Vestager klar til at forhandle kontanthjælp med Venstre

Det glæder økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, at Venstre er klar til at forhandle en kontanthjælpsreform uden ultimative krav.

Pia Glud Munksgaard, Berlingske Nyhedsbureau
Margrethe Vestager er parat til at mødes med Lars Løkke Rasmussen Foto: Keld Navntoft

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) er klar til at tage imod tilbuddet fra Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen, der har meldt sig parat til at forhandle kontanthjælpsreform uden at tage ultimative krav med til forhandlingsbordet.

Hidtil har Venstre ønsket, at en reform af kontanthjælpen skal give tre milliarder kroner, men også det krav er Venstre klar til at se bort fra.

- Det, synes jeg, er godt, fordi det gør, at vi kan få et helt anderledes og konstruktivt forløb, som ikke kun handler om provenu, men som også handler om, hvad en kontanthjælpsreform skal kunne - for eksempel at forhindre, at unge kommer til at sidde fast i kontanthjælp i stedet for komme i uddannelse og arbejde, siger Margrethe Vestager.

Ifølge ministeren skal der være et provenu på reformen - en »positiv sideeffekt« - men tre milliarder er urealistisk, mener hun.

Udmeldingen fra Venstre har fået SF til at opfordre Enhedslisten til også at melde sig klar ved forhandlingsbordet.

Den samme melding lyder fra Vestager.

- Vi håber, at alle Folketingets partier forholder sig til ønsket om at lave en reform af kontanthjælpen, siger Margrethe Vestager, der dog ikke vil pege på, hvem hun helst vil lave en reform med.

Spørgsmål: Hvem vil du helst lave en kontanthjælpsreform med?

- Dem, der vil lave en god kontanthjælpsreform, siger hun.

Spørgsmål: Er det umiddelbart Venstre eller Enhedslisten?

- Det må jo komme an på en prøve. Når vi fremlægger det konkrete forslag, bliver det noget nemmere at forholde sig til, siger hun.

Det ventes, at regeringen fremlægger sit udspil i løbet af de kommende måneder.

Kommentarer

Thomas Rasmussen

Jeg er fulstændig enig med dig i dit indlæg. Hereud over mener jeg at alle på overførsels indkomst, som kan arbejde, skal i samfundstjeneste for deres ydelse "nydelse", det være sig danskere så vel som folk med anden etrnisk herkomst, og det skal være alt forefaldent arbejde inden for det offentlige. Hvis nej ongen penge. Det kan ikke være meningen at så få "ydere" skal forsørge så mange "nydere".
Vi taler om en forringelse af den offentlige service, dette skyldes i høj grad disse "nydere" eller mere korrekt snyltere.
Lat os få bugt med denne nuder mentaslitet, og mere ansvarlighed for vort samfund nu og i fremtiden.

Thomas Rasmussen

Jeg er fulstændig enig med dig i dit indlæg. Hereud over mener jeg at alle på overførsels indkomst, som kan arbejde, skal i samfundstjeneste for deres ydelse "nydelse", det være sig danskere så vel som folk med anden etrnisk herkomst, og det skal være alt forefaldent arbejde inden for det offentlige. Hvis nej ongen penge. Det kan ikke være meningen at så få "ydere" skal forsørge så mange "nydere".
Vi taler om en forringelse af den offentlige service, dette skyldes i høj grad disse "nydere" eller mere korrekt snyltere.
Lat os få bugt med denne nuder mentaslitet, og mere ansvarlighed for vort samfund nu og i fremtiden.

Samfunds nassere

Jeg er fuldstændig enig med Thomas Rasmussen i dit indlæg. Jeg mener at "nydere" skal stå tilrådig for samfundet dvs. SAMFUNDS TJENESTE for de penge som de får udbetalt. Det kan ikke være meningen at de "bare" for udbetalt "løn" uden at yde noget, merdens andre i mange tilfælde for mindre udbetalt for at "yde" en indsats for samfundet.
Denne sdamfundstjeneste kan være af længere eller kortere varighed, alt efter hvad det offentlige har brug for, men intet arbejde er for dårligt for denne samfunds tjeneste.
DEr må snart komme ny boller på sduppen på Christiansdborg, hvis vi ike skal ende som sydeuropa eller endny sydligere.

Samfunds nassere

Jeg er fuldstændig enig med Thomas Rasmussen i dit indlæg. Jeg mener at "nydere" skal stå tilrådig for samfundet dvs. SAMFUNDS TJENESTE for de penge som de får udbetalt. Det kan ikke være meningen at de "bare" for udbetalt "løn" uden at yde noget, merdens andre i mange tilfælde for mindre udbetalt for at "yde" en indsats for samfundet.
Denne sdamfundstjeneste kan være af længere eller kortere varighed, alt efter hvad det offentlige har brug for, men intet arbejde er for dårligt for denne samfunds tjeneste.
DEr må snart komme ny boller på sduppen på Christiansdborg, hvis vi ike skal ende som sydeuropa eller endny sydligere.

Alt for mange samfundsnassere herhjemme!

Alle de 810.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder som er på overførselsindkomster holder ferie hele året - hvis de ikke arbejder sort - medens vi andre skal knokle! Økonomerne roser rent faktisk regeringen på nogle punkter og regeringen skal ihvertfald have ros for at de kommer med tiltrængte reformer af førtidspension, kontanthjælp og SU! Jeg har aldrig hørt en eneste af de mange mennesker på overførselsindkomster forholde sig til hvordan vi skal finansiere bistands-danmark! Der er ingen lande hvor der er jobgaranti - måske undtaget Nordkorea som er Enhedslistens forbillede - og i et land som Sverige er dagpengeperioden f.eks. på 18 måneder! Danskerne er blevet alt for kritiske og dovne og det er selvfølgelig uholdbart på sigt! På DR så vi før jul en kontanthjælpsmodtager få 23.000 kr. om måneden efter skat!! Vanvittigt! Nu må det være på tide at forkæle de flittige mennesker som hver dag går på arbejde og bidrager med noget til samfundet! Skær kraftigt i de sociale ydelser og ulandsbistand samt i det knopskydende offentlige bureaukrati og brug besparelserne til skattelettelser til det arbejdende folk!

Med 810.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder uden for arbejdsmarkedet har både Jobcentrene, det sociale system og ikke mindst politikerne svigtet katastrofalt. Man har pacificeret så mange mennesker under div. ordninger med så høje sociale ydelser, skattefri boligsikring m.m. at det for disse mennesker ikke har kunnet betale sig for dem at søge arbejde og de lavtlønnede mennesker såsom kasseassistenter, ekspeditricer, arbejdere m.fl. må føle sig godt til grin når de hver dag pligtskyldigt passer deres arbejde! Vi ser næsten hver dag vanvittige eksempler på hvor meget disse bistandsklienter reelt får udbetalt.

Heldigvis kommer regeringen nu med en førtidspensionsreform, kontanthjælpsreform og en SU-reform men desværre vælter det til gengæld ind over grænserne med asylansøgere/fattigdomsflygtninge fra hele verden fordi regeringen har slækket på opholdsreglerne og f.eks. udbetaler børnepenge fra dag nr. 1! Menneskesmuglerne har kronede dage! Alle sociale ydelser for mennesker i den arbejdsdygtige alder skal simpelthen sænkes kraftigt så der er et incitament til at søge arbejde. En enlig førtidspensionist får fra 01. januar 17.348 kr. om måneden og skal ikke betale 8% AM-bidrag som lønmodtagerne. Dertil får man også skattefri boligsikring m.m. og må tjene 70.000 kr. ved siden af p.a. uden der trækkes i ydelsen! Det kan en kassedame eller andre lavtlønnede ikke konkurrere med og det er hamrende uretfærdigt. En enlig folkepensionist som har været over 40 år på arbejdsmarkedet får f.eks. til sammenligning kun ca. 11.800 pr. måned! Hvis man overhovedet skal have bø rnecheck bør den kun gælde for 1 barn! Hvorfor er en førtidspension ikke tidsbegrænset så den løbende evalueres og tager højde for udviklingen på det medicinske område? Jeg ved fra tidligere erfaring at næsten alle indvandrere får førtidspension fordi de har en “traume” eller lignende eller gør sig umulige ved ikke at gide lære at tale dansk m.m. Det er squ da for nemt og vi har bare ikke råd til det! Hvorfor stilles der ikke nogle krav til mange af disse egoister og samf undsnassere som kan få ubegrænset førtidspension og kontanthjælp m.m .? Jeg ved udmærket godt at nogen er så syge at de ikke kan arbejde men hovedparten kan bidrage med noget. Hvorfor stilles der kun krav til de mennesker som er på dagpenge og har vist deres gode hensigter? Og er en “ægte” flygtning en person fra f.eks. Somalia eller Afghanistan som har rejst flere tusinde km fra et kontinent til et andet for at søge hjælp? Jeg kalder dem fattigdomsflygtninge som bliver en øko nomi sk klods om benet for det danske samfund i mange år da de ikke kan klare sig i et moderne samfund! Jeg ved at lige så snart at dsse "flygtnnge" har fået førtidspension eller lignende tager mange af dem på lange ferier til de lande de angiveligt er flygtet fra og lever fedt af de danske ydelser fordi købekraften er langt højere i ulandene!

