Værnepligten og de operative kapaciteter.

Vi kan være glade for, at værnepligten bestod. Dermed har vi også i fremtiden sikret forsvaret en folkelig forankring, samt sikret at de operative kapaciteter fortsat består.

Marie Krarup (DF) Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Det lykkedes til Dansk Folkepartis store glæde at bevare værnepligten som princip og at få den garanteret frem til 2020 i det netop indgåede forsvarsforlig. Og det lykkedes at bevare det reelle indhold i værnepligten ved at stå fast på, at antallet af værnepligtige skulle være på et robust niveau.

Det er en stor sejr, at værnepligten består som princip, fordi regeringen ønskede værnepligten suspenderet. Det står der i regeringsgrundlaget, - og det er en værdipolitisk mærkesag for regeringspartierne. Men det lykkedes altså ikke.

Det er også en stor sejr, at det lykkedes at fastholde værnepligten på et højt niveau, - helt nøjagtigt 4200 per år. Regeringen ønskede som bekendt 0 værnepligtige. Det betyder meget for især hæren, at der er en stadig strøm af værnepligtige, som man kan rekruttere til reaktionsstyrkerne, der er dem, der kæmper i Afghanistan. Hærens antal af værnepligtige er kun blevet reduceret fra 3300 til 3000 med det nye forlig.

Vi sender ikke værnepligtige i krig i dag. Værnepligtsuddannelsen på 4 måneder er helt utilstrækkelig for en kampsoldat. For at komme til Afghanistan skal man melde sig til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse efter værnepligten og gennemgå i alt mindst et års træning. Så man kan sige, at værnepligten er en lang praktiktid, hvor man finder ud af, om man er god til at være soldat og har lyst til at gå videre med det.

Ca. 25 % af de værnepligtige i hæren vælger at fortsætte i forsvaret med reaktionsstyrkeuddannelsen og en udsendelse til Afghanistan. Med det fortsat høje værnepligtstal kan hæren kæmpe i længerevarende operationer, fordi der er sikret en tilgang af nye folk. Man behøver ikke at sende de samme folk af sted igen og igen, som man ville gøre med en professionel hær. Og vi har jo set, hvor belastende det er at skulle udsendes for ofte.

Derfor er antallet af værnepligtige i hæren afgørende for dens udholdenhed. Med det nuværende antal er forsvarets operative kapaciteter altså ikke beskåret, selvom Politikens lederskribent påstår det lørdag den 1. december. Og skulle man få brug for et endnu højere antal værnepligtige er det i det nye forlig blevet indføjet, at Forsvarsministeren – uden at spørge forligspartierne – kan forhøje antallet af værnepligtige.

Systemet med værnepligt virker godt og har i mange år sikret os et kvalitetsforsvar med en alsidig social sammensætning. Vi har ikke en ”krigerkaste” og vi ser ikke forsvaret som en ”stat i staten” med folk med andre normer end os andre. Vi har et forsvar med en bred folkelige forankring og en stor opbakning i befolkningen. Ordningen er bestemt ikke forældet og irrationel, som Professor fra Center for Militære Studier Mikkel Vedby Rasmussen sagde i sine kommentarer til det nye forlig.

Forsvarschefen sagde det meget klogere:” værnepligten har tjent os godt i mange år.”

Ja, det er et system, der virker. Hvorfor skulle man dog afskaffe et system, der virker godt, når det ikke er alarmerende dyrt og det samtidig har en positiv indvirkning på det civile Danmark og de unge mennesker, der prøver turen? Også for dem, der ikke kommer ind, har værnepligten betydning, – for alle unge mænd skal i dag forholde sig til forsvaret af Danmark, når de fylder 18 år. Det er godt at tvinges til at tænke i retning af: ”hvad kan jeg yde for mit land?”, i stedet for, som det oftest er tilfældet i retning af: ”hvad har jeg ret til?”

Vi kan være glade for, at værnepligten bestod. Dermed har vi også i fremtiden sikret forsvaret en folkelig forankring, samt sikret at hærens operative kapaciteter består.

Kommentarer

Tillad mig lige at rekapitulere.....

Altså, unge mænd (ikke kvinder. Kun mænd) er for dumme og ubegavede til at staten tør overlade det til dem selv at beslutte om de vil være soldater. Det er meget bedre at overlade den slags beslutninger til andre - helst kvinder sidst i fyrrene. De har langt bedre indsigt i hvad der er godt for unge mænd.

Overlader man det til de unge mænd selv at træffe beslutning, risikerer man således at de fravælger forsvaret. Og det er jo simpelthen så indlysende dumt, så de unge mænd ved den blotte tanke herom simpelthen har diskvalificeret dem selv som beslutningstagere.

Endelig er det naturligvis magtpåliggende for det omkringværende samfunds psykiske velbefindende, at der blandt soldaterne er nogle "tvungne", der så - som menige - kan gøre oprør mod systemet indefra, så det ikke bliver en stat i staten.... Altså kun en lille smule oprør selvfølgelig, og så må de selvsagt tage deres straf herfor.

Skulle det ulykkelige ske at der på et tidspunkt er 100% frivillige, må staten beklageligvis give afslag til en række af de frivillige, så der stadig kan være plads til nogen, der kan tvinges ind. For det hele falder sammen hvis forsvaret skulle risikere alene at have frivillige. Det bliver totalt ragnarok. Ligesom det jo er i Sverige, Norge, England, Tyskland, Frakring, Belgien, Holland, Spanien, USA osv. osv.....De krigsliderlige bananrepublikker....

Nedlæg militæret og forlad NATO

Marie Krarup og DF kan ikke tage æren for værnepligtens bevarelse. Værnepligten er på vej ud, fordi Danmark ikke længere er strategisk mål for nogen fremmed nation.
Derfor kunne man lige så godt spare hele militæret væk, og nøjes med civilforsvaret og en frivillig folkemilits som hjemmeværnet. Samtidig kunne Danmark med fordel melde sig ud af angrebsalliancen NATO.

Jeg har aldrig købt den med den folkelige forankring vha.

værnepligten. Den opgave klares væsentlig bedre af Hjemmeværnet.
At jeg så ikke mener at værnepligten gør den store skade i dag, det er noget andet; så min betænkelighed går alene på om det ikke kun er spild af penge. Personlig mener jeg at værnepligten har gjort mere skade end gavn på forsvaret.

Problemet ligger nok så meget i om beredskabet til indsættelse i Baltikum kan opretholdes på et tilstrækkeligt niveau.
med 4 mdr. uddannelsestids så vinder man tid til en folketingsbeslutning om forlængelse, skulle det blive nødvendigt. I praksis taler vi nok om, at der er vundet et år i varslingstid, så...
Det er selvfølgelig ikke gratis - om det er hensigtsmæssigt har jeg ikke efterretningsoplysninger til at vurdere.

Hvis Dansk Folkeparti ønsker at udlægge det som en sejr, så for min skyld gerne.

Jamen så er det jo godt; eller?

Nu er der jo tale om en betragtelig/væsentlig besparelse på budgettet, -i forhold til "uændrede operative scenarier, og muligheder".

Så hvis DF mener andet end forsøg på skjult "stemmegafleri", -så ville det pynte med lidt sammenligning med lande "i EU" som har fjernet vpl, og deres effektivitet i forhold dertil!

Klart at Den Kongelige Livgarde og Gardehusarerne er et godt værnepligtsemne! Men Flemming Vinther som er bossen for de professionelle soldater (HKKF) bør man måske tillægge lidt opmærksomhed, for han har set den halve milliard der blæser ud over Vesterhavet, -istedet for materiel o.a. der direkte kunne gavne kampindsats og sikkerhed for hans basser.

Omstillingsprocesser.

Når man skifter den fundamentale forsvarsplan så radikalt som man gør i disse år - vi skal vel tilbage til den sene middelalder for at se noget lignende - så nedlægger man ikke noget før det nye er på plads.

Med "på plads" menes, at alle kager er klappet med allierede og internt. De senere års engagementer har simpelt hen pillet forbehold væk. Alene Libyen fik amerikanske admiraler og generaler til at genoverveje deres vurderinger. Jeg har set amerikanske chefer snurre rundt så hurtigt, at kasketten blev hængende i luften (hvorfor de har den på indendørs har altid været mig en gåde).

Der er mere end tænkeligt, at den mødeaktivitet, både statsministeren og forsvarsministeren har været til i USA for et par måneder siden, har drejet sig om muligheden for at fremskynde en fase af omstillingen.

Her skal man lige være klar over, at USA sidder med gaspedalen. Helt enkelt fordi så meget af det materiel vi skal bruge er amerikansk (specielt, når det drejer sig om fly). Her er prisen som udgangspunkt så høj, at en fremrykning fra år 2050 vil give et budgetproblem af den anden verden; men se det fikser man lige med en prisreduktion. Der var nogen, der mumlede om man ikke kunne nøjes med 7 i stedet for 9 helikoptere.

Tilsyneladende er svaret: NEEEEEJ. Prisen vil formentlig være den samme om der er 7 eller 9!

Sådanne små forhandlingsfif har det med at lægge tingene på plads MEGET hurtigt.

Det er da amerikanerne, der har skubbet på! Hvad tror I ikke et amerikansk hangarskib koster i drift? Hvis der ikke er brug for det, skal det da hugges op!

HKKF bossen ikke helt i trit

Nu er det sådan, at HKKF bossen ikke altid er med sine medlemmer, som at han mener det er bedst det er rødt på magten, okay, set udfra et forsvarssynspunkt er det det dårligste der kunne ske. Han er ved at sælge ud, med henblik på et bedre job i pampervældet. På intet tidspunkt har han været ude og spørge sine medlemmer.......de betaler jo bare hans løn....

Jeg tror du misforstår.

HKKF's hovedproblem er at deres medlemmer er hårdt belastet af mange udsendelser. Det HKKF havde håbet var en lidt større styrke at tage fra, så det ikke er de samme, der om og om igen skal tage tørnen.

Det har HKKF ret i, for det ER udsendelse til krigsområde - og uanset hvor godt forberedt og rutineret man er, så slider psykisk. Vi ser nu psykiske kampskader, som vi ikke har set siden krigen i 1864 på soldater.

Kvinder i trøjen - TAK!

Kvinder burde afholde sig fra at udtale sig om værnepligt når de nu i deres feministiske selvretfærdigelse er fritaget for værnepligt. Når trunten Marie Krarup skriver: "Vi kan være glade for, at værnepligten bestod. Dermed har vi også i fremtiden sikret forsvaret en folkelig forankring, samt sikret at hærens operative kapaciteter består." burde hun skamme sig på sit køns vegne over ikke at være forpligtet på samme måde som os mænd.

Suk

Hvorfor går det altid galt når det parti blander sig. Der er da ingen grund til at de unge mennesker skal tage fri for skole/uddannelse/arbejde whatever for at møde op på Forsvarets Dag til ingen verdens nytte når nu der praktisk taget ikke er nogen der tvinges til at aftjene værnepligten. Og ordningen er NETOP forældet og irrationelt - men DF hylder jo til stadighed det forældede istedet for at drømme om en ny og bedre fremtid.
Og med hensyn til i hvilken retning de unge tvinges til at tænke i retning af, så er det nok nærmere "hvordan slipper jeg udenom...". Det gjorde jeg i sin tid - uden held - og det gjorde min søn også.

Og det er Dansk Folkepartis fortjeneste ?

Jeg medgiver, at de konservative kan lære af DF´s taktik med først at stille sig på bagbenene og derefter at få det til at se ud som om partiet har sikret værnepligtens bevarelse. Men DF spinner en for lang ende her.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden