Venstre vil sænke danskernes lønniveau

Løn som i Tyskland og skat som i Sverige. Venstres Claus Hjort varsler en ny, skrap kur.

Foto: Keld Navntoft

De danske lønmodtagere skal indstille sig på otte års løntilbageholdenhed, der gradvist skal bringe det danske lønniveau ned på niveau med Tysklands. Sådan lyder den opsigtsvækkende melding fra Venstres Claus Hjort Frederiksen, der i et interview med Berlingske skitserer en vidtgående økonomisk plan, der skal styrke danske virksomheders konkurrenceevne, sænke mindstelønnen og det generelle lønniveau.

»Lønstigningstakten skal ned, så vi kan indvinde det gab, der er på omkring 15 procent i forhold til Tyskland,« siger Claus Hjort Frederiksen, der er tidligere finansminister.

Planen kan i givet fald få store konsekvenser for det danske arbejdsmarked. Mindstelønnen er markant lavere i Tyskland end i Danmark, og de generelle lønomkostninger er ifølge Eurostat 63 kr. lavere per arbejdstime.

»Vi har brug for en otteårig periode, hvor vi konsekvent politisk forfølger det at blive konkurrencedygtig. Det betyder, at vi hvert år må afstå fra en stigning, som vi har været vant til,« siger Claus Hjort Frederiksen. 

Læs mere: Bertel Haarder: »Der kom vi ud på skråplanet«

For at nå målet foreslår Claus Hjort Frederiksen samtidig en historisk stor sænkelse af skatten, der skal bringe Danmark ned på niveau med Sverige. Det vil kræve en skattelettelse på 65 mia. kr., som ifølge Hjort blandt andet skal finansieres af offentlige besparelser. De borgerlige kolleger i Liberal Alliance og de Konservative er henrykte over Hjort Frederiksens plan, mens Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, afviser den.

Læs mere: Kommuner accepterer løndumping

»Hvis man aflyser lønstigninger eller decideret siger, at folk skal gå ned i løn, så vil mange lønmodtagere med rette synes, det er forkert, fordi mange virksomheder vil kunne præstere et overskud,« siger han. Hjorts plan skaber samtidig en skarp politisk kant til regeringen. »De politiske skillelinjer bliver stadig tydeligere. Men det er mærkeligt, at vi har haft et Venstre, som for kort tid siden mente noget helt andet,« siger den radikale partileder, Margrethe Vestager. Socialdemokraternes politiske ordfører kalder planen »komplet vanvittig«. »Det er det mest usympatiske angreb på lav- og mellemindkomstfamilierne i Danmark, vi hidtil har set,« siger Magnus Heunicke.

Kommentarer

Lad os starte med de folkevalgt

Lad os starte med de folkevalgte - de går 20% ned i løn og får samme pensionsvilkår som resten af befolkningen - så kan vi begynder at se på alle andres løn - men først de folkevalgte eller mener Frederiksen måske at det kun er os andre der skal ned i løn?

Hvad foretrækker du?

En høj løn og ingen arbejde eller...
Hvilken glæde ligger der i for dig som lømodtager, at din fagforening kæmper for at bevare en løn, der gør at Danmark taber arbejdspladser?
Hvis du er af den tro og overbevisning om, at du i tiden fremover bliver forsørget af samfundet under din arbejdsløshed, så tænk om igen for den tid er forbi.
Dagpenge og kontanthjælp vil i fremtiden blive en saga blot, for intet samfund, der skal overleve, kan have borgere, der lever af andres arbejdsindsats.
I Danmark lever 1/3 del af befolkningen af overførselsindkomster, betalt af dem, der gider at arbejde og af arbejdsgivere, der gider at bevare virksomhederne i et land og med en regering, der gør alt for at nedlægge de få arbejdspladser, der endnu er tilbage.

arbejde smartere

Jeg er enig i at de offentlige udgifter skal markant ned. 65 mia. er beskedent. Det offentlige har et enormt spild og frås, og 100 mia. er slet ikke urealistisk.

Derimod er jeg ikke enig i at lønnen skal holdes tilbage. Det handler om at vi arbejder smartere ikke billigere eller mere. For at arbejde smartere skal topskatten simpelthen væk og det samme gælder bilskatter og ejendomsskatterne.

I stedet for at sammenligne os med Tyskland så burde vi maåske hellere se til Schweiz, der har de højere lønninger og langt lavere skat, og en meget mere effektiv offentlig sektor.

De har meget mere velstand.

Venstres nye slogan

Det må ikke være dyre at være dansker. danskerne skal bare ha halvt så mange penge, at handle for.

Vennetjenesten

Det er ikke overraskende at Claus Hjort mener, det han gør. Det er heller ikke overraskende, at han heller ikke kan finansiere sine skattelettelser.
Det er ikke overraskende, at Claus Hjort mener at lønnen skal ned - det der ville overrakse, ville være at han samtidigt lovede at boligudgifterne, fødevareudgifterne, transportudgifterne og så videre, ville blive sat tilsvarende ned - men det kan han jo ikke - for da ville han jo gå imod vennerne, der støtter Venstre, der betaler for Løkkes "ministerbil" og der betaler for Venstres kampagner.
USA's skattesystem er Venstres og Lars Løkkes våde "danske drøm".
Velfærdsstaten er en sten i Venstres sko!

Danmark er verdens næstrigeste land

Det haster med forandringer, så vi kan komme helt til tops.
Ideologisk har han sikkert ret, samfundsøkonomisk har han vist ikke indregnet alle faktorer.

Danmark er verdens næstrigeste land

Det haster med forbedringer, så vi kan komme helt til tops.

Brug nu logikken Danmark

Hvis et firma er i bekneb, kører med underskud, og ikke formår at levere - hvad gør man så? Man retter op ved at være tilbageholdende med lønningerne, skære i omkostningerne, effektivisere, og i det hele taget skære det overflødige fra. På den måde er der håb for virksomheden igen er styrket og påny kan ansætte flere.

Gør man det samme fra firmaet Statens side, er der straks ramaskrig fra diverse krævende danskere om velfærdsmassakre, østeuropæiske tilstande, og hvad der evt måtte være værre.

Obama er er mange danskere der ser op til. I hans takke tale forleden sagde han nogenlunde følgende: don't think what can be done for you, but what can be done by you.

Netop her er essensen i Danmarks problemer - der er for mange der tænker på hvad de får ud af det. Der er tit mange "røde" der anklager mange "blå" for at være egoister, men i virkeligheden er det omvendt idet mange røde tænker mest i hvad kan staten gøre for mig. Og da antallet af røde er flest så stiger statens udgifter år for år.

Danmark er nød til at tage virksomhedenskuren hvis Danmark skal overleve på sigt, alle må være tilbageholdende og staten må skære i de ydelser der bliver givet.

Havde staten været ligeså stram i sin egen omkostningsstyring som staten har pålagt kommunerne, så ville en del af kuren allerede have været taget, og det havde ikke været så nødvendigt med de tiltag som Claus Hjort foreslår.

I virkeligeheden er det ikke så slemt som det lyder. 65 mia er ca 6,5 pct af statens udgifter, et tal der burde være indenfor for rækkevidde at opnå igennem veltænkte og gode besparelser og effektiviseringer

Bravo

Det er det, der skal til. Ned med lønnen og ned med skatten, så lønmodtagerne har det samme til rådighed. Vi kan da konkurrere og bringe arbejdspladser tilbage til Danmark. Det kræver bare, at politikerne begrænser deres deres uhæmmede lyst til at bruge penge.

Løn dumping virker ikke Claus Hjort Frederiksen

Kære Claus Hjort Frederiksen din kur virker desværre ikke, men lønnedgang kunne være en ønsketænkning fra Vicedirektør Mads Lundby Hansen tænketanken Cepos. Ifølge artiklen i Avisen.dk 19.jan. 2011
Ingen af deres filosofier har til dags dato ført til det store efter min mening.
Prisen for nedsættelsen af top skatten og fastfrysning af ejendomsværdiskatten. Fradrag for udearbejde. Dobbelt husførelse samt løn tilskuds job samt aktivering øget arbejdsudbud, betales nu med.
Nedsættelse af Dagpengeperioden til 2.år og genoptjeningsperioden. Forhøjelse af alderen for efterløn, samt andre sociale nedskæringer Privatisering m.v.
Resultat er at virksomheder og Banker krakker, vil ikke låne penge ud. Kreditforeninger vil heller ikke, er igen, lige med mere lønnedgang, mindre forbrug og flere ledige en spiral uden ende.
Nedsættelsen af løn som i Tyskland kan ikke praktiseres i Danmark uden at ændre mange på andre ting.
Tyskland.
Skatten har 6. Skala trin så man betaler efter indtægt og ikke som i Danmark hvor lavtlønnede, arbejdsløse eller pensionister betaler samme bundskat som dem der har store, indtægter med rente og pensionsfradrag, og afskrivninger. m.v.
Arbejdsgiverne betaler store beløb ind til pension for ansatte i Tyskland.
Der gives store tilskud til briller, medicin, tandlæger fra deres sygekasse. Gives ikke i Danmark.
Momsen på Fødevarer 7. %. Moms 19 %. Afgift på biler er ikke som de danske. m.v.
(Grænsehandelen) Ejendomsværdiskat af bolig findes ikke. Afgift på brændsel til opvarmning Olie, Gas m.v. er langt mindre. Private ejendomme kan først sælge efter 10 år Skattefri.
Ikke som i Danmark hvor de kan sælges med million fortjenester, blot man har boet i dem.
Sociale ydelser ”Bil op til 75,000 kr. hus på 130 m2. til familie og 75 m2. til enlige kan beholdes ved arbejdsløshed og overgang til kontanthjælp.”
Ledigheden lige så høj i Tyskland som i Danmark selv om de er 63.kr.lavere.
Konklusion er, din kur med lønnedgang virker ikke.

Venlig hilsen
Formand i Foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
www.Rejsearbejdere.dk

Alle Jer som nu på typisk "den danske model" måde angriber...

det største borgerlige parti i Danmark, har overhovedet ikke forstået den situation Danmark og os allesammen nu er i.
Det bliver formentlig Danmarks undergang hvis I ikke nu vågner op og tager skeen i en anden hånd.

Ideen er vanskelig at sælge -

Fordi folk ikke forstår det solidariske og fornuftige i ideen. Så skulle skatten på alm indkomst sættes ned og skat på selskabsoverskud skulle sættes op i de 8 år tilpasningen skulle vare -- Teorien er god nok - men forståelsen vil ikke være til stede - med vernlig hilsen Jacob Schønberg

Gamle ideer og teorier - kom ind i kampen Venstre...

Ideen har været fremme før, sænke lønniveauet og følge Sverige og Tyskland modellen. Problemet er bare at begge lande gennem 10 år holdt lønnen nede. De giver landene store fordele men så sandelig også store ulemper.
Som eksempel har Tyskland store udfordringer med en underklasse af helt almindelige arbejdere der ikke kan forsørge sig selv med et fuldtidsjob, en stor indvandring fra østlande, der tiltrækkes at en løn - der selv om den er lav, er mere attraktiv end ingen løn. De har nok høj produktivitet men den er baseret på en massiv social slagside.

Løsningen på DK's udfordringer er da ikke at efterligne Sverige og Tyskland modellen, vi er allerede 10 år bagud - men at tænke nye innovative løsninger. Hjorts ide svarer jo til at spare sig til succes og helt i tråd med de økonomiske teorier opstået i 1950’erne.

Sats hellere på grønne løsninger, lad os investere os til succes, gør det attraktivt for virksomheder at etablere sig i DK – der er andre faktorer end løn, eks. er vores arbejdsstyrke højtuddannet/specialiseret og kvaliteten af vores produkter er høje og kan måle sig med den øvrige verden og i flere tilfælde overgår den sågar.

Øg produktiviteten gennem investeringer i bedre maskinparker i de danske virksomheder. Sats på den underskov af små og mindre virksomheder og lad dem vokse store og derigennem skabe nye jobs.

Men hvor er det egentlig trist at se den samlede blå blok, der udelukkende lytter til økonomiske teorier der er flere tilfælde er forældet ifht vores komplicerede samfundsmodeller…

Kom ind i kampen Ventre – stop genbruget af gamle utidssvarende ideer og tænk nye tanker for at få Danmark ud af krisen… og lad mig igen få lyst til at stemme borgerligt…

Klar udmelding men mangel på nytænkning fra Venstre

Ideen har været fremme før, sænke lønniveauet og følge Sverige og Tyskland modellen. Problemet er bare at begge lande gennem 10 år holdt lønnen nede. De giver landene store fordele men så sandelig også store ulemper.
Som eksempel har Tyskland store udfordringer med en underklasse af helt almindelige arbejdere der ikke kan forsørge sig selv med et fuldtidsjob, en stor indvandring fra østlande, der tiltrækkes at en løn - der selv om den er lav, er mere attraktiv end ingen løn. De har nok høj produktivitet men den er baseret på en massiv social slagside.

Løsningen på DK's udfordringer er da ikke at efterligne Sverige og Tyskland modellen, vi er allerede 10 år bagud - men at tænke nye innovative løsninger. Hjorts ide svarer jo til at spare sig til succes og helt i tråd med de økonomiske teorier opstået i 1950’erne.

Sats hellere på grønne løsninger, lad os investere os til succes, gør det attraktivt for virksomheder at etablere sig i DK – der er andre faktorer end løn, eks. er vores arbejdsstyrke højtuddannet/specialiseret og kvaliteten af vores produkter er høje og kan måle sig med den øvrige verden og i flere tilfælde overgår den sågar.

Øg produktiviteten gennem investeringer i bedre maskinparker i de danske virksomheder. Sats på den underskov af små og mindre virksomheder og lad dem vokse store og derigennem skabe nye jobs.

Men hvor er det egentlig trist at se den samlede blå blok, der udelukkende lytter til økonomiske teorier der er flere tilfælde er forældet ifht vores komplicerede samfundsmodeller…

Kom ind i kampen Ventre – stop genbruget af gamle utidssvarende ideer og tænk nye tanker for at få Danmark ud af krisen… og lad mig igen få lyst til at stemme borgerligt…

Hvad med de rigestes lønfremgang på 12%?

"Mens de fleste danskere oplever vigende realløn, kan Danmarks ti rigeste konstaterer, at deres samlede formue er vokset med 12 pct. siden 2011 til knap 173 milliarder kr. i år. I hvert fald ifølge Berlingske Business Magasins 2012-opgørelse over landets 100 rigeste."
http://www.business.dk/ledelse/danmarks-rigeste-bliver-bare-rigere-og-ri...

Ja Steffen..heldigvis har du ret...

De 100 rigeste er nemlig rige fordi de står tidligt op om morgenen, arbejder flittigt, holder sine ingåede aftaler med andre mennesker, arbejder meget mere end 37timer (ofte 60 timer), køber ikke noget på afbetaling, har aldrig været medlem af en socialistisk fagforening og vil ikke udsætte sig for skammen ved at stå i kø på et socialkontor og be om andre folks penge.

Det passer også på mig, derfor har jeg 12 mill i banken og kan nyde min alderdom, men jeg har heller aldrig ladet mig styre af en socialistisk fagforeningspamper.

Alle taberne i samfundet og i livet er karakteriseret ved de fjolser som står udenfor Vejlegården med et rødt kommunistisk flag i hånden, de kommer aldrig videre, men de synes de er noget stort når de synger "internationale".
Hvor herre bevares.
Hvad med dig selv Steffen..er du "en go socialdemokrat" ?

Det kræver en samlingsregering på midten

Jeg kan godt lide Claus Hjort Frederiksens opskrift på en større samfundskage, så der bliver mere at deles om, ved at vi som samfund sætter os selv igang med at bestille noget mere.

Lad os endelig hjælpe Claus Hjort med at folde værktøjskassen ud, så selv Magnus Heunicke opdager, at der er mange konstruktive måder at skabe dynamik og fremdrift på, også sådan at der kun bliver vindere og ingen tabere.

Lavere grundløn og lavere skat suppleret med retfærdige begrænsninger i udbytter og topgager. Og gerne gulerødder i form af solidarisk bonus af overskud i produktive erhverv. Og bonus til medarbejderne i det offentlige ved faldende budgetter.

Hvis jeg var Magnus Heunicke, ville jeg se Hjorts udspil som en fremstrakt hånd, men det er nok for meget at forvente af Socialdemokraternes mest inkarnerede V-hader. Men jeg håber, der findes midtsøgende socialdemokrater og radikale, der er opmærksomme på den dynamik, der kan skabes af en samlingsregering på midten, som påtager sig at bage en større samfundskage, og fordele den retfærdigt og afbalanceret.

Vi skal have en regering på midten. DF vælger åbenbart en taktisk holdning, så de gamle partier må finde sammen om at løfte ansvaret. Jeg ser Claus Hjorts udspil som oplæg til en VKSR-regering over to valgperioder.

@ Peter Wiin

Jeg er i store træk helt enig med dig. Især i det at vi skal sætte os i gang med at bestille noget mere. Omkostningsniveauet (personskat og virksomhedsskat) skal sænkes mærkbart og lønningerne skal som absolut minimum holdes i ro, eller sænkes i takt med skattelettelserne.
Og den følgende øgede beskæftigelse vil, i kombination med en besparelse på de offentlige (administrative) udgifter, helt sikkert bevirke at det samlede skatteprovenu bliver tilstrækkeligt til at opretholde en rimelig grad af velfærd, for dem, der virkelig har behov for hjælp.
Med hensyn til det politiske fundament, så tror jeg at en VKI regering vil kunne manøvrere bedst mellem DF og R.
S må selvsagt udelukkes, medmindre de vil indgå i brede forlig.

XVI

Et ræs mod bunden

Politikkerne vil have gang i det danske forbrug. Så kommer sådan en udmelding!!!!!!!! Spørgsmålet man må stille sig selv er, om de liberalistiske tiltag som at udbetale sp-penge og efterløn har givet den økonomiske effekt, som de skulle. Sikkert hvis danskenerne opfører sig som Homo ecomomicus. Men det gør vi jo ikke, for samtidig sænkende man dagpengeperioden, og derfor er danskerne blevet endnu mere angste for at miste, deres arbejder da det kan have meget store økonomiske konsekvenser. flexicurity systemet er meget flex og lidt security, og det er med til at fjerne dynamikken i vores samfund. Hvis vi tænker os om, skaber produktivitet så arbejdspladser, eller bliver de bare flyttet rundt mellem landene. Hvornår bliver/er øget produktivitet det samme som slaveri? (er det ved 25 kr i time eller 10).
Claus Hjorth nævner tyske lønninger, hvis man følger med i den tyske debat, så vil man forstå, at de lave lønninger er et problem. Problemet består i, at de rækker ikke til at kunne brødføde en familie, spare op til alderdom osv. osv., Derfor henvender de sig i stigende grad til deres socialkontorer, og politikkerne diskutere hvad de skal stille op med så mange mennesker der ingen pension har !!!!! Arbejdsmarkede i Tyskland er meget anderledes end i DK for hvor hurtigt og hvor dyrt det er at afskedige og ansætte mennesker...
For at regnestykket skal gå op, skal ovennævnte betyde, at den danske produktivitet er så høj, at der bliver FLYTTET flere arbejdspladser til DK. Men de andre lande er jo ikke dumme, så de vil gøre de nøjagtige samme tiltag.
Det kunne man jo se sidste på selskabsskatten, fra 50 til 25 procent, og nu skal den længere ned....
Betydningen bliver ingen lægebesøg, ingen børnepasning, ingen uddannelse (Kun forbeholdt de rigeste 20 procent) ingen ældreomsorg ect. ect.
Det bedste der kunne ske var, at det faktisk blev gennemført, og at middelklassen derfor blev så presset, at det vil medføre et nyt politisk paradigme....

og mærkværdigt at se, at Venstre

lige pludselig ser til Sverige. Gennem nullerne kunne de ikke bruge nogetsomhelst derfra!! De havde nærmest hån til overs, for De Alene Vide var mottoet for VKO. Kursen blev desværre ikke sat i tide.

At sidde og høre på Hjort Frederiksen rose tyskerne for

langsigtede planer er direkte provokerende!! Venstres hovsapolitik under Løkke havde intet med langsigtede løsninger at gøre. derimod er HTS og Co. igang med langsigtede strategier!!

Fagforeninger holder Danmark i spændetrøje

Hvis vi IKKE ændre adfærd i Danmark, og sænker lønniveauet, vil netop lav -og mellemindkomstgrupper mærke konsekvenserne i fremtiden.Når fagforeningerne konstant presser lønniveauet for højt op, vil netop mange svage grupper står tilbage med en kontanthjælp fremfor en løncheck. Og nej og atter nej: laver løn betyder at såvel det offentlige som som borger, vil få billigere vare -og tjenesteydelser. Vi vil nu og her opleve en uændret realløn, og på længere sigt en reallønsstigning. Vi kan blot se forskellen Jylland/København. Lønniveauet er en del lavere end København - det er priserne også. Hvis løn fastsættes uhindret efter markedsvilkår og aftales indviduelt uden om fagforeninger med en ens minimumsløn for alle i DK, vil mange svage grupper blive på arbejdsmarkedet.En mindre løn, er bedre end en kontanthjælp.Da ældrebyrden samtidig vil vokse til enorme demisioner, vil kvaliteten kunne bevares, da lønudgiften IKKE stiger tilsvarende. Udgiften til socialhjælp vil være mindre end nu. De midler kan bruges til at ændre den forhadte skatte -og afgiftspolitik.

@ Robert Kreil Jørgensen (08:37)

Jeg er i store træk enig med dig, Robert, selv om jeg mener at fagforeningerne har deres berettigelse, så længe foreningsfriheden respekteres.
Det hele kan faktisk koges ned til at vi skal gå fra MINUS-økonomi (hvor man er bagud og i gæld) og til PLUS-økonomi (hvor man er foran og har penge i posen).
Fordelen ved dette skift er indlysende.
Det svære er overgangen, ingen i "gældfærdsdanmark" vil betale prisen, selv om netop dette ville være til gavn for kommende generationer.

XVI

Det er vores Dygtige regering

allerede igang med ! Venstre kan ikke finde ud af at regere, for det var under dem lønnen steg alt for meget. De snakker og snakker, men kan ikke finde ud af at regere. Det kan Centrum Venstre!! Hjort vil have tyske lønniveauer....tak for kaffe!!! 40 kr i timen!!! Dette bliver en fattiggørelse af rigtig mange danskere, for udgifterne går jo ikke ned!!! Nej tak til Venstres ryggesløse måde at regere på!!! Vi har en udmærket regering pt. De går den rigtige vej og er Ansvarlige!!!

Så ser vi Venstres sande ansigt!

Hvor skal der skæres? Det får vi intet svar på. V tør ikke indrømme, at denne ultraliberalistiske kurs vil skabe mega ulighed og slagte velfærdsstaten. Lige nu stiger lønnen MINDRE end i Tyskland og Sverige. Og V kan ikke styre lønnen. Skal arbejdsgiverne også holde igen? Eller bliver der til en ekstra pels til konen eller 3 skiture årligt?

Desværre er analysen rigtig

Der er desværre ingen vej udenom, hvis der osse skal være et (Gæld)velfærds samfund om 20 år eks. Danmark er sovset ind i alt for høje omkostninger blandt andet til løn og alt andet.

Da den offentlige sektor er den største i i verden pr indbygger er skattetrykket osse nødt til at være verdens uden sammenligning højeste, moms og øvrige afgifter ligeså. På den lange bane vil disse tilstande altså kvæle landet.

Selvom det ikke lige er en vej man har lyst til at gå( ses tydeligt af indlæggende nedenfor), så er det desværre nødvendigt. Nogle af os oplever allerede denne løn tilbageholdenhed (Mange mindre selvstændige) som der jo ikke er nogle politikere der kommer og laver "Omsætnings garanti" og andre akutpakker for når de får mindre at lave.

Befriende at "Hjorten" taler lige ud af posen, men man kan godt undre sig over, hvad Venstre lavede 2001-2011, hvor den offentlige sektor i den periode voksede nærmest hæmningsløst. Men bedre at se lyset sent end aldrig, uanset om det koster stemmer på den korte bane, for det er ikke altid de populæreste politikere der er de klogeste.

Hjort Frederiksen sidder,

Gud hjælpe mig og taler mod det at gøre det dyrere at være dansker efter selv at have bidraget til små 300 skattestigninger. Lønstigningstakten er, efter den ny regering trådte til, i øvrigt allerede halveret i forhold til udlandets stigningstakt.
Det er søreme da påfaldende, at den medicin, Hjort Frederiksen efterlyser, åbenbart ikke blev anset som duelig, da han selv sad i førersødet. Venstre er åbenbart hyklere!

Det er noget jeg ikke forstår her.

Hvordan kan man sammenligne tyske lønninger, med danske? I Tyskland er momsen og priserne på fødevarer lavere.
Tyskerne er slet ikke behæftet med afgifter i den grad som danskerne er!
Tyskernes købekraft (altså det de får ud af deres løn) er langt højre end i Danmark.

Hvis man skulle se noget positivt i den her artikel. Så må det være at Hr. Hjort varsler besparelser i det offentlige med kr. 65. milliarder.
Men det eneste sted jeg kan se de penge kan spares i den offentlige sektor. Er og nedskærer DJØF'erne med mindst 30%.
For så ville alle danskere mærke afbureaukratiseringen starte = højre offentlig service for mindre skatter.

kære dansker har du råd til at stemme venstre

time lønninger ned til 4-6 euro i timen er normen for den lave del af industri arbejdes pladser i tyskland. 30-60 kr/timen, Tyskland har valgt at dumpe lønnen for at møde konkurancen fra øst, frem for at øge effektiviten, frem for at efter uddannelse, venstre kur er den tvivlsomme vej der heder fremskridt ved at gå baglæns, ja vores vej røde vej er en svær vej der siger, invister i mendesker, uddandelse uddandelse den gode gamle velafprøvede kur, vi kender så godt, ærligt talt, hvor er den krise der kræver denne her heste kur ?. ja vi har krise idag, men danske virksomheder,klare sig godt, vi er ikke i et dybt hul. det venstre vil gøre det er at grave et dybere hul for at dække det lille hul vi er i nu så dybt så bunden af det danske samfund aldrig aldrig kommer til at komme op er det arbjder politik så velbekomme kære danske arbjeder stem bare på venstre, tak for jeres ærlighed, nu kan danskerne se en KLAR forskel på det vi ønsker og det som venstre ønsker,

Masochister

Arbejderne - undskyld udtrykket - er sku da selv ude om det!
De kan åbenbart ikke få tæsk nok.
Aldrig i nyere tids historien er så meget smadret for det arbejdende folk som nu, og aldrig har de velbjergede raget så meget til sig, og det på samme tid.
Og alligevel - TOP skattelettelser for fedt afgift, OSV.

Pokkers osse at vi ikke købte hele verden da vi kunne, det var sådan lidt før Venstres politik begyndte at virke.

Hov forresten var det ikke en finanskrise der kom forbi ( den globale rage til sig politik) nåe fordi topskatten blev sat ned kunne bankdirektørerne nøjes med en lønstigning på 18% så kan arbejderne forstå de ødelægger det hele.

Når man smadre det sociale sikkerhedsnet behøver man ikke at importere løntrykkere, dem har Venstre selv produceret.

Glædeligt at V kommer til fornuft

Jeg synes dog at det lyder som et tamt forsøg på at være original. Claus Hjort, gå dog på pension og peg på LA, som har planen. Så behøver du ikke at omskrive den til noget makværk. Hvis du havde haft overblikket og en fornuftig plan, kunne du jo have luftet den for mange år tilbage.

efter hensigten!

http://www.bt.dk/danmark/ny-undersoegelse-kampen-mod-smoer-virkede
Den første videnskabelige undersøgelse på området viser nu, at den omdiskuterede fedtafgift ser ud til at virke efter hensigten. Forbruget af smør, margarine og olie er ifølge undersøgelsen faldet med mellem 10 og 20 procent i de sidste tre måneder af 2011, efter afgiften blev indført 1. oktober samme år, i forhold til samme periode de to foregående år.

Hensigten! at foretage endnu en ødelæggelse af de danske landmænds mulighed for at overleve.
Og forbedre de tyskes endnu mere.

http://epn.dk/landbrug/article1970610.ece

@ Jenni (06:43)

Kære Jenni. Jeg er ikke uenig i dit synspunkt om fedtafgiften.
Men du er vist ikke i det rigtige forum.

Mvh Lars Jacobsen

XVI

Endelig en klar melding

Endelig en klar melding fra Claus Hjort om noget, som han sikkert har vidst længe. Nu bliver det interessant at se om resten af det forkælede velfærds-danmark forstår den indlysende logik.
Nemlig at hvis den besungne velfærd skal bevares, så skal skuden Mor Danmark ændre kurs, før den sejler i en græsk afgrund.
Regnestykket er let nok: Lønstop suppleret med lavere skatter = øget konkurrenceevne og flere i arbejde. Flere i arbejde = øget eller bevaret skatteprovenu. Hvilket igen giver råd til at bevare velfærden for dem, som stadig har behov, efter et udbud af langt flere produktive jobs i eksporterende virksomheder.
Den offentlige sektor, som knopskyder hele tiden, må beskæres kraftigt. Man kan begynde i toppen, og man kan fjerne diverse vildskud (DJØF'ere og sære tiltag, som ingen har det mindste gavn af). Enhver gartner kan bekræfte at bortskæring af top- og vildskud medfører den bedste æblehøst.
Når vi så langt, får vi et dynamisk samfund, hvor alle glæder sig over at det nytter at tage et job, og hvor de initiativrige belønnes for at investere og iværksætte, så der skabes flere rigtige arbejdspladser.
Det er ikke så svært, og selv om en kursændring på 180 grader kan give lidt modvind i begyndelsen, vil det være bedre end at sejle den forkerte vej i lunken medvind.
Det er i grunden alt sammen logik for perlehøns. :-)
Om de regerende røde høner forstår den slags, er en helt anden sag...

XVI

Det er SLET IKKE nok!

Det tager ÅR at rette op på Danmark hvis man følger dit regnestykke:

"Lønstop suppleret med lavere skatter = øget konkurrenceevne og flere i arbejde"

Politikerne har ikke år til, at rette Danmark op. Det skal jf. nedenstående være NU !

Den helt rigtige medicin!

Ja, det er jo den helt rigtige medicin hvilket både Sverige og Tyskland har forstået. Det handler jo ikke om lønnens størrelse men om lønnens købekraft. Hvis vi skal overleve som veæfærdssamfund har vi ikke råd til at have verdens dyreste offentlige sektor og verdens højeste skattetryk hvis vi skal kunne konkurrere og bevare de private arbejdspladser - vi trods alt lever af - i Danmark! Vi har stort statsundersud, faldende beskæftigelse, stigende grænsehandel og arbejdspladserne fosser ud af landet så noget skal der gøres og hvis en manglende lønstigning kompenseres af lavere skatter er vi jo meget bedre stillet - men det fatter mange af disse bistandsklienter som skriver her på siden jo ikke! Herhjemme er de produktive i mindretal medens alle dem med snablerne i de offentlige kasser er i flertal! Det holder selvfølgelig ikke på sigt og der kan spares så mange penge i det offentlige ved at afskaffe en masse overflødige service- og kulturtilbud og nævn, råd, centre,institutter, udvalg m.fl. og spare på ulandsbistand m.m. Ligeledes kan man også effektivisere arbejdsgange og forenkle en masse regelsæt og love og stille større krav til de alt for mange herhjemme som er på kontanthjælp og førtidspension!
Aldrig har der været ansat så mange "kolde" hænder i det offentlige og det er helt uacceptabelt hvis vi skal undgå græske tilstande!

@ Thomas H. Rasmussen (06:24)

En lille korrektion til dig Thomas: Vi lever ikke af private arbejdspladser. Vi lever af private producerende arbejdspladser i EKSPORTERENDE virksomheder. Denne forsvindende lille del af den samlede arbejdsstyrke betaler hele festen, og sørger for at alle vi andre kan nøjes med indkøb og gensidig hårklipning.

Mvh Lars Jacobsen

XVI

Nationaliser 68ernes formue nu!!

Til de yngre generationer:
Lad ikke de borgerlige politikere nu slippe afsted med at sænke lønnen for alle de unge mennesker, der fortsat er på arbejdsmarkedet - ihvertfald ikke uden at ansvaret for selvsamme høje lønniveau pålægges de samme politikere også..
Disse politikere siger nu kun som Claus Hjort fordi, at de sidste 68ere netop nu er ved at gå på pension og ikke selv skal nyde godt af en høj løn mere!!! Så kan man godt tage toppen af lønnen, da det jo "kun" er de unge, der skal lide under det..
Det er at tage pis på sine egne børn og børnebørn at den ældre generation, der nu sidder med kæmpeparcelhuse og millionpensioner nu skal komme til den konklusion, at lønniveauet har været for højt!!!!!!!!!!!!!!!!!
De har jo selv sat niveauet op i 30 år og nydt godt af det!!

De folk der var unge i 68' har vidst (ihvertfald i de sidste 20år), at det var helt urealistiske timelønninger og pensionsopsparing man har levet sit liv med!!
Men hvad gjorde man ved det?
Man lukkede sine øjne og fortsatte sin høje levestandard med kæmpefriværdier og sked på om ens børn og børnebørn ku få et sted at bo og finde sig et arbejde..
-
vel skal lønnen ned for arbejde
Det er jo helt sindssyge timelønninger folk render rundt med.
Men det vigtigste i denne forbindelse er dog, at man øjeblikkelig nationalisere de rigdomme i parcelhuse og millionpensioner, som 68erne har stjålet fra deres egen børn og børnebørn..
Giv mig een eneste grund der moralsk retfærdiggører, at de ældre som der nu går på pension, skal have lov til at beholde den millionpension, som man nu ved, der slet ikke var råd til!!!!!

Hansen, www.barenyheder.dk

@ Michael Hansen (05:59)

Kære Michael. Du vil altså konfiskere (læs: stjæle) andres penge for at redde din egen røv(!)
Hvis jeg skriver ligeud hvad jeg mener om det (dig) bliver mit indlæg slettet.
Så det undlader jeg.
- Måske skulle du købe en enkeltbillet til Cuba, Nordkorea eller Venezuela, og finde lykken der?

XVI

Skru ned for lønnen er at skrue ned for markedet.

Kære Claus Hjort Freeriksen!
Skru du bare ned for vores realløn, så vi kun har råd til at de mest basale ting. Så skal du bare se, hvordan det kommer til at gå B&O, Bestseller, byggebranchen, automobilbranchen og alle de andre brancher, hvor vi lægger vores penge. Hjemmemarkedet er altså det største marked, vore virksomheder har. Man vækster ingenting ved at skære ned på forbruget. Og skærer du i vore lønninger, skærer du i vort forbrug. Skærer du i vort forbrug, falder efterspørgslen - især på dyre varer, og falder efterspørgslen på især dyre varer, falder behovet for produktion, og dermed fyres endnu flere, som så falder yderligere i realløn, og så kører karusellen først for alvor. Værst af det er, at de billigste landbrugsvarer kommer fra udlandet, så når pengepungen presses her hjemme, så kommer bondemand Karlsen også skidt fra det.

Ting skal gøres balanceret.
Men Claus! Vi kan jo starte emd at regulere din løn, så den modsvarer din reelle værdi. Så kan du jo høste erfaringerne med, hvordan man klarer sig for kontanthjælpens grundbeløb.

Spis nu lige lidt valgflæsk til hovedretten...

Når man har en fuld værktøjskasse, så er det lidt smådumt at benytte en skruetrækker til at løse alle opgaverne - virker ikke hensigtsmæssigt at slå et søm i et bræt med en skruetrækker eller at fuld spartle en væg...

Der er plads til OGSÅ at kikke på en ØGET effektivisering i de danske virksomheder frem for den evindelige snak om lønningernes indflydelse på konkurrenceevnen. Hvis ikke virksomhederne er effektive og rentable OGSÅ med rimelig lønomkostninger, så er løsningen jo ikke at de ansatte skal betale for at møde på arbejde.

Man kan jo så tilføje, at det ligger i kortene at de danske lønninger skal ned - ned og ned. Hvorfor skulle man ellers benytte så mange år på at legalisere en politisk linje, som sigter entydigt på at minimere overførselsindkomsterne til et absolut historisk lavpunkt. Ikke fordi høje overførselsindkomster i sig selv er en måling for succes, men det er uanstændige lave overførselsindkomster nu heller ikke.

Alt er et spørgsmål om balance. Og ps: nej tak til den tyske arbejdsmarkedsmodel, der legaliserer at lønmodtagere ikke kan ernære sig ved EN fast stilling, men i mange tilfælde fordrer et "sekundært job".

Det har så mange sociale slagsider, at det ikke er værd at spilde flere bogstaver på.

Men lad os nu se, om Venstre kommer med flere kombinerede værktøjsløsninger, for det har vi i den grad brug for - mest af alt har vores erhvervsliv brug for nye tiltag, så der kommer gang i biksen.dk

Hvilken stigning?

Vi har kun haft reallønsnedgang de sidste 4 år, på nær i det offentlige. Alt imens er alt andet steget i pris og nu stiger skatter og afgifter igen.
Resultatet er at vi har skåret ned på vores forbrug og flere og flere af vores penge bliver bundet i statskassen. Hvordan skal DET få os ud af krisen.
Vi har opsagt abonnement på aviser og blade, skåret ned på tv pakken, går kun ud og spiser et par gange om året nu.
Vi er nået til det punkt hvor vi må finde andre steder at spare nu. Derfor har vi stoppet vores donationer til velgørende foreninger, forladt folkekirken, køber kun mad der har nået sidste salgsdato og er halv pris etc.
Og eftersom at skatter og afgifter bliver ved med at stige er snart alle vores penge konfiskeret af staten. Det er den rene kommunisme.

Nej Tak!

Følger boligpriser, husleje, mad, daginstitutioner, tandlægeregeninger osv... også med ned? Tror jeg ikke ;) Og hvad med den tårnhøje moms samt bilpriser? Så nej tak Hr. Hjort!

Rigtigt

I modsætning til nuværende regering som blot rører rundt i suppen og substancen bliver tyndere og tyndere, er det der kommer fra V'es Claus Hjort F. og tankerne/ideerne da absolut noget der bør kigges nærmere på fremadrettet.
Der skal/bør dog nøje følges op på kommende udvikling rundt omkring og især bør der harmoniseres mere lige end i øjeblikket med vilkårene i især vores veludviklede nabolande som Sverige, Tyskland samt Holland - så meget enig.

Så vis os et godt eksempel ved at gå forrest Klaus Hjort.

Du tjener jo alt for meget i forhold til hvad du er værd.
Jeg vil foreslå at du gik ned på halv løn sammen med dine kolegaer i folketinget.

Gå forrest Klaus Hjort.

Du har fuldstændig ret G. Nielsen. Det kunne være godt hvis det de lovgiver om også berørte dem selv, tag f.eks. pensionerne, jeg tror der er mange der er misundelige på politikernes pensionsordning, tag nu den sidste minister rokade (1år og 1uge) på ministerpinden og vupti så er man berettiget til ministerpension. Nej,lav regelsættet så det gælder ALLE, også jer der laver lovene.. God weekend

@ G. Nielsen (00:07)

Du siger da noget! Claus Hjort tjener sikkert for mange penge.
Jeg synes du skulle nuppe hans job. Du lyder til at være så klog at det skulle være let nok for dig, og lønnen skal være dig vel undt.
- Held og lykke med din nye lysende og ubesværede karriere!

XVI

For høje lønninger og for mange snyltere

Det er da befriende at en politiker siger, hvad alle ved, nemlig at Danmarks lønniveau er for højt. Desværre har vi også for mange snyltere (dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister o. lign.), men en oprydning her kan kun et socialistisk styre håndtere. Alt andet ville give uro på gader og veje som i Grækenland og Spanien med stor opbagning fra fagforeningerne. Så kære S, SF, R, brug jeres 3 år til oprydning hos snylterne. Det klarer I jo pt. fint.

Den vestlige verdens krise ikke en krise, som snart er overstået. Den er den ny verdensorden. Gamle velfærdssamfund er oppe imod benhårde kapitalistiske kommunister, som ikke ligefrem har velfærd og klynk som en social balance, som skal finansiere fede pensioner og tilskud til landets parasitter, skilte damer med ønskebørn med høje skatter og afgifter til det arbejdende folk. Selvom om Dennis fra FOA tror det, så kan vi ikke leve af at klippe hinanden. Vi kan kun få nogen tid til at gå på en behagelig måde. Vi kan ej hellere leve af at vi alle studere og underviser hele livet, såsom visse politikere tror, for dermed at sparker ungdomsarbejdsløsheden til hjørne.

Hvornår skal virksomhederne harmonisere på opsigelsesvarsler??

Hvornår skal virksomhederne harmonisere med resten af EU på opsigelsesvarsler overfor lønmodtagerne - hvor lang opsigelse har virksomhederne overfor lønmodtagerne i resten af EU?? 1 år?? 2 år?? - eller er det kun hvor der er fordele for virksomhederne der skal harmoniseres - reducering af dagpengeperioden ville have betydet længere opsigelsesvarsler for virksomhederne overfor lønmodtagerne hvis det havde været et trepartsspørgsmål - men blev istedet for dikteret af politikerne!!

Hvornår bliver aktionæerne/ledelserne tilfredse med deres overskud/lønninger?? Nej, aldrig vel???

I politikere skal ikke tro at lønmodtagerne/befolkningen bliver ved med at finde sig i at "farlige kræfter" gør alt for at nebryde vort velfærdssystem - der skal nok komme et "oprør" hvis i politikere fortsætter som nu!!

Helt rigtigt Hjort

Det er på tide at man øjeblikkeligt griber ind i løndannelsen.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden