Skatteminister Jonas Dahl angriber Rigsrevisionens kritik | Berlingske Politiko
Luk

Seneste nyt

Skatteminister Jonas Dahl angriber Rigsrevisionens kritik

Ifølge skatteministeren har Rigsrevisionen på flere punkter kritiseret Skatteministeriet på for løst et grundlag i sagen om de fejlagtige ejendomsvurderinger.

Thomas Søgaard Rohde og Michael Ørtz Christiansen, Berlingske Nyhedsbureau
Skatteminister Jonas Dahl. Foto: Liselotte Sabroe

Rigsrevisionen har været unødvendig hård i sin kritik af Skatteministeriet, når det kommer til de omstridte ejendomsvurderinger, som har medført, at tusindvis af boligejere i flere år har betalt for meget i ejendomsskat.

Det understreger skatteminister Jonas Dahl (SF), der mandag har offentliggjort sit svar til Statsrevisorerne, der i kølvandet på Rigsrevisionens kritik rettede en skarp kritik af ministeriet.

Ifølge skatteministeren er kritikken afgivet på et for tyndt grundlag:

»Skatteministeren tager overordnet Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik til efterretning. Det fremgår af skatteministerens svar, at der dog er konklusioner og vurderinger i Rigsrevisionens beretning og i Statsrevisorernes bemærkninger, som Rigsrevisionens analysegrundlag ikke i tilstrækkelig grad giver belæg for,« oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Læs mere: Statsrevisorerne svarer igen på skatteministerens kritik

Helt konkret mener skatteministeren, at Rigsrevisionen på flere konkrete punkter ikke havde et tilstrækkeligt analysegrundlag til at drage nogle af de konklusioner, som siden medførte den løftede pegefinger fra Statsrevisorerne på fire konkrete punkter.

Det drejer sig blandt andet om Rigsrevisionens kritik af træfsikkerheden af Skats ejendomsvurderinger, hvor man påpegede, at »75 procent af parcelhusene enten har været overvurderede eller undervurderede i forhold til salgsprisen«.

Men ifølge skatteministeren viser den »manuelle gennemgang og frasortering, at det datagrundlag, som Rigsrevisionen havde til sin rådighed, og som Rigsrevisionens vurdering af baseret på«, at det ikke er dækkende.

Læs mere: Statsrevisorerne svarer igen på skatteministerens kritik

I sit svar til Statsrevisorerne påpeger ministeren, at Skat ikke har brudt loven med de fejlbehæftede vurderinger, hvilket statens egen advokat, Kammeradvokaten, også har påpeget:

»Det er Kammeradvokatens samlede retlige vurdering, at det materiale, som han har fået forelagt, ikke giver grundlag for at anse Skats vurderinger af ejerboliger for at have været upræcise i en sådan grad, at Skats hidtidige fortolkning og forvaltning af vurderingssystemet falder uden for lovens rammer«, skriver skatteministeren.

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der senest 1. juli 2014 skal komme med anbefalinger til, hvordan et nyt vurderingssystem kan etableres.

Tophistorier Gå til forsiden