I landet med verdens dyreste offentlige sektor som er helt ude af kontrol og i landet med verdens højeste skattetryk så kunne lære af både Sverige og Tyskland som trods international krise har en sund økonomi! Herhjemme venter græske tilstande til gengæld hvis ikke alle de offentlige virksomheder/kommuner, regioner og stat får et realitycheck a la SAS! Alle os som på et tidspunkt har været ansat i det offentlige ved jo at der er alt for mange “kolde” hænder i den offentlige sektor men istedet vælger pamperne at fyre de “varme” hænder! Ledelse og godt købmandsskab i den offentlige sektor er en by i Græenland og de inkompetente lokal- og folketingspolitikere lefler bare for vælgerne stedet for at gøre det rigtige for landet! Næste år slutter vi med en gæld på ca. 500 mia. kr. og der er intet i regeringens planer som tyder på at gældsætningen ikke vil fortsætte de næste mange år. Stakkels efterkommere!

Forhandle?

Forhandle er egentlig et underligt ord at bruge. Er det partierne, der skal give hinanden indrømmelser á la "hvis vi nu går med til det, skal I gå med til noget andet"?

Kan de partier, der vil være med, ikke bare sætte sag ned på tværs af blokskel og tage en saglig diskussion om, hvad man vil gøre?

I øvrigt interessant at følge b.dk's debatdels udvikling over de seneste par år til højborg for anti-Radikale sofakrigere. Konstruktivt er det i hvert fald ikke.

Harud - interessant nok

Det er klart nok, at DF'erne er sure over, at Vestager ikke gider høre på - ja, end ikke være i stue med dem. Samtidig giver de så begrundelsen.

Man kan sige meget om den små hysteriske Johanne; men hun er da i hvert fald sjov at kikke på.

Det minder lidt om DF, der ville have grænsebomme og andet, der hindrer politiets arbejde.

Som om en terrorist ville lade en detalje som en planke afficere ham!

Det, jeg har mest imod DF er deres ubeskrivelig lave intelligens.

Vestager skal ikke have en LILLEFINGER !!!

Vestager er nu SÅ UPOPULÆR at LLR ikke skal gøre NOGET SOM HELST for, at redde hendes Radigale ræv !!!

HVAD bilder den arrogante m........g sig ind når hun siger "Sådan er det jo" samtidig med hun FINT kan finde penge til 6.000 asylansøgere i 2012 OG 6.000 i 2013 SOM KOSTER DET SAMME SOM AT HJÆLPE DE DANSKERE SOM NU MISTER DERES FUNDAMENT ???

Der findes ikke nok negative ord som kan beskrive hvad Vestager gør af destruktive ting for Danmark og danskerne !!!

Udnyttelsen af dansk velfærd

ja, selvfølgelig skal udlændinge ikke have adgang til dansk kontanthjælp eller andre velfærdsydelser

Hvorfor ikke?

Skal en polsk håndværker, der kommer til skade heller ikke have lægehjælp?

Skøre kugle!

borgsmidt

Du har ikke skrevet destination på dit indlæg.
Selvfølgelig skal polakken have lægehjælp - som han selv betaler, eller hans hjemlands sygesikring betaler.
Ligesom, når danskere er i udlandet.

Polakker betaler ikke skat i Danmark. De sørger for at være i DK under 183 dage om året og have familien i Polen.
Deres syge- og socialsikring skal selvfølgelig dækkes af deres hjemland eller af en privat tegnet forsikring.
Det skal selvfølgelig ikke være danske skatteydere, der betaler.

Udnyttelsen af dansk velfærd

ja, selvfølgelig skal udlændinge ikke kunne få dansk kontanthjælp

hvorfor nøjes med 3 mia.?

Hvorfor nøjes med 3 milliader når der er rigtig mange milliarder at hente. Hvis man er retfærdig og med tanke på "fattig" Carina, så burde man kunne hente meget mere.

Afskaf også boligsikringen og brug pengene til at fjerne boligskatterne med, det ville være retfærdigt.

Ganske mange

ser frem til at M.V og hendes besynderlige parti forsvinder - gerne lidt hurtigt og inden de får smadret Danmark med deres
hæslige politik.

det første

Det første må vel være, at alle kan blive enige om, at udlændinge ikke skal kunne få dansk kontanthjælp.

Jenni

Næ!

Hvor befriende kort og dumt man dog kan formulere sig.

Margrethe er en politisk plattenslager

Nu er madammen nok ved at trække sig væk fra de røde, da politiske målinger ser ud til at DK får en blå statsminister, efter næste valg, det er jo typisk for disse slingrende radikale halalhippier.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden