere mærkeligt er det, man ikke har rettet denne af mange misærer i løbet af vistnok 6 år under en borgerlig regering.

Endnu værre er det, man forsøger at kaste smuds på Thorne med den.

Denne omstilling har helt forbigået din opmærksomhed, for her er også flyttet ansvar i den borgerlige skattereform.

Det mest mærkelige synes jeg er, at en Skatteminister måske har blandet sig direkte i dette embedsværks arbejde.

Det man klynger sig til bortset fra den med at bøsser åbenbart skal betale anden type skat end os andre er, at man sommetider, måske skulle betale skat 2-3 år. Måske...

Det er jo netop nøglen. Den er jo baseret på en forhandling med et udenlandsk skattevæsen, hvor nogle i Danmark så endda mener, der er et tillæg om, at homoer betaler anderledes skat end os andre.

Du misforstår relevansen!

Det store problem med at Helle Thorning/Stephen Kinnock er de første danske skatteyder der bliver bedømt efter denne meget meget lempeligere regel, og at man samtidig holder det hemmeligt for skatteborgere, revisorer, andre skatteforvaltninger at man har ændret praksis.

Samtidig er det FORBUDT for skatteministeriets medarbejdere at medvirke i behandlingen af konkrete skattesager som det er sket i denne sag hvor man sågar har ændret retspraksis i et likke hemmeligt forum som ihverttilfælde indeholder mindst en tidligere S-politikker hvis kone siges at være kampagnemedarbejder for HTS.

Som "Social""demokrat" er det måske let at synes at en skattekommision hvis formål det er at tilsmudse Troels Lund Poulsen er glimrende, og at det er fuldstændig urimeligt at undersøge om der er foregået pression, bestikkelse, løfter, trusler, vennetjenester, politisk indblanding mv for at HTS/SK skulle få den særbehandling som de har fået.

Det pudsige i denne sag som du og jenni hele tiden forsøger at bortforklare er at hvis denne regelændring var sket overfor enhver anden skatteyder hvis sag ikke besynderlig vis håndteredes af en partifælle og dette så havde dannet præcedens for HTS/SK afgørelsen så havde det været mere eller mindre uangribeligt.

Du må have røget noget fjolletobak omkring homo beskrivelsen - det er jo fuldstændig ligegyldigt medmindre det viser at SK's binding til Danmark er mindre pga dette.

Det kan godt være at det gør ondt i jeres små socialdemokratiske hjerter, men faktum er at efter de regler der var frem til denne magiske afgørelse så var Helle Thorning og Stephen Kinnock skyldige i betydeligt skattesvig.

Med den venlige afgørelse fra Skat København blev det så kun til 170000kr som vores solidariske statsminister har tilranet sig pga hendes og mandens 14 fejlagtige selvangivelser som var forældende.

Moral, dobbelt moral, tripple moral - jeg tror at Helle Thorning har rekorden

Det har ikke noget at gøre med EU

På godt dansk. Skulle en Kinnock betale skat her, så skal han have skattefrihed i Schweitz.
En række af disse tåbebestemmelser er eller er ved at blive rettet igennem, så man får samme procedure i EU. Schweitz er ikke med i EU, men man har stort set fået dem med og også en række andre lande.

...

Beskatningsaftaler mellem landene har ikke noget at gøre med EU.
Det er OECD.
Langt mere verdensomspændende.

Danmark og Schweiz har haft DBO konvention i mange år.

Nej, Jens Holm - Sagen Stinker

De højeste skatteretslige instanser i landet har sagt god for den praksis og der er afgivet domme over andre skattydere efter denne praksis.

Skat eller skatteministeriets embedsmænd har ALDRIG tidligere haft et problem med denne regel. Det er kun når en af kammeraterne kommer i klemme efter regler som en lang række danskere er dømt under - regler der har fået folk til at lukke virksomheder i landet for ikke at kome i konflikt med lovene - at jantelovsparadiset SKAT synes at reglerne skal bøjes.

Det er som det altid har været at pampere beskytter pampere - nøjagtig som Social"demokraterne" nu synes at kommuner gennem lovgivning skal tvinges til kun at give arbejde til virksomheder der er organiseret den socialdemokratiske fagbevægelse, som så igen skal betale returkommission til Socialdemokratiet.

Det der er uomtvisteligt, ulovligt og som disse "venlige" "hæderlige" skattefolk har forbrudt sig mod er at de ikke må deltage i behandlingen af en skattesag - men det er jo i den socialdemokratiske bevægelse intet problem at man lige kommer til at foretage sådan en lille overtrædelse af de latterlige skateregler som erhvervsfolk skal leve under når det blot hjælper politiske venner med at komme til magten på løgne, bedrag og svindel. Men det passer godt på socialdemokraternes politiske moral.

dit vrøvl og fantasi bliver

ikke fornuft og realitet af, at du gentager det.

Sagen stinker ikke Jens Ag

Der er ikke nogen sag. Der har heller aldrig været nogen.

Der har været bevidst politisk tilsvining langt ud over, hvad dansk tradition eller burde byde.

Der er stadig fx fra samme bevidst onde og lede, perfide tyrkertro, så selv en angoraged ville vende rumpen på fx din form for Mekka og Medina.

Men det værste er, Du og andre i den grad formøbler 10.000`der, ja 100.000 af gode arbejdstimer af såvel offentlige som private midler.

Det dobbeltsyge er så, at det indtil videre langt overstiger de 12 minutter mere om dagen, som de ny ønskede vi skulle arbejde mere.

Din konklusion indbærer jo, at op til flere lande har krav på skat, når man flytter. Og praksis ved den nævnte DANSKE DUMME DÄNEN sær-regel er jo, at man så ind imellem er kommet til at betale meget mere i skat end i det dyreste land.

Er det god borgerlig politik - Ja, overfor Thorne og Kinnock er det vel..

I praksis snakker så fx Schweitz og Danamark om disse evt. enkelt tilfælde og søger at få en ordning.

Jeg gad nok se den SCHWEITZISKE SKATTETOPKRÆVER, som kradser penge ind til den danske stat og ikke tager noget af en borger bosat i Schweits, en britisk udlændig arbejdende i et ikke dansk firma, som bor der fuldtids med det hele undtagen kone og børn.

Konspiration, korruption eller tilfældighed?

Det er uomtvisteligt at medarbejdere i skatteministeriet ikke må deltage i behandlingen af specifikke skattesager - og grunden til den skattekommission som S, SF, R, EL har besluttet KUN skal bedømme ministeriets indblanding i Kinnocks sag - ikke om den socialdemokratiske ekspolitikker der har bedømt sagen efter et særligt sæt regler for politiske venner.

Det helt simple her er at 3 medarbejdere fra skatteministeriet har været med til et møde med 3 medarbejdere fra Skat København om skattebehandlingen af Kinnock/Thorning skattesagen og der samlet besluttet at ligningsvejledningen, og tidligere domme var forkerte, og at Kinnock/Thorning som de første nogensinde skulle frifindes efter denne nye praksis - der iøvrigt var så væsentlig at ingen andre skulle have at vide at der var nye regler og at det helleikke skulle beskrives i afgørelsen.

Der er ingen der beskæftiger sig med hvorfor Erling Andersen - en tidligere Socialdemokratisk politikker - ikke har ønsket at udfordre hvorvidt Kinnock har svaret enkelte emails og telefonopkald fra Danmark som dommen skriver eller vi taler om hundredevis eller tusindevis af tilfælde - om Kinnoch har varetaget sit indtægtsgivende arbejde i Danmark eller hans ophold har været ferielignende. Skat København har ikke engang indhentet specificeret opgørelse af telefonopkald som ret entydigt kunne have be- eller afkræftet om SK havde kommerciel aktivitet under sine 467 dage i Danmark.

Efter den ligningsvejledning der galdt på tidspunktet for at disse tre medarbejdere fra Skatteministeriet (ulovligt) blandede sig i sagsbehandlingen, og som var efterprøvet i retsinstanser, var Kinnock skattepligtig.

Det er meget sandsynligt at SK er skattepligtig fordi han også har udført arbejde i Danmark - en emsig skattemedarbejder kunne have dømt pga. af der møde SK har indrømmet.

Denne sag stinker så det batter, og hvis den fra højt niveau i ministeriet er fulgt tæt bliver argumenterne for dette bedre og bedre, for det er meget tydeligt at Thorning/Kinnock åbenbart er mere lige for loven end resten af befolkningen.

jens ag, det er langt ude

tangerer paranoia.
Og det er ihvertfald injurier.

Jeni og Jeg er vist enige og også Ole Mikkelsen

Uanset jeg aldrig kunne finde på at stemme hverken S eller SF, så er det forfærdeligt, at de helt sikkert mistede mandater ved det.

Den ny regering havde fået en margin.

Og rigtigt mange har spildt tusinder og atter tusinder, som så sandeligt sagtens kunne have været brugt til noget andet.

Og det er jo ikke slut. Man kalder det endda endnu for en skattesag i medierne, trods der ikke er nogen og heller ikke var.

Hørte en god vits på P1 fra vistnok en stribe i BT.

2 børn snakker. Den ene siger. Min mor og far dyrkede analsex ude på verandaen. Den anden siger : Hvad er en veranda.

Lidt dokumentation, der kan begrænse hysteriet

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2068261&vId=0

Prøv lige at læse ovenstående artikel igen og sammenhold med skat's pressemeddelelse i linket.

Jeg indrømmer lige ud at jeg har mere tillid til skat's pressemeddelelese end til ovenstående artikel, der egentlig bare pirrer konspirationsteorierne.

Jeg finder det dokumenteret at der slet ikke er tale om nogen praksisændring. Men om en helt banal uklar formulering i ligningsvejledningen, der jo udkommer hvert halve år. Hvor mange andre uklare formuleringer mon der er?

Den væsentligste konspirationsteori, der spirer hos mig er timingen i artiklen og 'nyheden'. Mon det er tilfældigt at 'nyheden' (som egentlig bare er en rutinesag, der øger tilliden til skat som embedsværk) behandles i medierne lige nu.

Her nogle få dage før Troels Lund skal afhøres i skattekommissionen?

Forkert, forkert, forkert..

Nye oplysninger fra skattesagskommissionen viser, at statsministerparrets revisor, Frode Holm troede, at Stephen Kinnock var skattepligtig i Danmark umiddelbart inden, Kinnock blev frifundet.
Dermed tegner der sig et billede af en revisor, der var langt mere bekymret end det, han gav udtryk for i offentligheden, skriver BT.

http://www.b.dk/nationalt/troede-kinnock-var-skattepligtig-i-danmark

Tænk, at man kan skrive så meget forkert på så få linjer.

Frode Holm er ikke revisor.
Han er ikke engang advokat.
Han er kun cand jur.

Han er ikke Thorning/Kinnocks.
Han er Socialdemokratiets.

Han var ikke bekymret.
Han braldrede ud i offentligheden, - han gjorde situationen mere og mere forkert og vanskelig mod Kinnock.
Og hans offentlige vås, at Kinnock var skattepligtig i Danmark og fik parret til, at indbetale 250 000 kr til SKAT,! tændte landet helt af.
Modparten ville ikke kunne have gjort en større katastrofe mod parret, end han har.

Kinnock er ikke frifundet.
Han har ikke været for retten. Han har blot fået behandlet en selvangivelse, som vi alle får hvert år i kommunens Skatteafdeling - en selvangivelse, som han ikke skulle have indleveret. Det var vist også Frode Holms forkerte idé.

Jeg håber, at Thorning/ Kinnock har så meget samfundssind, at de sørger for, at Frode Holms adfærd får de nødvendige konsekvenser.
Sådan et broddent kar skal ikke kunne fortsætte.

Spild at søge at lære Stanislaw A.Rydzewski noget

Man har i EU og en række lande netop søgt at slette de værste og tidsspillende fejl i beskatning i 2 lande, den såkaldte dobbeltbeskatning. Den har gang på gang gjort, man betalte mere i skat end i det dyreste skatteland.

Som det er beskrevet gang på gang og igen og igen, så er den åbenbart blevet opdaget/genopdaget, da Thorne-Kinnock kom i focus.

Som det også fremgår af lørdagens artikel, så laver man en aftale mellem de 2 lande om, hvor man så skal lægge sin skat i begge af landene, et af dem eller ingen af dem.

Da Kinnock jo er flyttet til schweitz, er brite i et ikke dansk firma, så kan de logisk nok lande på, at al skat betales i Schweitz efter deres skattesystem.

med ingen af de 2 lande menes, han jo er brite og faktisk endda har en lejlighed i London.

jeg kender ikke Hr Stanislaw A.Rydzewskis pekuniære situation; men efter de mange tilsvininger af Thorne og Kinnock uden andet end lunkent øl, lommeuld, bøvs og prut(se venligst de mange andre udfald og indfald fra den herre) at have det i, så er han så sandelig selv i stand til at søge at give andre en speciel behandling.

Man ville sikkert få ballade, hvis man påstod, han var temmeligt meget for meget i det røde felt - Jamen, så er det vel det brune eller det gule i en pølsevogn.

Jens Holm

De fleste DBOer er fra 1972.
Mange lever med dem. De er fuldstændig hverdagskost i enhver kommune.
Derfor tog det heller ikke Københavns SKAT mere end godt en uge at behandle selvangivelsen, - der ikke skulle have været indleveret.

Skurkene i den ikke-sags skandale er journalisterne og de upålidelige 'eksperter', som pressen har 'refereret'.

Det har været utåleligt at se på, da det jo kan skade mange mennesker, der har tilknytning til flere lande.
Man kender jo kommunernes kontormus, hvis de bliver i tvivl, tager de penge.

Aktørers adfærd i denne ikke-sag bør få konsekvenser.

Løgn og atter løgn. . .

Hvorfor vi andre ikke kunne regne med en "speciel" behandling i Skatten?

Hvem ?

Hvilken 'speciel' behandling har du ikke kunnet få?
Hvem har fået en speciel behandling i SKAT?

Hvem og hvornår

Hvem lavede den ulovlige ligningsvejledning?
Og hvornår?

Skattemor & Skattefar

Tænk lige på hvem der var skattedirektør!
Det var Erling Andersen, og han kom jo ikke ligefrem fra den blå blok, tvært imod.
Den afgørelse stinker af kammeraterri i værste skuffe, men som det gamle ordsprog sige: "Fanden hytter sine egne"

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden