Unge borgerlige slås om kongehuset

Konservativ Ungdom angriber kampfællerne fra Venstres Ungdom, der nu går ind for at afskaffe kongehuset. Det viser forskellen på at være konservativ og at være liberal, lyder det fra KU.

Mads Mostrup Jensen, Berlingske Nyhedsbureau
Kongehuset bør afskaffes, mener Venstre Ungdom, der dermed er på samme linje som de øvrige ungdomspartier udover KU og Dansk Folkepartis Ungdom. Foto: Henning Bagger

Alle mennesker er født lige. Derfor er det uacceptabelt og ikke mindst udemokratisk, at det danske statsoverhoved arver sin position. Kongehuset skal afskaffes.

Det er holdningen i Venstres Ungdom efter weekendens landsstævne, hvor et flertal af de unge venstrefolk besluttede, at ungdomsorganisationen fremover skal arbejde for at gøre dronning Margrethe arbejdsløs.

Den holdning er man mildt sagt ikke enig i hos søsterorganisationen Konservativ Ungdom, der indleder et hårdt angreb på VUerne og deres nye syn på kongehuset.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at en såkaldt borgerlig ungdomsorganisation vil gøre op med en så fundamental institution i det danske samfund. Det er det diametralt modsatte af, hvad vi vil. Vi vil værne om kongehuset, som er i stand til at samle Danmark, siger KU-formand Kristoffer Beck.

Centralt punkt for liberale

Kampagnen skal også markere, at der rent faktisk er forskel på KU og VU, noget der normalt kan være svært at skelne med det blotte øje.

- Her har vi et ret centralt punkt. For mig at se skildrer det forskellen mellem, hvad det vil sige at være konservativ og at være liberal, siger de unge konservatives formand.

Hos VU vælger formand Morten Dahlin at reagere på kampagnen med et skuldertræk.

- KU er lidt som den irriterende lillebror, der altid kom ind og forstyrrede, når man havde det sjovt. Men man skal også være overbærende og tage sig af sin lillebror. Sådan har vi det med KU, siger han.

Kun KU og DFs unge vil bevare kongehuset

Debatten om kongehuset er et fast tilbagevendende punkt på VUs landsstævner. Det er således langt fra alle i ungdomspartiet, der støtter den officielle linje, og formanden forventer da også, at monarkiets fremtid vil komme på dagsordenen igen.

- Det er en konstant debat mellem principper og virkelighed. Der er jo ingen i VU, der mener, at de kongelige leger diktatorer, og vi forventer heller ikke, monarkiet i Danmark bliver afskaffet med den nuværende opbakning til kongehuset, siger Morten Dahlin og tilføjer:

- Men jeg mener, det er vigtigt, at vi tager den principielle debat, og så er det jo fint, at KU melder hårdt ud.

Med den nye holdning fra Venstres Ungdom er det kun KUerne og Dansk Folkepartis Ungdom, der går ind for monarkiet. Alle andre ungdomspartier støtter oprettelsen af en dansk republik.

Deltag i debatten: Skal Kongehuset afskaffes?

Kommentarer

Kongehus??

Kongehuset skal bevares.
Hellere bevare en institution, der har været centrum for dansk kultur og historie, end at følge en eller anden forskruget lighedsideologi.

At en republik er mere demokratisk end et monarki er noget vås.
Se linket under:
http://www.youtube.com/watch?v=KBvHBmpfXHM

Kongehuset minder jo om "Orden"...

Det interessante ved kongehuset er at det sætter demokratiet i væsentligt kritisk lys:

I hvilket grad fører nuværende institutionelle strukturer til, at det netop er dem, som har mest dømmekraft og karakter, som også kommer til at træffe beslutningerne på vegne af fællesskabet?

Hvor mange, som har kæmpet sig til magt, føler et ansvar for dem, som de får magt over?

Ansvarslighed var på anden måden indlejret i måden man tænkte på, da samfundet var mere hierarkisk. Konge undersåtter, adel len osv. Blixen var kritisk i forhold til demokratiet, netop fordi hun frygtede undergravelse mellemmenneskelige ansvarsforhold.

Der er også noget at hente i, "at privilegier følger med ansvar": "Man må yde for at måtte nyde" – men i mere subtil forstand end det afbilledes konkret arbejds/løn-mæssigt, da dette ikke nødvendigvis er noget, hvor man ”har hjertet” med. Dette ligger til gengæld i ansvarsforståelse.

I øvrigt kan man sige, at demokrati, liberalisme og kapitalisme er horisontalt dimensionerede størrelser; "alles lige ret", "alt som kan sælges - samme værdi". Kongehus minder som noget af det eneste om vertikalitet.

Selvom det i en vis forstand er noget andet, minder det derfor også om, at ”ageren ud fra kærlighed for et menneske”, må være over alt og ikke kan gøres op i f.eks. penge. Ligesom det ikke blot gælder kærlighed i nivelleret "poppet" forstand; kærlighed til mange og til fremtidige generationer via langsigtet kulturelt og samfundsmæssigt arbejde må i en vis forstand være over den mere subjektive slags.

En skolelærer yder også et vigtigt arbejde, men det er trodsalt vigtigere, at den amerikanske præsident eller ditto kinesiske, som f.eks. kan komme til at stå overfor spørgsmålet om at starte en atomkrig, er sit ansvar voksen.

Til samfundssind høre, at kende/indfinde sig på sin plads, samt at sætte andre på plads, hvis det er nødvendigt. Hvad ens og andres plads er, kan selvfølgelig være vanskeligt at afgøre og flytter sig løbende, men ideen herom er ganske væsentlig.

Jeg mener i øvrigt ikke, at det er partikularistisk at tænke sådan. Én selv, ens familie og folk man kender har selvfølgelig særlig forbindelse til det danske kongehus, men andre kongehuse el.lign. institutioner med samme funktion må normativt set være lige så vigtige.

Vil man finde et sted, hvor værdierne om "Orden" i nogen grad direkte praktiseres, kan man muligvis gøre det i karateklubber el.lign., som bygger på asiatisk mere hierarkisk grundlag, men kongehuset er det vigtigste vi har, som fælles kollektiv påmindelse.

Selvfølgelig er det nogle gange en skandale, som kongehuset fremstår, men reaktioner herpå hænger måske også fornuftigt nok sammen med håb om, at de kongelige (om end de ikke magtmæssigt kan opretholde en orden) kan minde os om mere dannet majestætiske opførsel, og således kan give er følelsen af, at de retteligt - i en vis forstand - udgør landets højeste repræsentation.

Uanset om kongehuset på et givet tidspunkt ikke optræder med værdighed, mener jeg derfor, at man bør kæmpe for at bevare det: Som påmindelse om en fortid / anden type orden, som kritisk modlys til nutiden - også for fremtidige generationer...

pålydende

Man skal ikke tage VUs nulydende ytringer for pålydende.
For så er de jo ikke V.
Man skal snarere bede partiets organisation stramme op om kriterierne for optagelse som medlem, så indmeldelsen ikke sker af personager fra enhedslisten, muhamedanere, Radikale.., som trojanske heste.

Kongehuset som påmindelse om den vertikale dimension

Kongehuset, som påminder om verdslig hierarkisk struktur, er for mig ganske væsentligt. Det sætter demokratiet i væsentligt kritisk lys.

I hvilket grad fører nuværende institutionelle strukturer til, at de som har mest dømmekraft, også kommer til at træffe beslutningerne på vegne af fællesskabet?

Hvor mange, som har kæmpet sig til magt, føler et ansvar for dem, som de får magt over?

Ansvarslighed var på anden måden indlejret i måden man tænkte på, da samfundet var mere hierarkisk, (omend den ikke nødvendigvis blev udvist). Konge undersåtter, adel len osv. Blixen var kritisk i forhold til demokratiet, netop fordi hun frygtede ødelæggelse heraf.

Jeg kan også godt lí, at privilegier følger med ansvar. Heraf følger mange indsigter: Yde for at måtte nyde – men i mere subtil forstand end det afbilledes konkret arbejds/løn-mæssigt, da dette ikke nødvendigvis er noget, hvor man ”har hjertet” med, hvad der omvendt ligger i ansvarsforståelse. I øvrigt kan man sige, at demokrati, liberalisme og kapitalisme er horisontalt dimensionerede størrelser; "alles lige ret", "alt som kan sælges - samme værdi". Kongehus minder som noget af det eneste om vertikalitet.

Selvom det i en vis forstand er noget andet, minder det derfor også om, at ”ageren ud fra kærlighed for et menneske”, må være over alt og ikke kan gøres op i f.eks. penge. Ligesom det ikke blot gælder kærlighed i nivelleret klassisk forstand; kærlighed til mange og til fremtidige generationer via langsigtet kulturelt og samfundsmæssigt arbejde må i en vis forstand være over den mere subjektive slags.

Endvidere minder det om, hvad der til samfundssind høre; at kende/indfinde sig på sin plads, samt at sætte andre på plads. Hvad ens plads er, kan selvfølgelig være vanskeligt at afgøre og flytter sig løbende, men ideen herom er central.

Jeg mener i øvrigt ikke, at det er partikularistisk at tænke sådan. Én selv, ens familie og folk man kender har selvfølgelig særlig forbindelse til det danske kongehus, men andre kongehuse el.lign. institutioner med samme funktion er normativt set lige så vigtige som det danske.

Vil man finde et sted, hvor værdierne om orden i nogen grad direkte praktiseres, kan man muligvis gøre det i karateklubber el.lign., som bygger på asiatisk inspiration, men kongehuset er det vigtigste vi har, som fælles kollektiv påmindelse.

Selvfølgelig er det nogen gange en skandale, som kongehuset fremstår, men reaktioner herpå hænger måske også fornuftigt nok sammen med håb om, at de kongelige (om end de ikke magtmæssigt kan opretholde en orden) kan minde os om mere ophøjet dannet opførsel.

God fornuft med et kongehus

Der er flere gode grunde til at foretrække et kongehus:

1) Garant mod misbrug
Er man et af de rigtigt pæne mennesker, kommer man ikke til tops i politik. Derfor er det vigtigt at politikerne ikke kommer længere end til statsministerposten, at de er nødt til at træde til side, når Kongen/Dronningen kommer. Monarken er en slags garant mod magtmisbrug på højeste plan.

2) Repræsenterer ikke en halv befolkning
Tænk tilbage på tidligere statsministre - skulle de have været vore statsoverhoveder? Nej, for groft sagt repræsenterede de hver især kun den ene halvdel af befolkningen.

3) Ikke udemokratisk
Selv i et demokrati vælges alle ikke. Det vigtigste er at den lovgivende forsamling, Folketinget, vælges. F.eks. udpeges ministrene, dommere, læger, togførere, osv., ikke ved folkevalg. I Frankrig og USA vælges statsoverhovedet ved hårde præsidentvalg, men det er de færreste danskere, som føler at sådan en løsning passer til Danmark.

4) National identitet
Kongedømmet er en del af Danmark, ligesom H. C. Andersen og rødgrød - en meget, meget væsentlig del af dansk kultur og historie. Uden en konge / dronning ville Danmark miste en meget væsentlig og stolt del af landets identitet. Vi kunne risikere at blive betragtet som en del af Sverige!
Desuden har fremmede præsidenter betydeligt større respekt for Dronningen, end for en politiker, som dem selv. Med et kongehus har vi noget, som mange andre ikke har.

5) God økonomi
Der er vist almindelig enighed om at en konge/dronning vækker betydeligt mere opsigt og sælger betydeligt bedre ved eksportfremstød, end en politiker ville gøre.
Et kongehus, dvs. en livslang konge / dronning med nærmeste familie, er billigere end en række af ekspræsidenter og deres enker eller enkemænd, inklusive deres politiske skandaler og skelletter i skabene, samt pension til alle de embedsmænd, som skiftes ud med hver ny præsident.

Det er lige præcis

derfor, de undergravende personager vil have kongehuset fjernet.

At være lige

Gad vide hvornår det går op for alle idealisterne at mennesker ikke er lige. Der vil altid være forskel på mennesker, da vi alle har forskellige mål og ønsker til livet.

Hvis vi tager kongehuset som eksempel, så er det en familie som for mange år siden kæmpede sig til magten. Og som beholdte den. At tilstandene siden da har ændret sig er så en anden sag.

Personligt sætter jeg stor pris på kongehuset. De er et godt billede ud af til, og yder stor respekt ud udlandet. Hvilket altid er godt.
Plus man kan groft sagt sige at det så giver 'de virkelige' magthavere mere tid til det de egentlig skal - lede landet.

VU er ramt af Zenia Stampe bacillen

En virus må have ramt VU'erne, en virus der kommer fra anarkisten Zenia Stampe, som ønsker at omstyrte Danmark og gøre det til en republik.
Danmark og monarkiet er en del af det at være dansk, og kongehuset en vigtig del i det at være dansk. Fjerner man dette samlingspunkt óg overlader det til en præsident som sandsynligvis kun har opbakning for omkring halvdelen af landets befolkning og som efter endt periode skal have livslang pension, så skyder Danmark sig selv i foden.
Historisk set er monarkiet den regeringsform der giver mest stabilitet og Danmark er verdens ældste ubrudte monarki, noget vi skal være stolte af.
Hvis dette går hen og bliver officiel Venstre politik, så får partiet min udmeldning dagen efter, og jeg vil bekæmpe det med alle midler.

Glimrende

Det er glimrende at VU vil af med den forældede udemokratiske institution. Det samler befolkningen lyder et af modargumenterne. Det svarer til at sige, at de der er for kongehuset, synes det er en god ide at bevare det.

Denne forskel mellem vu og ku kan jo forhåbentligt forklare hvorfor ingen er konservative længere

Bevar kongehuset! Økonomien taler for det!

Personligt finder jeg alt "royalt" komplet uinteressant.

Og jeg forstår udmærket at mange tager sig til hovedet ved tanken om de mange penge der går til lønninger ("appanage") til en lille flok personer der bare har været så heldige at være født ind i en familie der er kongelig - og så i øvrigt ikke har udrettet andet end dét.

Men vi må ikke glemme reklameværdien!

Når Dronning Margrethe eller Kronprins Frederik gør et eller andet i udlandet, så er der hunderede tusinder af royalister rundt omkring i verden der lægger mærke til det.

De er med andre ord med til at sætte Danmark på verdenskortet.

Det er ikke ualmindeligt at de fleste rundt omkring i verden tror at Danmrk er hovedstaden i Sverige - eller en by i Rusland. Men så gifter vores kronprins sig med en pige fra Tasmanien! Store overskrifter i Australiens svar på "Se og Hør" og "Billedbladet", ikke sandt?
Resultatet: Der er så godt som ikke én borger i Australien der idag ikke kender Danmarks navn og placering!

Den slags reklame kan næsten ikke købes for penge. Og hvad betaler vi for det? 50 - 100 millioner kroner om året, alt inklusiv?
Det er simpelthen røverkøb!

Det er svært at forklare for en bistandsklient eller en enlig mor med fire børn der har svært ved at få enderne til at mødes, mens de kan læse om en kongefamilie der bliver forgyldt udelukkende i kraft af at de er dem de er. Men det er ikke desto mindre en god forretning.

Så derfor: Bevar kongehuset! Bedre reklame for landet findes ikke!

Reklameværdi?

Det kan ikke være en gyldig grund, hvis vi skal forestille at leve i et demokrati, at bevare denne udemokratiske institution grundet dens reklameværdi.

Skulle vi så også have bevaret slaveriet? Det var trods alt billigere end lønnet arbejde?

Dronning Margrethe

Jeg vil hellere regeres af Dronning Margrethe end af et såkaldt liberalt venstre. Skulle vi ikke hellere afskaffe Venstre, og genindføre enevælden?

Kongehuset afskaffet, nej tak!

Har nu boet i udelandet mange aar, men foedt i DK og een af de ting der gjoer at jeg altid holder fast i Danmark er netop Konge Huset.

Paa mit pas er der tre loever og det er jeg rigtig stolt af. De tre loever er en konstant i historien og i en skiftende verden, et land jeg kender, et land jeg er saa utrolig stolt af at vaere foedt i.

Det meste af mit liv har det vaeret Hendes Majestaet Dronningen, som har vaeret mit samlingspunkt, under krigen var det hendes Far, Kongen, som var samlingspunkt for mine foraeldre.

Nu bor jeg i USA, kone, boern, amerikanske svigerforaelde. De undrede sig jo lidt over den her idee og et Konge rige, men efter lidt forklaring og et besoeeg paa Amalienborg og andre af de historiske danske slotte, begyndte de at se, hvorfor det er saa vigtigt for mange af os, at Kongeriget Danmark bestaar.

Dronning Margrethe, Daisy, har aabnet saa mange doere for Danmark, hendes Far stod som et samlings punkt i en tid hvor vi mest havde behoev for det, den kommende Kong Frederik vil foere os videere i fremtiden.

Saa nej, jeg kan ike personligt forestille mig et land uden kongeriget.

Regeringer kommer og gaar, Kongeriget bestaar!

Gode argumenter ?

Alle dem der siger nej til afskaffelse at Kongehuset har i 99.9% ikke en eneste god undskyldning for deres nej. Normalt er det eneste de skriver nej ;)

argumenterne er der

Læs første paragraf igen. Det er det vigtigste og tungtvejende argument. Vi lever i et demokrati, og kongehuset er ikke demokratisk

Et skridt på vejen.

Det eneste fornuftige V's Ungdom er kommet med i årevis!
I samme omgang skal Kirken adskilles fra Staten.

ja-ja kristian andersen

som muhamedaner er det jo din mission, at nedbryde vores vestlige samfund.

Nej - kongehus og Danmark er uadskillelige

Afskaf det ene og I mister det andet. I øvrigt er det noget vrøvl, at der skulle være noget udemokratisk over kongehuset som institution. Et stort flertal ønsker det så hvad mere kræver demokratiet? Vi vælger jo heller ikke vores statsminister og slet, slet ike vores skatteminister. Vi kom i EF/EU mod er stort mindretals ønsker og ingen spurgte os om politireform, amternes nedlæggelse, vindmølleparker, grænsernes nedbrydning, portenes åbning for indvandrere, skolenedlægninger, Fehmarnbro, Storebæltsbro, Øresundsbro....Der er nok andre folk og institutioner, som havde mere behov for 'demokrati' end det populære kongehus. Måske har VU bare fået radikale griller og mistet jordforbindelsen i landsmødeeufori - formentlig godt hjulpet på vej af godt, dansk bryg.

"Fundamental institution i danske samfund"? . . .

Vi har statsministeren, vi har parlamentet, og vi har EU's skyge parlement, - hvorfor skal vi have de royale overhovedet? De ligesom muhamedaner sørger for, at der kommer flere og flere "kongelige" på lønnings listen. Hr. Henrik drikker for meget og har øl mave, de andre lever sit liv i luksus og i mens vi har mange arbejdsløse og sultne danskere? Det er uacceptabel! Den mationet skal endeligt afskaffes ikke mindst i Danmark med også i andre "kongerige" i EU!

Venstres ungdom bliver forhåbentlig klogere, meget klogere!

Vi har et dejligt kongehus. Det er gammelt. Det er traditionsrigt, og det optræder med styrke og værdighed overalt.
Prøv at forestille jer en Villy Søvndal, som toppen af en delegation, der skal repræsentere Danmark. Det kan næsten ikke blive mere ringe.
Christian Gylstorff 777863/ Livgarden argang April 1968

ja!

godt gået

Nej, men vi skal udnytte det bedre.

Et ideelt fungerende demokrati sikrer at folket interesser respekteres, men i praksis er det de kortsigtede interesser, der prioriteres. Omvendt er det gode monarki kendetegnet ved at de meget langsigtede interesser er styrende. Derfor var den balance vi havde mellem demokrati og et indflydelsesrigt monarki i tiden før første verdenskrig meget befordrende for en frugtbar samfundsudvikling. Desværre blev dette ikke i tilstrækkelig grad påskønnet og monarkiet blev kørt endnu længere ud på et sidespor. Nu styres vi et demokrati, der befolkes af uerfarne politikere, der ikke har en tidshorisont, der går længere end til næste valg. Kunne vi skrue tiden en anelse tilbage og give monarkiet en reel medindflydelse, så tror jeg det ville være en gevinst for Danmark.
Vi har et monarki, der ikke fortjener rollen som Billedbladsmonarki, men bør have en langt mere aktiv rolle.

Jeg morer mig Konge..

med tanke på, at Hr. Lars Barfoed:
- "kyssede" med Margrethe (R) op til Valget 2011,
- følger V og R/S/SF til dørs på de bonede gulve i EU.

- Så tror jeg nok, at der er udsigt til at KU/K misligeholder prinsesse-drømmmen.

Mon ikke vi skal regne med at DFU/DF, på rigtig mange danskeres vegne, er de sande beundrere af Verdens ældste monarki og har forstået værdien heraf.

Jeg tror det.

KONGEHUSET KONSTITUERER DET KRISTNE DANMARK

Så hører vi også Venstres unge sige Fuck Danmark. Radikale siger det samme på lige fod med de malingskastende Enhedsliste - folk med smilende Susie / Johanne på slagbænken.

Det kristne Danmark har et værdigt ældgammelt Kongehus, som bedst repræsenterer Danmark, både ude og hjemme. Hvad ellers ?

Forestil jer Danmark fortalt til omverdenen af SF Villy Søvndal eller andre ateister ? Sikke dog et omdømme danskerne kunne få.

Kongehuset skal bestå,alene af den simple grund at Danmark er et kristent udviklet land med høje humanistiske idealer fornemt udtrykt af Kongefamilien.

De der tåbelige historier folk fortalte hinanden i bronzealderen

har altså desværre vist sig at være løgn, men det skal man nok åbne sin hjerne en lille smule på klem for at vide.

Hvis Kongehuset repræsenterer kristendommen, så er det da det bedste argument jeg har hørt til dato for at afskaffe det.

Hvorfor skulle vi afskaffe kongehuset !

De gør jo det de skal,og er desuden meget reprenentive for Danmark.Og hvad skal vi med et republik,udgifter ville jo stort set blive det sammen.Når vi ser en som republik som Frankrig,så nej tak.
Solkonge havde mere styr på sine undersåtter end de politkere som godt nok er folkvalgte,men som i Danmark er de ikke begavelsen der trykker.
Det var jo heller ikke det franske folk der valgte deres system i første omgang,men en flok tyveknægte der stjal med arme og ben.vi skal ikke have en eller anden halvtosse til at sidde som president i Danmark.

'Alle er født lige'

Sikke noget sludder og vrøvl.
Alle er født forskellige. Vidt forskellige.
Endda søskende i samme søskendeflok.

Er de unges tankevirksomhed virkelig nået sådan et lavpunkt.
Vi må virkelig have gjort noget ved den danske folkeskole.
Analfabetismen er som en fremadskridende epidemi - eller er det allerede pandemi?

VU - Hold nu op...

Jeg stemmer aldrig på Venstre igen.

Krisetider

Det virker som om at vi i Krisetider vil lave alt om. Man skal ikke smide alt overbord i fornyelsens tegn, der er også ting der skal kunne samle vores konge rige. Og hvem kan se Thorning som præsident.....ja, jeg spørger bare, det virker som om der er gået Xenia Stampe i denne debat.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden